Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Year 2021, Volume , Issue 15, 523 - 532, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.957314

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında fiziksel aktivite düzeyi, sedanter davranış ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu çalışmaya 200 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların %70,5’ i kadın; %29,5’ i ise erkek bireylerden oluşmaktadır. Çalışmada bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)-kısa form, Sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini değerlendirmek için ise Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılmıştır.
Bulgular: Bireylerin toplam fiziksel aktivite ortalaması 2772,82±2791,92 MET-dk/Hafta olarak belirlendi. Fiziksel aktivite toplam değeri ile yaşam kalitesi toplam değeri (r= 0,176, p= 0,013) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. Oturma değeri ile yaşam kalitesi alt parametrelerinden emosyonel reaksiyon arasında pozitif yönde anlamlı ilişki (r= 0,147, P=0,038) bulunurken; ağrı ile oturma değeri arasında negatif yönde anlamlı ilişki (r= -0,145, p= 0,040) bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite, sedanter davranış ve ağrı faktörleri arasındaki ilişki vurgulanmıştır.

References

 • Nowak PF, Bożek A, Blukacz M. Physical activity, sedentary behavior, and quality of life among university students. Biomed Res Int. 2019;2019:9791281.
 • Pirinççi SC, Cihan E, Ün YN. Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesi, kronik hastalık varlığı, sigara kullanımı ve akademik başarıyla olan ilişkisi. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;1(1):15-23.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. 2. baskı. Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık; 2014. ISBN: 978-975-590-492-4.
 • World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. WHO. https://www.who.int/teams/health-promotion/physical-activity/developing-guidelines-on-physical-activity-and-sedentary-behaviour. Erişim tarihi 06 Mart 2020.
 • Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, et al. Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet. 2012;380(9838):247-257.
 • Davies CA, Vandelanotte C, Duncan MJ, van Uffelen JG. Associations of physical activity and screen-time on health related quality of life in adults. Prev Med. 2012;55(1):46-9.
 • Sert A. Tıp fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Turk JPH. 2019;17(2):132-142.
 • Savcı S, Öztürk M, Arıkan H, İnce Dİ, Tokgözoğlu L. Physical activity levels of university students. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006;34(3):166-172.
 • Kaltum AM. Association Between Physical Activity and Perceived Stress among college- and University Students: A Quantitative Study From A Public Health Science Perspective. [independent thesis advanced level]. Sweden: Malardalen University, School of Health Care and Social Welfare; 2020.
 • Costigan SA, Lubans DR, Lonsdale C, Sanders T, Del Pozo Cruz B. Associations between physical activity intensity and well-being in adolescents. Prev Med. 2019;125:55-61.
 • Fernandez AR, Ramos-Diaz E. Quality of life and physical activity: their relationship with physical and psychological well being. Quality of life and physical activity: their relationship with physical and psychological well-being. Quality of Life and Quality of Working Life. 2017;53-70.
 • Grasdalsmoen M, Engdahl B, Fjeld MK, et al. Physical exercise and chronic pain in university students. PLoS One. 2020;15(6):e0235419.
 • Keeley P, Creed F, Tomenson B, et al. Psychosocial predictors of health-related quality of life and health service utilisation in people with chronic low back pain. Pain. 2008;135:142–50.
 • Yılmaz A. Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite, sedanter süre ve yaşam kalitesi ilişkisinin değerlendirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019;10(17):1433-1453.
 • Kokic SI, Znika M, Brumnic V. Physical activity, health-related quality of life and musculoskeletal pain among students of physiotherapy and social sciences in Eastern Croatia- Cross-sectional survey. Ann Agric Environ Med. 2019;26(1):182-190.
 • Eijsvogels TMH, Thompson PD, Franklin BA. The "Extreme exercise hypothesis": Recent findings and cardiovascular health implications. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2018;20(10):84.
 • World Health Organisation. Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789241501491. Yayınlanma tarihi 2011. Erişim tarihi 20 Ekim 2018.
 • World Health Organisation. The international classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI. WHO. http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.htm. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 20 Ekim 2018.
 • Kücükdeveci AA, McKenna SP, Kutlay S, Gürsel Y, WhalleyD, Arasil T. The development and psychometric assessment of the Turkish version of the Nottingham Health Profile. Int JRehabil Res. 2000;23:31-8.
 • Bozkuş T, Türkmen M, Kul M, Özkan A, Öz Ü, Cengiz C. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri̇ ile sağlıklı yaşam biçimı̇ davranışlarının belirlenmesi̇ ve ilişkilendirilmesi. IntJSCS. 2013;1(3):49-65.
 • Snedden TR, Scerpella J, Kliethermes SA, et al. Sport and Physical Activity Level Impacts Health-Related Quality of Life Among Collegiate Students. Am J Health Promot. 2019;33(5):675-682.
 • Eaton BS, Konner M, Shostak M. Stone agers in the fast lane: Chronic degenerative diseases in evolutionary perspective. The American Journal of Medicine. 1988;84(4): 739-749.
 • Paananen M, Taimela S, Auvinen J, Tammelin T, Zitting P, Karppinen J. Impact of self-reported musculoskeletal pain on health-related quality of life among young adults. Pain Med. 2011;12(1):9-17.
 • Guite JW, Logan DE, Sherry DD, Rose JB. Adolescents self-perception: Associations with chronic musculoskeletal pain and functional disability. J Pain. 2007;8:379–86.
 • Nicholl BI, Macfarlane GJ, Davies KA, et al. Premorbid psychosocial factors are associated with poor health related quality of life in subjects with new onset of chronic widespread pain results from the EPIFUND study. Pain. 2009;141:119–26.
 • Chen SM, Liu MF, Cook J, Bass S, Lo SK. Sedentary lifestyle as a risk factor for low back pain: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(7):797-806.
 • Mutz M, Reimers AK. Demetriou Y. Leisure time sports activities and life satisfaction: deeper insights based on a representative survey from Germany. Applied Research Quality Life. 2020. https://doi.org/10.1007/s11482-020-09866-7.
 • Kurtaran M, Baktır S, Abanoz ŞE, Yeldan İ. Üniversite öğrencilerinde ağrı, aleksitimi, depresif belirti yaygınlığı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2019;9(3):433-441.
 • Baş AU, Livanelioğlu A, Aslan Ş. Fiziksel aktivite düzeyinin üniversite öğrencilerinde iki farklı yöntemle değerlendirilmesi. Fizyoter Rehabil. 2007;18(1):11-19.
 • Yılmaz G, Karaca S. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;13(3):258-266.

The Investigation of the Relationship Between Physical Activity Level, Sedanter Behavior and Health Related Quality of Life in University Students

Year 2021, Volume , Issue 15, 523 - 532, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.957314

Abstract

Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between physical activity level, sedentary behavior and health-related quality of life among university students.
Methods: The cross-sectional study includes 200 university students (70.5%, women; 29.5%, male). In the study, the International Physical Activity Questionnaire (UFAA) -short form was used to measure the physical activity levels of the individuals, and the Nottingham Health Profile (NHP) was used to evaluate their health-related quality of life.
Results: The total physical activity average of the individuals was determined as 2772.82 ± 2791.92 MET-min / week. There was a positive significant relationship between physical activity total value and total quality of life value (r = 0.176, p = 0.013). While there was a significant positive correlation (r= 0.147, P=0.038) between sitting value and emotional reaction that is one of the sub-parameters of quality of life; a significant negative correlation (r= -0.145, p= 0.040) was found between pain and sitting value.
Conclusions: In this study, the relationship between health-related quality of life and physical activity, pain, and sedentary behavior factors came to the fore. 

References

 • Nowak PF, Bożek A, Blukacz M. Physical activity, sedentary behavior, and quality of life among university students. Biomed Res Int. 2019;2019:9791281.
 • Pirinççi SC, Cihan E, Ün YN. Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesi, kronik hastalık varlığı, sigara kullanımı ve akademik başarıyla olan ilişkisi. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;1(1):15-23.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi. 2. baskı. Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık; 2014. ISBN: 978-975-590-492-4.
 • World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. WHO. https://www.who.int/teams/health-promotion/physical-activity/developing-guidelines-on-physical-activity-and-sedentary-behaviour. Erişim tarihi 06 Mart 2020.
 • Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, et al. Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet. 2012;380(9838):247-257.
 • Davies CA, Vandelanotte C, Duncan MJ, van Uffelen JG. Associations of physical activity and screen-time on health related quality of life in adults. Prev Med. 2012;55(1):46-9.
 • Sert A. Tıp fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Turk JPH. 2019;17(2):132-142.
 • Savcı S, Öztürk M, Arıkan H, İnce Dİ, Tokgözoğlu L. Physical activity levels of university students. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006;34(3):166-172.
 • Kaltum AM. Association Between Physical Activity and Perceived Stress among college- and University Students: A Quantitative Study From A Public Health Science Perspective. [independent thesis advanced level]. Sweden: Malardalen University, School of Health Care and Social Welfare; 2020.
 • Costigan SA, Lubans DR, Lonsdale C, Sanders T, Del Pozo Cruz B. Associations between physical activity intensity and well-being in adolescents. Prev Med. 2019;125:55-61.
 • Fernandez AR, Ramos-Diaz E. Quality of life and physical activity: their relationship with physical and psychological well being. Quality of life and physical activity: their relationship with physical and psychological well-being. Quality of Life and Quality of Working Life. 2017;53-70.
 • Grasdalsmoen M, Engdahl B, Fjeld MK, et al. Physical exercise and chronic pain in university students. PLoS One. 2020;15(6):e0235419.
 • Keeley P, Creed F, Tomenson B, et al. Psychosocial predictors of health-related quality of life and health service utilisation in people with chronic low back pain. Pain. 2008;135:142–50.
 • Yılmaz A. Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite, sedanter süre ve yaşam kalitesi ilişkisinin değerlendirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019;10(17):1433-1453.
 • Kokic SI, Znika M, Brumnic V. Physical activity, health-related quality of life and musculoskeletal pain among students of physiotherapy and social sciences in Eastern Croatia- Cross-sectional survey. Ann Agric Environ Med. 2019;26(1):182-190.
 • Eijsvogels TMH, Thompson PD, Franklin BA. The "Extreme exercise hypothesis": Recent findings and cardiovascular health implications. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2018;20(10):84.
 • World Health Organisation. Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789241501491. Yayınlanma tarihi 2011. Erişim tarihi 20 Ekim 2018.
 • World Health Organisation. The international classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI. WHO. http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.htm. Yayınlanma tarihi 2014. Erişim tarihi 20 Ekim 2018.
 • Kücükdeveci AA, McKenna SP, Kutlay S, Gürsel Y, WhalleyD, Arasil T. The development and psychometric assessment of the Turkish version of the Nottingham Health Profile. Int JRehabil Res. 2000;23:31-8.
 • Bozkuş T, Türkmen M, Kul M, Özkan A, Öz Ü, Cengiz C. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri̇ ile sağlıklı yaşam biçimı̇ davranışlarının belirlenmesi̇ ve ilişkilendirilmesi. IntJSCS. 2013;1(3):49-65.
 • Snedden TR, Scerpella J, Kliethermes SA, et al. Sport and Physical Activity Level Impacts Health-Related Quality of Life Among Collegiate Students. Am J Health Promot. 2019;33(5):675-682.
 • Eaton BS, Konner M, Shostak M. Stone agers in the fast lane: Chronic degenerative diseases in evolutionary perspective. The American Journal of Medicine. 1988;84(4): 739-749.
 • Paananen M, Taimela S, Auvinen J, Tammelin T, Zitting P, Karppinen J. Impact of self-reported musculoskeletal pain on health-related quality of life among young adults. Pain Med. 2011;12(1):9-17.
 • Guite JW, Logan DE, Sherry DD, Rose JB. Adolescents self-perception: Associations with chronic musculoskeletal pain and functional disability. J Pain. 2007;8:379–86.
 • Nicholl BI, Macfarlane GJ, Davies KA, et al. Premorbid psychosocial factors are associated with poor health related quality of life in subjects with new onset of chronic widespread pain results from the EPIFUND study. Pain. 2009;141:119–26.
 • Chen SM, Liu MF, Cook J, Bass S, Lo SK. Sedentary lifestyle as a risk factor for low back pain: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(7):797-806.
 • Mutz M, Reimers AK. Demetriou Y. Leisure time sports activities and life satisfaction: deeper insights based on a representative survey from Germany. Applied Research Quality Life. 2020. https://doi.org/10.1007/s11482-020-09866-7.
 • Kurtaran M, Baktır S, Abanoz ŞE, Yeldan İ. Üniversite öğrencilerinde ağrı, aleksitimi, depresif belirti yaygınlığı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2019;9(3):433-441.
 • Baş AU, Livanelioğlu A, Aslan Ş. Fiziksel aktivite düzeyinin üniversite öğrencilerinde iki farklı yöntemle değerlendirilmesi. Fizyoter Rehabil. 2007;18(1):11-19.
 • Yılmaz G, Karaca S. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019;13(3):258-266.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Fatma YEŞİL
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6267-1596
Türkiye


Emel AVÇİN
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8867-4039
Türkiye


Asuman SALTAN (Primary Author)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0003-0546-2610
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 15

Cite

Bibtex @research article { igusabder957314, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {523 - 532}, doi = {10.38079/igusabder.957314}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Yeşil, Fatma and Avçin, Emel and Saltan, Asuman} }
APA Yeşil, F. , Avçin, E. & Saltan, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 523-532 . DOI: 10.38079/igusabder.957314
MLA Yeşil, F. , Avçin, E. , Saltan, A. "Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 523-532 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/66537/957314>
Chicago Yeşil, F. , Avçin, E. , Saltan, A. "Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 523-532
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması AU - Fatma Yeşil , Emel Avçin , Asuman Saltan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.957314 DO - 10.38079/igusabder.957314 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 523 EP - 532 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.957314 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.957314 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması %A Fatma Yeşil , Emel Avçin , Asuman Saltan %T Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.957314 %U 10.38079/igusabder.957314
ISNAD Yeşil, Fatma , Avçin, Emel , Saltan, Asuman . "Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (December 2021): 523-532 . https://doi.org/10.38079/igusabder.957314
AMA Yeşil F. , Avçin E. , Saltan A. Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. IGUSABDER. 2021; (15): 523-532.
Vancouver Yeşil F. , Avçin E. , Saltan A. Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 523-532.
IEEE F. Yeşil , E. Avçin and A. Saltan , "Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 15, pp. 523-532, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.957314

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)