Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi

Year 2022, Issue 17, 616 - 625, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.984634

Abstract

Amaç: Araştırma uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyleri ile beslenme alışkanları ve günlük internet kullanım süreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Çalışmamıza katılan bireylerin demografik bilgileri, günlük internet kullanım süreleri, eğitim aldıkları kurum, uzaktan eğitime ulaşma şekilleri hakkında veriler toplandı. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları ile ilgili verilerini toplamak için “Beslenme Alışkanlıkları İndeksi”, fiziksel aktivitelerini değerlendirmede “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu” kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya 84 (%18,9) erkek, 360 (%81,1) kadın olmak üzere toplam 444 kişi dâhil edildi. Fiziksel aktivite açısından araştırmaya katılanların 94'ü (%21,2) çok aktif, 238'i (%53,6) minimal aktif ve 112'si (%25,2) inaktifti. Beslenme açısından 81 (%18,2) katılımcı hafif, 246 (%55,4) orta, 105 (%23,6) yüksek riskli ve 12 (%2,7) çok yüksek riskli idi. Fiziksel aktivite düzeyleri ile beslenme alışkanlıkları arasında negatif yönlü zayıf ilişki (r=-0,22 p˂0,01), fiziksel aktivite düzeyleri ile günlük internet kullanımı arasında da negatif yönlü zayıf ilişki (r=-0,102, p=0,032) bulundu.
Sonuç: Çalışmamızda üniversite öğrencilerinde özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim modelinin uygulanmasına bağlı olarak günlük internet kullanım süresinin arttığı, beslenme alışkanlıklarının riskli olduğu ve fiziksel aktivite seviyesinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Uzaktan eğitim alan öğrencilere fiziksel aktivitelerini arttırmaya ve beslenme alışkanlıklarını pozitif yönde değiştirmeye yönelik yaklaşımlar geliştirilmelidir.

References

 • Akdemir O. Teaching math online: Current practices in Turkey. J Educ Technol Syst. 2010;39(1):47-64. doi:10.2190/et.39.1.e.
 • Bozkurt A. Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Derg. 2017;3(2):85-124.
 • Akyürek Mİ. Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeni Eğitim Araştırmaları Derg. 2020;4(1):1-9.
 • Sarı Hİ. Evde kal döneminde uzaktan Eğitim : Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derg. 2020;3(1):122-128.
 • Hills AP, Street SJ, Byrne NM. Physical activity and health: “What is old is new again.” In: Advances in Food and Nutrition Research. 2015:77-95. doi:10.1016/bs.afnr.2015.06.001.
 • Zavodny N, Latyshev S, Filippova ESS. Impact of distance learning on the physical training of technical university students in the context of the COVID-19 virus pandemic. Interagromash. 2021:273.
 • Gallo LA, Gallo TF, Young SL, Moritz KM, Akison LK. The impact of isolation measures due to covid-19 on energy intake and physical activity levels in australian university students. Nutrients. 2020;12(6):1-14. doi:10.3390/nu12061865.
 • Camelo L do V, Rodrigues JF de C, Giatti L, Barreto SM. Lazer sedentário e consumo de alimentos entre adolescentes brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009. Cad Saude Publica. 2012;28(11):2155-2162. doi:10.1590/S0102-311X2012001100015.
 • Shochat T, Flint-Bretler O, Tzischinsky O. Sleep patterns, electronic media exposure and daytime sleep-related behaviours among Israeli adolescents. Acta Paediatr Int J Paediatr. 2010;99(9):1396-1400. doi:10.1111/j.1651-2227.2010.01821.x.
 • Hills AP, King NA, Armstrong TP. The contribution of physical activity and sedentary behaviours to the growth and development of children and adolescents: Implications for overweight and obesity. Sport Med. 2007;37(6):533-545. doi:10.2165/00007256-200737060-00006.
 • Sharif I, Sargent JD. Association between television, movie, and video game exposure and school performance. Pediatrics. 2006;118(4). doi:10.1542/peds.2005-2854.
 • Demirezen E, Coşansu G. Adölesan çağı öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2005;14(8):174-178.
 • Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(8):1381-1395. doi:10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB.
 • Saglam M, Arikan H, Savci S, et al. International physical activity questionnaire: Reliability and validity of the Turkish version. Percept Mot Skills. 2010;111(1):278-284. doi:10.2466/06.08.PMS.111.4.278-284.
 • Savcı S, Öztürk M, Arıkan H, İnal İnce D, Tokgözoğlu L. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2006;34(3):166-172.
 • Mukaka MM. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J. 2012;24(3):69-71.
 • Thatcher A, Goolam S. Development and psychometric properties of the problematic Internet use questionnaire. South African J Psychol. 2005;35(4):793-809. doi:10.1177/008124630503500410.
 • Kara FM. Internet addiction: Relationship with perceived freedom in leisure, perception of boredom and sensation seeking. High Educ Stud. 2019;9(2):131. doi:10.5539/hes.v9n2p131.
 • Balcı E, Durmuş H. Sezer L. Corona günlerinde uzaktan eğitim bağımlılık gelişiminde bir risk oluşturur mu ? Bağımlılık Dergisi. 2021;22(1):100-102.
 • Öztaş S, Kılıç B. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin üniversite öğrencilerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Turkish Hist Educ J. 2017;6(2):268-293.
 • Oran MK, Karadeniz Ş. İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. Akad Bilişim’07 - IX Akad Bilişim Konf. Published online 2007:167-170.
 • Sayan A. Beslenme alışkanlıkları ve temel besin gereksinimleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilim Derg. 2010;2(2).
 • Arslan S, Daskapan A, Cakir B. Specification of nutritional and physical activity habits of university students. TAF Prev Med Bull. 2016;15(3):171. doi:10.5455/pmb.1-1436432564.
 • Gençalp DK. COVID- 19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Eurasian J Heal Sci. 2020;1(1):1-15.
 • Macit MS. Covid-19 Salgını sonrası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2020;13(3):277-288. doi:10.26559/mersinsbd.769698.
 • Hazar Z, Demir GT, Namlı S, Türkeli A. Investigation of the relationship between digital game addiction and physical activity levels of secondary school students. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Derg. 2017;11(3):320-332.
 • Özüdoğru A, Baltacı Ö, Dalakçı MS, Akbulut ÖF. COVID-19 pandemisinde bireylerin ağrı, fiziksel aktivite ve problemli internet kullanımı düzeyleri arasındaki ilişkiler. Bağımlılık Derg. 2021;22(4):421-431. doi:10.51982/bagimli.935758.
 • Khan MA, Shabbir F, Rajput TA. Effect of gender and physical activity on internet addiction in medical students. Pakistan J Med Sci. 2017;33(1):191-194. doi:10.12669/pjms.331.11222.
 • Ercan S, Acar HT, Arslan E, Canbulut A, Oğul A, Çetin C. Effect of internet addiction on sleep quality, physical activity and cognitive status among university students. J Turkish Sleep Med. 2021;8(1):49-56. doi:10.4274/jtsm.galenos.2021.96158.

The Relationship of Physical Activity Levels with Nutritional Habits and Internet Usage Periods of Distance Education University Students

Year 2022, Issue 17, 616 - 625, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.984634

Abstract

Aim: The research was conducted to evaluate the relationship between physical activity levels, dietary habits and daily internet usage time in university students receiving distance education.
Method: Data were collected on the demographic information of the individuals participating in our study, the duration of daily internet use, the institution they received education from, and the way they accessed distance education. The "Eating Habits Index" was used to collect data on the dietary habits of the participants, and the "International Physical Activity Questionnaire Short Form" was used to evaluate their physical activity.
Results: A total of 444 participants, 84 (18.9%) men and 360 (81.1%) women, were included in the study. In terms of physical activity, 94 (21.2%) participants in the study were very active, 238 (53.6%) minimally active and 112 (25.2%) inactive. In terms of nutrition, 81 (18.2%) participants were mild, 246 (55.4%) moderate, 105 (23.6%) high risk, and 12 (2.7%) very high risk. A negative low correlation was found between physical activity levels and eating habits (r=-0.22 p˂0.01), and a negative low correlation was found between physical activity levels and daily internet use (r=-0.102, p=0.032).
Conclusion: In our study, it was concluded that due to the application of the distance education model, especially during the pandemic period, the daily internet usage time increased, the nutritional habits were risky and the physical activity level was insufficient. Approaches should be developed for distance education students to increase their physical activity and positively change their eating habits.

References

 • Akdemir O. Teaching math online: Current practices in Turkey. J Educ Technol Syst. 2010;39(1):47-64. doi:10.2190/et.39.1.e.
 • Bozkurt A. Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Derg. 2017;3(2):85-124.
 • Akyürek Mİ. Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeni Eğitim Araştırmaları Derg. 2020;4(1):1-9.
 • Sarı Hİ. Evde kal döneminde uzaktan Eğitim : Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derg. 2020;3(1):122-128.
 • Hills AP, Street SJ, Byrne NM. Physical activity and health: “What is old is new again.” In: Advances in Food and Nutrition Research. 2015:77-95. doi:10.1016/bs.afnr.2015.06.001.
 • Zavodny N, Latyshev S, Filippova ESS. Impact of distance learning on the physical training of technical university students in the context of the COVID-19 virus pandemic. Interagromash. 2021:273.
 • Gallo LA, Gallo TF, Young SL, Moritz KM, Akison LK. The impact of isolation measures due to covid-19 on energy intake and physical activity levels in australian university students. Nutrients. 2020;12(6):1-14. doi:10.3390/nu12061865.
 • Camelo L do V, Rodrigues JF de C, Giatti L, Barreto SM. Lazer sedentário e consumo de alimentos entre adolescentes brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009. Cad Saude Publica. 2012;28(11):2155-2162. doi:10.1590/S0102-311X2012001100015.
 • Shochat T, Flint-Bretler O, Tzischinsky O. Sleep patterns, electronic media exposure and daytime sleep-related behaviours among Israeli adolescents. Acta Paediatr Int J Paediatr. 2010;99(9):1396-1400. doi:10.1111/j.1651-2227.2010.01821.x.
 • Hills AP, King NA, Armstrong TP. The contribution of physical activity and sedentary behaviours to the growth and development of children and adolescents: Implications for overweight and obesity. Sport Med. 2007;37(6):533-545. doi:10.2165/00007256-200737060-00006.
 • Sharif I, Sargent JD. Association between television, movie, and video game exposure and school performance. Pediatrics. 2006;118(4). doi:10.1542/peds.2005-2854.
 • Demirezen E, Coşansu G. Adölesan çağı öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2005;14(8):174-178.
 • Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(8):1381-1395. doi:10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB.
 • Saglam M, Arikan H, Savci S, et al. International physical activity questionnaire: Reliability and validity of the Turkish version. Percept Mot Skills. 2010;111(1):278-284. doi:10.2466/06.08.PMS.111.4.278-284.
 • Savcı S, Öztürk M, Arıkan H, İnal İnce D, Tokgözoğlu L. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2006;34(3):166-172.
 • Mukaka MM. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J. 2012;24(3):69-71.
 • Thatcher A, Goolam S. Development and psychometric properties of the problematic Internet use questionnaire. South African J Psychol. 2005;35(4):793-809. doi:10.1177/008124630503500410.
 • Kara FM. Internet addiction: Relationship with perceived freedom in leisure, perception of boredom and sensation seeking. High Educ Stud. 2019;9(2):131. doi:10.5539/hes.v9n2p131.
 • Balcı E, Durmuş H. Sezer L. Corona günlerinde uzaktan eğitim bağımlılık gelişiminde bir risk oluşturur mu ? Bağımlılık Dergisi. 2021;22(1):100-102.
 • Öztaş S, Kılıç B. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin üniversite öğrencilerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Turkish Hist Educ J. 2017;6(2):268-293.
 • Oran MK, Karadeniz Ş. İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. Akad Bilişim’07 - IX Akad Bilişim Konf. Published online 2007:167-170.
 • Sayan A. Beslenme alışkanlıkları ve temel besin gereksinimleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilim Derg. 2010;2(2).
 • Arslan S, Daskapan A, Cakir B. Specification of nutritional and physical activity habits of university students. TAF Prev Med Bull. 2016;15(3):171. doi:10.5455/pmb.1-1436432564.
 • Gençalp DK. COVID- 19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Eurasian J Heal Sci. 2020;1(1):1-15.
 • Macit MS. Covid-19 Salgını sonrası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2020;13(3):277-288. doi:10.26559/mersinsbd.769698.
 • Hazar Z, Demir GT, Namlı S, Türkeli A. Investigation of the relationship between digital game addiction and physical activity levels of secondary school students. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Derg. 2017;11(3):320-332.
 • Özüdoğru A, Baltacı Ö, Dalakçı MS, Akbulut ÖF. COVID-19 pandemisinde bireylerin ağrı, fiziksel aktivite ve problemli internet kullanımı düzeyleri arasındaki ilişkiler. Bağımlılık Derg. 2021;22(4):421-431. doi:10.51982/bagimli.935758.
 • Khan MA, Shabbir F, Rajput TA. Effect of gender and physical activity on internet addiction in medical students. Pakistan J Med Sci. 2017;33(1):191-194. doi:10.12669/pjms.331.11222.
 • Ercan S, Acar HT, Arslan E, Canbulut A, Oğul A, Çetin C. Effect of internet addiction on sleep quality, physical activity and cognitive status among university students. J Turkish Sleep Med. 2021;8(1):49-56. doi:10.4274/jtsm.galenos.2021.96158.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Hasan GERÇEK> (Primary Author)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-7459-4452
Türkiye


Mustafa Savaş TORLAK>
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8084-6203
Türkiye


Bayram Sönmez ÜNÜVAR>
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-2095-3645
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 17

Cite

Bibtex @research article { igusabder984634, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {17}, pages = {616 - 625}, doi = {10.38079/igusabder.984634}, title = {Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Gerçek, Hasan and Torlak, Mustafa Savaş and Ünüvar, Bayram Sönmez} }
APA Gerçek, H. , Torlak, M. S. & Ünüvar, B. S. (2022). Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 616-625 . DOI: 10.38079/igusabder.984634
MLA Gerçek, H. , Torlak, M. S. , Ünüvar, B. S. "Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 616-625 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/72351/984634>
Chicago Gerçek, H. , Torlak, M. S. , Ünüvar, B. S. "Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 616-625
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship of Physical Activity Levels with Nutritional Habits and Internet Usage Periods of Distance Education University Students AU - HasanGerçek, Mustafa SavaşTorlak, Bayram SönmezÜnüvar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.984634 DO - 10.38079/igusabder.984634 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 616 EP - 625 VL - IS - 17 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.984634 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.984634 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi %A Hasan Gerçek , Mustafa Savaş Torlak , Bayram Sönmez Ünüvar %T Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 17 %R doi: 10.38079/igusabder.984634 %U 10.38079/igusabder.984634
ISNAD Gerçek, Hasan , Torlak, Mustafa Savaş , Ünüvar, Bayram Sönmez . "Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 17 (August 2022): 616-625 . https://doi.org/10.38079/igusabder.984634
AMA Gerçek H. , Torlak M. S. , Ünüvar B. S. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi. IGUSABDER. 2022; (17): 616-625.
Vancouver Gerçek H. , Torlak M. S. , Ünüvar B. S. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (17): 616-625.
IEEE H. Gerçek , M. S. Torlak and B. S. Ünüvar , "Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Beslenme Alışkanlıkları ve İnternet Kullanım Süreleri ile İlişkisi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 17, pp. 616-625, Aug. 2022, doi:10.38079/igusabder.984634

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)