Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors

Year 2022, Volume , Issue 16, 150 - 162, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.988848

Abstract

Aim: This study aimed to determine the birth satisfaction, and mother-infant bonding level of women in the early postpartum period and its affecting factors.
Method: The research is descriptive, and the sample of the study consists of 556 women in the early postpartum period who gave live birth in a hospital in Burdur province. The data of the study were collected by using the Socio-demographic Characteristics Form, Birth Satisfaction Scale (BSS), and Mother-to-Infant Bonding Scale (MIBS). The data were collected by the researchers between 15 March-15 August 2019 through face-to-face interviews at suitable times for the women.
Results: Of women in the early postpartum period, 45.9% were within the age range of 26–34 years. It was determined that 97.1% were satisfied with the mode of delivery, and 29.5% defined the birth as a fearful experience. The mean DME score of the women was 3.41 ± 1.88, and the mean ABBÖ score was 98.07 ± 6.39. There was no correlation between MIBS and BSS scores of women. The birth satisfaction of women who were married had a vaginal birth and evaluated the birth experience as happy was found to be significantly higher. It was determined that the mother-infant bonding levels of women who became pregnant intentionally and gave vaginal birth were significantly higher.
Conclusion: In the present study, birth satisfaction levels and mother-infant bonding levels were moderate and high, respectively, in women in the early postpartum period.

References

 • Aslan E. Normal lohusalık süreci ve bakım. In: Beji, NK, ed. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı. 2. genişletilmiş baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016:145-154.
 • Çiçek N, Mungan MT, Özden S. Lohusalık fizyolojisi ve bakımı. Klinikte obstetrik ve jinekoloji. Ankara: Nobel Kitabevi; 2007:253-267.
 • Hodnett E. Pain and women’s satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2002;186:160–172. doi:10.1016/S0002-9378(02)70189-0.
 • Bilgin NÇ, Bedriye AK, Potur DC, Ayhan F. Satisfaction with birth and affecting factors in women who gave birth. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2018;5(3):342-352. doi:10.17681/hsp.422360.
 • Ndiaye P, Diadhiou M, Kondo M. Assessment of maternal satisfaction with facility-based childbirth care in the rural region of Tambacouda, Senegal. Afr J Reprodhealth. 2014;18(4):95-104.
 • Korja R, Latva R, Lehtonen L. The effects of pre-term birth on mother-infant interaction and attachment during the infant's first two years. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(2):164-173. doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01304.x.
 • Yılmaz SD, Beji NK. Levels of coping with stres, depression and prenatal attachment and affecting factors of pregnant women. Genel Tıp Dergisi. 2010;20(3):99-108.
 • Kayacı M. Investigation of Factors Affecting Maternal Attachment [master’s thesis]. Manisa, Turkey: Celal Bayar University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing; 2008.
 • Şen S. Examination of Grandmother-mother-baby Attachment [master’s thesis]. İzmir, Turkey: Ege University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing; 2007.
 • Hollins Martin C, Fleming V. The birth satisfaction scale. International Journal of Healthcare Quality Assurance. 2011;24(2):124-135. doi:10.1108/09526861111105086.
 • Çetin FC, Sezer A, Merih YD. The birth satisfaction scale: Turkish adaptation, validation and reliability study. Northern Clinics of Istanbul. 2015;2(2):142–150. doi:10.14744/nci.2015.40412.
 • Taylor A, Atkins R, Kumar R, Adams D, Glover, VA. New mother-to-infant bonding scale: links with early maternal mood. Arch Women Mental Health. 2005;8:45-51. doi:10.1007/s00737-005-0074-z.
 • Karakulak HA, Alparslan Ö. Adaptation of mother-infant attachment scale to Turkish society: Aydın example. Journal of Contemporary Medicine. 2016;6(3):188-199. doi:10.16899/ctd.45668.
 • Uysal B. Assessment of Women's Birth Experience and Postpartum Satisfaction [master’s thesis]. Eskisehir, Turkey: Eskisehir Osmangazi University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing; 2017.
 • İsbir GG, Serçekuş P, Çoker H. The effect of the childbirth education on birth experience and satisfaction from birth. Türkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics. 2015;1(1):10-15.
 • Kardong Edgren S. Using evidence-based practice to improve intrapartum care. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing. 2001;30(4):371-375. doi:10.1111/j.1552-6909.2001.tb01555.x.
 • Yılmaz AF, Başer M. Effects of healthcare provided, by clinical nurses and student nurses during normal birth, on the mother’s satisfaction. ACU Sağlık Bil Dergisi. 2017;(1):24-28
 • Çiçek Ö. Mete S. A common problem: fear of childbirth. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(4):263-268.
 • Mutlu C, Yorbık Ö, Tanju İA, Çelikel F, Sezer R. Association of prenatal, natal, and postnatal factors with maternal attachment. Anatolian Journal of Psychiatry. 2015;16:442-50. doi:10.5455/apd.172669.
 • Şolt Kırca A, Savaşer S. The Effect of birth number on mother-baby attachment. HSP. 2017;4(3):236-243. doi:10.17681/hsp.288941
 • Bilgin Z, Ecevit Alpar Ş. Women's perception of maternal attachment and their views on motherhood. HSP. 2018;5(1):6-15. doi:10.17681/hsp.296664.
 • Figueiredo B, Costa R, Pacheco A, Pais A. Mother-to-infant emotional involvement at birth. Matern Child Health Journal. 2009;13:539-549. doi:10.1007/s10995-008-0312-x.
 • Herguner S, Cicek E, Annagur A, Herguner A, Ors R. Association of delivery type with postpartum depression, perceived social support and maternal attachment. Düşünen Adam the Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2014;27:15–20. doi:10.5350/DAJPN2014270102.
 • Çakır D, Alparslan Ö. The investigation of the effects of the birth type variable on the mother-infant interaction and mother's perception of her the infant. Journal of Contemporary Medicine. 2018;8(2):139-147. doi:10.16899/gopctd.418653.
 • Çakmak B, Arslan S, Nacar MC. Opinions of women about cesarean delivery on maternal request. Fırat Tıp Dergisi. 2014;19(3):122-125.

Erken Postpartum Dönemdeki Kadınların Doğum Memnuniyeti, Anne Bebek Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Year 2022, Volume , Issue 16, 150 - 162, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.988848

Abstract

Amaç: Bu çalışma erken postpartum dönemdeki kadınların doğum memnuniyeti, anne bebek bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup araştırmanın örneklemini Burdur ilinde bir hastanede canlı doğum yapan erken postpartum dönemdeki 556 kadın oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Sosyo-demografik Özellikler Formu, Doğum Memnuniyeti Ölçeği (DMÖ) ve Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) ile toplanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 15 Mart 2019- 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında hastanenin normal tedavi ve bakım işleyişini bozmadan yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan erken postpartum dönemdeki kadınların %45.9’unun 26-34 yaş arasında olduğu belirlenmiştir. Kadınların %97.1’inin doğum şeklinden memnun kaldığı ve %29.5’inin ise doğumu korku verici olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Kadınların DMÖ puan ortalaması 3.41 ± 1.88, ABBÖ puan ortalaması 98.07 ± 6.39 olarak belirlenmiştir. DMÖ ile ABBÖ arasında istatistiksel olarak ilişki bulunmamıştır. Evli olan, vajinal doğum yapan, doğum deneyimini mutlu olarak değerlendiren kadınların doğum memnuniyetleri anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. İsteyerek gebe kalan ve vajinal doğum yapan kadınların anne-bebek bağlanma düzeylerinin anlamlı oranda yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmaya katılan erken postpartum dönemdeki kadınların doğum memnuniyet düzeyleri orta düzeyde ve anne bebek bağlanmaları yüksek düzeyde bulunmuştur.  

References

 • Aslan E. Normal lohusalık süreci ve bakım. In: Beji, NK, ed. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı. 2. genişletilmiş baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016:145-154.
 • Çiçek N, Mungan MT, Özden S. Lohusalık fizyolojisi ve bakımı. Klinikte obstetrik ve jinekoloji. Ankara: Nobel Kitabevi; 2007:253-267.
 • Hodnett E. Pain and women’s satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2002;186:160–172. doi:10.1016/S0002-9378(02)70189-0.
 • Bilgin NÇ, Bedriye AK, Potur DC, Ayhan F. Satisfaction with birth and affecting factors in women who gave birth. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2018;5(3):342-352. doi:10.17681/hsp.422360.
 • Ndiaye P, Diadhiou M, Kondo M. Assessment of maternal satisfaction with facility-based childbirth care in the rural region of Tambacouda, Senegal. Afr J Reprodhealth. 2014;18(4):95-104.
 • Korja R, Latva R, Lehtonen L. The effects of pre-term birth on mother-infant interaction and attachment during the infant's first two years. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(2):164-173. doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01304.x.
 • Yılmaz SD, Beji NK. Levels of coping with stres, depression and prenatal attachment and affecting factors of pregnant women. Genel Tıp Dergisi. 2010;20(3):99-108.
 • Kayacı M. Investigation of Factors Affecting Maternal Attachment [master’s thesis]. Manisa, Turkey: Celal Bayar University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing; 2008.
 • Şen S. Examination of Grandmother-mother-baby Attachment [master’s thesis]. İzmir, Turkey: Ege University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing; 2007.
 • Hollins Martin C, Fleming V. The birth satisfaction scale. International Journal of Healthcare Quality Assurance. 2011;24(2):124-135. doi:10.1108/09526861111105086.
 • Çetin FC, Sezer A, Merih YD. The birth satisfaction scale: Turkish adaptation, validation and reliability study. Northern Clinics of Istanbul. 2015;2(2):142–150. doi:10.14744/nci.2015.40412.
 • Taylor A, Atkins R, Kumar R, Adams D, Glover, VA. New mother-to-infant bonding scale: links with early maternal mood. Arch Women Mental Health. 2005;8:45-51. doi:10.1007/s00737-005-0074-z.
 • Karakulak HA, Alparslan Ö. Adaptation of mother-infant attachment scale to Turkish society: Aydın example. Journal of Contemporary Medicine. 2016;6(3):188-199. doi:10.16899/ctd.45668.
 • Uysal B. Assessment of Women's Birth Experience and Postpartum Satisfaction [master’s thesis]. Eskisehir, Turkey: Eskisehir Osmangazi University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing; 2017.
 • İsbir GG, Serçekuş P, Çoker H. The effect of the childbirth education on birth experience and satisfaction from birth. Türkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics. 2015;1(1):10-15.
 • Kardong Edgren S. Using evidence-based practice to improve intrapartum care. Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing. 2001;30(4):371-375. doi:10.1111/j.1552-6909.2001.tb01555.x.
 • Yılmaz AF, Başer M. Effects of healthcare provided, by clinical nurses and student nurses during normal birth, on the mother’s satisfaction. ACU Sağlık Bil Dergisi. 2017;(1):24-28
 • Çiçek Ö. Mete S. A common problem: fear of childbirth. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(4):263-268.
 • Mutlu C, Yorbık Ö, Tanju İA, Çelikel F, Sezer R. Association of prenatal, natal, and postnatal factors with maternal attachment. Anatolian Journal of Psychiatry. 2015;16:442-50. doi:10.5455/apd.172669.
 • Şolt Kırca A, Savaşer S. The Effect of birth number on mother-baby attachment. HSP. 2017;4(3):236-243. doi:10.17681/hsp.288941
 • Bilgin Z, Ecevit Alpar Ş. Women's perception of maternal attachment and their views on motherhood. HSP. 2018;5(1):6-15. doi:10.17681/hsp.296664.
 • Figueiredo B, Costa R, Pacheco A, Pais A. Mother-to-infant emotional involvement at birth. Matern Child Health Journal. 2009;13:539-549. doi:10.1007/s10995-008-0312-x.
 • Herguner S, Cicek E, Annagur A, Herguner A, Ors R. Association of delivery type with postpartum depression, perceived social support and maternal attachment. Düşünen Adam the Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2014;27:15–20. doi:10.5350/DAJPN2014270102.
 • Çakır D, Alparslan Ö. The investigation of the effects of the birth type variable on the mother-infant interaction and mother's perception of her the infant. Journal of Contemporary Medicine. 2018;8(2):139-147. doi:10.16899/gopctd.418653.
 • Çakmak B, Arslan S, Nacar MC. Opinions of women about cesarean delivery on maternal request. Fırat Tıp Dergisi. 2014;19(3):122-125.

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Nazife BAKIR>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1324-0647
Türkiye


Pınar IRMAK VURAL> (Primary Author)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8070-2840
Türkiye


Cuma DEMİR>
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3361-8547
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 16

Cite

Bibtex @research article { igusabder988848, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {16}, pages = {150 - 162}, doi = {10.38079/igusabder.988848}, title = {Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors}, key = {cite}, author = {Bakır, Nazife and Irmak Vural, Pınar and Demir, Cuma} }
APA Bakır, N. , Irmak Vural, P. & Demir, C. (2022). Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (16) , 150-162 . DOI: 10.38079/igusabder.988848
MLA Bakır, N. , Irmak Vural, P. , Demir, C. "Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 150-162 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/69769/988848>
Chicago Bakır, N. , Irmak Vural, P. , Demir, C. "Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 150-162
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors AU - Nazife Bakır , Pınar Irmak Vural , Cuma Demir Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.988848 DO - 10.38079/igusabder.988848 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 150 EP - 162 VL - IS - 16 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.988848 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.988848 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors %A Nazife Bakır , Pınar Irmak Vural , Cuma Demir %T Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 16 %R doi: 10.38079/igusabder.988848 %U 10.38079/igusabder.988848
ISNAD Bakır, Nazife , Irmak Vural, Pınar , Demir, Cuma . "Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 16 (April 2022): 150-162 . https://doi.org/10.38079/igusabder.988848
AMA Bakır N. , Irmak Vural P. , Demir C. Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors. IGUSABDER. 2022; (16): 150-162.
Vancouver Bakır N. , Irmak Vural P. , Demir C. Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (16): 150-162.
IEEE N. Bakır , P. Irmak Vural and C. Demir , "Determination of Birth Satisfaction, Mother-Infant Bonding Level of Women in the Early Postpartum Period and Affecting Factors", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 16, pp. 150-162, Apr. 2022, doi:10.38079/igusabder.988848

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)