Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri

Year 2021, Volume , Issue 15, 692 - 704, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.973827

Abstract

İnsanoğlunun en büyük arzusu, uzun bir yaşam ve ölümsüzlük olmuştur. Bu amacı gerçekleştirme çabası içerisinde olan insan, yaşam mücadelesinde pek çok travma ve yaralanmalara maruz kalmıştır. Ortaya çıkan bu tablo, cerrahinin gelişimine hız kazandırmıştır. Yapılan incelemeler cerrahi uygulamaların, hastalığı tedavi etmek, hasarı onarmak ve iyileştirmek gibi nedenlerin yanı sıra büyücülük gibi birtakım dini amaçlara hizmet etme amacıyla da kullanıldığını ortaya koymaktadır. Geçmişten günümüze cerrahinin tanılanması ve kullanılan yöntemlere ilişkin topluluklar arasında belirgin farklılıklar olduğu belirtilmektedir. Geçmişte trepenasyon (kafatasını delme), drenaj, yara tedavisi vb. gibi daha basit birtakım uygulamalarla başlayan cerrahi, günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte yerini robotik cerrahi, transluminal endoskopik cerrahi vb. gibi birtakım yöntemlere bırakmıştır. Bilim ve teknolojideki öngörülemez bu hızlı değişimlerin cerrahiyi/cerrahi hemşireliğini ne boyutta etkileyeceğini kestirmek ise oldukça güçtür. Mevcut cerrahi yöntemlerin ötesinde yapay zekâ uygulamalarının konuşulduğu günümüzde, sürecin hemşirelerin bilgi ve beceri düzeylerinde bir değişim ve gelişimi de beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu derleme, geçmişten günümüze cerrahi/cerrahi hemşireliğinde yaşanan değişim süreçleri ve meydana gelen gelişmeleri ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır.

References

 • Mandacı Uncu E. Eski Mezopotamya’da tıp. History Stories. 2013;5(5):107-117.
 • Ellis H. Surgery in prehistoric times. The Cambridge Illustrated History of Surgery. 2009;1-10.
 • Qayumi K. Surgical techniques: Past, present and future. Surgical Techniques Development. 2012;2(9):29-36.
 • Aksoy G. Cerrahi ve cerrahi hemşireliği. In: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, eds. Cerrahi Hemşireliği I. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2017:1-38.
 • Yalçın BM, Ünal M, Pirdal H, Selçuk Y. Anadolu tıp tarihi - bölüm I. Türk Aile Hek Derg. 2016;20(1):33-44.
 • Akar M. Cerrahi tekniklerin resimsel anlatımı. Art-Sanat. 2015;3:15-43.
 • Feldman RP, Goodrich JT. The Edwin Smith Surgical Papyrus. Child’s Nerv Syst. 1999;15:281–284.
 • Marescaux J, Diana M. Inventing the future of surgery. World Journal of Surgery. 2015;39(3):615–622.
 • Peters BS, Armijo PR, Krause C, Choudhury SA, Oleynikov D. Review of emerging surgical robotic technology. Surgical Endoscopy. 2018;32(4):1636-1655.
 • Ullah S, Ali FS, Liu BR. Advancing flexible endoscopy to natural orifice transluminal endoscopic surgery. Curr Opin Gastroenterol. 2021;37(5):470-477.
 • Kaymakçı Ş. Ameliyathane hemşireliği görev yetki ve sorumlulukları. In: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş, eds. Ameliyathane Hemşireliği. İzmir: Meta Basım Matbaacılık; 2015:1-18.
 • Markatos K, Karamanou M, Saranteas T, Mavrogenis AF. Hallmarks of amputation surgery. Int Orthop. 2019;43(2):493-499.
 • Collado-Vázquez S, Carrillo JM. Cranial trepanation in The Egyptian. Neurologia. 2014;29(7):433-40.
 • Kuo Tai Fu L. The origins of surgery: 1. From prehistory to Renaissance. Ann. Coll. Surg. 1999;4:127–136.
 • Zargaran A, Fazelzadeh A, Mohagheghzadeh A. Surgeons and surgery from ancient Persia (5,000 years of surgical history). World Journal of Surgery. 2013;37(8):2002-4.
 • Mitchell PD. Anatomy and surgery in Europe and the Middle East during the Middle Ages. https://core.ac.uk/download/pdf/96707273.pdf. Erişim tarihi 20 Ağustos 2019.
 • Dobanovački D, Milovanović L, Slavković A, et al. Surgery before common era (B.C.E.*). Arch Oncol. 2012;20(1-2):28-35.
 • Şentürk SE. İlk çağlarda hasta bakımı tarihçesi. In: Şentürk SE. ed. Hemşirelik Tarihi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi;2011:1-24.
 • Debakey ME. A surgical perspective. Ann Surg. 1991;213(6):499–531.
 • Eti Aslan F. Cerrahi hemşireliğinin tarihçesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(1):104-113.
 • Pouyan N. Mesopotamia, the cradle of civilization and medicine. World Journal of Pharmaceutical Research. 2016;5(4):192-225.
 • Banerjee AD, Ezer H, Nanda A. Susruta and ancient Indian neurosurgery. World Neurosurg. 2011;75(2):320-3.
 • Tubbs RS, Riech S, Verma K, Chern J, Mortazavi M, Cohen Gadol AA. China's first surgeon: Hua Tuo (c. 108-208 AD). Childs Nerv Syst. 2011;27(9):1357-60.
 • Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2000;1(1):1-5.
 • Beg H. Surgical principles of Ibni Sina (Avicenna). Bangladesh Journal of Medical Science. 2015;14(3):217-220.
 • Edriss H, Rosales BN, Nugent C, Conrad C, Nugent K. Islamic medicine in the middle ages. Am J Med Sci. 2017;354(3):223-229.
 • Al-Benna S. Albucasis, a tenth-century scholar, physician and surgeon: His role in the history of plastic and reconstructive surgery. European Journal of Plastic Surgery. 2012;35(5):379–387.
 • Bilgin TE. Anestezide öncüler ve keşifler tarihi. Lokman Hekim Journal. 2013;3(2):37-52.
 • Langer RM. Vladimir P. Demikhov, a pioneer of organ transplantation. Transplantation Proceedings. 2011;43(4):1221-1222.
 • Runciman M, Darzi A, Mylonas GP. Soft robotics in minimally ınvasive surgery. Soft Robot. 2019;6(4):423-443.
 • Diana M, Marescaux J. Robotic surgery. Br J Surg. 2015;102(2):e15-28.
 • Schwartz C. What is minimally invasive surgery? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018;28(5):759-760.
 • Huda NM, Yu H, Cang S. Robots for minimally invasive diagnosis and intervention. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2016;41:127-144.
 • Camarillo DB, Krummel TM, Salisbury JK. Jr. Robotic technology in surgery: Past, present, and future. American Journal of Surgery. 2004;188(4):2-15.
 • Ghezzi TL, Corleta OC. 30 years of robotic surgery. World Journal of Surgery. 2016;40(10):2550–2557.
 • Vercelli A, Rainero I, Ciferri L, Boido M, Pirri F. Robots in elderly care. Scientific Journal on Digital Cultures. 2017; 2(2):37-50.
 • Koh DH, Jang WS, Park JW, et al. Efficacy and safety of robotic procedures performed using the da vinci robotic surgical system at a single ınstitute in Korea: Experience with 10000 cases. Yonsei Med J. 2018;59(8):975-981.
 • Zureikat AH, Moser AJ, Boone BA, Bartlett DL, Zenati M, Zeh 3rd HJ. 250 robotic pancreatic resections: safety and feasibility. Ann Surg. 2013;258(4):554-9;559-62.
 • Avcı C, Avtan L, Özmen MM. Teletıp ve robotik cerrahi. Bilim ve Teknik. 2007;1-14. http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/content/robotik-cerrahi Erişim tarihi 20 Ağustos 2019.
 • Pandya A, Eslamian S, Ying H, Nokleby M, Reisner LA. A Robotic recording and playback platform for training surgeons and learning autonomous behaviors using the da vinci surgical system. Robotics. 2019;8(1):1-9.
 • Hussain A, Malik A, Halim MU, Ali AM. The use of robotics in surgery: A review. Int J Clin Pract. 2014;68(11):1376-82.
 • Nakazawa A, Nanri K, Harada K, et al. Feedback Methods for collision avoidance using virtual fixtures for robotic neurosurgery in deep and narrow spaces. 6th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics. 2016;247-252.
 • Clancy TR. Artificial intelligence and nursing: the future is now. JONA. 2020;50(3):125-127.
 • McGrow K. Artificial intelligence essentials for nursing. Nursing. 2019; 49(9):46–49.
 • Robert N. How artificial intelligence is changing nursing. Nurs Manage. 2019;50(9):30-39.
 • Erdağı Oral S. Cerrahi Hemşireliği. In: Çelik S, ed. Cerrahi Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar. Ankara: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi;2021:1-16.
 • Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar.1. baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2012.
 • Hamlin L. From theatre to perioperative: A brief history of early surgical nursing. Journal of Perioperative Nursing. 2020;33(4):e-19-e-24.
 • Yılmaz Gören Ş, Yasemin Yalım N. Hemşirelik Tarihinde Bir Öncü “Safiye Hüseyin Elbi”. Lokman Hekim Dergisi. 2016;6(2):38-45.
 • Karadağ M. Cerrahi hemşireliği. In: Karadağ M, Bulut H. eds. Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği. Ankara: Vize Basın Yayın; 2019:451-464.

The Place of Surgical and Surgical Nursing from Past to Present

Year 2021, Volume , Issue 15, 692 - 704, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.973827

Abstract

The greatest desire of man has been a long life and immortality. In an effort to realize this goal, the person has been exposed to many traumas and injuries in his struggle for life. This emerging picture has accelerated the development of surgery. Studies reveal that surgical practices are used for reasons such as treating disease, repairing and healing damage, as well as serving a number of religious purposes such as witchcraft. It has been stated that there are significant differences between the societies regarding the diagnosis of surgery and the methods used from the past to the present. Surgery, in the past which started with simpler applications such as trepanation, drainage, wound treatment, etc., today, with the rapid developments in science and technology, it has been replaced by some methods such as robotic surgery, transluminal endoscopic surgery etc. It is very difficult to predict the extent to which these unpredictable rapid changes in science and technology will affect surgical nursing. Beyond the current surgical methods, today, when artificial intelligence applications are discussed, it is seen that the process brings about a change and development in the knowledge and skill levels of nurses. This review has been written to reveal the processes of change and developments in surgical/surgical nursing from the past to the present.

References

 • Mandacı Uncu E. Eski Mezopotamya’da tıp. History Stories. 2013;5(5):107-117.
 • Ellis H. Surgery in prehistoric times. The Cambridge Illustrated History of Surgery. 2009;1-10.
 • Qayumi K. Surgical techniques: Past, present and future. Surgical Techniques Development. 2012;2(9):29-36.
 • Aksoy G. Cerrahi ve cerrahi hemşireliği. In: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, eds. Cerrahi Hemşireliği I. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2017:1-38.
 • Yalçın BM, Ünal M, Pirdal H, Selçuk Y. Anadolu tıp tarihi - bölüm I. Türk Aile Hek Derg. 2016;20(1):33-44.
 • Akar M. Cerrahi tekniklerin resimsel anlatımı. Art-Sanat. 2015;3:15-43.
 • Feldman RP, Goodrich JT. The Edwin Smith Surgical Papyrus. Child’s Nerv Syst. 1999;15:281–284.
 • Marescaux J, Diana M. Inventing the future of surgery. World Journal of Surgery. 2015;39(3):615–622.
 • Peters BS, Armijo PR, Krause C, Choudhury SA, Oleynikov D. Review of emerging surgical robotic technology. Surgical Endoscopy. 2018;32(4):1636-1655.
 • Ullah S, Ali FS, Liu BR. Advancing flexible endoscopy to natural orifice transluminal endoscopic surgery. Curr Opin Gastroenterol. 2021;37(5):470-477.
 • Kaymakçı Ş. Ameliyathane hemşireliği görev yetki ve sorumlulukları. In: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş, eds. Ameliyathane Hemşireliği. İzmir: Meta Basım Matbaacılık; 2015:1-18.
 • Markatos K, Karamanou M, Saranteas T, Mavrogenis AF. Hallmarks of amputation surgery. Int Orthop. 2019;43(2):493-499.
 • Collado-Vázquez S, Carrillo JM. Cranial trepanation in The Egyptian. Neurologia. 2014;29(7):433-40.
 • Kuo Tai Fu L. The origins of surgery: 1. From prehistory to Renaissance. Ann. Coll. Surg. 1999;4:127–136.
 • Zargaran A, Fazelzadeh A, Mohagheghzadeh A. Surgeons and surgery from ancient Persia (5,000 years of surgical history). World Journal of Surgery. 2013;37(8):2002-4.
 • Mitchell PD. Anatomy and surgery in Europe and the Middle East during the Middle Ages. https://core.ac.uk/download/pdf/96707273.pdf. Erişim tarihi 20 Ağustos 2019.
 • Dobanovački D, Milovanović L, Slavković A, et al. Surgery before common era (B.C.E.*). Arch Oncol. 2012;20(1-2):28-35.
 • Şentürk SE. İlk çağlarda hasta bakımı tarihçesi. In: Şentürk SE. ed. Hemşirelik Tarihi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi;2011:1-24.
 • Debakey ME. A surgical perspective. Ann Surg. 1991;213(6):499–531.
 • Eti Aslan F. Cerrahi hemşireliğinin tarihçesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(1):104-113.
 • Pouyan N. Mesopotamia, the cradle of civilization and medicine. World Journal of Pharmaceutical Research. 2016;5(4):192-225.
 • Banerjee AD, Ezer H, Nanda A. Susruta and ancient Indian neurosurgery. World Neurosurg. 2011;75(2):320-3.
 • Tubbs RS, Riech S, Verma K, Chern J, Mortazavi M, Cohen Gadol AA. China's first surgeon: Hua Tuo (c. 108-208 AD). Childs Nerv Syst. 2011;27(9):1357-60.
 • Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2000;1(1):1-5.
 • Beg H. Surgical principles of Ibni Sina (Avicenna). Bangladesh Journal of Medical Science. 2015;14(3):217-220.
 • Edriss H, Rosales BN, Nugent C, Conrad C, Nugent K. Islamic medicine in the middle ages. Am J Med Sci. 2017;354(3):223-229.
 • Al-Benna S. Albucasis, a tenth-century scholar, physician and surgeon: His role in the history of plastic and reconstructive surgery. European Journal of Plastic Surgery. 2012;35(5):379–387.
 • Bilgin TE. Anestezide öncüler ve keşifler tarihi. Lokman Hekim Journal. 2013;3(2):37-52.
 • Langer RM. Vladimir P. Demikhov, a pioneer of organ transplantation. Transplantation Proceedings. 2011;43(4):1221-1222.
 • Runciman M, Darzi A, Mylonas GP. Soft robotics in minimally ınvasive surgery. Soft Robot. 2019;6(4):423-443.
 • Diana M, Marescaux J. Robotic surgery. Br J Surg. 2015;102(2):e15-28.
 • Schwartz C. What is minimally invasive surgery? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018;28(5):759-760.
 • Huda NM, Yu H, Cang S. Robots for minimally invasive diagnosis and intervention. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2016;41:127-144.
 • Camarillo DB, Krummel TM, Salisbury JK. Jr. Robotic technology in surgery: Past, present, and future. American Journal of Surgery. 2004;188(4):2-15.
 • Ghezzi TL, Corleta OC. 30 years of robotic surgery. World Journal of Surgery. 2016;40(10):2550–2557.
 • Vercelli A, Rainero I, Ciferri L, Boido M, Pirri F. Robots in elderly care. Scientific Journal on Digital Cultures. 2017; 2(2):37-50.
 • Koh DH, Jang WS, Park JW, et al. Efficacy and safety of robotic procedures performed using the da vinci robotic surgical system at a single ınstitute in Korea: Experience with 10000 cases. Yonsei Med J. 2018;59(8):975-981.
 • Zureikat AH, Moser AJ, Boone BA, Bartlett DL, Zenati M, Zeh 3rd HJ. 250 robotic pancreatic resections: safety and feasibility. Ann Surg. 2013;258(4):554-9;559-62.
 • Avcı C, Avtan L, Özmen MM. Teletıp ve robotik cerrahi. Bilim ve Teknik. 2007;1-14. http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/content/robotik-cerrahi Erişim tarihi 20 Ağustos 2019.
 • Pandya A, Eslamian S, Ying H, Nokleby M, Reisner LA. A Robotic recording and playback platform for training surgeons and learning autonomous behaviors using the da vinci surgical system. Robotics. 2019;8(1):1-9.
 • Hussain A, Malik A, Halim MU, Ali AM. The use of robotics in surgery: A review. Int J Clin Pract. 2014;68(11):1376-82.
 • Nakazawa A, Nanri K, Harada K, et al. Feedback Methods for collision avoidance using virtual fixtures for robotic neurosurgery in deep and narrow spaces. 6th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics. 2016;247-252.
 • Clancy TR. Artificial intelligence and nursing: the future is now. JONA. 2020;50(3):125-127.
 • McGrow K. Artificial intelligence essentials for nursing. Nursing. 2019; 49(9):46–49.
 • Robert N. How artificial intelligence is changing nursing. Nurs Manage. 2019;50(9):30-39.
 • Erdağı Oral S. Cerrahi Hemşireliği. In: Çelik S, ed. Cerrahi Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar. Ankara: Çukurova Nobel Tıp Kitabevi;2021:1-16.
 • Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar.1. baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2012.
 • Hamlin L. From theatre to perioperative: A brief history of early surgical nursing. Journal of Perioperative Nursing. 2020;33(4):e-19-e-24.
 • Yılmaz Gören Ş, Yasemin Yalım N. Hemşirelik Tarihinde Bir Öncü “Safiye Hüseyin Elbi”. Lokman Hekim Dergisi. 2016;6(2):38-45.
 • Karadağ M. Cerrahi hemşireliği. In: Karadağ M, Bulut H. eds. Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği. Ankara: Vize Basın Yayın; 2019:451-464.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Dilek AYGİN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4620-3412
Türkiye


Aysel GÜL (Primary Author)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0002-0073-8916
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 15

Cite

Bibtex @review { igusabder973827, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {692 - 704}, doi = {10.38079/igusabder.973827}, title = {Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri}, key = {cite}, author = {Aygin, Dilek and Gül, Aysel} }
APA Aygin, D. & Gül, A. (2021). Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 692-704 . DOI: 10.38079/igusabder.973827
MLA Aygin, D. , Gül, A. "Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 692-704 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/66537/973827>
Chicago Aygin, D. , Gül, A. "Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 692-704
RIS TY - JOUR T1 - Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri AU - Dilek Aygin , Aysel Gül Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.973827 DO - 10.38079/igusabder.973827 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 692 EP - 704 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.973827 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.973827 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri %A Dilek Aygin , Aysel Gül %T Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.973827 %U 10.38079/igusabder.973827
ISNAD Aygin, Dilek , Gül, Aysel . "Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (December 2021): 692-704 . https://doi.org/10.38079/igusabder.973827
AMA Aygin D. , Gül A. Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri. IGUSABDER. 2021; (15): 692-704.
Vancouver Aygin D. , Gül A. Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 692-704.
IEEE D. Aygin and A. Gül , "Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 15, pp. 692-704, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.973827

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)