Year 2020, Volume , Issue 11, Pages 255 - 266 2020-08-31

Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi
Importance of Probiotics in Diet Therapy of Constipation

Muhsin ÖZTÜRK [1] , Erdi ERGENE [2]


Konstipasyon toplumun birçok kesiminde görülen ancak özellikle çocukluk, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde daha sık rastlanılan bir semptomdur. Hastalar üzerinde oluşturduğu rahatsızlıklar, iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi dikkate alındığında önemli bir sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmaktadır. Kronik konstipasyon tedavisinde laksatiflerden önce bir takım yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet önerileri klinik pratikte rutin hale gelmiştir. Liften zengin gıdalar ile beslenme, lif takviyelerinin eklenmesi, sıvı alımının arttırılması, düzenli egzersiz ve dışkılamanın geciktirilmemesi bu öneriler arasındadır. Bunların yanı sıra son dönemlerde probiyotiklerin de konstipasyonun tedavisinde yer alabileceğini gösteren çalışmalar yapılmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisi ve metabolitleri ile bağırsak hareketliliğinin normalleşmesini sağlayarak konstipasyon semptomlarının iyileşmesine yardımcı olur. Yapılan bu çalışmada konstipasyonun diyet tedavisinde probiyotik kullanımının etkileri ve sonuçları incelenmiştir. 

Constipation is a symptom that is seen in many parts of society but is more common in childhood, pregnancy and old age periods. It is a significant health problem when the ailments it creates on patients, loss of labor, treatment costs and negative impact on the quality of life are taken into account. In the treatment of chronic constipation, a number of lifestyle changes and dietary recommendations before laxatives have become routine in clinical practice. These recommendations include feeding with foods rich in lifts, adding fiber supplements, increasing fluid intake, regular exercise and not delaying excretion. In addition, recent studies have shown that probiotics may also be involved in the treatment of constipation. Probiotics help improve symptoms of constipation by normalizing bowel mobility with their effect on the gut microbiota and their metabolites In this study, the effects and results of probiotic use in the treatment of constipation were investigated.

 • Savaş MC. Konstipasyon. Türkiye Tıp Dergisi. 2004;11(4):204-216.
 • Bengi G, Yalçın M, Akpınar H. Kronik konstipasyona güncel yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji. 2014;18(2):181-197.
 • Ateş B. Fonksiyonel konstipasyonu olan yetişkin bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • Türkay C, Aydoğan T, Özden A. Konstipasyon tanım ve epidemiyolojisi. Güncel Gastroenteroloji. 2005;9(1):48-52.
 • Hsieh C. Treatment of constipation in older adults. American Family Physician. 2005;72(11):277-284.
 • Bolat, E. Konstipasyonlu hastaya yaklaşım. Güncel Gastroenteroloji. 2006;10(1):116-119.
 • Korkmaz M, Yüksel F, Ünalacak M, Ünlüoğlu İ. Kabızlık yakınması olan hastanın birinci basamakta yönetimi. Konuralp Tıp Dergisi. 2011;3(3):35-41.
 • Kaplan M, Kaplan FÇ, Atabek MN. Konstipasyonlu hastanın değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi. 2001;12(4):159-163.
 • Dimidi E, Cox C, Scott SM, Whelan K. Probiotic use is common in constipation, but only a minority of general and specialist doctors recommend them and consider there to be an evidence base. Nutrition. 2019;61:157-163. doi.org/10.1016/j.nut.2018.11.013.
 • Picard C, Fioramonti J, Francois A, Robinson T, Neant F, Matuchansky C. Bifidobacteria as probiotic agents – physiological effects and clinical benefits. Aliment Pharmacol Ther. 2005;15;22(6):495-512. doi: 10.1111/j.1365-2036.2005.02615.
 • Dimidi E, Christodoulides S, Scott SM, Whelan K. Mechanisms of action of probiotics and the gastrointestinal microbiota on gut motility and constipation. Adv Nutr. 2017;158(3):484-494. doi: 10.3945/an.116.014407.
 • Alp G, Aslım B. İnsan bağırsak sisteminde probiyotik olarak bifidobakterilerin önemi. Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi. 2009;10(2):343-354.
 • Hemarajata P, Versalovic J. Effects of probiotics on gut microbiota: mechanisms of intestinal immunomodulation and neuromodulation. Therap Adv Gastroenterol. 2013;6(1):39-51. doi: 10.1177/1756283X12459294.
 • Gürsoy O, Kınık Ö, Gönen İ. Probiyotikler ve gastrointestinal sağlığa etkileri. Türk Mikrobiyol Cem Dergisi. 2005;35:136-148.
 • Kıray E, Kariptaş E. Probiyotikler, prebiyotikler ve sinbiyotiklerin kolorektal kanser ilişkisi. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi. 2015;13(1):28-46.
 • Yangılar F. Probiyotik mikroorganizmaların biyokoruyucu özelliği. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2015;20(1):119-130. doi: 10.17482/uujfe.16850
 • Cremon C, Barbaro MR, Ventura M, Barbara G. Pre- and probiotic overview. Current Opinion in Pharmacology. 2015;43:87-92. doi: 10.1016/j.coph.2018.08.010.
 • Çınar İ, Dayısoylu KS. Sağlık ve beslenmede sinbiyotikler. Gıda. 2005;30(4):239-244.
 • Sezen AG. Prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin insan ve hayvan sağlığı üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2013;8(3):248‐258.
 • Canbulat Z, Özcan T. Bebek mamaları ve çocuk ek besinlerinde Lactobacillus rhamnosus GG kullanımının sağlık üzerine etkileri. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2007;21(1):69-79.
 • Ünal E, Erginkaya Z. Probiyotik mikroorganizmaların mikroenkapsülasyonu. Gıda. 2010;35(4):297-304.
 • Islam SU. Clinical uses of probiotics. Medicine. 2016;95(5):1-5. doi: 10.1097/MD.0000000000002658.
 • Rahmania P, Moradzadeh A, Farahmand F. Giving probiotics to your children for gastrointestinal problems: In the light of scientific findings. Pharma Nutrition. 2019;10:1-6. doi.org/10.1016/j.phanu.2019.100164.
 • Silvi S, Verdenelli MC, Cecchini C, et al. Probiotic-enriched foods and dietary supplement containing synbio positively affects bowel habits in healthy adults: an assessment using standard statistical analysis and support vector. Int J Food Sci Nutr. 2014;65(8):994-1002. doi: 10.3109/09637486.2014.940284.
 • Dimidi E, Christodoulides S, Fragkos KC, Scott SM. Whelan K. The effect of probiotics on functional constipation in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2014;100(4):1075-1084. doi: 10.3945/ajcn.114.089151.
 • Valdovinos-García LR, Abreu AT, Valdovinos-Díaz MA. Probiotic use in clinical practice: Results of a national survey of gastroenterologists and nutritionists. Revista de Gastroenterología de México. 2019;84(3):303-309. DOI: 10.1016/j.rgmx.2018.05.004
 • Ojetti V, Ianiro G, Tortora A, et al. The Effect of lactobacillus reuteri supplementation in adults with chronic functional constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastrointestin Liver Dis. 2014;23(4):387-391. doi: 10.15403/jgld.2014.1121.234.elr.
 • An HM, Baek EH, Jang S, et al. Efficacy of Lactic Acid Bacteria (LAB) supplement in management of constipation among nursing home residents. Nutrition Journal. 2010;9(5):1-7. doi: 10.1186/1475-2891-9-5.
 • Valdovinos MA, Montijo E, Abreu AT, Heller S, González-Garay A, Bacarreza D. The Mexican consensus on probiotics in gastroenterology. Rev Gastroenterol Mex. 2017;82(2):156-178. doi: 10.1016/j.rgmx.2016.08.004.
 • Martínez MIM, Tolsá RC, Cauli O. The effect of probiotics as a treatment for constipation in elderly people: A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2017;71:142–149. doi: 10.1016/j.archger.2017.04.004.
 • Koebnick C, Wagner I, Leitzmann P, Stern U, Zunft HJF. Probiotic beverage containing Lactobacillus casei Shirota improves gastrointestinal symptoms in patients with chronic constipation. Can J Gastroenterol. 2003;17(11):655-659.
 • Tabbers MM, Chmielewska A, Roseboom MG, Boudet C, Perrin C, Szajewska H. Effect of the consumption of a fermented dairy product containing Bifidobacterium lactis DN-173 010 on constipation in childhood: a multicentre randomised controlled trial (NTRTC: 1571). BMC Pediatrics. 2009;9(22):1-6. doi: 10.1186/1471-2431-9-22.
 • Eor JY, Tan PL, Lim SM, Choi DH, Yoon SM, Yang SY. Laxative effect of probiotic chocolate on loperamide-induced constipation in rats. Food Research International. 2019;116:1172-1183. doi: 10.1016/j.foodres.2018.09.062.
 • Olgaç MAB, Sezer OB, Özçay F. Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2013;56:1-7.
 • Wegner A, Banaszkiewicz A, Kierkus J, et al. The effectiveness of Lactobacillus reuteri DSM 17938 as an adjunct to macrogol in the treatment of functional constipation in children. A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018;42(5):494-500. doi: 10.1016/j.clinre.2018.03.008.
 • Tabbers MM, Benninga MA. Constipation in children: fibre and probiotics. Clinical Evidence. 2015;03:303-312.
 • Milliano I, Tabbers MM, Post JA, Benninga MA. Is a multispecies probiotic mixture effective in constipation during pregnancy? 'A pilot study'. Nutrition Journal. 2012;11:80-6.
 • Mirghafourvand M, Rad AH, Charandabi AMA, Fardiazar Z, Shokri K. The effect of probiotic yogurt on constipation in pregnant women: A randomized controlled clinical trial. Iran Red Crescent Med J. 2016;18(11):39870. doi: 10.5812/ircmj.39870.
 • De Paula JA, Carmuega E, Weill R. Effect of the ingestion of a symbiotic yogurt on the bowel habits of women with functional constipation. Acta Gastroenterol Latinoam. 2008;38:16-25.
 • Guerra PVP, Lima LN, Souza TC, et al. Pediatric functional constipation treatment with Bifidobacterium-containing yogurt: A crossover, double-blind, controlled trial. World J Gastroenterol. 2011;17(34):3916-3921. doi:10.3748/wjg.v17.i34.3916.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3076-8251
Author: Muhsin ÖZTÜRK
Institution: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7555-5148
Author: Erdi ERGENE (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @review { igusabder650670, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {255 - 266}, doi = {10.38079/igusabder.650670}, title = {Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Muhsin and Ergene, Erdi} }
APA Öztürk, M , Ergene, E . (2020). Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (11) , 255-266 . DOI: 10.38079/igusabder.650670
MLA Öztürk, M , Ergene, E . "Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 255-266 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/56603/650670>
Chicago Öztürk, M , Ergene, E . "Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 255-266
RIS TY - JOUR T1 - Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi AU - Muhsin Öztürk , Erdi Ergene Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.650670 DO - 10.38079/igusabder.650670 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 266 VL - IS - 11 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.650670 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.650670 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi %A Muhsin Öztürk , Erdi Ergene %T Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 11 %R doi: 10.38079/igusabder.650670 %U 10.38079/igusabder.650670
ISNAD Öztürk, Muhsin , Ergene, Erdi . "Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 11 (August 2020): 255-266 . https://doi.org/10.38079/igusabder.650670
AMA Öztürk M , Ergene E . Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi. IGUSABDER. 2020; (11): 255-266.
Vancouver Öztürk M , Ergene E . Konstipasyonun Diyet Tedavisinde Probiyotiklerin Önemi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (11): 255-266.