Year 2019, Volume , Issue 7, Pages 697 - 701 2019-04-30

Early Diagnosis of Inguinal Hernia in Children
Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı

Aysu TOSUN ALP [1] , Erhan YENİARAS [2] , Mustafa SAHTİYANCI [3] , Gülsüm DAŞ [4]


Aim: The aim of this study is determine the degree of contribution of detailed and careful examination of inguinal area in children during the visit at health center or hospital to early diagnosis and treatment of inguinal hernia. 

Method: The records of those who were diagnosed as inguinal hernia in 2018 were reviewed retrospectively.

Findings: Patients who applied to the pediatric polyclinic and had been taken the diagnosis of inguinal hernia then referred to pediatric surgery for the operation were included. There were 50 patients in which 36 male (72 %) and 14 female (28 %). Patients’ ages ranged from 1 day to 12 years. 50 % of the cases were 0-6 months old, 22 % were 1-3 years old, 28 % were 3 years old and over. 20 % of patients (ages ranged from 0 to 6 months) were newborn. Approximately 50 % of the hernias appeared on the right side, 20 % on the left side and 30 % on both sides Twenty percent of all patients were cases diagnosed by the examination of a pediatrician, whose parents did not notice hernia and did not have any complaints. All of these cases were in 0-6 month period and 10% were newborn. On the other hand, 40 % of the 0-6 month-old patients had no complaints and the physician determined. 24 % of the patients diagnosed in the same age group were premature and half of them were diagnosed during the neonatal examination of the pediatrician.

Conclusion: In the examinations performed by the pediatricians, especially in the first six months period, detailed and careful inguinal region examination revealed a significant increase in the rates of early referral to the hernia. Increasing the awareness of inguinal hernia in pediatric clinics, family health centers, and family education will make a significant contribution to early diagnosis and treatment.

Amaç: Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin hasta muayenesi sırasında, ayrıntılı ve dikkatli inguinal bölge incelemeleri ile inguinal herni olgularının erken tanı ve tedavisine katkı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: 2018 yılında hastanemizin çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde inguinal herni tanısı alanların kayıtları geriye dönük olarak incelendi.  
Bulgular: 2018 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran ve inguinal herni tanısı ile çocuk cerrahisi kliniğine sevk edilerek opere olan 50 hastanın 36’sı erkek (%72), 14’ü kız (%28) idi. Yaşları; 1 gün ile 12 yaş arasında değişmekteydi. Olguların %50’si 0-6 aylık, %22’si 1-3 yaş, %28’i 3 yaş ve üzeriydi. 0-6 aylık hastaların %20’si yenidoğan döneminde tespit edilmiştir. Fıtıkların yaklaşık %50’si sağ tarafta görülürken, sol tarafta % 20, iki taraflı fıtıklar %30 oranındaydı. Tüm hastaların %20’si, ebeveynlerinin fıtığı farketmediği ve herhangi bir şikâyeti olmayan, çocuk hekiminin muayenesiyle tanı koyulan olgulardı. Bu olguların tamamı 0-6 aylık dönemde olup %10’u yenidoğandı. Diğer taraftan 0-6 aylık olguların %40’ı herhangi bir şikâyeti olmayan ve hekimin tespit ettiği hastalardı. Yine aynı yaş grubunda tanı alan hastaların %24´ü prematüre olup, bunların yarısı çocuk hekiminin yenidoğan muayenesi sırasında tanılanmıştı. 
Sonuç:  Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin yaptığı muayenelerde, özellikle ilk altı aylık dönemde, ayrıntılı ve dikkatli ingiunal bölge incelemesi ile fıtıkların erken tanı alarak cerrahiye sevk oranlarında belirgin artış olduğu gözlenmiştir. Çocuk klinikleri, aile sağlığı merkezleri ve aile eğitimlerinde inguinal herni farkındalığının artırılması erken tanı ve tedaviye önemli katkı sağlayacaktır.
  • Lloyd DA, Rintala RJ. Inguinal hernia and hydrocel. In: O’Neill JA Jr, Rowe MI, Grosfeld, et al (eds), Pediatric Surgery. 5th ed. St. Louıs, MO: Mosby Year – Book; 1998.
  • Zorludemir Ü. İnguino-skrotal patolojiler. Turk Ped Ars. 2010;45:23-28.
  • Başaklar C. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. 72. bölüm. Ankara: Palme Yayıncılık; 2006.
  • Önen A. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi. 4. bölüm, Nobel Matbaacılık; 2006.
  • Varol S, Özden E, Bostancı Y, Yakupoğlu YK, Yalman C, Sarıkaya Ş. Samsun ilinde ilköğretim çağı erkek çocuklarda testis ve penis boyutları ve dış genital organ anomali oranları. Turk Ped Ars. 2011;46(64):159-164. doi: 10.4274/tpa.46.64.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3271-449X
Author: Aysu TOSUN ALP (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4405-7212
Author: Erhan YENİARAS
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Orcid: 0000-0002-6339-2991
Author: Mustafa SAHTİYANCI
Institution: Özel Yenibosna Safa Hastanesi

Orcid: 0000-0001-8457-3284
Author: Gülsüm DAŞ
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { igusabder542652, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {697 - 701}, doi = {10.38079/igusabder.542652}, title = {Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı}, key = {cite}, author = {Tosun Alp, Aysu and Yeni̇aras, Erhan and Sahti̇yancı, Mustafa and Daş, Gülsüm} }
APA Tosun Alp, A , Yeni̇aras, E , Sahti̇yancı, M , Daş, G . (2019). Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (7) , 697-701 . DOI: 10.38079/igusabder.542652
MLA Tosun Alp, A , Yeni̇aras, E , Sahti̇yancı, M , Daş, G . "Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 697-701 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/44890/542652>
Chicago Tosun Alp, A , Yeni̇aras, E , Sahti̇yancı, M , Daş, G . "Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 697-701
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı AU - Aysu Tosun Alp , Erhan Yeni̇aras , Mustafa Sahti̇yancı , Gülsüm Daş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.542652 DO - 10.38079/igusabder.542652 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 697 EP - 701 VL - IS - 7 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.542652 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.542652 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı %A Aysu Tosun Alp , Erhan Yeni̇aras , Mustafa Sahti̇yancı , Gülsüm Daş %T Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 7 %R doi: 10.38079/igusabder.542652 %U 10.38079/igusabder.542652
ISNAD Tosun Alp, Aysu , Yeni̇aras, Erhan , Sahti̇yancı, Mustafa , Daş, Gülsüm . "Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 7 (April 2019): 697-701 . https://doi.org/10.38079/igusabder.542652
AMA Tosun Alp A , Yeni̇aras E , Sahti̇yancı M , Daş G . Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı. IGUSABDER. 2019; (7): 697-701.
Vancouver Tosun Alp A , Yeni̇aras E , Sahti̇yancı M , Daş G . Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (7): 697-701.
IEEE A. Tosun Alp , E. Yeni̇aras , M. Sahti̇yancı and G. Daş , "Çocuklarda Kasık Fıtığının Erken Tanısı", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 7, pp. 697-701, Apr. 2019, doi:10.38079/igusabder.542652