Year 2020, Volume , Issue 10, Pages 64 - 76 2020-04-17

İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi
Cost Analysis of Hospitalized Diabetic Patients in Internal Medicine Service

Ömer ŞEKER [1] , Mehmet KÖROĞLU [2] , Yıldız OKUTURLAR [3]


Amaç: Gelişmiş ülkelerde Diyabetes Mellitüs (DM) tanılı hastaların yıllık giderleri değerlendirildiğinde giderlerin hastane yatışı ve tedaviler, komplikasyonların tedavisi, antidiyabetik ilaçlar ve ajanlar, doktor ziyaret ücretleri, hemşirelik ve bakım hizmetleri ve acil servis başvuruları için harcandığı görülmüştür. Bu çalışmada İç Hastalıkları kliniğine yatırılan hastaların maliyet analizleri planlanlanmıştır. 
Yöntem: Bu çalışmada 01.01.2011-30.09.2014 tarihleri arasında İç Hastalıkları kliniğine yatırılan Tip 1 ve Tip 2 DM tanısı alan hastalar bilgisayar verilerinden taranmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, yatış süreleri, yıllara göre yatış dağılımı, kaç kez yattıkları, sosyal güvenceleri, toplam yatış maliyetleri ve birimlere göre yatış maliyetleri gruplandırılarak kaydedilmiştir.
Bulgular: Diyabet tanılı hastaların yıllık giderlerini araştıran birçok çalışma ile birlikte bu çalışma değerlendirdiğimizde giderler içerisinde ilaç harcamalarının ve laboratuvar tetkiklerinin yanı sıra komplikasyonların tanısı ve tedavisinin de önemli yer tuttuğunu tespit edilmiştir. Çalışmada medikal tedavilerin, laboratuvar analizlerinin, yatak ücretlerinin yanında hemodiyaliz giderlerinin ön planda olması beklenildiği gibi hasta grubunda renal komplikasyonların sık görülmesiyle açıklanabilir. Bu çalışma, yurtdışındaki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında hekim vizitlerinin maliyete katkısının oldukça düşük olduğunu saptanmıştır. 
Sonuç: Tüm elde edilen veriler göz önüne alındığında; giderek daha önemli bir sağlık problemi olan Diyabetes Mellitüs tedavisinde daha başarılı olmak ve maliyeti düşürebilmek amacıyla hastaların hastalık ve komplikasyonları hakkında detaylı bilgilendirilmesinin ve düzenli aralıklarla doktor tarafından takip edilmesinin önemli olduğu kanaatine varılmıştır.

Aim: In this study, we investigated unit cost analysis of hospitalized diabetic patients, the distribution of hospitalizations according to years and the total hospitalization costs.
Method: In this study the hospitalized patients with type 1 diabetes and type 2 diabetes between the date 01.01.2011 and 30.09.2014 were retrospectively reviewed. Age, sex, length of hospitalization, distribution of hospitalizations by years, number of hospitalizations, social security, total hospitalization costs and hospitalization costs by units were grouped.
Findings: Considering many studies investigating the annual costs of patients diagnosed with diabetes and our study, we determined that in addition to the medical expenses and laboratory examinations, the diagnosis and treatment of complications have an important place in the expenses. The prominence of the hemodialysis costs comparing with the laboratory costs and medical treatment costs can be explained by the renal complications that were seen mostly in our patients. Again, when we compared our study with similar studies from other countries, we found that the contribution of physician visits to the cost was quite low.
Conclusion: Considering all the data we have obtained; we can see that, patient information, preventive medicine and patient care services are not enough in our country. We think that both the regular doctor visits and informing the patients about complications are very important to lower the costs and to become successful in the treatment of diabetes mellitus which is an increasingly important health problem.
 • Beyhun N, Ercümen Ç. Hastalık maliyeti ve astım. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2004;52(4):386-392.
 • Kolsuz M. Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde hastanede yatış süresini etkileyen faktörler ve maliyet. Solunum Hastalıkları Derg. 2001;12:1-7.
 • Aktaş İ. Yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizi. Marmara Medical Journal. 2013;26:1-4.
 • Balçık P, Şahin B. Sağlık hizmetlerinde maliyet etkililik analizi ve karar analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2013;16(2):121-134.
 • Satman I. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. European Journal of Epidemiology. 2013;28(2):169-180.
 • Cea-Calvol L, Conthe P, Gomez-Fernandez, et al. Target organ damage and cardiovascular complications in patients with hypertension and type 2 diabetes in Spain: a cross-sectional study. Cardiovasc Diabetol. 2006;23(5):15-16.
 • Al-Maskari F, El-Sadig M, Norman J. The prevalence of macrovascular complications among diabetic patients in the United Arab Emirates. Cardiovascular Diabetology. 2007;6:24-26.
 • US Renal Data System: USRDS Annual Data Report: Volume One: Chronic Kidney Disease in the United States 2014.chapter 9:cost of ESRD;1-3.
 • Soll O, Jenssen T, Kristiansen I. Diabetes: cost of illness in Norway. BMC Endocrine Disorders. 2010;10(1):15.
 • American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the US in 2012. Diabetes Care. 2013;36(4):1033-1046.
 • Charmaine S, Huyu N, Matthias Paul Han, et al. Direct Medical Cost of Type 2 Diabetes in Singapore. PLOS ONE. 2015;10(3):14-18.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0801-877X
Author: Ömer ŞEKER (Primary Author)
Institution: MARDİN DEVLET HASTANESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1192-4159
Author: Mehmet KÖROĞLU
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1994-0014
Author: Yıldız OKUTURLAR
Institution: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 17, 2020

Bibtex @research article { igusabder677249, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {64 - 76}, doi = {10.38079/igusabder.677249}, title = {İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi}, key = {cite}, author = {Şeker, Ömer and Köroğlu, Mehmet and Okuturlar, Yıldız} }
APA Şeker, Ö , Köroğlu, M , Okuturlar, Y . (2020). İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (10) , 64-76 . DOI: 10.38079/igusabder.677249
MLA Şeker, Ö , Köroğlu, M , Okuturlar, Y . "İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 64-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/53551/677249>
Chicago Şeker, Ö , Köroğlu, M , Okuturlar, Y . "İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 64-76
RIS TY - JOUR T1 - İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi AU - Ömer Şeker , Mehmet Köroğlu , Yıldız Okuturlar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.677249 DO - 10.38079/igusabder.677249 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 76 VL - IS - 10 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.677249 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.677249 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi %A Ömer Şeker , Mehmet Köroğlu , Yıldız Okuturlar %T İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 10 %R doi: 10.38079/igusabder.677249 %U 10.38079/igusabder.677249
ISNAD Şeker, Ömer , Köroğlu, Mehmet , Okuturlar, Yıldız . "İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 10 (April 2020): 64-76 . https://doi.org/10.38079/igusabder.677249
AMA Şeker Ö , Köroğlu M , Okuturlar Y . İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi. IGUSABDER. 2020; (10): 64-76.
Vancouver Şeker Ö , Köroğlu M , Okuturlar Y . İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (10): 64-76.
IEEE Ö. Şeker , M. Köroğlu and Y. Okuturlar , "İç Hastalıkları Kliniğine Yatışı Yapılan Diyabetes Mellitüs Tanılı Hastaların Birimlerine Göre Maliyet Analizi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 10, pp. 64-76, Apr. 2020, doi:10.38079/igusabder.677249