Year 2018, Volume , Issue 5, Pages 517 - 524 2018-08-31

The Effects of Progressive Relaxation Exercises on Side Effects of Chemotherapy in Cancer Patients
Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi

Aslı GENÇ [1] , Sıdıka OĞUZ [2]


Chemotherapy, which is a systemic treatment in cancer, plays a great and important role in cancer treatment while surgery and radiothepy serve as local treatments. Depending on the treatment regime, chemotherapy has a number of side effects. Fatigue, nausea and vomiting, neutropenia, anemia, peripheral neuropathy, and sleep disorders are the most common side effects of chemotherapy and these significantly affect the quality of life of patients. One of the methods that are recommended in managing the side effects led by chemotherapy is the Progressive Relaxation Exercises, whose efficiency is still controversial. There are only few studies evaluating the efficacy of progressive relaxation exercises on the problems that cancer patients suffer such as pain, anxiety, depression, sleep disorders, nausea, vomiting, fatigue led by chemotherapy, and there is insufficient evidence. It was also reported that the studies carried out were methodologically weak. Cancer patients pass through difficult times due to the disease itself or the side effects of the treatment methods. It is belived that advanced, simple, inexpensive and reliable nursing practices such as the progressive relaxation training in addition to the standard pharmacological treatment will improve the control over symptoms and increase the quality of life of the patients.

Kanser tedavisinde cerrahi ve radyoterapi lokal tedaviler olup sistemik bir tedavi olan kemoterapinin yeri ve önemi büyüktür. Kemoterapinin, kullanılan tedavi rejimine bağlı olarak birçok yan etkisi vardır. Yorgunluk, bulantı ve kusma, nötropeni, anemi, periferal nöropati, uyku bozuklukları kemoterapinin en sık görülen yan etkilerindendir ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Kemoterapiye bağlı yan etkilerin yönetiminde önerilen ancak etkinliği tartışmalı olan yöntemlerden biri de Progresif Gevşeme Egzersizleridir (PGE). Progresif Gevşeme Egzersizleri’nin kanser hastalarında ağrı, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, kemoterapiye bağlı bulantı, kusma, yorgunluk gibi sorunlar üzerinde etkinliğini değerlendiren az sayıda çalışma vardır ve yeterli kanıt yoktur. Yapılan çalışmaların da metadolojik açıdan zayıf olduğu bildirilmiştir. Kanser hastaları gerek hastalığın etkisi veya gerek tedavi yöntemlerinin yan etkileri nedeniyle zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu hastalara standart farmakolojik tedavinin yanında progresif gevşeme eğitiminin verilmesi gibi ileri düzeyde, basit, pahalı olmayan ve güvenilir hemşirelik uygulamalarının semptom kontrolünü artıracağı ve yaşam kalitesini geliştireceği düşünülmektedir.       

 • Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferley J, Tieulent JL, Jemal A. Global Cancer Statistics, 2012. Ca Cancer J Clın. 2015;65(2):87–108. doi: 10.3322/caac.21262.
 • T.C Sağlık Bakanlığı. Türkiye Hastalık Yükü Çalışması. http://www.tuseb.gov.tr/tacese/yuklemeler/ekitap/T%C3%BCrkiye%20Hastal%C4%B1k%20Y%C3%BCk%C3%BC%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.pdf. Yayınlanma tarihi 2006. Erişim tarihi: 04 Haziran 2018.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser İstatistikleri. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/2014-RAPOR._uzuuun.pdf. Yayınlanma tarihi 2017. Erişim tarihi: 04 Haziran 2018. 4. Yeşilbalkan ÖU. Yorgunluk. In Can G, ed. Onkoloji Hemşireliği. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2014, s:335-347.
 • Can G, Polat C. Yorgunluk. In Can G, ed. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014, s:107-121.
 • Mitchell SA, Beck SL, Hood LE, Moore K, Tanner ER. putting evidence ınto practice: evidence-based ınterventions for fatigue during and following cancer and ıts treatment. Clinical Journal of Oncology Nursing. 2007;11(1):99-113. doi:10.1188/07.CJON.99-113.
 • Tipton JM, McDaniel RW, Barbour L, et al. Putting evidence into practice: evidence-based ınterventions to prevent, manage, and treat chemotherapy- ınduced nausea and vomiting. Clinical Journal of Oncology Nursing. 2007;11(1):69-78.
 • Cooke H. Progressive muscle relaxation. CAM –Cancer Consortium. 2015;1-6.
 • McCallie MS, Blum CM, Hood JC. Progressive muscle relaxation. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2006;13(3):51-66.
 • Demiralp MF, Oflaz F, Komurcu S. Effects of relaxation training on sleep quality and fatigue in patients with breast cancer undergoing adjuvant chemotherapy. Journal of Clinical Nursing. 2010;19(7-8):1073-1083.
 • Kim SD, Kim HS. Effects of a relaxation breathing exercise on fatigue in haemopoietic stem cell transplantation patients. J Clin Nursing. 2005;14(1):51-55.
 • Arakawa S. Use of relaxation to reduce side effects of chemotherapy in Japanese patients. Cancer Nursing. 1995; 18(1):60-66.
 • Arakawa S. Relaxation to reduce nausea, vomiting, and anxiety induced by chemotherapy in Japanese patients. Cancer Nursing 1997;20(5):342-349.
 • Campos CE, Martins FT, Santos CB. A pilot study of a relaxation technique for management of nausea and vomiting in patients receiving cancer chemotherapy. Cancer Nursing. 2007;30(2):163-167.
 • MolassiotisA, Yung HP, Yam BMC, Chan FYS,Mok TSK. The effectiveness of progressive muscle relaxation training in managing chemotherapy-induced nausea and vomiting in Chinese breast cancer patients: a randomised controlled trial. Support Care Cancer. 2002;10 (3):237–246.
 • Gupta B, Kumari M, Kaur T. Effectiveness of progressive muscle relaxation technique on physical symptoms among patients receiving chemotherapy. Nursing and Midwifery Research Journal, 2016; 12(1): 33-40.
 • Young-Jae K, Nam- Sook S. Effects of progressive muscle relaxation on nausea, vomiting, fatigue, anxiety and depression in cancer patients undergoing chemotherapy. J Korean Oncol Nurs. 2010; 10(2): 171-179.
 • Nazik E, Öztunç G, Şahin B. Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin uyku kalitesi ve ağrıya etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 17(3):171-178.
 • Yılmaz SG, Arslan S. Effects of progressive relaxation exercises on anxiety and comfort of turkish breast cancer patients receiving chemotherapy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2015; 16 (1):217-220. doi:10.7314/APJCP.2015.16.1.217.
 • Demiralp M, Oflaz F. Gevşeme Eğitiminin Meme Kanserli Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011; 10(2): 165-173.
 • Song QH, Xu RM, Zhang QH, Ma M, Zhao X. Relaxation training during chemohterapy for breast cancer improves mental health and lessens adverse events. Int J Clin Exp Med. 2013;6(10):979-984.
 • Luebbert K, Dahme B, Hasenbring M. The effectiveness of relaxation training in reducing treatment-related symptoms and improving emotional adjustment in acute non-surgical cancer treatment: a meta-analytical review. Psycho-Oncology. 2001; 10(6):490-502.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4499-4708
Author: Aslı GENÇ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1101-1923
Author: Sıdıka OĞUZ
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2018

Bibtex @review { igusabder430828, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {517 - 524}, doi = {10.38079/igusabder.430828}, title = {Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Genç, Aslı and Oğuz, Sıdıka} }
APA Genç, A , Oğuz, S . (2018). Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (5) , 517-524 . DOI: 10.38079/igusabder.430828
MLA Genç, A , Oğuz, S . "Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 517-524 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/38973/430828>
Chicago Genç, A , Oğuz, S . "Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 517-524
RIS TY - JOUR T1 - Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi AU - Aslı Genç , Sıdıka Oğuz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.38079/igusabder.430828 DO - 10.38079/igusabder.430828 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 517 EP - 524 VL - IS - 5 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.430828 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.430828 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi %A Aslı Genç , Sıdıka Oğuz %T Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 5 %R doi: 10.38079/igusabder.430828 %U 10.38079/igusabder.430828
ISNAD Genç, Aslı , Oğuz, Sıdıka . "Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 5 (August 2018): 517-524 . https://doi.org/10.38079/igusabder.430828
AMA Genç A , Oğuz S . Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi. IGUSABDER. 2018; (5): 517-524.
Vancouver Genç A , Oğuz S . Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; (5): 517-524.
IEEE A. Genç and S. Oğuz , "Kanserli Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapinin Yan Etkileri Üzerine Etkisi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 5, pp. 517-524, Aug. 2018, doi:10.38079/igusabder.430828