Year 2020, Volume , Issue 10, Pages 50 - 63 2020-04-17

Evde Sağlık Hizmetlerinin Araştırılması ve Hasta ve Hasta Yakınlarının Beklentileri: Bakırköy'de Bir Araştırma Örneği
Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District

Gülay TAMER [1]


Amaç: Araştırma, İstanbul ilinin Bakırköy İlçesindeki evde sağlık hizmeti alan hastaların ve hasta yakınlarının evde sağlık hizmetlerinden beklentilerini ve taleplerini incelemektir. Çalışma kapsamında, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde çalışma alanı kısıtlı olarak yürütülmüştür.
Yöntem: Çalışma kapsamında, İstanbul'da evde sağlık hizmetlerinden memnun olan 83 kişiye anket uygulanmıştır, ancak 70 kişiden geri dönüş alınarak analiz 70 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın modeli, tanımlayıcı bir anket modelidir. Verilerin toplanmasında, Bilgi Formu ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırma, anket formları demografik özellikler ve evde sağlık hizmeti değerlendirme ölçeği ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Anket formları demografik özelliklere yönelik sorulardan ve evde sağlık hizmeti değerlendirme ölçeğinden oluşmaktadır. Katılımcıların evde bakım hizmetlerini değerlendirme durumları hastanın bakım ihtiyacı talep etme süresine göre karşılaştırıldığında, hastanın bakım ihtiyacı talep etme süresine bağlı olarak katılımcıların evde bakım hizmetlerini değerlendirme algıları farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Sonuç: Hastaların ve hasta yakınlarının görüşleri evde bakım hizmetleri açısından değerlendirildiğinde, evde sağlık hizmeti değerlendirme anketindeki tüm ifadelerin ortalama değerleri 4'ün üzerindedir. Bu, evde bakım hizmeti alan hastaların ve yakınlarının evde bakım hizmetleri ile ilgili olumlu algılarının olduğunu göstermektedir. Evde bakım hizmetlerinde hastaların ve yakınlarının memnuniyeti çok yüksektir. Hastane ve sağlık merkezlerinin imkanlarının nüfusa göre yetersiz kalması vb. durumlarda hastaların evinin konforunda gereken sağlık hizmetlerini sağlaması yaşam kalitesi ve daha fazla bireye sağlık hizmeti sunuluyor olabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Aim: The aim of this study is to examine the expectations and demands of patients and their relatives' in-home health care. In the scope of the study, narrow area as the study was being carried out in the Bakirkoy district of Istanbul province.
Method: In the scope of the study, questionnaires were distributed to 83 people in Istanbul who were satisfied with home health care services, but 70 people were returned. The analysis was conducted on 70 people. The research is a descriptive survey model. A questionnaire was used as a data collection tool. The questionnaire forms consist of questions about demographic and home health service evaluation scale. 
Results: When the opinions of the patients and their relatives were evaluated in terms of home care services, the mean values of all expressions in the home health service evaluation questionnaire were over 4. 
Conclusion: This indicates that patients who are receiving home care services and their relatives have positive perceptions about home care services. The satisfaction of the patients and their relatives are very high for home care services.
 • Annual Report, Medical Management of the Home Care Patient. American Association American Academy of Home Care Physicians. 2004.United States.
 • Can Ö, Ünal N. Evde bakım ve tedavi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2008;6(4):6-13.
 • U.S. Deperment of Health and Human Services Medaicare Hospice Benefits, January 2010.
 • T.C Resmi Gazete. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. (10.03.2005 Tarihli ve 25751 Sayılı Resmi Gazete). http://www.evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik. Erişim tarihi 22.Eylül 2019
 • Taş C, Bedir N, Eren T ve ark. Evde sağlık hizmetlerinde araç rotalama ile güzergahların belirlenmesi: devlet hastanesinde bir uygulama. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2018;4(3):264-283.
 • Işık O, Kandemir A, Erişen MA. Evde sağlık hizmeti alan hastaların profili ve sunulan hizmetin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):171-186.
 • Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 2010. Ankara.
 • Lloyd-Owen SJ, Donaldson GC, Ambrosino N, et al. Patterns of home mechanical use in Europe: Results from the Euro vent survey. Eur Respir J. 2005; 25(6):1025-31.
 • Simonds AK. Risk management of the home ventilator dependent patient. Thorax. 2006;61(5):369-71.
 • Yılmaz M, Sametoğlu F, Akmeşe G ve ark. Sağlık hizmetinin alternatif bir sunum şekli olarak evde hasta bakımı. Istanbul Med J. 2010;11(3):125-32.
 • Bahar A, Parlar S. Yaşlılık ve evde bakım. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007;2(4):32-39.
 • Taşdelen P, Ateş. M. Evde bakım gerektiren hastaların bakım gereksinimleri ile bakım verenlerin yükünün değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9(3):22-29.
 • Özer Ö, Şantaş F. Kamunun sunduğu evde bakım hizmetleri ve finansmanı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;3(2):96-103.
Primary Language en
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7897-1603
Author: Gülay TAMER (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 17, 2020

Bibtex @research article { igusabder645504, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {50 - 63}, doi = {10.38079/igusabder.645504}, title = {Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District}, key = {cite}, author = {Tamer, Gülay} }
APA Tamer, G . (2020). Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (10) , 50-63 . DOI: 10.38079/igusabder.645504
MLA Tamer, G . "Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 50-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/53551/645504>
Chicago Tamer, G . "Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 50-63
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District AU - Gülay Tamer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.645504 DO - 10.38079/igusabder.645504 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 63 VL - IS - 10 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.645504 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.645504 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District %A Gülay Tamer %T Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 10 %R doi: 10.38079/igusabder.645504 %U 10.38079/igusabder.645504
ISNAD Tamer, Gülay . "Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 10 (April 2020): 50-63 . https://doi.org/10.38079/igusabder.645504
AMA Tamer G . Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District. IGUSABDER. 2020; (10): 50-63.
Vancouver Tamer G . Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (10): 50-63.
IEEE G. Tamer , "Investigation of Home Health Services and Expectations of Patients and Patient Relatives: A Study Case in Bakirkoy District", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 10, pp. 50-63, Apr. 2020, doi:10.38079/igusabder.645504