Year 2019, Volume , Issue 8, Pages 807 - 815 2019-08-25

Treatment Approaches for Spinal Osteoarthritis
Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları

Adem AKTÜRK [1] , Gamze KILIÇ [2] , Emre ŞENOCAK [3] , M. Salih BARAN [4]


Aim: Generally, medical interventions are used for cervical region’s treatment.  Most of the medicines are used for repress the symptoms.  In this study; we will have checked the alterations with a physical examination after the different treatment methods which applied to patients.

Method: In this study; we included 60 subjects diagnosed with SSA. Inclusion criteria; over the 50-y, cervical region pain and limitation of cervical joint movement for more than 3 months, degenerative changing radiological screens. Exclusion criteria; cervical fracture, cervical region’s surgery, seconder osteoarthritis after different disease. Physical and neurological tests as posture assessment, cervical movements, deep tendon reflexes, sense tests were applied. Also; cervical distraction, compression, Valsalva maneuver, vertebrobasilar provocation were applied. Patients divided to 2 groups. To group 1; conventional physical therapy interventions, isometric neck exercises, and isotonic strength exercise programs were applied. To Group 2; conventional physical therapy interventions, isometric neck exercises, isotonic strength exercise program and asemetasine 60 mg (2x1 day), tizanidine 2 mg (2x1 day) were applied.

Findings: In this study; there are 63 (%70) women, 27 (%30) men. Subject’s age average is 62,81±6,98. Group 2 have significantly differences in all parameters. Group 1 have significant differences just in muscle spasm and neck flexion movement parameters. There is no significant differences in neck extension, sense examination, cervical compression, and vertebrobasilarr provocation tests.

Conclusion: While physical therapy interventions and medical treatment are applied together, there is a further increase in neck movements compared with other groups. Combined treatment method is more effective clinically. 

Amaç: Servikal bölge problemine sahip bireyler daha çok medikal yöntemler ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Kullanılan ilaçların birçoğu, hastaların semptomlarını baskılama eğilimindedir. Yapacağımız bu çalışma ile hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinin semptomlarda meydana getirdiği değişiklikler fiziki muayene yöntemleri ile kontrol edilecektir.

Yöntem: Çalışmaya 50 yaşın üstünde, 3 aydan daha uzun süredir boyun ağrısı çeken ve boyun eklem hareketlerinde kısıtlılık şikâyeti bulunan, radyolojik grafilerinde dejeneratif değişiklikler tespit edilen, Servikal spondiloartrit (SSA) tanısı almış toplam 60 kişi dahil edilmiştir. Daha önceden fraktür veya servikal bölgeyi içeren operasyonlar geçiren veya bir hastalığa bağlı olarak gelişen sekonder osteoartrit hastaları çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara ayrıntılı olarak fizik ve nörolojik muayene testleri uygulandı. Postürü, servikal hareketleri, boyun çevresi muayenesini, derin tendon reflekslerini, duyu ve nörolojik muayeneleri kapsayan testler yapıldı. Bütün katılımcılara servikal distraksiyon, kompresyon, valsalva manevrası, vertebro-basiler provakasyon testleri uygulandı. Hastalar 2 tedavi grubuna ayrıldı. Birinci gruba 15 seans klasik fizik tedavi ajanları ile hastalara izometrik boyun egzersizleri ve izotonik kuvvetlendirme egzersizlerini içeren egzersiz programı uygulandı. İkinci gruba ise ilk gruptaki modalitelere ek olarak asemetasine 60 mg (2x1 gün) ve tizanidin 2 mg (2x1 gün) olarak verildi.

Bulgular: Cinsiyet dağılımına bakıldığında katılımcıların 63’ü (%70) kadın, 27’si (%30) erkekti. Hastaların yaş ortalaması ise 62,81±6,98 olarak tespit edildi. Fizik tedavi ve medikal tedavi alan tedavi grubun tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Fizik tedavi grubunda ise tedavi öncesine göre kas spazmı ve boyun fleksiyonunda anlamlı derecede değişiklikler tespit edildi. Bu hastalarda boyun ekstansiyonu, duyu muayenesi servikal kompresyon ve vertebrobaziler provakasyon testlerinde değişiklik saptanmadı.

Sonuç: Çalışma grubumuzda; ilaç tedavisi ve fizyoterapi yöntemlerinin beraber uygulandığı grubumuzda boyun hareketlerinde diğer gruplara oranla daha fazla artış gözlemlenmiştir. Ayrıca boyun bölgesine yönelik servikal testlerde de olumlu iyileşmeler gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; medikal tedavi ile birlikte alınan fizyoterapi modaliteleri uygulandığında klinik olarak daha anlamlı sonuçlar elde edilmektedir. 

  • Lestini F, Wiesel W. The pathogenesis of cervical spondylosis. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1989;(239):69-93.
  • Onel D. Romatizmal Hastalıklar. 1. Basım. İstanbul: Atlas Tıp Kitapevi; 1992.
  • Sengir O. Omurga Artrozu. In: Tuna N, ed. Romatizmal Hastalıklar. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. Şti; 1982;562,586.
  • Garfin SR, Herkowitz HN. The orthopedic clinic of North America. The Degenerative Neck. Philadelphia: WB Saunders Company, 1992;23(3):369-515.
  • Cyriax H, Cyriax P. Cyriax's Illustrated Manual of Orthopaedic Medicine. Elsevier Health Sciences; 1996.
  • Nordin M, Carragee J, Hogg-Johnson S, et al. Assessment of neck pain and its associated disorders: results of the bone and joint decade 2000–2010 task force on neck pain and its associated disorders. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2009;32(2):117-140.
  • Onel D. Romatizmal Hastalıklar. 1. Basım. İstanbul: Atlas ofset; 1987.
  • Kenneth KN. Neck pain. Textbook of Rheumatology. 3th. Philedelphia, Sounders Co, 1989;471-489.
  • Oğuz H. Romatizmal Ağrılar. 1. Basım. Konya: Atlas Tıp Kitapevi; 1992.
  • Kayhan Ö. Diatermi ve Yüzeysel Sıcak-Soğuk tedavileri. In: Nejdet T, çeviri ed. Krausen’s Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon El Kitabı. 3. Basım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 1988.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2487-5720
Author: Adem AKTÜRK (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3687-1014
Author: Gamze KILIÇ
Institution: İstanbul Özel Safa Hastanesi

Orcid: 0000-0003-3677-9813
Author: Emre ŞENOCAK
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-9979-2081
Author: M. Salih BARAN
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date : August 25, 2019

Bibtex @research article { igusabder593528, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {807 - 815}, doi = {10.38079/igusabder.593528}, title = {Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {Aktürk, Adem and Kılıç, Gamze and Şenocak, Emre and Baran, M. Salih} }
APA Aktürk, A , Kılıç, G , Şenocak, E , Baran, M . (2019). Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (8) , 807-815 . DOI: 10.38079/igusabder.593528
MLA Aktürk, A , Kılıç, G , Şenocak, E , Baran, M . "Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 807-815 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/47893/593528>
Chicago Aktürk, A , Kılıç, G , Şenocak, E , Baran, M . "Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 807-815
RIS TY - JOUR T1 - Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları AU - Adem Aktürk , Gamze Kılıç , Emre Şenocak , M. Salih Baran Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.593528 DO - 10.38079/igusabder.593528 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 807 EP - 815 VL - IS - 8 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.593528 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.593528 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları %A Adem Aktürk , Gamze Kılıç , Emre Şenocak , M. Salih Baran %T Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 8 %R doi: 10.38079/igusabder.593528 %U 10.38079/igusabder.593528
ISNAD Aktürk, Adem , Kılıç, Gamze , Şenocak, Emre , Baran, M. Salih . "Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 8 (August 2019): 807-815 . https://doi.org/10.38079/igusabder.593528
AMA Aktürk A , Kılıç G , Şenocak E , Baran M . Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları. IGUSABDER. 2019; (8): 807-815.
Vancouver Aktürk A , Kılıç G , Şenocak E , Baran M . Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (8): 807-815.
IEEE A. Aktürk , G. Kılıç , E. Şenocak and M. Baran , "Spinal Osteoartritte Tedavi Yaklaşımları", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 8, pp. 807-815, Aug. 2019, doi:10.38079/igusabder.593528