Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Osteoid Osteoma

Year 2022, Issue 17, 658 - 667, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1072814

Abstract

Osteoid osteoma, which is one of the benign osteogenic tumors that is detected incidentally in radiological examinations mostly performed for another reason, causes more severe pain at night, independent of activity. Standard radiographs may show the lesion, but computed tomography (CT) is required for demonstrating the nidus and determining the exact location of the lesion. In this benign tumor, which has a radiolucent area called nidus, the pain has been associated with high intra-nidus prostaglandin E2 level. Stress fracture, cortical bone abscess, and intra-cortical osteosarcoma should be considered in the differential diagnosis. In its treatment, the nidus must be completely removed. Marginal resection, intralesional curettage and radiofrequency ablation are among the treatment options. If marginal resection was performed, the radiology of the specimen should show whether it contains the nidus.

References

 • Patch DW, Phalen GS., Dickson JA. Osteoid osteoma. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 1954;21(3):123-132.
 • Tüzüner S, Gür S, Aydın AT. Osteoid osteoma: Tanı yöntemleri ve tedavi kriterleri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 1996;30:355-360.
 • Çilengir AH, Tosun Ö. Osteojenik tümörler. Türk Radyoloji Seminerleri. 2021; 9:15-30.
 • Kalem M, Şahin E, Kocaoğlu H, Başarır K, Yıldız Y, Sağlık Y. Osteoid Osteoma: Bir ayak ağrısı nedeni. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2018;10(2):179-182.
 • Gitelis S, Schajowicz F. Osteoid osteoma and osteoblastoma. Orthopedic Clinics of North America. 1989;20:313-25.
 • Arıkan M, Gürler D, Güngör Ş, et al. Cerrahi tedavi uyguladığımız uzun kemik yerleşimli pediatrik osteoid osteoma olgularımız. Acta Oncologica Turcica. 2008;41:19-24.
 • Karaca MO, Başarır K. Osteoid osteom. In Sabah D, ed. İyi Huylu Kemik Tümörleri. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020:26-30.
 • Barnhard R, Raven EEJ. Arthroscopic removal of an osteoid osteoma of the acetabulum. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2011;19:1521-1523.
 • Campanacci M, Enneking WF. Bone and Soft Tissue Tumors. 2nd ed. Italy: Springer- Werlag; 1999.
 • Adler CP. Multifocal osteoblastoma of the hand. Skeletal Radiology. 2000;29:601-604.
 • Chamberlain BC, Mosher JF, Levinsohn EM, et al. Subperiosteal osteoid osteoma of the hamate: A case report. The Journal of Hand Surgery. 1992;17:462-465.
 • Goldman AB, Schneider R, Pavlov H. Osteoid ostemas of the femoral neck: Report of four cases evaluated with isotopic bone scanning, CT and MR imaging. Radiology. 1993;186:227-232.
 • Glass RB, Poznanski AK, Fisher MR. et al. MR imaging of osteoid osteoma. Journal of Computer Assisted Tomography. 1986;10:1065-1067.
 • Jackson RP, Reckling FW, Mants FA. Osteoid osteoma and osteoblastoma. Similar histologic lesions with different natural histories. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1977;128:303-313.
 • Goldberg VM, Jacobs B. Osteoid osteoma of the hip in children. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1975;106:41-47.
 • Pettine KA, Klassen RA. Osteoid osteoma and osteoblastoma of the spine. The Journal of Bone and Joint Surgery American Volume. 1996;78A:1172-1180.
 • Göçer H, Dabak N, Çıraklı A, Sezgin H, Büyükceran İ. Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız. Haseki Tıp Bülteni. 2014;130-134.
 • Norman A. Persistence or recurrence of pain:a sign of surgical failure in osteoid osteoma. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1978;130:263-266.
 • Rosenthal DI, Hornicek FJ, Wolfe MW, et al. Percutaneous radiofrequency coagulation of osteoid osteoma compared with operative treatment. The Journal of Bone and Joint Surgery American Volume. 1998;80:815-21.
 • Gümüştaş SA, Ofluoğlu Ö. Kemik oluşturan selim tümörler. TOTBİD Dergisi. 2013;12:509-516.

Osteoid Osteoma

Year 2022, Issue 17, 658 - 667, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1072814

Abstract

Çoğunlukla başka bir nedenle yapılan radyolojik incelemelerde rastlantısal olarak saptananan benign osteojenik tümörlerden olan osteoid osteoma aktiviteden bağımsız, geceleri daha şiddetli ağrıya neden olur. Standart radyografiler lezyonu gösterebilir ancak nidusun gösterilmesi ve lezyonun yerinin kesin tespiti için bilgisayarlı tomografi (BT) gerekmektedir. Nidus adı verilen radyolusen bir alana sahip olan bu benign tümörde ağrı nidus içi prostoglandin E2 seviyesinin yüksek oluşu ile ilişkilendirilmiştir. Ayırıcı tanıda stres kırığı, kortikal kemik absesi ve intra-kortikal osteosarkom düşünülmelidir. Tedavisinde nidusun tümü ile uzaklaştırılması gerekmektedir. Marjinal rezeksiyon, intralezyonel küretaj ve radyofrekans ablasyon tedavi seçenekleri arasındadır. Marjinal rezeksiyon yapıldıysa alınan piyesin radyolojisi ile nidusu ihtiva edip etmediği gösterilmelidir.

References

 • Patch DW, Phalen GS., Dickson JA. Osteoid osteoma. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 1954;21(3):123-132.
 • Tüzüner S, Gür S, Aydın AT. Osteoid osteoma: Tanı yöntemleri ve tedavi kriterleri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 1996;30:355-360.
 • Çilengir AH, Tosun Ö. Osteojenik tümörler. Türk Radyoloji Seminerleri. 2021; 9:15-30.
 • Kalem M, Şahin E, Kocaoğlu H, Başarır K, Yıldız Y, Sağlık Y. Osteoid Osteoma: Bir ayak ağrısı nedeni. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2018;10(2):179-182.
 • Gitelis S, Schajowicz F. Osteoid osteoma and osteoblastoma. Orthopedic Clinics of North America. 1989;20:313-25.
 • Arıkan M, Gürler D, Güngör Ş, et al. Cerrahi tedavi uyguladığımız uzun kemik yerleşimli pediatrik osteoid osteoma olgularımız. Acta Oncologica Turcica. 2008;41:19-24.
 • Karaca MO, Başarır K. Osteoid osteom. In Sabah D, ed. İyi Huylu Kemik Tümörleri. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020:26-30.
 • Barnhard R, Raven EEJ. Arthroscopic removal of an osteoid osteoma of the acetabulum. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2011;19:1521-1523.
 • Campanacci M, Enneking WF. Bone and Soft Tissue Tumors. 2nd ed. Italy: Springer- Werlag; 1999.
 • Adler CP. Multifocal osteoblastoma of the hand. Skeletal Radiology. 2000;29:601-604.
 • Chamberlain BC, Mosher JF, Levinsohn EM, et al. Subperiosteal osteoid osteoma of the hamate: A case report. The Journal of Hand Surgery. 1992;17:462-465.
 • Goldman AB, Schneider R, Pavlov H. Osteoid ostemas of the femoral neck: Report of four cases evaluated with isotopic bone scanning, CT and MR imaging. Radiology. 1993;186:227-232.
 • Glass RB, Poznanski AK, Fisher MR. et al. MR imaging of osteoid osteoma. Journal of Computer Assisted Tomography. 1986;10:1065-1067.
 • Jackson RP, Reckling FW, Mants FA. Osteoid osteoma and osteoblastoma. Similar histologic lesions with different natural histories. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1977;128:303-313.
 • Goldberg VM, Jacobs B. Osteoid osteoma of the hip in children. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1975;106:41-47.
 • Pettine KA, Klassen RA. Osteoid osteoma and osteoblastoma of the spine. The Journal of Bone and Joint Surgery American Volume. 1996;78A:1172-1180.
 • Göçer H, Dabak N, Çıraklı A, Sezgin H, Büyükceran İ. Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız. Haseki Tıp Bülteni. 2014;130-134.
 • Norman A. Persistence or recurrence of pain:a sign of surgical failure in osteoid osteoma. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1978;130:263-266.
 • Rosenthal DI, Hornicek FJ, Wolfe MW, et al. Percutaneous radiofrequency coagulation of osteoid osteoma compared with operative treatment. The Journal of Bone and Joint Surgery American Volume. 1998;80:815-21.
 • Gümüştaş SA, Ofluoğlu Ö. Kemik oluşturan selim tümörler. TOTBİD Dergisi. 2013;12:509-516.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Serdar YÜKSEL>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL BAĞCILAR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9796-5033
Türkiye


Nikola AZAR> (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-2911-8961
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 17

Cite

Bibtex @review { igusabder1072814, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {17}, pages = {658 - 667}, doi = {10.38079/igusabder.1072814}, title = {Osteoid Osteoma}, key = {cite}, author = {Yüksel, Serdar and Azar, Nikola} }
APA Yüksel, S. & Azar, N. (2022). Osteoid Osteoma . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 658-667 . DOI: 10.38079/igusabder.1072814
MLA Yüksel, S. , Azar, N. "Osteoid Osteoma" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 658-667 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/72351/1072814>
Chicago Yüksel, S. , Azar, N. "Osteoid Osteoma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 658-667
RIS TY - JOUR T1 - Osteoid Osteoma AU - SerdarYüksel, NikolaAzar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1072814 DO - 10.38079/igusabder.1072814 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 658 EP - 667 VL - IS - 17 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1072814 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1072814 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Osteoid Osteoma %A Serdar Yüksel , Nikola Azar %T Osteoid Osteoma %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 17 %R doi: 10.38079/igusabder.1072814 %U 10.38079/igusabder.1072814
ISNAD Yüksel, Serdar , Azar, Nikola . "Osteoid Osteoma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 17 (August 2022): 658-667 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1072814
AMA Yüksel S. , Azar N. Osteoid Osteoma. IGUSABDER. 2022; (17): 658-667.
Vancouver Yüksel S. , Azar N. Osteoid Osteoma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (17): 658-667.
IEEE S. Yüksel and N. Azar , "Osteoid Osteoma", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 17, pp. 658-667, Aug. 2022, doi:10.38079/igusabder.1072814

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)