Year 2020, Volume , Issue 12, Pages 415 - 432 2020-12-29

Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması
Existential Social Group Work with Individuals Exposed to Childhood Sexual Abuse

Betül ÇOLAK [1]


Çocukluk çağı cinsel istismarı çocuğa yönelik kötü muamele türlerinden biridir ve günümüzde hem ulusal hem uluslararası boyutta görünürlüğü giderek artan önemli bir sorundur. Çocukluk döneminde cinsel istismarın çocuk üzerinde tamamen tamir edilemez ancak azaltılabilir kısa ve uzun dönemli olmak üzere etkileri vardır. Bu etkiler bireyin yetişkinlik dönemini de etkileyerek hayatını yönlendirecek derecede önemli olan olumsuz etkilerdir. Sosyal hizmet teori ve uygulamalarında çocuğun cinsel istismarına ilişkin önemli bir bilimsel arka plan vardır. Çocuğun cinsel istismarının anlaşılması ve çözümü için birden fazla bilim alanı ve hizmet biriminin birlikte çalışması gerekmektedir. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, sosyal politika bu bilimlerden bazılarına örnektir. Psikoloji bilimi, cinsel istismarın çocuk üzerindeki psikolojik etkilerini sağaltmak ve yetişkinlik döneminde sağlıklı bir yaşam sürdürmesini sağlamak için çalışan bilim dallarından biridir ve sosyal hizmet bilimsel birikimini ve uygulamalarını da beslemektedir. Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında müracaatçılarla yapılan bireysel ve grup görüşmelerinde, sosyal hizmet bilgisinin yanı sıra eklektik ve interdisipliner yaklaşım kullanılmaktadır. Çocukluk çağı cinsel istismarının yaşam boyu süren etkilerinin sağaltılmasında psikolog ve psikiyatristlerin çalışmalarının yanı sıra sosyal hizmet kurum bakımı sürecinde çocuklara ve kurum bakımı süreci sonrasında yetişkinlik döneminde bireylere sosyal çalışmacılar tarafından da destek sunulmaktadır. Bu makalede, bu destek hizmetlerinden ve sosyal hizmetin mezzo düzey yöntemlerinden biri olan sosyal grup çalışmasında felsefe temelli olan ancak psikolojide de kullanılan Varoluşçu Terapinin sosyal hizmet alanında kullanımına odaklanılmıştır. Bu bağlamda derlemenin amacı, çocukluk çağı cinsel istismar mağduru bireylerle varoluşçu sosyal grup çalışmasının nasıl gerçekleştirileceğini, işlevselliğini ve etkilerini literatür bilgileri ışığında sunmaktır.

Childhood sexual abuse is one of the types of child maltreatment and it is an important problem which has increasing visibility on both national and international dimensions. Childhood sexual abuse has short and long term effects on a child that can not be fully repaired but can be diminished. These effects are negative effects that are important enough to direct the life of the individual by affecting adulthood. In social work theories and practices, there is an accumulation of knowledge and scientific background regarding child sexual abuse. More than one field of science and service units need to work together to understand and resolve child sexual abuse. Sociology, psychology, philosophy, and social policy are examples of some of these sciences. Psychology is one of the branches of science that works to improve the psychological effects of sexual abuse on the child and ensure a healthy life in adulthood, and also nurtures the scientific knowledge and practices of social work. Eclectic and interdisciplinary approach, as well as social service information, is used in individual and group interviews with clients at social service institutions and organizations. In addition to the work of psychologists and psychiatrists in the treatment of lifelong effects of childhood sexual abuse, social services are provided to children in the institutional care process and to individuals in the adulthood period after institution care. This article focuses on the use of Existential Therapy which is philosophy-based but also used in psychology, in social group work which is one of these support services and mezzo-level methods of social work. In this context, the aim of the review is to present how to carry out existential social group work, its functionality and effects for individuals who are victims of sexual abuse, in the light of the literature.

 • Modelli MES, Galvao MF, Pratesi R. Child sexual abuse. Forensic Science International. 2012;(217):1-4.
 • Uluslararası Sosyal Hizmet Çalışanları Federasyonu. Sosyal hi̇zmeti̇n küresel tanımı. Uluslararası Sosyal Hizmet Çalışanları Federasyonu. https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ . Erişim Tarihi 20 Kasım 2020.
 • UNICEF. Çocuklara Kötü Muamelenin Önlenmesi: Bu Konuda Harekete Geçilmesine ve Kanıt Toplanmasına Yönelik bir Kılavuz. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_tur.pdf?sequence=21&isAllowed=y Erişim Tarihi 20 Kasım 2020.
 • Page AZ. Çocuk cinsel istismarı: cinsel istismara neden olan etkenler ve cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkileri. Türk Psikoloji Yazıları. 2004;7(13):103 -113.
 • Topçu, S. Cinsel İstismar. Ankara: Phoenix; 2009.
 • Dağlı, T, ed. Çocuğun Cinsel İstismarı, Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuğun Korunması. Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği. 41-51.
 • World Health Organisation. Geneva: Preventing Child Maltreatment: A Guide To Taking Action and Generating Evidence. World Health Organisation. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim Tarihi 20 Kasım 2020.
 • Şahin F, Taşar MA. Cinsel istismar ve ensest. Türk Peidatri Arşivi. 2012;47(3):159-164.
 • World Health Organisation, Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence. Geneva, 2003.
 • Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Ankara: Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ensesrapor.pdf Yayınlanma Tarihi 2009. Erişim Tarihi 30 Eylül 2018.
 • ECPAT Bilgilendirme Raporu 2020. https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2020/07/ECPAT-Country-Overview-Report-Sexual-Exploitation-of-Children-inTurkey-TURKISH.pdf Erişim Tarihi 30 Eylül 2020.
 • TÜİK. https://biruni.tuik.gov.tr/medas?kn=98&locale=tr. Erişim tarihi 10 Temmuz 2020.
 • Çavlin-Bozbeyoğlu A. Türkiye’de ensest sorununu anlamak. https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ensesrapor.pdf Yayınlanma Tarihi 2009. Erişim Tarihi 10 Temmuz 2020.
 • Sezgin U. Travma yaşantısı olan kadınlarda grup psikoterapisinin etkinliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2003;40(3-4):53-63.
 • Stice P. Group therapy for survivors of childhood abuse professional training. USA: the clearing house for structured/thematic groups & innovative programs, 2007. http://www.complextrauma.uk/uploads/2/3/9/4/23949705/pt007.pdf. Yayınlanma Tarihi 2007. Erişim Tarihi 10 Ekim 2018.
 • Thun D, Sims P, Adams M. Effects of group therapy on female adolescent survivors of sexual abuse: a pilot study. Journal of Child Sexual Abuse. 2003;11(4):1-16.
 • Aktepe E. Çocukluk çağı cinsel istismarı. Psikiyatride Güncel Yaklașımlar. 2009;1:95-119.
 • Johnson CF. Child sexual abuse. Lancet. 2004;364:462-470.
 • Cevizci A. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma; 1999.
 • Akarsu B. Çağdaş Felsefe. İstanbul: İnkılap; 1994.
 • Özakkaş T. Bütüncül Psikoterapi. İstanbul: Litera Yayıncılık; 2013.
 • Geçtan E. Varoluş ve Psikiyatri. İstanbul: Metis; 2002.
 • Yalom I. Varoluşçu Psikoterapi. İstanbul: Kabalcı; 2013.
 • Duyan V. Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği; 2012.
 • Duyan V, Gökçearslan E. Sosyal Grup Çalışmasının Psikolojik Gereksinimlere Etkisi Toplum ve Sosyal Hizmet. 2004;15(1):61-73.
 • Tourigny M, Hébert M, Daigneault I, Simoneau C. Efficacy of a group therapy for sexually abused adolescent girls. Journal of Child Sexual Abuse. 2005; 14(4):71-93.
 • Finkelhor D, Browne A. The traumatic impact of child sexual abuse: a conceptualization. American Journal of Orthopsychiatry. 1985;55(4):530-541.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0051-914X
Author: Betül ÇOLAK (Primary Author)
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2020

Bibtex @review { igusabder776801, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {415 - 432}, doi = {10.38079/igusabder.776801}, title = {Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması}, key = {cite}, author = {Çolak, Betül} }
APA Çolak, B . (2020). Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (12) , 415-432 . DOI: 10.38079/igusabder.776801
MLA Çolak, B . "Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 415-432 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/58664/776801>
Chicago Çolak, B . "Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 415-432
RIS TY - JOUR T1 - Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması AU - Betül Çolak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.776801 DO - 10.38079/igusabder.776801 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 432 VL - IS - 12 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.776801 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.776801 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması %A Betül Çolak %T Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 12 %R doi: 10.38079/igusabder.776801 %U 10.38079/igusabder.776801
ISNAD Çolak, Betül . "Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 12 (December 2020): 415-432 . https://doi.org/10.38079/igusabder.776801
AMA Çolak B . Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması. IGUSABDER. 2020; (12): 415-432.
Vancouver Çolak B . Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (12): 415-432.
IEEE B. Çolak , "Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Maruz Kalan Bireylerle Varoluşçu Sosyal Grup Çalışması", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 12, pp. 415-432, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.776801