Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği

Year 2021, Volume , Issue 15, 533 - 547, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.937151

Abstract

Amaç: Bu çalışma, kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren sosyal medya platformlarındaki cinsiyetçi ve küfürlü dil içeren etkileşimli iletilerin, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini engelleyici nitelikte olduğuna dikkati çekerek farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, Ocak - Temmuz 2020 tarihleri arasında, kadına yönelik şiddet haberlerini paylaşan bir sosyal medya platformunun takipçilerinin gönderdikleri iletilerden elde edilmiştir. Toplanan veriler, araştırmanın amacı çerçevesinde analiz birimi olarak belirlenen kelime ve cümleler açısından incelenmiştir.
Bulgular: Araştırma kapsamında toplam 52 kadına yönelik şiddet haberi ve söz konusu haberlere ilişkin 2211 ileti incelenmiştir. İletilerin 116’sında cinsiyetçi ve küfürlü dilin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Bulgular cinsiyetçi ve küfürlü dilin kullanıldığı iletilerin sayısal açıdan fazla olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte sosyal medya üzerinden gönderilen iletilerin; yorum, beğeni ve yeniden paylaşım yoluyla etki alanını genişlettiği dikkate alınarak, kadına yönelik şiddetle bütüncül ve çelişkisiz bir mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşası için, kullanılan dile ilişkin farkındalık kazanılmasının bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. 

References

 • Millet K. Cinsel Politika. S. Selvi, çev. 2. baskı. İstanbul: Payel Yayınevi; 1987.
 • Beauvoir S. Kadın. İkinci Cins Bağımsızlığa Doğru. Onaran B, çev. 8.baskı. İstanbul: Payel Yayınevi; 1993.
 • Garzón-Pérez JS. Historia Del Feminismo. Segunda edición. Madrid: Catarata; 2012.
 • Weisl JA. “Quiting” Eve: Violence Against Women in the Canterbury Tales. In: Roberts A, ed. Violence Against Women in Medieval Texts. Gainesville, Fla: University Press of Florida; 1998:115-136.
 • Ertürk Y. Sınır Tanımayan Şiddet. Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu. İstanbul: Metis Yayınları; 2015.
 • Doğan İ. Dünden Bugüne Türk Ailesi. Sosyolojik Bir Değerlendirme. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını 369; 2009.
 • Aydın A. Toplumsal Cinsiyet Kavramının Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Almıla. 2016;24:122-125.
 • Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD. Pracmatics of Human Communication: A Study of International Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: W. W. Norton & Company, Inc.; 1967.
 • Usluata A. İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları; 1984.
 • Tekinalp Ş. Uzun Ş. İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Derin Yayınları; 2004.
 • McQuail D, Windhal S. Kitle İletişim Modelleri. Yumlu K, çev. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları; 1997.
 • Fiske J. İletişim Çalışmalarına Giriş. İrvan S, çev. Ankara: Pharmakon Yayınevi; 2013.
 • Lazar J. İletişim Bilimi. Anık C, çev. Ankara: Vadi Yayınları; 2001.
 • Carey WC. Communication As Culture. Essays on Media and Society. New York: Routledge; 1992.
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2003.
 • Mayring P. Nitel Araştırmaya Giriş. Gümüş A, Durgun MS, çev. Adana: Baki Kitabevi; 2000.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1220342902829862917. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1225687791293517824. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1243789372929052672/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1250709719989325831/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1264494236524781576/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1261647217867268096/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1277292137957265413/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1273940360461418498/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1285472868969701377/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/search?q=%E2%80%9CBen%20sana%20bir%20damla%20su%20vereninde&src=typed_query. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/Gkhnbjk07Guler/status/1225724724963106816. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1243789372929052672. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.

An Analysis on the Sexist and Abusive Language Used in Combating Violence Against Women: Example of Şule Çet Solidarity Platform

Year 2021, Volume , Issue 15, 533 - 547, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.937151

Abstract

Aim: The study aims to raise awareness by drawing attention to the fact that interactive messages with sexist and abusive language on social media platforms that support the fight against violence against women are preventing the struggle for gender equality.
Method: In this study, document analysis method was used. The data were obtained from the messages sent by the followers of a social media platform that shared the news of violence against women between January and July 2020. The collected data were analyzed in terms of words and sentences determined as the unit of analysis within the scope of the study.
Results: A total of 52 news and 2211 messages related to the news on violence against women were examined. The sexist and abusive language was used in 116 of the messages.
Conclusion: The findings show that the messages with sexist and abusive language are not much in number. However, concluded that, by taking into account that social media messages can expand their sphere of influence through comments, likes and re-sharing, it is necessary to create awareness related to the abusive language for a holistic and non-contradictory struggle against violence against women and establishing gender equality. 

References

 • Millet K. Cinsel Politika. S. Selvi, çev. 2. baskı. İstanbul: Payel Yayınevi; 1987.
 • Beauvoir S. Kadın. İkinci Cins Bağımsızlığa Doğru. Onaran B, çev. 8.baskı. İstanbul: Payel Yayınevi; 1993.
 • Garzón-Pérez JS. Historia Del Feminismo. Segunda edición. Madrid: Catarata; 2012.
 • Weisl JA. “Quiting” Eve: Violence Against Women in the Canterbury Tales. In: Roberts A, ed. Violence Against Women in Medieval Texts. Gainesville, Fla: University Press of Florida; 1998:115-136.
 • Ertürk Y. Sınır Tanımayan Şiddet. Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu. İstanbul: Metis Yayınları; 2015.
 • Doğan İ. Dünden Bugüne Türk Ailesi. Sosyolojik Bir Değerlendirme. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını 369; 2009.
 • Aydın A. Toplumsal Cinsiyet Kavramının Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Almıla. 2016;24:122-125.
 • Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD. Pracmatics of Human Communication: A Study of International Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: W. W. Norton & Company, Inc.; 1967.
 • Usluata A. İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları; 1984.
 • Tekinalp Ş. Uzun Ş. İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Derin Yayınları; 2004.
 • McQuail D, Windhal S. Kitle İletişim Modelleri. Yumlu K, çev. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları; 1997.
 • Fiske J. İletişim Çalışmalarına Giriş. İrvan S, çev. Ankara: Pharmakon Yayınevi; 2013.
 • Lazar J. İletişim Bilimi. Anık C, çev. Ankara: Vadi Yayınları; 2001.
 • Carey WC. Communication As Culture. Essays on Media and Society. New York: Routledge; 1992.
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Üçüncü Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2003.
 • Mayring P. Nitel Araştırmaya Giriş. Gümüş A, Durgun MS, çev. Adana: Baki Kitabevi; 2000.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1220342902829862917. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1225687791293517824. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1243789372929052672/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1250709719989325831/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1264494236524781576/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1261647217867268096/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1277292137957265413/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1273940360461418498/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1285472868969701377/photo/1. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/search?q=%E2%80%9CBen%20sana%20bir%20damla%20su%20vereninde&src=typed_query. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/Gkhnbjk07Guler/status/1225724724963106816. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.
 • https://twitter.com/suleicinadalet/status/1243789372929052672. Son Erişim Tarihi 14 Mayıs 2021.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Ayşe AYDIN (Primary Author)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0002-2059-3742
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 15

Cite

Bibtex @research article { igusabder937151, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {533 - 547}, doi = {10.38079/igusabder.937151}, title = {Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği}, key = {cite}, author = {Aydın, Ayşe} }
APA Aydın, A. (2021). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 533-547 . DOI: 10.38079/igusabder.937151
MLA Aydın, A. "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 533-547 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/66537/937151>
Chicago Aydın, A. "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 533-547
RIS TY - JOUR T1 - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği AU - Ayşe Aydın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.937151 DO - 10.38079/igusabder.937151 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 533 EP - 547 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.937151 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.937151 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği %A Ayşe Aydın %T Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.937151 %U 10.38079/igusabder.937151
ISNAD Aydın, Ayşe . "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (December 2021): 533-547 . https://doi.org/10.38079/igusabder.937151
AMA Aydın A. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği. IGUSABDER. 2021; (15): 533-547.
Vancouver Aydın A. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 533-547.
IEEE A. Aydın , "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 15, pp. 533-547, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.937151

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)