Year 2018, Volume , Issue 6, Pages 535 - 550 2018-12-30

Comparison of Nutrition Habits Before and After Multiple Sklerosis (MS) Disease, Investigation of the Effects of Quality and Balanced Nutrition on the MS Attacks
Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi

Ayşe Huri ÖZKARABULUT [1] , Hande Nur ONUR [2] , İpek YAŞAR [3]


Aim: In this study, we compared the nutritional habits of before and after MS and the effect of adequate and balanced nutrition on MS attacks was investigated.

Method: This study was conducted in accordance with the data collection form on the internet without the place. It was formed with the participation of 98 patients diagnosed with MS and the mean age was 34.08 ± 7.93 years. Nutritional status of before and after MS, general information, anthropometric measurements, educational level, working status and physical activity levels of the participants were evaluated. SPSS program was used to evaluate the data.

Findings: According to the results, positive effects of consumption of probiotic, prebiotic, fiber, vitamin B1 and selenium source products were observed in decreasing attack frequency. It was found that only vitamin B1 sources had a statistically significant relationship with the frequency of attacks. The effects of supplementation of Omega-3 and vitamin D on the frequency and type of attacks were not observed.

Conclusion: In this study, the importance of adequate and balanced nutrition on MS formation, frequency and variety of attacks has seen, as in all diseases. Not just adequate and balanced nutrition, but also probiotic, prebiotic products, fiber and functional foods that affect the formation of healthy intestinal microbiota should be consumed due to their antioxidant properties.

Amaç: Bu çalışmada Multiple Skleroz (MS) hastalığı öncesi ve MS hastalığı sonrası beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması, yeterli ve dengeli beslenmenin MS ataklarına olan etkisi incelenmiştir.

Yöntem: Bu çalışma internet üzerinden oluşturulan veri toplama formu doğrultusunda yer gözetmeksizin ulaşılan, MS tanısı almış yaş ortalaması 34,08±7,93 yıl olan 98 hastanın katılımı ile oluşmuştur. Katılımcıların MS öncesi ve sonrası beslenme durumları, genel bilgileri, ağırlık ve boyları, eğitim düzeyleri, çalışma durumları ve fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken SPSS programı kullanılmıştır.

Bulgular: Sonuçlara göre atak sıklığını azaltmada probiyotik, prebiyotik, posa, B1 vitamini ve selenyum kaynağı ürünleri tüketiminin olumlu etkisi gözlenmiştir. Sadece B1 vitamini kaynaklarının atak sıklığı ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır.  Omega-3 ve D vitamini takviyesi alım durumlarının atakların sıklığı ve çeşidine etkisi gözlenmemiştir.

Sonuç: Bütün hastalıklarda olduğu gibi MS oluşumunda, atakların sıklığında ve çeşidinde yeterli ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli olduğu bu çalışmada da görülmüştür. Sadece yeterli ve dengeli beslenmenin değil sağlıklı bağırsak mikrobiyota oluşumunu etkileyen probiyotik, prebiyotik ürünlerin, posanın, fonksiyonel besinlerin de antioksidan özelliklerinden dolayı mutlaka tüketilmesi gerekmektedir.

 • Altındal A. Multipl Sklerozu immunopatogenezi ve patalojisi. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayı. 2009;2(2):1-5.
 • Mirza M. Multip Sklerozun etyolojisi ve epidemiyolojisi. Erciyes Medical Journal. 2002;24(1):40-47.
 • Bayazit T. Multipl Skleroz’da Yorgunluğun ve Kognitif Fonksiyonların Manyetik Rezonans Bulgularıyla ve Tiroid Hormon ve Otoantikorlarıyla İlişkisi. [uzmanlık tezi]. Bolu, Türkiye: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 2010.
 • Confavreux C, Vukusic S, Adeleine P. Early clinical predictors and progression of irreversibl diability in multiple scleosis: an amnesic process. Brain. 2003;126:770-782. https://doi.org/10.1093/brain/awg081.
 • Aydar G. Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı. [uzmanlık tezi]. Tokat, Türkiye: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 2010.
 • Şahin O. Multipl Sklerozlu Hastaların Bellek, Dikkat, Yürütücü İşlemler ve İnce Motor Hareket Yönünden Değerlendirilmesi. [uzmanlık tezi]. Kırıkkale, Türkiye: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013.
 • Tokgöz E. Multipl Sklerozda Serum Vitamin B12 Düzeyinin Klinik ve Laboratuvar Üzerine Etkisinin Araştırılması. [uzmanlık tezi]. Ankara: Türkiye: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı, 2012.
 • International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC). Refining genetic associations in multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2008;7(7):567-569. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70122-4.
 • Karabudak R. Multipl Skleroz tanısında MR görüntülemenin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayı. 2009;2(2):45-49.
 • İdiman E. Multipl Sklerozda beyin omurilik sıvısı. Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Sayı. 2009;2(2):50-55.
 • Dittel BN. CD4 T cells: Balancing the coming and going of autoimmunemediated inflammation in the CNS. Brain Behav Immun. 2008;22(4):421-430. doi: 10.1016/j.bbi.2007.11.010.
 • Çeçen İ. Multipl Skleroz Hastalarında Hijyen ve Yaşam Şartları. [uzmanlık tezi]. Afyonkarahisar, Türkiye: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 2013.
 • Hanneman KK, Cooper KD, Baron ED. Ultraviolet immunosuppression: mechanisms and consequences. Dermatol Clin. 2006;24:19-25. doi: 10.1016/j.det.2005.08.003.
 • Coles A. The curious incident of disability in multiple sclerosis trials. Lancet Neurol. 2006;5(11):899-900. doi: 10.1016/S1474-4422(06)70585-3.
 • Kartı Üstün S. Multipl Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk ile Mizaç Karakter Profili Arasındaki İlişkisi. [uzmanlık tezi]. Elazığ, Türkiye: Fırat Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, 2010.
 • Türker FP. MS’de Beslenme. In: Katz DL, Friedman RSC, Lucan SC, eds. Çev. Kalkan İ, Akman M. Klinik Uygulamalarda Beslenme. 3. baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2018:329-330.
 • Pula JH, Reder AT. Multiple sclerosis. Part I: neuro-ophthalmic manifestations. Curr Opin Ophthalmol. 2009;20(6):467-75. doi: 10.1097/ICU.0b013e328331913b.
 • Demir A, Yıldız E. Multiple Skleroz ve Beslenme. Ortadoğu Medical Journal. 2015;7(3):144-148.
 • Yadav V, Marracci G, Kim E, et al. Low-fat,plant-based diet in Multiple Sclerosis: A randomized controlled trial. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2016;9:80-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2016.07.001.
 • Van der Mei IA, Ponsonby AL, Dwyer T, et al. Past exposure to sun, skin phenotype, and risk of multiple sclerosis case-control study. BMJ. 2003;327(7410):316. doi: 10.1136/bmj.327.7410.316.
 • Nishijima S, Suda W, Oshima K, et al. The gut microbiome of healthy Japanese and its microbial and functional uniqueness. DNA Res. 2016;23(2):125-133. doi: 10.1093/dnares/dsw002.
 • Conlon MA, Bird AR. The impact of diet and lifestyle on gut microbiota and human health. Nutrients. 2015;7(1):17-44. doi:10.3390/nu7010017.
 • Swank RL, Dugan BB. Effect of low saturated fat diet in early and late cases of multiple sclerosis. The Lancet. 1990;336(8706):37-39. https://doi.org/10.1016/0140-6736(90)91533-G.
 • Habek M, Hojsak I, Brinar VV. Nutrition in multiple sclerosis. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2010;112:616-620. doi:10.1016/j.clineuro.2010.03.029.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4977-6753
Author: Ayşe Huri ÖZKARABULUT (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6445-0519
Author: Hande Nur ONUR
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3054-2340
Author: İpek YAŞAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { igusabder431655, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {535 - 550}, doi = {10.38079/igusabder.431655}, title = {Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {Özkarabulut, Ayşe Huri and Onur, Hande Nur and Yaşar, İpek} }
APA Özkarabulut, A , Onur, H , Yaşar, İ . (2018). Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (6) , 535-550 . DOI: 10.38079/igusabder.431655
MLA Özkarabulut, A , Onur, H , Yaşar, İ . "Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 535-550 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/41940/431655>
Chicago Özkarabulut, A , Onur, H , Yaşar, İ . "Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 535-550
RIS TY - JOUR T1 - Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi AU - Ayşe Huri Özkarabulut , Hande Nur Onur , İpek Yaşar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.38079/igusabder.431655 DO - 10.38079/igusabder.431655 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 550 VL - IS - 6 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.431655 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.431655 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi %A Ayşe Huri Özkarabulut , Hande Nur Onur , İpek Yaşar %T Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 6 %R doi: 10.38079/igusabder.431655 %U 10.38079/igusabder.431655
ISNAD Özkarabulut, Ayşe Huri , Onur, Hande Nur , Yaşar, İpek . "Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 6 (December 2019): 535-550 . https://doi.org/10.38079/igusabder.431655
AMA Özkarabulut A , Onur H , Yaşar İ . Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi. IGUSABDER. 2018; (6): 535-550.
Vancouver Özkarabulut A , Onur H , Yaşar İ . Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; (6): 535-550.
IEEE A. Özkarabulut , H. Onur and İ. Yaşar , "Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 6, pp. 535-550, Dec. 2019, doi:10.38079/igusabder.431655