Year 2020, Volume , Issue 12, Pages 475 - 483 2020-12-29

Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?
Why is it Important to Raise Teachers' Health Literacy Levels?

Ayşe DOST [1] , Elif ÜNER [2]


Sağlık okuryazarlığı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan bilgiye ulaşma, anlama ve bu bilgiyi kullanma konusunda sahip olunan bilişsel ve sosyal bir beceridir. Bilim dünyası tarafından geliştirilen bilgilerin, toplum için anlaşılır bir dil ve ulaşılabilir araçlarla iletilmesi ve bu bilgilerle uygun davranış geliştirmesi stratejik amaçlardan biridir. Ottowa Birinci Sağlığın Geliştirmesi Konferansı’nda, sağlığı geliştirme çalışmalarının yalnızca sağlık sektörünün çabası ile başarılmasının mümkün olmadığı diğer sektörlerinde bu konuda sorumluluk almaları gerektiği belirtilmiştir. Sağlık sektörüne eşlik etmesi beklenen eğitim sektörünün ana kahramanı olan öğretmenlerin, sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi, kendileri ve toplum açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda öğretmenlerin sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmeye yönelik eğitimlerin verilmesi önem arz etmektedir. Bu derlemede, öğretmenlerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesinin önemine ilişkin bilgi vermek ve literatür taraması yapılarak öğretmenlerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Health literacy is a cognitive and social ability to access, understand and use the information necessary for the protection and development of health. It is one of the strategic objectives to transmit the information developed by the scientific world in a language understandable and accessible to society and to develop appropriate behavior with this information. At the Ottowa First Health Promotion Conference, it was stated that health promotion activities cannot be achieved only with the efforts of the health sector, but they should take responsibility in this field in other sectors. Increasing the health literacy levels of teachers, who are the main hero of the education sector, which is expected to accompany the health sector, is very important for them and society. In this context, it is important to provide training to increase the level of health literacy of teachers. In this review, it is aimed to give information about the importance of increasing the health literacy levels of teachers and to evaluate the health literacy levels of teachers as a result of the literature review.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. Ankara İli Sincan İlçesi Birinci Basamak Sağlık Personelinde Sağlık Okuryazarlığı ile İlgili Eğitim Programı Geliştirilmesi. Yayın No: 1085. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2018.
 • Yılmazel G, Çetinkaya F. Sağlık okuryazarlığının toplum açısından önemi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2016;15(1):70-71.
 • Paasche-Orlow MK, Wolf MS. The causal pathways linking health literacy to health outcomes. Am J Health Behav. 2007;31(1):19-S26.
 • Toçi E, Burazeri G, Kamberi H, Jerliu N, Sorensen K, Brand H. Socio-economic correlates of functional health literacy among patients of primary health care in Kosovo. Public Health. 2014;128(9):842-848.
 • Adams RJ, Appleton SL, Hill CL, Dodd M, Finlay C, Wilson DH. Risk associoated with low functional health literacy in an Australian. The Medical Journal of Australia. 2009;191(10):530-534.
 • United States Department of Health and Human Services Office of Disease Prevention and Health Promotion. National Action Plan to Improve Health Literacy. Washington, DC; 2010.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırılması. Yayın No: 1103. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2018.
 • Bilir N. Sağlık okur-yazarlığı. Turk J Public Health. 2014;(12)1:62-63.
 • Lamanauskas V. Teacher health literacy: Why does it matter? Problems of Education in the 21st Century. 2018;76(1):4-6.
 • Peterson FL, Cooper RJ, Laird JM. Enhancing teacher health literacy in school health promotion: a vision for the new millennium. J Sch Health. 2001;71(4):138-144.
 • American Association for Health Education. Resolution for Teacher Preparation in Health Education. September 1996.
 • Duell N, Steinberg L. Positive risk taking in adolescence. Child Development Perspectives. 2019;13(1):48-52.
 • Şimşek Z. Sağlığı geliştirmenin tarihsel gelişimi ve örneklerle sağlığı geliştirme stratejileri. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(3):347.
 • Deniz S, Bentli R, Kalkanlı MR, et al. Determination of Health Literacy Levels and Related Factors of Teachers Working in Malatya. Sakarya Tıp Dergisi. 2020;10(1):28-36.
 • Tonka U. Yatılı Bölge Okullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri [Tezsiz Yüksek Lisans Projesi]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Işıkoğlu YE. Hakkâri İlinde Bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Olanakları ve Sorunları [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2007.
 • Gökyer N. Yatılı ilköğretim bölge okullarının sorunlarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;30:288-310.
 • Arabacı İB. Ortaöğretim okullarında sağlık hizmetlerinin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2010;35(158):101-114.
 • Nakayama K, Osaka W, Togari T, et al. Compreshensive health literacy in Japan is lower than in Europe: a validated Japanese language assessment of health literacy. BMC Public Health. 2015;23(15):505.
 • Sveikauskas V. Peculiarities of the health literacy education system. Medicina. 2005;41(12):1061-1066.
 • Lamanauskas V, Armoniene J. Healthy lifestyle in comprehensive school: Lithuanian upper secondary school students’ position. European Journal of Health and Biology Education. 2012;1(1):53-73.
 • HLS-EU CONSORTIUM (2012): Comparative report of health literacy in eight EU member states. The European health literacy survey. Online Publication: http://www.health-literacy.eu
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4651-7254
Author: Ayşe DOST (Primary Author)
Institution: İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2546-7048
Author: Elif ÜNER
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2020

Bibtex @review { igusabder766017, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {475 - 483}, doi = {10.38079/igusabder.766017}, title = {Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?}, key = {cite}, author = {Dost, Ayşe and Üner, Elif} }
APA Dost, A , Üner, E . (2020). Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir? . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (12) , 475-483 . DOI: 10.38079/igusabder.766017
MLA Dost, A , Üner, E . "Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 475-483 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/58664/766017>
Chicago Dost, A , Üner, E . "Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 475-483
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir? AU - Ayşe Dost , Elif Üner Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.766017 DO - 10.38079/igusabder.766017 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 475 EP - 483 VL - IS - 12 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.766017 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.766017 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir? %A Ayşe Dost , Elif Üner %T Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir? %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 12 %R doi: 10.38079/igusabder.766017 %U 10.38079/igusabder.766017
ISNAD Dost, Ayşe , Üner, Elif . "Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 12 (December 2020): 475-483 . https://doi.org/10.38079/igusabder.766017
AMA Dost A , Üner E . Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?. IGUSABDER. 2020; (12): 475-483.
Vancouver Dost A , Üner E . Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (12): 475-483.
IEEE A. Dost and E. Üner , "Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 12, pp. 475-483, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.766017