Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Year 2022, Issue 18, 948 - 962, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.994953

Abstract

Amaç: Bu çalışma COVID-19 salgını sürecinde çalışan sağlık personelinin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya Ankara ilinde çalışan, çalışmaya katılmayı kabul eden, soruları eksiksiz yanıtlayan 200 sağlık personeli dâhil edilmiştir. Çalışmada bireylerin sosyo demografik özellikleri, genel sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümleri sorgulanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS adlı paket program kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Bireylerin %84,5’i kadın, %15,5’i erkektir. Çalışmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 29,68±6,75 yıl, kadınların ise 31,31±8,95 yıldır. Erkeklerde Beden Kütle İndeksi (BKİ kg/m2) ortalaması 25,60±3,00kg/m2; kadınlarda 23,03±3,40’kg/m2’dir. Bireylerin %56,5’inin günlük ana öğün tüketimi üç öğündür. Stres durumunda, erkeklerin %54,8’inin, kadınların %61,5’inin yemek tüketiminin azaldığı belirlenmiştir. Bireylerin %19,5’i bitkisel ürün kullanmaktadır. En sık kullanılan ürünlerin, D vitamini (%40,4) ile C vitamini (%26,6) olduğu belirlenmiştir. COVID-19 pandemisinde bireylerin gece yeme ve dışarıdan yemek yeme alışkanlığının sırasıyla %51,0 ve %56,5 oranında arttığı saptanmıştır.
Sonuç: Pandemi döneminde bireylerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması ve bağışıklık sistemi normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için sağlıklı beslenme farkındalığının artırılması gerekmektedir. Pandemi döneminin beslenme alışkanlıklarındaki etkileri hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

References

 • Gençalp DK. Covid-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2020;1(1):1-15.
 • Neira C, Godinho R, Rincón F, Mardones R, & Pedroso J. Consequences of the COVID-19 Syndemic for Nutritional Health: A Systematic Review. Nutrients. 2021;13(4):1168.
 • Zhang L, & Liu Y. Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review. Journal of Medical Virology. 2020;92(5):479-490.
 • Naja F, Hamadeh R. Nutrition amid the COVID-19 pandemic: a multi-level framework for action. European Journal of Clinical Nutrition. 2020;74(8):1117-1121.
 • Sharma L. Dietary management to build adaptive immunity against COVID-19. Journal of PeerScientist. 2020;2(2):e1000016.
 • Maffoni SI, Kalmpourtzidou Α, Cena H. The potential role of nutrition in mitigating the psychological impact of COVID-19 in healthcare workers. Nfs Journal. 2021;22:6-8.
 • Saatçı E. COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2020;24(3):153-166.
 • Eren E, Çelik İ, Yıldız M, Topaloğlu U S, Kılınç-Toker A, Arman-Fırat E. COVID-19 geçiren sağlık çalışanlarının değerlendirilmesi. Klimik Journal/Klimik Dergisi. 2020;33(3):230-4.
 • Ergün E, Ergün Ş, Çelebi İ. Acil sağlik hizmetleri personellerinin covid-19 hakkinda bilgi, korunma düzeyleri ve etkileyen etmenler. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2020;1(1):16-27.
 • Akalın B, Modanlıoğlu A. Covid-19 sürecinde yoğun bakımda çalışan sağlık profesyonellerinin duygu-durum ve tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;12(2):346-352.
 • Kılıç M, Çetinkaya F. Yozgat il merkezindeki sağlık çalışanlarında sağlık sorunları görülme durumu ve etkileyen faktörler. JHS. 2011;20(3):184-194.
 • Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir ilinde sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları. Toraks Dergis. 2009;16(2):32-38.
 • Aydın Z. Toplum ve birey için sağlıklı yaşlanma: Yaşam biçiminin rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;13(4):43-46.
 • Pendergast FJ, Livingstone KM, Worsley A, McNaughton SA. Examining the correlates of meal skipping in Australian young adults. Nutrition Journal. 2019;18(1):1-10.
 • Yücel B. Sağlık Çalışanlarının Beslenme Alışkanları Ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Incelenmesi [yüksek lisans tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2020.
 • Kutlu N, Ekin MM, Aslıhan A, Ceylan Z, Meral R. Covid-19 pandemi sürecinde. bireylerin beslenme alışkanlığında meydana gelen değişimin belirlenmesi üzerine bir araştırma. International Journal of Social, Political And Economic Research. 2021;8(1):173-187.
 • TÜBER 2022, T.C. Sağlık Bakanlığ, TSHG Müdürlüğü (2022). Türkiye Beslenme Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Macit MS. Covid-19 salgını sonrası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2020;13(3):277-288.
 • Wang L, Wang Y, Ye D, Liu Q. Review of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence [published correction appears in Int J Antimicrob Agents. Int J Antimicrob Agents. 2020;55(6):105948. doi:10.1016/j.ijantimicag.
 • Carr AC. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. Critical Care. 2020;24(1):133
 • Özçelik AÖ. Sağlık Personelinin beslenme alışkanlıkları üzerinde bir araştırma. GIDA. 2000;25(2):93-99.

Evaluation of Changes in Nutritional Habits of Healthcare Workers in the COVID-19 Pandemic

Year 2022, Issue 18, 948 - 962, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.994953

Abstract

Aim: This study was conducted to evaluate the changes in the nutritional habits of health personnel working during the COVID-19 pandemic.
Methods: In this study 200 health personnel working in the province of Ankara, who agreed to participate in the study and answered the questions completely, were included. Socio-demographic characteristics, general health status, nutritional habits and anthropometric measurements of the individuals were questioned. Statistical analyzes were made using a package program called SPSS.
Results: When gender distribution was examined. 84,5% of the individuals were female and 15,5% were male. The mean age of the men participating in the study was 29,68±6,75 years, while the women were 31,31±8,95 years. Average BMI (kg/m2) in men was 25,60±3,00kg/m2; it is 23,03±3,40kg/m2 in women. The daily main meal consumption of 56,5% of the individuals is three meals. It was determined that the food consumption of 54,8% of men and 61,5% of women decreased in case of stress. 19,5% of individuals use herbal products, It was determined that the most frequently used products were vitamin D (40,4%) and vitamin C (26,6%). In the COVID-19 pandemic, it was determined that individuals' night eating and eating out habits increased by 51,0% and 56,5%, respectively.
Conclusion: It is necessary to increase awareness of healthy nutrition in order to ensure adequate and balanced nutrition of individuals and to maintain normal functions of the immune system during the pandemic period. More studies are needed on the effects of the pandemic period on nutritional habits.

References

 • Gençalp DK. Covid-19 salgını döneminde ilk ve acil yardım öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2020;1(1):1-15.
 • Neira C, Godinho R, Rincón F, Mardones R, & Pedroso J. Consequences of the COVID-19 Syndemic for Nutritional Health: A Systematic Review. Nutrients. 2021;13(4):1168.
 • Zhang L, & Liu Y. Potential interventions for novel coronavirus in China: A systematic review. Journal of Medical Virology. 2020;92(5):479-490.
 • Naja F, Hamadeh R. Nutrition amid the COVID-19 pandemic: a multi-level framework for action. European Journal of Clinical Nutrition. 2020;74(8):1117-1121.
 • Sharma L. Dietary management to build adaptive immunity against COVID-19. Journal of PeerScientist. 2020;2(2):e1000016.
 • Maffoni SI, Kalmpourtzidou Α, Cena H. The potential role of nutrition in mitigating the psychological impact of COVID-19 in healthcare workers. Nfs Journal. 2021;22:6-8.
 • Saatçı E. COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2020;24(3):153-166.
 • Eren E, Çelik İ, Yıldız M, Topaloğlu U S, Kılınç-Toker A, Arman-Fırat E. COVID-19 geçiren sağlık çalışanlarının değerlendirilmesi. Klimik Journal/Klimik Dergisi. 2020;33(3):230-4.
 • Ergün E, Ergün Ş, Çelebi İ. Acil sağlik hizmetleri personellerinin covid-19 hakkinda bilgi, korunma düzeyleri ve etkileyen etmenler. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2020;1(1):16-27.
 • Akalın B, Modanlıoğlu A. Covid-19 sürecinde yoğun bakımda çalışan sağlık profesyonellerinin duygu-durum ve tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;12(2):346-352.
 • Kılıç M, Çetinkaya F. Yozgat il merkezindeki sağlık çalışanlarında sağlık sorunları görülme durumu ve etkileyen faktörler. JHS. 2011;20(3):184-194.
 • Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir ilinde sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları. Toraks Dergis. 2009;16(2):32-38.
 • Aydın Z. Toplum ve birey için sağlıklı yaşlanma: Yaşam biçiminin rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;13(4):43-46.
 • Pendergast FJ, Livingstone KM, Worsley A, McNaughton SA. Examining the correlates of meal skipping in Australian young adults. Nutrition Journal. 2019;18(1):1-10.
 • Yücel B. Sağlık Çalışanlarının Beslenme Alışkanları Ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Incelenmesi [yüksek lisans tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2020.
 • Kutlu N, Ekin MM, Aslıhan A, Ceylan Z, Meral R. Covid-19 pandemi sürecinde. bireylerin beslenme alışkanlığında meydana gelen değişimin belirlenmesi üzerine bir araştırma. International Journal of Social, Political And Economic Research. 2021;8(1):173-187.
 • TÜBER 2022, T.C. Sağlık Bakanlığ, TSHG Müdürlüğü (2022). Türkiye Beslenme Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Macit MS. Covid-19 salgını sonrası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2020;13(3):277-288.
 • Wang L, Wang Y, Ye D, Liu Q. Review of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence [published correction appears in Int J Antimicrob Agents. Int J Antimicrob Agents. 2020;55(6):105948. doi:10.1016/j.ijantimicag.
 • Carr AC. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. Critical Care. 2020;24(1):133
 • Özçelik AÖ. Sağlık Personelinin beslenme alışkanlıkları üzerinde bir araştırma. GIDA. 2000;25(2):93-99.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Nural ERZURUM ALİM> (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9931-0639
Türkiye


Öykü Peren TÜRK FİDAN>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1215-2581
Türkiye


Rana Betül TÜRKMEN>
It is not affiliated with an institution
0000-0001-5091-9486
Türkiye


Gizem YUMURT>
It is not affiliated with an institution
0000-0001-9432-6754
Türkiye


Haticenur ÇAPÇI>
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-2190-8013
Türkiye


Hüseyin TAŞAR>
It is not affiliated with an institution
0000-0001-6441-4710
Türkiye


Berk Kaan ALMA>
It is not affiliated with an institution
0000-0001-9994-8616
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { igusabder994953, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {948 - 962}, doi = {10.38079/igusabder.994953}, title = {COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Erzurum Alim, Nural and Türk Fidan, Öykü Peren and Türkmen, Rana Betül and Yumurt, Gizem and Çapçı, Haticenur and Taşar, Hüseyin and Alma, Berk Kaan} }
APA Erzurum Alim, N. , Türk Fidan, Ö. P. , Türkmen, R. B. , Yumurt, G. , Çapçı, H. , Taşar, H. & Alma, B. K. (2022). COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 948-962 . DOI: 10.38079/igusabder.994953
MLA Erzurum Alim, N. , Türk Fidan, Ö. P. , Türkmen, R. B. , Yumurt, G. , Çapçı, H. , Taşar, H. , Alma, B. K. "COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 948-962 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/994953>
Chicago Erzurum Alim, N. , Türk Fidan, Ö. P. , Türkmen, R. B. , Yumurt, G. , Çapçı, H. , Taşar, H. , Alma, B. K. "COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 948-962
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Changes in Nutritional Habits of Healthcare Workers in the COVID-19 Pandemic AU - NuralErzurum Alim, Öykü PerenTürk Fidan, Rana BetülTürkmen, GizemYumurt, HaticenurÇapçı, HüseyinTaşar, Berk KaanAlma Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.994953 DO - 10.38079/igusabder.994953 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 948 EP - 962 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.994953 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.994953 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi %A Nural Erzurum Alim , Öykü Peren Türk Fidan , Rana Betül Türkmen , Gizem Yumurt , Haticenur Çapçı , Hüseyin Taşar , Berk Kaan Alma %T COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.994953 %U 10.38079/igusabder.994953
ISNAD Erzurum Alim, Nural , Türk Fidan, Öykü Peren , Türkmen, Rana Betül , Yumurt, Gizem , Çapçı, Haticenur , Taşar, Hüseyin , Alma, Berk Kaan . "COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 948-962 . https://doi.org/10.38079/igusabder.994953
AMA Erzurum Alim N. , Türk Fidan Ö. P. , Türkmen R. B. , Yumurt G. , Çapçı H. , Taşar H. , Alma B. K. COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi. IGUSABDER. 2022; (18): 948-962.
Vancouver Erzurum Alim N. , Türk Fidan Ö. P. , Türkmen R. B. , Yumurt G. , Çapçı H. , Taşar H. , Alma B. K. COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 948-962.
IEEE N. Erzurum Alim , Ö. P. Türk Fidan , R. B. Türkmen , G. Yumurt , H. Çapçı , H. Taşar and B. K. Alma , "COVID-19 Salgınında Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 948-962, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.994953

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)