Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma

Year 2021, Volume , Issue 15, 513 - 522, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.981956

Abstract

Amaç: Bu çalışmada postpartum dönemdeki kadınların gebelik süresince doğuma yönelik hissettikleri duyguların ve bunlarla baş etme biçimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma postpartum dönemdeki 40 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Nisan-Mayıs 2018 tarihlerinde görüşme yapılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı kadınlara ait tanıtıcı bilgilerin olduğu bir “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” olarak iki bölümden oluşmaktadır.
Bulgular: Kadınların %32,5’i 26-30 yaş aralığında olup, %35’i üniversite mezunudur. Kadınlar en çok (%44,08) korku duygusuna sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Kadınların %27,78’si cerrahi girişimden korkmakta olup, doğum korkusu ile baş etmede dua etmeyi (%41,81) kullandıkları bulunmuştur. Görüşme yapılan 40 kadının 37’si (%92,5) annelik duygularının bütün olumsuz duyguları bitirdiğini ifade etmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak çalışmaya katılan kadınların doğuma yönelik bilgi düzeylerinin oldukça düşük olmasının beraberinde olumsuz duyguları getirdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda kadınların olumsuz duygularıyla geleneksel tipte baş etme davranışları gösterdikleri saptanmıştır.

References

 • Brunton RJ, Dryer R, Saliba A, Kohlhoff J. Pregnancy anxiety: A systematic review of current scales. Journal of Affective Disorders. 2015;176:24-34.
 • Stoll K, Swift EM, Fairbrother N, Nethery E, Janssen P. A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy‐specific anxiety and fear of childbirth. Birth. 2018;45(1):7-18.
 • Alessandra S, Roberta L. Tokophobia: When fear of childbirth prevails. Mediterranean Journal of Clinical Psychology. 2013;1(1):1-18.
 • Uçar T, Gölbaşı Z. Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(2):54-8.
 • Saisto T, Halmesmaki E. Fear of childbirth: A neglected dilemma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2003;82(3):201-8.
 • Sydsjö G, Angerbjörn L, Palmquist S, Bladh M, Sydsjö A, Josefsson A. Secondary fear of childbirth prolongs the time to subsequent delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2013;92(2):210-14.
 • Rouhe H, Salmela-Aro K, Halmesmäki E, Saisto T. Fear of childbirth according to parity, gestational age, and obstetric history. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2009;116(1):67-73.
 • Storksen HT, Garthus‐Niegel S, Vangen S, Eberhard‐Gran M. The impact of previous birth experiences on maternal fear of childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2013;92(3):318-24.
 • Hamilton JG, Lobel M. Types, patterns, and predictors of coping with stress during pregnancy: Examination of the revised prenatal coping inventory in a diverse sample. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2008;29:97-104.
 • Yıldırım A. Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005.
 • Fenwick J, Gamble J, Nathan E, Bayes S, Hauck Y. Pre‐and postpartum levels of childbirth fear and the relationship to birth outcomes in a cohort of Australian women. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(5):667-77.
 • Hall WA, Hauck YL, Carty EM, Hutton EK, Fenwick J, Stoll K. Childbirth fear, anxiety, fatigue, and sleep deprivation in pregnant women. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 2009;38(5):567-76.
 • Ryding EL, Wijma B, Wijma K, Rydhström H. Fear of childbirth during pregnancy may increase the risk of emergency cesarean section. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1998;77(5):542-7.
 • Saisto T, Ylıkorkala O, Halmesmaki E. Factors associated with fear of delivery in second pregnancies. Obstetrics & Gynecology. 1999;94(5):679-82.
 • Melender HL. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth. 2002;29(2):101-11.
 • Kwee A, Cohlen BJ, Kanhai HH, Bruinse HW, Visser GH. Caesarean section on request: a survey in The Netherlands. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2004;113(2):186-90.
 • Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery. 2009;25:155–62.
 • Geissbuehler V, Eberhard J. Fear of childbirth during pregnancy: a study of more than 8000 pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2002;23(4):229-35.
 • Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. Investigation the fear of labor and decision making about delivery type in pregnant. Journal of Health Sciences. 2016;25(3):126-30.
 • Gözükara AGF, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):32-46.
 • Yağmur Y, Çubuk MM. Kadınların doğum şekli tercihlerine sağlık eğitiminin etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(1):7-11.
 • Jenkins RA, Pargament K. I. Religion and spirituality as resources for coping with cancer. Journal Psychosocial Oncology. 1995;13(1-2):51-74.
 • Sira N, Desai PP, Sullivan KJ, Hannon DW. Coping strategies in mothers of children with heart defects: A closer look into spirituality and internet utilization. Journal of Social Service Research. 2014;40(5):606-22.
 • Ölçer Z, Oskay Ü. Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. HEAD. 2015;12(2):85-92.
 • Duran E., Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011;21(3):83-88.
 • Duran E., Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011;21(3):83-88.

Emotions and Coping Strategies Related to the Birth of Women in the Postpartum Period: A Qualitative Study

Year 2021, Volume , Issue 15, 513 - 522, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.981956

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the emotions and coping strategies related to the birth of women in the postpartum period.
Method: This study was carried out with 40 postpartum women. The data used in the research were collected through interviews in April-May 2018. The data collection tool consists of two parts, a "Descriptive Characteristics Form" with introductory information about women, and a semi-structured "Interview Form".
Results: 32.5% of the women were in the 26-30 age range and 35% were university graduates. Women stated that they had the most fear (44.08%). 27.78% of women were afraid of surgical intervention and found that they used prayer to cope with the fear of birth (41.81%). 92.5% of women reported that maternal feelings ended all negative feelings.
Conclusion: It was determined that the knowledge levels of the women were very low and brought negative feelings. At the same time, it was found that women showed coping strategies of the traditional type with negative feelings.

References

 • Brunton RJ, Dryer R, Saliba A, Kohlhoff J. Pregnancy anxiety: A systematic review of current scales. Journal of Affective Disorders. 2015;176:24-34.
 • Stoll K, Swift EM, Fairbrother N, Nethery E, Janssen P. A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy‐specific anxiety and fear of childbirth. Birth. 2018;45(1):7-18.
 • Alessandra S, Roberta L. Tokophobia: When fear of childbirth prevails. Mediterranean Journal of Clinical Psychology. 2013;1(1):1-18.
 • Uçar T, Gölbaşı Z. Nedenleri ve sonuçlarıyla doğum korkusu. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(2):54-8.
 • Saisto T, Halmesmaki E. Fear of childbirth: A neglected dilemma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2003;82(3):201-8.
 • Sydsjö G, Angerbjörn L, Palmquist S, Bladh M, Sydsjö A, Josefsson A. Secondary fear of childbirth prolongs the time to subsequent delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2013;92(2):210-14.
 • Rouhe H, Salmela-Aro K, Halmesmäki E, Saisto T. Fear of childbirth according to parity, gestational age, and obstetric history. An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2009;116(1):67-73.
 • Storksen HT, Garthus‐Niegel S, Vangen S, Eberhard‐Gran M. The impact of previous birth experiences on maternal fear of childbirth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2013;92(3):318-24.
 • Hamilton JG, Lobel M. Types, patterns, and predictors of coping with stress during pregnancy: Examination of the revised prenatal coping inventory in a diverse sample. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2008;29:97-104.
 • Yıldırım A. Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005.
 • Fenwick J, Gamble J, Nathan E, Bayes S, Hauck Y. Pre‐and postpartum levels of childbirth fear and the relationship to birth outcomes in a cohort of Australian women. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(5):667-77.
 • Hall WA, Hauck YL, Carty EM, Hutton EK, Fenwick J, Stoll K. Childbirth fear, anxiety, fatigue, and sleep deprivation in pregnant women. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 2009;38(5):567-76.
 • Ryding EL, Wijma B, Wijma K, Rydhström H. Fear of childbirth during pregnancy may increase the risk of emergency cesarean section. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1998;77(5):542-7.
 • Saisto T, Ylıkorkala O, Halmesmaki E. Factors associated with fear of delivery in second pregnancies. Obstetrics & Gynecology. 1999;94(5):679-82.
 • Melender HL. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth. 2002;29(2):101-11.
 • Kwee A, Cohlen BJ, Kanhai HH, Bruinse HW, Visser GH. Caesarean section on request: a survey in The Netherlands. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2004;113(2):186-90.
 • Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery. 2009;25:155–62.
 • Geissbuehler V, Eberhard J. Fear of childbirth during pregnancy: a study of more than 8000 pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2002;23(4):229-35.
 • Bülbül T, Özen B, Çopur A, Kayacık F. Investigation the fear of labor and decision making about delivery type in pregnant. Journal of Health Sciences. 2016;25(3):126-30.
 • Gözükara AGF, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):32-46.
 • Yağmur Y, Çubuk MM. Kadınların doğum şekli tercihlerine sağlık eğitiminin etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(1):7-11.
 • Jenkins RA, Pargament K. I. Religion and spirituality as resources for coping with cancer. Journal Psychosocial Oncology. 1995;13(1-2):51-74.
 • Sira N, Desai PP, Sullivan KJ, Hannon DW. Coping strategies in mothers of children with heart defects: A closer look into spirituality and internet utilization. Journal of Social Service Research. 2014;40(5):606-22.
 • Ölçer Z, Oskay Ü. Yüksek riskli gebelerin yaşadığı stresörler ve stresle baş etme yöntemleri. HEAD. 2015;12(2):85-92.
 • Duran E., Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011;21(3):83-88.
 • Duran E., Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011;21(3):83-88.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Pınar IRMAK VURAL (Primary Author)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8070-2840
Türkiye


Gülşah KÖRPE
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-5192-7987
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 15

Cite

Bibtex @research article { igusabder981956, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {513 - 522}, doi = {10.38079/igusabder.981956}, title = {Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Irmak Vural, Pınar and Körpe, Gülşah} }
APA Irmak Vural, P. & Körpe, G. (2021). Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 513-522 . DOI: 10.38079/igusabder.981956
MLA Irmak Vural, P. , Körpe, G. "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 513-522 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/66537/981956>
Chicago Irmak Vural, P. , Körpe, G. "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 513-522
RIS TY - JOUR T1 - Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma AU - Pınar Irmak Vural , Gülşah Körpe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.981956 DO - 10.38079/igusabder.981956 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 513 EP - 522 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.981956 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.981956 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma %A Pınar Irmak Vural , Gülşah Körpe %T Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.981956 %U 10.38079/igusabder.981956
ISNAD Irmak Vural, Pınar , Körpe, Gülşah . "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (December 2021): 513-522 . https://doi.org/10.38079/igusabder.981956
AMA Irmak Vural P. , Körpe G. Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. IGUSABDER. 2021; (15): 513-522.
Vancouver Irmak Vural P. , Körpe G. Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 513-522.
IEEE P. Irmak Vural and G. Körpe , "Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğuma Yönelik Duyguları ve Baş Etme Biçimleri: Nitel Bir Çalışma", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 15, pp. 513-522, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.981956

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)