Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

Year 2021, Volume , Issue 14, 241 - 257, 31.08.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.910150

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı diyabet polikliniğine gelen Tip 2 diyabetli hastaların beslenme bilgi düzeylerini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma gerekli izinler alınarak eğitim ve araştırma hastanelerinin, diyabet polikliniğine başvuran toplam 100 hasta ile yürütüldü. Veriler hastaların sosyodemografik, tanıtıcı özelliklerini içeren 27 soru ve beslenme bilgi düzeylerini ölçen 20 soru olmak üzere toplam 47 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bilgi formuyla toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Tip 2 diyabetli hastaların beslenme bilgi düzeyleri 9,45±3,96 olarak saptandı. Beslenme eğitimi alan ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) normal olan hastaların beslenme bilgi düzeyleri daha yüksekti (p<,001; p<,01). Çalışmada düzenli insülin direnci testi, kan şekeri takibi, HbA1c testi yaptıranların, düzenli yaptırmayanlara göre beslenme bilgi düzeyleri daha yüksekti (p<,05; p<,001; p<,001). Ayrıca insülin direnci değeri normal olanların, son ölçülen tokluk şekeri 200 mg/dl’nin altında ve HbA1c değeri % 6,5 altında olanların, diyabet komplikasyonları ve diyabetik ayak hakkında bilgileri olanların beslenme bilgi düzeyleri daha yüksekti (p<,05).
Sonuç: Sonuç olarak diyabetli hastaların bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptandı. Diyabet eğitimlerinin beslenme bilgi düzeyini arttırdığı, düzenli takibi ve metabolik kontrolü sağladığı görüldü. Tip 2 diyabetli hastaların diyabetle ilgili beslenme bilgilerini arttırmak hastaların tetkiklerini düzenli yaptırmalarını, metabolik kontrolü sağlamalarını ve yaşam kalitelerini arttırmayı sağlayacaktır. 

References

 • Juanola Falgarona M, Salas Salvadó, J, Ibarrola Jurado N, et al. Effect of the glycemic index of the diet on weight loss, modulation of satiety, inflammation, and other metabolic risk factors: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition. 2014;100(1):27-35.
 • Rouhani MH, Salehi-Abargouei A, Azadbakh L. Effect of glycemic index and glycemic load on energy intake in children. Nutrition. 2013;29(9):1100-1105.
 • World Health Organization. Global Report on Diabetes. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204871/9789241565257_eng.pdf?sequence=1. Yayınlanma tarihi 2016. Erişim tarihi 11 Mayıs 2021.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2014.
 • Sayalsan A. Sağlıklı beslenme açısından gıdaların glisemik indeksi. Gıda. 2005;10(1):84-91.
 • Tavani A, Basetti C, Negri E. Carbohydrates, dietary glycemic load and glycemic index and risk of acute myocardial infarction. Heart. 2003;89:722-726.
 • Vrolix R, Van Meijl LEC, Mensink RP. The metabolic syndrome in relation with the glycemic index and the glycemic load. Physiology Behavior. 2008;94(2):293-299.
 • Mercanlıgil SM. Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme Önerileri. In: VI. Uluslararası Beslenme ve Diyet Kongresi; Nisan 2-6, 2008; Antalya, Türkiye.
 • Arvidsson-Lenner R, Asp N.D, Axelsen M. Glycemic index. Scandinavian Journal of Nutrition. 2004;48(2):84-95.
 • Çiftçi H, Akbulut G, Yıldız E. Mercanlıgil SM. Kan Şekerini Etkileyen Besinler. 1.baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık; 2008.
 • Akal Y. E. Glisemik İndeks. In: VI. Uluslararası Beslenme ve Diyet Kongresi; Nisan 2-6, 2008; Antalya, Türkiye.
 • Sharifirad G, Entezari MH, Kamran A, Azadbakht L. The effectiveness of nutritional education on the knowledge of diabetic patients using the health belief model. J Res. Med. Sci. 2009;14(1):1-6.
 • Fitzgerald N, Damıo G, Segura-pérez S, Pérez-escamılla R. Nutrition knowledge, food label use, and food ıntake patterns among latinas with and without Type 2 Diabetes. Journal of the American Dietetic Association. 2008;108(6):960-967.
 • Thewjitcharoen Y, Chotwanvirat P, Jantawan A, et al. Evaluation of dietary intakes and nutritional knowledge in Thai patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Hindawi Journal of Diabetes Research. 2018;1-11.
 • Ruszkiewicz K, Jagielski P, Traczyk I. Glycaemic control and awareness among diabetic patients of nutrition recommendations in diabetes. Rocz Panstw Zakl Hig. 2020;71(2):191-196.
 • Han1 Yixian C, Chan Boon CG, Lim SL, et al. Diabetes-related nutrition knowledge and dietary adherence in patients with Type 2 diabetes mellitus: a mixed-methods exploratory study. Proceedings of Singapore Healthcare. 2020;1-10.
 • Bird Y, Lemstra M, Rogers M, Moraros J. The relationship between socioeconomic status/income and prevalence of diabetes and associated conditions: a cross-sectional population-based study in Saskatchewan, Canada. International Journal for Equity in Health. 2015;14(93):1-8.
 • Sami W, Ansari T, Buttc NS, Ab Hamid Rashid M. Effect of diet on Type 2 diabetes mellitus: A review. International Journal of Health Sciences. 2017;11(2):65-71.
 • Olatona FA, Airede CA, Aderibigbe SA, Osibogun A. Nutritional knowledge, dietary habits and nutritional status of diabetic patients attending teaching hospitals in Lagos, Nigeria. Journal of Community Medicine and Primary Health Care. 2019;31(2):90-103.
 • Sami W, Alabdulwahhab KM, Ab Hamid Rashid M, Alasbali TA, Al Alwadani F, Ahmad MS. Dietary knowledge among adults with Type 2 diabetes Kingdom of Saudi Arabia. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(858):1-8.
 • Breen C, Ryan M, Gibney MJ, O’Shea D. Diabetes-related nutrition knowledge and dietary intake among adults with Type 2 Diabetes. British Journal of Nutrition. 2015;114:439–447.
 • Wang H, Song Z, Ba Y, Zhu L, Wen Y. Nutritional and eating education improves knowledge and practice of patients with type 2 diabetes concerning dietary intake and blood glucose control in an outlying city of China. Public Health Nutrition. 2013;17(10),2351–2358.
 • Özdemir M, Aksoydan E, Çakır RE, Coşkun Y, Kocamış RN. Diyabetik hastaların beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin metabolik kontrolle ilişkisinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016;1(2):1-17.
 • Miller CK, Edwards L, Kissling G, Sanville L. Nutrition education improves metabolic outcomes among older adults with diabetes mellitus: results from a randomized controlled trial. Preventive Medicine. 2002;34:252-259.
 • Malekzadeh J, Pourali S, Behroozpour A, Amirian M, Malekzadeh F. Metabolic control, nutrition knowledge, attitude and practice in non-ınsulindependent diabetic patients from Kohgiluyeh and Boyer-ahmad province, southwest of Iran. Nutrition and Food Sciences Research. 2016;3(3):3-10.

Measuring Nutritional Knowledge Levels of Diabetes Patients Type 2

Year 2021, Volume , Issue 14, 241 - 257, 31.08.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.910150

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine the nutritional knowledge of patients with Type 2 diabetes who come to diabetes outpatient clinics.
Method: The descriptive study was conducted with a total of 100 patients who came to the diabetes outpatient clinics of training and research hospitals with the necessary permissions. The data were collected using a semi-structured information form consisting of 27 questions including sociodemographic and introductory characteristics of the patients, and 20 questions measuring nutritional knowledge levels, and a total of 47 questions. The analysis of the data was done using the SPSS program on the computer.
Results: Nutritional knowledge level of patients with type 2 diabetes was found to be 9,45 ± 3,96. The nutritional knowledge levels of the patients who received nutrition training and had normal BMI were higher (p<,001; p<,01). In the study, those who had regular insulin resistance testing, blood glucose monitoring, and HbA1C tests had higher nutritional knowledge than those who did not regularly (p<,05; p<,001; p<,001). In addition, those with normal insulin resistance values, those with last measured postprandial glucose below 200 mg/dl and an HbA1c value below 6.5%, and those who had information about diabetes complications and diabetic foot had higher nutritional knowledge (p<.05).
Conclusion: As a result, it was found that the knowledge level of diabetic patients was at a moderate level. It was observed that diabetes education increased the level of nutritional knowledge, provided regular follow-up and metabolic control. Increasing the nutritional knowledge of patients with type 2 diabetes will enable them to have regular examinations, provide metabolic control and increase their quality of life.

References

 • Juanola Falgarona M, Salas Salvadó, J, Ibarrola Jurado N, et al. Effect of the glycemic index of the diet on weight loss, modulation of satiety, inflammation, and other metabolic risk factors: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition. 2014;100(1):27-35.
 • Rouhani MH, Salehi-Abargouei A, Azadbakh L. Effect of glycemic index and glycemic load on energy intake in children. Nutrition. 2013;29(9):1100-1105.
 • World Health Organization. Global Report on Diabetes. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204871/9789241565257_eng.pdf?sequence=1. Yayınlanma tarihi 2016. Erişim tarihi 11 Mayıs 2021.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2014.
 • Sayalsan A. Sağlıklı beslenme açısından gıdaların glisemik indeksi. Gıda. 2005;10(1):84-91.
 • Tavani A, Basetti C, Negri E. Carbohydrates, dietary glycemic load and glycemic index and risk of acute myocardial infarction. Heart. 2003;89:722-726.
 • Vrolix R, Van Meijl LEC, Mensink RP. The metabolic syndrome in relation with the glycemic index and the glycemic load. Physiology Behavior. 2008;94(2):293-299.
 • Mercanlıgil SM. Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme Önerileri. In: VI. Uluslararası Beslenme ve Diyet Kongresi; Nisan 2-6, 2008; Antalya, Türkiye.
 • Arvidsson-Lenner R, Asp N.D, Axelsen M. Glycemic index. Scandinavian Journal of Nutrition. 2004;48(2):84-95.
 • Çiftçi H, Akbulut G, Yıldız E. Mercanlıgil SM. Kan Şekerini Etkileyen Besinler. 1.baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık; 2008.
 • Akal Y. E. Glisemik İndeks. In: VI. Uluslararası Beslenme ve Diyet Kongresi; Nisan 2-6, 2008; Antalya, Türkiye.
 • Sharifirad G, Entezari MH, Kamran A, Azadbakht L. The effectiveness of nutritional education on the knowledge of diabetic patients using the health belief model. J Res. Med. Sci. 2009;14(1):1-6.
 • Fitzgerald N, Damıo G, Segura-pérez S, Pérez-escamılla R. Nutrition knowledge, food label use, and food ıntake patterns among latinas with and without Type 2 Diabetes. Journal of the American Dietetic Association. 2008;108(6):960-967.
 • Thewjitcharoen Y, Chotwanvirat P, Jantawan A, et al. Evaluation of dietary intakes and nutritional knowledge in Thai patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Hindawi Journal of Diabetes Research. 2018;1-11.
 • Ruszkiewicz K, Jagielski P, Traczyk I. Glycaemic control and awareness among diabetic patients of nutrition recommendations in diabetes. Rocz Panstw Zakl Hig. 2020;71(2):191-196.
 • Han1 Yixian C, Chan Boon CG, Lim SL, et al. Diabetes-related nutrition knowledge and dietary adherence in patients with Type 2 diabetes mellitus: a mixed-methods exploratory study. Proceedings of Singapore Healthcare. 2020;1-10.
 • Bird Y, Lemstra M, Rogers M, Moraros J. The relationship between socioeconomic status/income and prevalence of diabetes and associated conditions: a cross-sectional population-based study in Saskatchewan, Canada. International Journal for Equity in Health. 2015;14(93):1-8.
 • Sami W, Ansari T, Buttc NS, Ab Hamid Rashid M. Effect of diet on Type 2 diabetes mellitus: A review. International Journal of Health Sciences. 2017;11(2):65-71.
 • Olatona FA, Airede CA, Aderibigbe SA, Osibogun A. Nutritional knowledge, dietary habits and nutritional status of diabetic patients attending teaching hospitals in Lagos, Nigeria. Journal of Community Medicine and Primary Health Care. 2019;31(2):90-103.
 • Sami W, Alabdulwahhab KM, Ab Hamid Rashid M, Alasbali TA, Al Alwadani F, Ahmad MS. Dietary knowledge among adults with Type 2 diabetes Kingdom of Saudi Arabia. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(858):1-8.
 • Breen C, Ryan M, Gibney MJ, O’Shea D. Diabetes-related nutrition knowledge and dietary intake among adults with Type 2 Diabetes. British Journal of Nutrition. 2015;114:439–447.
 • Wang H, Song Z, Ba Y, Zhu L, Wen Y. Nutritional and eating education improves knowledge and practice of patients with type 2 diabetes concerning dietary intake and blood glucose control in an outlying city of China. Public Health Nutrition. 2013;17(10),2351–2358.
 • Özdemir M, Aksoydan E, Çakır RE, Coşkun Y, Kocamış RN. Diyabetik hastaların beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin metabolik kontrolle ilişkisinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016;1(2):1-17.
 • Miller CK, Edwards L, Kissling G, Sanville L. Nutrition education improves metabolic outcomes among older adults with diabetes mellitus: results from a randomized controlled trial. Preventive Medicine. 2002;34:252-259.
 • Malekzadeh J, Pourali S, Behroozpour A, Amirian M, Malekzadeh F. Metabolic control, nutrition knowledge, attitude and practice in non-ınsulindependent diabetic patients from Kohgiluyeh and Boyer-ahmad province, southwest of Iran. Nutrition and Food Sciences Research. 2016;3(3):3-10.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Huri ÖZKARABULUT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
0000-0002-4977-6753
Türkiye


Mahruk RASHİDİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-6645-2427
Türkiye


Gülay YILDIRIM (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-9589-7134
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 14

Cite

Bibtex @research article { igusabder910150, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {241 - 257}, doi = {10.38079/igusabder.910150}, title = {Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi}, key = {cite}, author = {Özkarabulut, Ayşe Huri and Rashidi, Mahruk and Yıldırım, Gülay} }
APA Özkarabulut, A. H. , Rashidi, M. & Yıldırım, G. (2021). Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (14) , 241-257 . DOI: 10.38079/igusabder.910150
MLA Özkarabulut, A. H. , Rashidi, M. , Yıldırım, G. "Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 241-257 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/64748/910150>
Chicago Özkarabulut, A. H. , Rashidi, M. , Yıldırım, G. "Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 241-257
RIS TY - JOUR T1 - Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi AU - Ayşe Huri Özkarabulut , Mahruk Rashidi , Gülay Yıldırım Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.910150 DO - 10.38079/igusabder.910150 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 257 VL - IS - 14 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.910150 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.910150 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi %A Ayşe Huri Özkarabulut , Mahruk Rashidi , Gülay Yıldırım %T Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 14 %R doi: 10.38079/igusabder.910150 %U 10.38079/igusabder.910150
ISNAD Özkarabulut, Ayşe Huri , Rashidi, Mahruk , Yıldırım, Gülay . "Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 14 (August 2021): 241-257 . https://doi.org/10.38079/igusabder.910150
AMA Özkarabulut A. H. , Rashidi M. , Yıldırım G. Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. IGUSABDER. 2021; (14): 241-257.
Vancouver Özkarabulut A. H. , Rashidi M. , Yıldırım G. Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (14): 241-257.
IEEE A. H. Özkarabulut , M. Rashidi and G. Yıldırım , "Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 14, pp. 241-257, Aug. 2021, doi:10.38079/igusabder.910150

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)