Year 2019, Volume , Issue 9, Pages 920 - 928 2019-12-31

Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme
A Review of the Effects of Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Fruit on Metabolism in Terms of Antimicrobial, Antioxidant and Chemical Content

Nuri GÜLEŞCİ [1]


Dünyada bilimsel çalışmaların hızla ilerlemesiyle birlikte teknoloji de buna bağlı olarak gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmeler yaşam tarzını kolaylaştırırken; insan sağlını da olumsuz yönde etkilemektedir. Son zamanlarda artan hazır gıda tüketiminin yaygınlaşması, dengesiz ve düzensiz beslenme gibi faktörler metabolizmanın düzensiz çalışmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için doğal besinlerin tüketilmesi oldukça önemlidir. Doğal ve organik besinler; antimikrobiyal, antioksidan ve vitamin içeriği yönünden birçok yararlı bileşikler içermektedir. Bu bileşiklerin metabolizmada koruyucu, düzenleyici ve besleyici rolleri vardır. Doğal besinler, metabolizmayı zararlı yönde etkileyen nitrojen ve reaktif oksijen gibi serbest radikallerin oksidatif etkilerine karşı engelleme özelliğine sahiptirler. Diyet ile alınan besinlerdeki antioksidanlar; fitokimyasal antioksidanlar olarak adlandırılırlar. Viburnum opulus L. (Adoxaceae) üzerinde yapılan çalışmalarda içeriğinde yoğun olarak antioksidanların, antimikrobiyal maddelerin ve çeşitli vitaminlerin varlığına rastlanılmıştır. Antioksidanlar serbest radikal bağlayıcılar ya da singlet oksijen tutucu mekanizmalar vasıtasıyla antioksidan etkilerini gösterirler. Viburnum opulus L. suyunun yüksek oranda antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu derlemede; Viburnum opulus L. bitkisinin meyvesinde bulunan antimikrobiyal, antioksidan ve vitaminlerin özelliklerini belirterek, metabolizmaya olan etkileri değerlendirilmiştir.

With the rapid progress of scientific studies around the world, technology has made progress accordingly. While these developments facilitate lifestyle, they also negatively affect human health. Factors such as the increasing prevalence of ready-made food consumption, unbalanced and irregular nutrition have led to irregular functioning of metabolism. It is very important to consume natural foods to prevent these negatives. Natural and organic foods contain many beneficial compounds in terms of antimicrobial, antioxidant and vitamin content. These compounds have protective, regulatory and nutrient roles in metabolism. Natural nutrients have the ability to block against the oxidative effects of free radicals, such as nitrogen and reactive oxygen, which affect metabolism in a harmful way. Antioxidants in dietary foods, they are called phytochemical antioxidants. Studies on Viburnum opulus L. (Adoxaceae) showed that antioxidants, antimicrobial substances, and various vitamins are present in their content. Antioxidants show their antioxidant effects through free radical binding or singlet oxygen-retaining mechanisms. Viburnum opulus L. water has been found to have a high rate of antimicrobial activity. In this review, antimicrobial, antioxidant and vitamins found in the fruit of the Viburnum opulus L. plant, the effects of the metabolism was evaluated by specifying the properties.

 • Güleşci N, Aygül İ. Beslenmede yer alan antioksidan ve fenolik madde içerikli çerezler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;5:109-129.
 • Lobstein A, Haan-Archipoff G, Englert J, Kuhry JG, Anton R. Chemotaxonomical investigation in the genus Viburnum. Phytochemistry. 1999;50:1175-1180.
 • Davis PH. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1972.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1988.
 • Aksoy A, Güvensan A, Akçiçek E, Öztürk M. Etnoecology of Viburnum opulus L. In: International Symposium on Medicinal Plants: Linkages Beyond National Boundaries; September 7-9, 2004; Islamabad, Pakistan. 65-70.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT. (Eds.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını;2012.
 • Baytop T. Therapy with medicinal plants in Turkey. 2nd ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1999.
 • Bolat S, Özcan M. The morphological, phenological and chemical composition of cranberry tree (Viburnum opulus L.) fruits. In: Obst-,Gemüse-und Kartoffelverarbeitung, 87.Jahrgang. 2002;5.
 • Rop O, Reznicek V, Valsikova M, Jurikova T, Mlcek J, Kramarova D. Antioxidant Properties of European Cranberrybush Fruit (Viburnum opulus var. edule). Molecules. 2010;15:4467-4477.
 • Kraujalyte V, Venskutonis PR, Pukalskas A, Cˇesoniene L, Daubaras R. Antioxidant properties and polyphenolic compositions of fruits from different European cranberrybush (Viburnum opulus L.) genotypes. Food Chemistry. 2013;141:3695–3702.
 • Yunusova SG, Karimova AR, Tsyrlina EM, Yunusova MS, Denisenko ON. Change on storage of biological activity of Viburnum opulus seed components. Chemistry of Natural Compounds. 2004;40(5):423-426.
 • Özrenk K, Gündoğdu M, Keskin N, Kaya T. Some physical and chemical characteristics of Gilaburu (Viburnum opulus L.) fruits in Erzincan Region. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2011;1(4):9-14.
 • Çam M. Kayseri Bölgesi’nde Tüketilen Gilaburu (Viburnum opulus) Meyve Suyunun Organik asit ve Fenolik Bileşiklerinin Yüksek Basınç Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile Belirlenmesi. [yüksek lisans tezi]. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 2005.
 • Kalyoncu IH, Ersoy N, Elidemir AY, Karali ME. Some physico-chemical characteristics and mineral contents of Gilaburu (Viburnum opulus L.) fruits in Turkey. International Scholarly and Scientific Research & Innovation. 2013;7(6):424-426.
 • Kollmann J, Grubb PJ. Viburnum lantana L. and Viburnum opulus L. (V. Lobatum Lam., Opulus vulgaris Borkh.). Journal of Ecology. 2002;90:1044-1070.
 • Boyacı H, Çöteli E, Karataş F. Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvesindeki A, E Vitamini, Beta-Karoten, Likopen, Redükte ve Okside Glutatyon miktarlarının araştırılması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Journal of Science and Technology. 2016;9(1):111-117.
 • Nichenametla SN, Taruscio TG, Barney DL, Exon JH. A review of the effects and mechanisms of polyphenolics in cancer. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2006;46:161-183.
 • Gök V, Serteser A. Doğal antioksidanların biyoyararlılığı. In: 3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ekim 2-4, 2003; Ankara, Türkiye.
 • Çam M, Hışıl Y. Gıda Flavonoidlerinin Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi ile Analizi. Akademik Gıda Dergisi. 2004;8:22-25.
 • Ulger H, Ertekin T, Karaca O, et al. Influence of Gilaburu (Viburnum opulus) juice on 1,2-dimethylhydrazine (DMH)-induced colon cancer. Toxicology and Industrial Health. 2013;29(9):824-829.
 • Elhan M, Ergene B, Süntar I, et al. Preclinical evaluation of antiurolithiatic activity of viburnum opulus l. on sodium oxalate-induced urolithiasis rat model. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;1-7.
 • Altun ML, Saltan Çitoğlu G, Sever Yılmaz B, Özbek H. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Viburnum opulus. Pharmaceutical Biology. 2009;47(7):653–658.
 • Leporatti ML, Ivancheva S. Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy. Journal of Ethnopharmacology. 2003;87:123-142.
 • Sarıözkan S, Türk G, Eken A, Bayram LÇ, Baldemir A, Doğan G. Gilaburu (Viburnum opulus L.) fruit extract alleviates testis and sperm damages induced by taxane-based chemotherapeutics. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017;95:1284-1294.
 • Harborne JB. The flavonoids: advances in research since 1986. London UK: Chapmann and Hall; 1994.
 • Cˇesoniene L, Daubaras R, Vencloviene J, Viškelis P. Biochemical and agro-biological diversity of Viburnum opulus genotypes. Central European Journal of Biology. 2010;6:864-871.
 • Crisan M, David L, Moldovan B, Vulcu A, et al. New nanomaterials for the improvement of psoriatic lesions. Journal of Materials Chemistry B. 2013;1(25):3152-3158.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1255-2772
Author: Nuri GÜLEŞCİ (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @review { igusabder594480, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {920 - 928}, doi = {10.38079/igusabder.594480}, title = {Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme}, key = {cite}, author = {Güleşci̇, Nuri} }
APA Güleşci̇, N . (2019). Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (9) , 920-928 . DOI: 10.38079/igusabder.594480
MLA Güleşci̇, N . "Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 920-928 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/50564/594480>
Chicago Güleşci̇, N . "Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 920-928
RIS TY - JOUR T1 - Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme AU - Nuri Güleşci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.594480 DO - 10.38079/igusabder.594480 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 920 EP - 928 VL - IS - 9 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.594480 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.594480 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme %A Nuri Güleşci̇ %T Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 9 %R doi: 10.38079/igusabder.594480 %U 10.38079/igusabder.594480
ISNAD Güleşci̇, Nuri . "Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 9 (December 2020): 920-928 . https://doi.org/10.38079/igusabder.594480
AMA Güleşci̇ N . Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme. IGUSABDER. 2019; (9): 920-928.
Vancouver Güleşci̇ N . Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (9): 920-928.
IEEE N. Güleşci̇ , "Viburnum Opulus L. (Adoxaceae) Meyvesinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kimyasal İçeriği Yönünden Metabolizmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Derleme", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 9, pp. 920-928, Dec. 2020, doi:10.38079/igusabder.594480