Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı

Year 2021, Volume , Issue 15, 646 - 656, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.948675

Abstract

İngiltere’de onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında başlayan Sanayi Devrimi, makineleşme ve teknoloji alanında büyük gelişmelere neden olmuştur. Teknolojiye entegrasyonda en önde gelen alanlardan birisi sağlık endüstrisidir. Bu endüstri alanında hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak, yanlış tanıyı önlemek için yapay zekâ yöntemleri ve güncel teknolojik yenilikler kullanılmaktadır. Yirmibirinci yüzyılda sağlık endüstrisinin, dördüncü sanayi devrimi ile bütünleşme gayreti içinde olduğu ve teknoloji kullanımına yoğunlaştığı görülmektedir. Sanayi devrimi ile hatasız üretimi amaçlayan yazılımlar geliştirilerek üretim ağı oluşturulmuş ve makinelerin çağı başlamıştır. Bu ilerlemelere paralel olarak tıp bilimi de teknolojiye entegre edilerek sağlık alanındaki dijital dönüşüm ortaya çıkmıştır. Sağlık alanındaki dijital dönüşümde en popüler olan konulardan biri Giyilebilir Teknolojilerdir (GT). Literatürde giyilebilir bilgisayarlar olarak da adlandırılan GT’ler, çeşitli şekillerde hastaların bedenine entegre olabilen araçlardır. Bu derlemede, GT’lerin, sağlık alanındaki uygulamalarını ortaya koymak, bunları cerrahi alan uygulamaları ve cerrahi hemşireliğine entegre etmek ve hastalara sunulan sağlık hizmetinin kalitesini arttırıcı önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. 

References

 • Demirci Ş. Giyilebilir teknolojilerin sağlık hizmetlerine ve sağlık hizmet kullanıcılarına etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;6(6):985-92.
 • National Center for Health Statistics (US). Health, United States, 2009: With Special Feature on Medical Technology. Hyattsville (MD): National Center for Health Statistics (US); 2010.
 • Barnard R, Shea JT. How wearable technologies will impact the future of health care. In: Lymberis A, Rossi D, editors. Wearable Health Systems for Personalised Health Management. Amsterdam: IOS Press; 2004: 49-55.
 • Aydan S, Aydan M. Sağlık hizmetlerinde bireysel ölçüm ve giyilebilir teknoloji: Olası katkıları, güncel durum ve öneriler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(3):325-342.
 • Bodur G. Sağlık bakım sisteminde nesnelerin interneti (IoT): Geleceğe hazır mıyız? Archives of Health Science and Research. 2020;7(1):75-81.
 • Swan M. The quantified self: Fundamental disruption in big data science and biological discovery. Big Data. 2013;1(2):85‐99.
 • Özgüner Kılıç H. Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı ve kullanım alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;9(4):99-112.
 • Lymberis A, Gatzoulis L. Wearable health systems: From smart technologies to real applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Annual Conference. 2006;Suppl:6789‐92.
 • Lymberis A, Dittmar A. Advanced wearable health systems and applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazin: The Quarterly Magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society. 2007;26(3):29‐33.
 • Deloitte. Healthcare and Life Sciences Predictions 2020. London: The Creative Studio at Deloitte; 2014.
 • Tehrani K, Andrew M. Wearable technology and wearable devices: Everything you need to know. Wearable Devices. http://www.wearabledevices.com/what-is-a-wearable-device/. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 25 Mayıs 2020.
 • Thierer A. The internet of things and wearable technology: Addressing privacy and security concerns without derailing ınnovation. Richmond Journal of Law & Technology. 2015;21(6):1-118.
 • Page T. Barrierstothe adoption of wearable technology. Journal on Information Technology. 2015;4(3):1-15.
 • Thorp EO. The invention of the first wearable computer. Wearable Computers, Digest of Papers. In: Second International Symposium on wearable computers; Oct 19-20, 1998;4-8; Pittsburgh, PA, USA.
 • Yang BH, Rhee S. Development of the ring sensor for healthcare automation. Robotics and Autonomous Systems. 2000;30(3):273-81.
 • Giansanti D. Investigation of fall-risk using a wearable device with accelerometers and rate gyroscopes. Physiological Measurement. 2006;27(11):1081‐90.
 • Büyükgöze S. Giyilebilir teknolojilerden sağlık alanındaki sensör yamalar üzerine bir inceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019;17:1239-47.
 • GETürkiyeBlog. GE’nin yeni bir giyilebilir teknoloji cihazı: ter yaması. GETürkiyeBlog. https://geturkiyeblog.com/genin-yeni-bir-giyilebilir-teknoloji-cihazi-ter-yamasi/. Yayınlanma tarihi Kasım 2019.
 • He W, Wang C, Wang H, et al. Integrated textile sensor patch for real-time and multiplex sweat analysis. Science Advances. 2019;5(11):eaax0649.
 • Steafel E. From the flu jab to the pill – why microneedle patches are the future of Medicine. Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/women/life/flu-jab-pill-microneedle-patches-future-medicineYayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 24 Mayıs 2020.
 • Sullivan F. 2016 North American Pressure Ulcer Prevention New Product Innovation Award. Frost. https://ww2.frost.com/files/6514/5858/2856/Leaf_Healt hcare_Award_Write_Up.pdf. Yayınlanma tarihi 2016. Erişim tarihi 21 Mayıs 2020.
 • Riboni D. Bettini C. COSAR: Hybrid reasoning for context-aware activity recognition. Personal and Ubiquitous Computing. 2011;15(3):271-289.
 • Catlabdigest. Vital Connect HealthPatch MD Biosensor Receives FDA Clearance. Catlabdigest. https://www.cathlabdigest.com/article/Vital-Connect-HealthPatch-MD-Biosensor-Receives-FDA-Clearance. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 20 Mayıs 2020.
 • Wang C, Li X, Hu H, et al. Monitoring of the central blood pressure waveform via a conformal ultrasonic device. Nature Biomedical Engineering. 2018;2(9):687-695.
 • Framingham M. IDC reports strong growth in the worldwide wearables market, led by holiday shipments of smartwatches, wrist bands and ear-worn devices. IDC. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44901819 webcite. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 16 Nisan 2020.
 • Armstrong P. What’s the future of wearable tech? Future of everything. http://www.futureofeverything.io/future-wearable-tech. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 28 Mayıs 2020.
 • Cat W. This digital pill wants to make following your prescription easier. PBS. https://www.pbs.org/newshour/science/following-a-prescription-is-hard-this-digital-pill-wants-to-help. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 17 Mayıs 2020.
 • Hall L. What’s the future of wearable tech? Future of everything. http://www.futureofeverything.io/future-wearable-tech. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 25 Mayıs 2020.
 • Batke K. What’s the future of wearable tech? Future of everything. http://www.futureofeverything.io/future-wearable-tech. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 26 Nisan 2020.
 • Chan M, Estève D, Fourniols JY, Escriba C, Campo E. Smart wearable systems: Current status and future challenges. Artificial Intelligence in Medicine. 2012;56(3):137‐156.
 • Sarasohn-Kahn J. A role for patients: The argument for self-care. American Journal of Preventive Medicine. 2013;44(1 Suppl 1):16‐18.
 • Bonato P. Advances in wearable technology and its medical applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference. 2010;2010:2021-2024.
 • Solutions S. 2013-2018 arası tele sağlık hastalarının sayısı. SaM Solutions. https://www.sam-solutions.com. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 27 Mayıs 2020.
 • Parkı S. Jayaraman S. Enhancing the quality of life through wearable technology. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine: the Quarterly Magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society. 2003;22(3):41‐48.
 • Burrus D. The internet of things is far bigger than anyone realizes, wired. Wired. http://www.wired.com/insights/2014/11/the-internet-of-thingsbigger. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 6 Mayıs 2020.
 • Toru F. Hemşirelik uygulamalarının kilit noktası: Bireyselleştirilmiş bakım. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;4(1):46-59.
 • Wilson D. An overview of the application of wearable technology to nursing practice. Nursing Forum. 2017;52(2):124‐132.
 • Koch SH, Staggers N, Weir C, Agutter J, Liu D, Westenskow DR. Integrated ınformation displays for ıcu nurses: field observations, display design, and display evaluation. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2010;54(12):932-6.
 • McFarlane DC, Doig AK, Agutter JA, Bira LM, Syroid ND, Mittu R. Faster clinical response to the onset of adverse events: A wearable metacognitive attention aid for nurse triage of clinical alarms. PLoS One. 2018;13(5):e0197157.
 • Karadayı M, Yılmaz B, Erol B, Tozan H. Sağlık teknolojisi değerlendirmede çok kriterli karar verme yaklaşımları üzerine bir derleme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020;8:264-269.
 • Lee SM. Google glass offers health care advantages, drawbacks. SFGATE. http://www.sfgate.com/technology/article/Google-Glass-offers-health-care-advantages-5408266.php. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 9 Mayıs 2020.
 • Miller CC. At Google, bid to put its glasses to work. New York Times. https://www.nytimes.com/2014/04/08/technology/google-begins-a-push-to-take-glass-to-work.html. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 11 Mayıs 2020.
 • Wu JM, Ho TW, Chang YT, et al. Wearable-based mobile health app in gastric cancer patients for postoperative physical activity monitoring: Focus group study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(4): e11989.
 • Thijs I, Fresiello L, Oosterlinck W, Sinnaeve P, Rega F. Assessment of physical activity by wearable technology during rehabilitation after cardiac surgery: Explorative prospective monocentric observational cohort study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(1):e9865.
 • Chakravorty A, Mobbs RJ, Anderson DB, et al. The role of wearable devices and objective gait analysis for the assessment and monitoring of patients with lumbar spinal stenosis: systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders. 2019;20(1):288.
 • Simpson L, Maharaj MM, Mobbs RJ. The role of wearables in spinal posture analysis: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2019;20(1):55.
 • Hedrick TL, Hassinger TE, Myers E, et al. Wearable technology in the perioperative period: Predicting risk of postoperative complications in patients undergoing elective colorectal surgery. Diseases of the Colon and Rectum. 2020;63(4):538-544.
 • Salani M, Roy S, Fissell WH 4th. Innovations in wearable and ımplantable artificial kidneys. American Journal of Kidney Diseases: The Official Journal of the National Kidney Foundation. 2018;72(5):745‐751.
 • McDermott MM, Spring B, Berger JS, et al. Effect of a home-based exercise intervention of wearable technology and telephone coaching on walking performance in peripheral artery disease: The HONOR randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(16):1665-1676.
 • Slade Shantz JA, Veillette CJH. The application of wearable technology in surgery: Ensuring the positive impact of the wearable revolution on surgical patients. Frontiers in Surgery. 2014;1:39.
 • Loncar Turukalo T, Zdravevski E, Machado da Silva J, Chouvarda I, Trajkovik V. Literature on wearable technology for connected health: scoping review of research trends, advances, and barriers. Journal of Medical Internet Research. 2019;21(9):e14017.

Use of Wear Technology in the Field of Surgical Nursing

Year 2021, Volume , Issue 15, 646 - 656, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.948675

Abstract

The Industrial Revolution, which started in England in the second half of the eighteenth century, led to great developments in the field of mechanization and technology. One of the leading areas in integration with technology is the healthcare industry. Artificial intelligence methods and current technological innovations are used in this industry to facilitate the diagnosis and treatment of diseases and to prevent misdiagnosis. It is seen that in the twenty-first century, the healthcare industry is in an effort to integrate with the fourth industrial revolution and concentrates on the use of technology. With the industrial revolution, software aimed at error-free production has been developed, a production network has been created and the age of machines has begun. In parallel with these advances, the digital transformation in the field of health has emerged by integrating medical science with technology. Wearable Technologies (GT) are one of the most popular topics in digital transformation in the field of health. Wearable technologies, also called wearable computers in the literature, are tools that can be integrated into the body of patients in various ways. In this review, it is aimed to reveal the applications of GTs in the field of health, to integrate them into surgical field practices and surgical nursing, and to make suggestions to increase the quality of health care provided to patients.

References

 • Demirci Ş. Giyilebilir teknolojilerin sağlık hizmetlerine ve sağlık hizmet kullanıcılarına etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;6(6):985-92.
 • National Center for Health Statistics (US). Health, United States, 2009: With Special Feature on Medical Technology. Hyattsville (MD): National Center for Health Statistics (US); 2010.
 • Barnard R, Shea JT. How wearable technologies will impact the future of health care. In: Lymberis A, Rossi D, editors. Wearable Health Systems for Personalised Health Management. Amsterdam: IOS Press; 2004: 49-55.
 • Aydan S, Aydan M. Sağlık hizmetlerinde bireysel ölçüm ve giyilebilir teknoloji: Olası katkıları, güncel durum ve öneriler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(3):325-342.
 • Bodur G. Sağlık bakım sisteminde nesnelerin interneti (IoT): Geleceğe hazır mıyız? Archives of Health Science and Research. 2020;7(1):75-81.
 • Swan M. The quantified self: Fundamental disruption in big data science and biological discovery. Big Data. 2013;1(2):85‐99.
 • Özgüner Kılıç H. Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı ve kullanım alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;9(4):99-112.
 • Lymberis A, Gatzoulis L. Wearable health systems: From smart technologies to real applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Annual Conference. 2006;Suppl:6789‐92.
 • Lymberis A, Dittmar A. Advanced wearable health systems and applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazin: The Quarterly Magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society. 2007;26(3):29‐33.
 • Deloitte. Healthcare and Life Sciences Predictions 2020. London: The Creative Studio at Deloitte; 2014.
 • Tehrani K, Andrew M. Wearable technology and wearable devices: Everything you need to know. Wearable Devices. http://www.wearabledevices.com/what-is-a-wearable-device/. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 25 Mayıs 2020.
 • Thierer A. The internet of things and wearable technology: Addressing privacy and security concerns without derailing ınnovation. Richmond Journal of Law & Technology. 2015;21(6):1-118.
 • Page T. Barrierstothe adoption of wearable technology. Journal on Information Technology. 2015;4(3):1-15.
 • Thorp EO. The invention of the first wearable computer. Wearable Computers, Digest of Papers. In: Second International Symposium on wearable computers; Oct 19-20, 1998;4-8; Pittsburgh, PA, USA.
 • Yang BH, Rhee S. Development of the ring sensor for healthcare automation. Robotics and Autonomous Systems. 2000;30(3):273-81.
 • Giansanti D. Investigation of fall-risk using a wearable device with accelerometers and rate gyroscopes. Physiological Measurement. 2006;27(11):1081‐90.
 • Büyükgöze S. Giyilebilir teknolojilerden sağlık alanındaki sensör yamalar üzerine bir inceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019;17:1239-47.
 • GETürkiyeBlog. GE’nin yeni bir giyilebilir teknoloji cihazı: ter yaması. GETürkiyeBlog. https://geturkiyeblog.com/genin-yeni-bir-giyilebilir-teknoloji-cihazi-ter-yamasi/. Yayınlanma tarihi Kasım 2019.
 • He W, Wang C, Wang H, et al. Integrated textile sensor patch for real-time and multiplex sweat analysis. Science Advances. 2019;5(11):eaax0649.
 • Steafel E. From the flu jab to the pill – why microneedle patches are the future of Medicine. Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/women/life/flu-jab-pill-microneedle-patches-future-medicineYayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 24 Mayıs 2020.
 • Sullivan F. 2016 North American Pressure Ulcer Prevention New Product Innovation Award. Frost. https://ww2.frost.com/files/6514/5858/2856/Leaf_Healt hcare_Award_Write_Up.pdf. Yayınlanma tarihi 2016. Erişim tarihi 21 Mayıs 2020.
 • Riboni D. Bettini C. COSAR: Hybrid reasoning for context-aware activity recognition. Personal and Ubiquitous Computing. 2011;15(3):271-289.
 • Catlabdigest. Vital Connect HealthPatch MD Biosensor Receives FDA Clearance. Catlabdigest. https://www.cathlabdigest.com/article/Vital-Connect-HealthPatch-MD-Biosensor-Receives-FDA-Clearance. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 20 Mayıs 2020.
 • Wang C, Li X, Hu H, et al. Monitoring of the central blood pressure waveform via a conformal ultrasonic device. Nature Biomedical Engineering. 2018;2(9):687-695.
 • Framingham M. IDC reports strong growth in the worldwide wearables market, led by holiday shipments of smartwatches, wrist bands and ear-worn devices. IDC. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44901819 webcite. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 16 Nisan 2020.
 • Armstrong P. What’s the future of wearable tech? Future of everything. http://www.futureofeverything.io/future-wearable-tech. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 28 Mayıs 2020.
 • Cat W. This digital pill wants to make following your prescription easier. PBS. https://www.pbs.org/newshour/science/following-a-prescription-is-hard-this-digital-pill-wants-to-help. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 17 Mayıs 2020.
 • Hall L. What’s the future of wearable tech? Future of everything. http://www.futureofeverything.io/future-wearable-tech. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 25 Mayıs 2020.
 • Batke K. What’s the future of wearable tech? Future of everything. http://www.futureofeverything.io/future-wearable-tech. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 26 Nisan 2020.
 • Chan M, Estève D, Fourniols JY, Escriba C, Campo E. Smart wearable systems: Current status and future challenges. Artificial Intelligence in Medicine. 2012;56(3):137‐156.
 • Sarasohn-Kahn J. A role for patients: The argument for self-care. American Journal of Preventive Medicine. 2013;44(1 Suppl 1):16‐18.
 • Bonato P. Advances in wearable technology and its medical applications. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference. 2010;2010:2021-2024.
 • Solutions S. 2013-2018 arası tele sağlık hastalarının sayısı. SaM Solutions. https://www.sam-solutions.com. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 27 Mayıs 2020.
 • Parkı S. Jayaraman S. Enhancing the quality of life through wearable technology. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine: the Quarterly Magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society. 2003;22(3):41‐48.
 • Burrus D. The internet of things is far bigger than anyone realizes, wired. Wired. http://www.wired.com/insights/2014/11/the-internet-of-thingsbigger. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 6 Mayıs 2020.
 • Toru F. Hemşirelik uygulamalarının kilit noktası: Bireyselleştirilmiş bakım. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;4(1):46-59.
 • Wilson D. An overview of the application of wearable technology to nursing practice. Nursing Forum. 2017;52(2):124‐132.
 • Koch SH, Staggers N, Weir C, Agutter J, Liu D, Westenskow DR. Integrated ınformation displays for ıcu nurses: field observations, display design, and display evaluation. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2010;54(12):932-6.
 • McFarlane DC, Doig AK, Agutter JA, Bira LM, Syroid ND, Mittu R. Faster clinical response to the onset of adverse events: A wearable metacognitive attention aid for nurse triage of clinical alarms. PLoS One. 2018;13(5):e0197157.
 • Karadayı M, Yılmaz B, Erol B, Tozan H. Sağlık teknolojisi değerlendirmede çok kriterli karar verme yaklaşımları üzerine bir derleme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020;8:264-269.
 • Lee SM. Google glass offers health care advantages, drawbacks. SFGATE. http://www.sfgate.com/technology/article/Google-Glass-offers-health-care-advantages-5408266.php. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 9 Mayıs 2020.
 • Miller CC. At Google, bid to put its glasses to work. New York Times. https://www.nytimes.com/2014/04/08/technology/google-begins-a-push-to-take-glass-to-work.html. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 11 Mayıs 2020.
 • Wu JM, Ho TW, Chang YT, et al. Wearable-based mobile health app in gastric cancer patients for postoperative physical activity monitoring: Focus group study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(4): e11989.
 • Thijs I, Fresiello L, Oosterlinck W, Sinnaeve P, Rega F. Assessment of physical activity by wearable technology during rehabilitation after cardiac surgery: Explorative prospective monocentric observational cohort study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(1):e9865.
 • Chakravorty A, Mobbs RJ, Anderson DB, et al. The role of wearable devices and objective gait analysis for the assessment and monitoring of patients with lumbar spinal stenosis: systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders. 2019;20(1):288.
 • Simpson L, Maharaj MM, Mobbs RJ. The role of wearables in spinal posture analysis: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2019;20(1):55.
 • Hedrick TL, Hassinger TE, Myers E, et al. Wearable technology in the perioperative period: Predicting risk of postoperative complications in patients undergoing elective colorectal surgery. Diseases of the Colon and Rectum. 2020;63(4):538-544.
 • Salani M, Roy S, Fissell WH 4th. Innovations in wearable and ımplantable artificial kidneys. American Journal of Kidney Diseases: The Official Journal of the National Kidney Foundation. 2018;72(5):745‐751.
 • McDermott MM, Spring B, Berger JS, et al. Effect of a home-based exercise intervention of wearable technology and telephone coaching on walking performance in peripheral artery disease: The HONOR randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(16):1665-1676.
 • Slade Shantz JA, Veillette CJH. The application of wearable technology in surgery: Ensuring the positive impact of the wearable revolution on surgical patients. Frontiers in Surgery. 2014;1:39.
 • Loncar Turukalo T, Zdravevski E, Machado da Silva J, Chouvarda I, Trajkovik V. Literature on wearable technology for connected health: scoping review of research trends, advances, and barriers. Journal of Medical Internet Research. 2019;21(9):e14017.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Nergis DURSUN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Manisa
0000-0002-5257-5872
Türkiye


Emel YILMAZ (Primary Author)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
0000-0002-5127-6651
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 15

Cite

Bibtex @review { igusabder948675, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {646 - 656}, doi = {10.38079/igusabder.948675}, title = {Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı}, key = {cite}, author = {Dursun, Nergis and Yılmaz, Emel} }
APA Dursun, N. & Yılmaz, E. (2021). Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 646-656 . DOI: 10.38079/igusabder.948675
MLA Dursun, N. , Yılmaz, E. "Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 646-656 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/66537/948675>
Chicago Dursun, N. , Yılmaz, E. "Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 646-656
RIS TY - JOUR T1 - Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı AU - Nergis Dursun , Emel Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.948675 DO - 10.38079/igusabder.948675 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 646 EP - 656 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.948675 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.948675 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı %A Nergis Dursun , Emel Yılmaz %T Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.948675 %U 10.38079/igusabder.948675
ISNAD Dursun, Nergis , Yılmaz, Emel . "Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (December 2021): 646-656 . https://doi.org/10.38079/igusabder.948675
AMA Dursun N. , Yılmaz E. Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı. IGUSABDER. 2021; (15): 646-656.
Vancouver Dursun N. , Yılmaz E. Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 646-656.
IEEE N. Dursun and E. Yılmaz , "Cerrahi Hemşireliği Alanında Giyilebilir Teknoloji Kullanımı", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 15, pp. 646-656, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.948675

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)