Year 2020, Volume , Issue 11, Pages 178 - 201 2020-08-31

Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması
Photography in Pre-School: A Workshop Design Practice

İbrahim Tarkan DOĞAN [1] , Derya KAVGAOĞLU [2]


Amaç: Araştırmayla, okul öncesi 60-72 aylık çocukların fotoğrafı tanıma ve üretme yetkinliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma, nitel araştırma kapsamındaki eylem araştırması modeliyle gerçekleştirilmiştir. Uygulayıcının aynı zamanda araştırmacı olduğu eylem araştırması modeli tercih edilmiştir. Veri toplama araçları araştırmacı tarafından tasarlanan ihtiyaç analizi görüşme formu ve sınama aracı olarak hazırlanan performans değerlendirme testidir. Araştırmanın veri analizi için betimsel istatistikler kullanılmıştır. Çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde özel bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık 47 (çocuktan oluşmaktadır. 
Bulgular: Çocukların %75’i daha önce fotoğraf çektiğini belirtirken, çocukların %66’sı fotoğrafı mobil cihazlarla çektiklerini, %63’ü de mobil cihazlarla daha güzel fotoğraf çekildiğini ifade etmiştir. Çocukların sadece %8’inin aileleri fotoğraf makinesi kullanmaktadır. Çocukların %47’si fotoğrafın çekilme nedenine ilişkin kendi gerekçelerini içeren cevaplar verse de, sadece %2’si fotoğrafın hatırlamak için çekildiğini ifade edebilmiştir. 
Sonuç: Çocukların fotoğrafı tanıma ve üretme yetkinliğinin geliştirilmesi ihtiyacını karşılamak üzere, eylem planı kapsamında hazırlanan fotoğrafçılık atölye programı uygulanmış ve %87,2 başarı oranına ulaşılmıştır. Bu oran, okul öncesinde fotoğrafçılık atölye çalışmasıyla, çocukların maruz kaldıkları görselleri ve fotoğrafları nitelik bakımından ayırabilme gücünü kazanabildiklerini ve tüketici konumun yanı sıra üretici konuma geçebildiklerini gösterir niteliktedir. Yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak okul öncesinde fotoğraf ve fotoğrafçılık eğitimine ilişkin akademik ve kurum bazlı, teorik ve uygulamalı çalışmaların sayıca artırılmasının okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Aim: The objective of the research is to examine photographic recognition and production competencies of pre-school children in the 60-72 months group. 
Method: The research was carried out using the action research model within the scope of qualitative research. The action research model in which the practitioner was also a researcher was preferred. The data collection tools are the needs analysis discussion guide designed by the researcher and the performance evaluation form prepared as a test tool. Descriptive statistics were used for the analysis of research data. The study group consists of 47 students in the 60-72 months group attending a private pre-school educational institution in the fall semester of the 2019-2020 academic year. 
Results: While 75% of the students stated that they have taken photos before, 66% of these students stated that they took photos with their mobile devices and 63% of them stated that they took better photos with mobile devices. Only 8% of students' families use cameras. Although 47% of the students gave meaningful answers regarding the reason for taking photos, only 2% could state that photos are taken to remember. 
Conclusion: To meet the need to develop students' competence to recognize and produce photographs, a photography workshop program prepared within the scope of the action plan has been put into practice and a success rate of 87.23% has been achieved. This ratio shows that with the pre-school photography workshop, students could gain strength to distinguish the images and photos they are exposed to in terms of quality and that they can switch to the producer position besides being in the consumer position. It is thought that increasing the number of academic and institution-based, theoretical and hands-on studies related to pre-school photograph and photography training by considering examples abroad will contribute to increased quality of pre-school education. 
 • Poe M. İletişim Tarihi. İstanbul: Islık Yayınlar; 2015.
 • Binark M. Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları; 2018.
 • Aydoğan F. Yeni Medya Kuramları. İstanbul: Der Yayınları; 2017.
 • Hülür H, Yaşın C. Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Ankara: Ütopya Yayınlar; 2016.
 • Timisi N. Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. İstanbul: Kalkedon Yayınları; 2016.
 • Çakır M. Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar. İstanbul: Doğu Kitabevi; 2014.
 • Çelik N, Daşcan Ö. Son Değişikliklerle Okul Öncesi Eğitimi Programı ve Etkinlik Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2017.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü [MEB] (2013). Okul öncesi eğitim programı. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Yayınlanma tarihi: 2013. Erişim tarihi: 06 Mart 2020.
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2006.
 • Karip E. Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık; 2015.
 • Tekin H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: YargıYayıncılık; 2007.
 • Demirel Ö. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık; 2006.
 • Britsch S. Photo-booklets for English language learning: Incorporating visual communication into early childhood teacher preparation. Early Childhood Education Journal. 2010;38(3):171–177.
 • Britsch S. Image as language: Teacher-created photographs and visual literacy for English language learning. Australasian Journal of Early Childhood. 2012;37(2):113-121.
 • Britsch S. Exploring science visually: Science and photography with pre-kindergarten children. Journal of Early Childhood Literacy. 2019;19(1):55-81.
 • Byrnes J, Wasik BA. Picture this: Using photography as a learning tool in early childhood classrooms. Childhood Education. 2009;85(4):243-248.
 • Cappello M, Hollingsworth S. Literacy inquiry and pedagogy through a photographic lens. Language Arts. 2008;85(6):442–449.
 • Cappello M, Lafferty KE. The Roles of Photography for Developing Literacy Across the Disciplines. The Reading Teacher. 2015;69(3):287-295.
 • Friedman A. To “read” and “write” pictures in early childhood: multimodal visual literacy through Israeli children’s digital photography. Journal of Children and Media. 2018;12(3):312-328.
 • Gyongsuk A, Kim SH. The educational value of ‘Build a House’: a constructive playing with blocks activity using pre-drawing, photos, and portfolios. Korean Journal of Early Childhood Education. 2012;1(32):83-106.
 • Kim MS, Lee MJ, Pae SY. Effects of a picture book reading intervention program on young children's language development and print concept. Child Studies in Diverse Contexts. 2013;1(3):33-47.
 • Share J. Cameras in Classrooms: Photography’s Pedagogical Potential. In: Baylen D, D'Alba A. (eds) Essentials of Teaching and Integrating Visual and Media Literacy. Springer.
 • Yoon T. Are you digitized? Ways to provide motivation for ELLs using digital storytelling. International Journal of Research Studies in Educational Technology. 2013;2(1):25-34.
 • Polat HE. Üniversitelerde Temel Fotoğraf Eğitimi Için Bir Program Tasarısı. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2010.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8545-2860
Author: İbrahim Tarkan DOĞAN
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5926-3081
Author: Derya KAVGAOĞLU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { igusabder701667, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {178 - 201}, doi = {10.38079/igusabder.701667}, title = {Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması}, key = {cite}, author = {Doğan, İbrahim Tarkan and Kavgaoğlu, Derya} }
APA Doğan, İ , Kavgaoğlu, D . (2020). Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (11) , 178-201 . DOI: 10.38079/igusabder.701667
MLA Doğan, İ , Kavgaoğlu, D . "Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 178-201 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/56603/701667>
Chicago Doğan, İ , Kavgaoğlu, D . "Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 178-201
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması AU - İbrahim Tarkan Doğan , Derya Kavgaoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.701667 DO - 10.38079/igusabder.701667 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 201 VL - IS - 11 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.701667 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.701667 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması %A İbrahim Tarkan Doğan , Derya Kavgaoğlu %T Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 11 %R doi: 10.38079/igusabder.701667 %U 10.38079/igusabder.701667
ISNAD Doğan, İbrahim Tarkan , Kavgaoğlu, Derya . "Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 11 (August 2020): 178-201 . https://doi.org/10.38079/igusabder.701667
AMA Doğan İ , Kavgaoğlu D . Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması. IGUSABDER. 2020; (11): 178-201.
Vancouver Doğan İ , Kavgaoğlu D . Okul Öncesinde Fotoğrafçılık: Bir Atölye Tasarımı Uygulaması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (11): 178-201.