Review
BibTex RIS Cite

Health Services in the Metaverse Universe

Year 2023, Issue: 19, 275 - 289, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1139384

Abstract

Metaverse, briefly the new generation internet, is expressed as open and typical change. This change enables the users of the Metaverse to be in the virtual world, to visit different places, to work and socialize with an immersive and impressive gain through the device placed on the head to provide virtual reality and augmented reality. It is thought that the concept of the Metaverse, which is increasing its popularity day by day, will affect many areas. One of the areas likely to be affected is the health sector. The concept, which is thought to add a new dimension to health services, was deemed worthy of examination. The aim of this study is to discuss the state of health and health services in the Metaverse universe. It is also the consideration of possible issues in the health field of the Metaverse. The study is of a compilation nature. In this study, first of all, the concept of Metaverse and the history of Metaverse are mentioned. Then, the Metaverse ecosystem and its technologies, the layers of the Metaverse, the properties of the Metaverse and the relationship of the Metaverse with other areas are given. Finally, the current and future relationship of the Metaverse with the health field is discussed. Considering the academic researches on Metaverse, it is estimated that the efficiency in health services will increase and the workload, cost and time loss will decrease. Studies on the Metaverse have shown that the Metaverse has positive effects on treatment, education and rehabilitation services. As a result, it can be stated that virtual reality is motivating and beneficial in the field of health. It has been seen that health services have an important position in the Metaverse universe, and the development in the field offers various opportunities to the health sector. It is also thought that these opportunities will increase in the near future.

References

 • Narin NG. A content analysis of the metaverse articles. Journal of Metaverse. 2021;1(1):17-23.
 • Kuş O. Metaverse: Dijital büyük patlamada fırsatlar ve endişelere yönelik algılar. Intermedia International E-Journal. 2021;8(15):245-266.
 • Zuckerberg M, Heath A. Mark Zuckerberg on why Facebook is rebranding to Meta. The Verge. https://epublications.marquette.edu/zuckerberg_files_transcripts/1462/ Yayınlanma tarihi 6 Haziran 2021. Erişim tarihi 3 Aralık 2021.
 • Çelikkol Ş. Metaverse dünyası'nın, tüketici satın alma davranışları açısından değerlendirmesi. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2022;3(4):64-74.
 • Kalkan N. Metaverse evreninde sporun bugünü ve geleceğine yönelik bir derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 2021;5(2):163-174.
 • Lee LH, Braud T, Zhou P, et al. All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity. Virtual Ecosystem and Research Agenda. 2021;14(8):1-66.
 • Türk GD, Bayrakçı S, Akçay E. Metaverse ve benlik sunumu. The Turkish Online Journal of Design. 2022;12(2):316-333.
 • Collins C. Looking to the future: Higher education in the metaverse. Educause Review. 2008;43(5):50-52.
 • Talan T. Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Efe Akademi; 2021.
 • Damar M. Metaverse shape of your life for future: A bibliometric snapshot. Journal of Metaverse. 2021;1(1):1-8.
 • Yonhap News Agency. Seoul to offer new concept administrative services via metaverse platform. https://en.yna.co.kr/view/AEN20211103002700315. Yayınlanma tarihi 1 Haziran 2022. Erişim tarihi 9 Haziran 2022.
 • Google Trends, Metaverse. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=metaverse. Yayınlanma tarihi 30 Aralık 2021. Erişim tarihi 30 Haziran 2022.
 • Dionisio JDN, Burns WG, Gilbert R. 3D virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities. ACM Computing Surveys (CSUR). 2013:45(3);1-38.
 • Joshua J. Developing Virtual Reality Applications. 2017;1:110265-110493.
 • Craig AB, Sherman WR, Will JD. Developing Virtual Reality Applications: Foundations Of Effective Design. Burlington: Morgan Kaufmann. 2009.
 • Andrews C, Southworth MK, Silva JNA, Silva JR. Ex reality in medical practicetended. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine. 2019;21(4);1-12.
 • Radoff J. The Metaverse Value-Chain https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7. Yayınlanma tarihi 7 Nisan 2021. Erişim tarihi 11 Haziran 2022.
 • Chiu E. Wunderman Thompson Metaverse Experience. https://www.wundermanthompson.com/wunderman-thompson-metaverse-experience. Yayınlanma tarihi 14 Kasım 2021. Erişim tarihi 28 Haziran 2022.
 • Farra S, Miller E, Timm N, Schafer J. Improved training for disasters using 3-D virtual reality simulation. Western Journal of Nursing Researc. 2013;35(5):655-671.
 • Martin GFB. Social and psychological impact of musical collective creative processes in virtual environments; the avatar orchestra metaverse in second life. Musica/Tecnologia. 2017;30:73-85.
 • Siyaev A, Jo GS. Neuro-symbolic speech understanding in aircraft maintenance metaverse. IEEE Access. 2021;9:154484-154499.
 • Arıcı VA. Fen Eğitiminde Sanal Gerçeklik Programları Üzerine Bir Çalışma: "Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesi Örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Aydın, Türkiye: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2013.
 • Bec A, Moyle B, Schaffer V, Timms K. Virtual reality and mixed reality for second chance tourism. Tourism Management, 2021;83:1-5.
 • Kwon C. Smart city-based metaverse a study on the solution of urban problems. J. Chosun Natural Sci. 2021;14(1):21-26.
 • Lee HT, Kim YS. The effect of sports VR training for improving human body composition. Eurasip Journal on Image and Video Processing. 2018;(1):10-14.
 • Damar M, Turhan Damar H. In: Varışoğlu Y, Vural PI. ed., Artırılmış Gerçeklik , Sanal Gerçeklik ve Metaverse: Hemşirelik Disiplini İçin Önemi ve Geleceği. İstanbul: Efe Akademi; 2021: Chapter 1.
 • Sorko SR, Brunnhofer M. Potentials of augmented reality in training. Procedia Manufacturing. 2019;31:85-90.
 • Demirci Ş. Sağlığın dijitalleşmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;10(26):710-721.
 • Kılıç T, Tosun N. Akilli sağlik ekosi?stemi? ve güncel uygulama örnekleri?. İşletme Bilimi Dergisi. 2021;9(3):541-562.
 • WHO Global Observatory for eHealth series - mHealth: New horizons for health through mobile Technologies https://www.afro.who.int/publications/mhealth-new-horizons-health-through-mobile-technologie Yayınlanma tarihi 2011. Erişim tarihi 18 Aralık 2021
 • Kopmaz B, Arslanoğlu A. Mobile health and smart health applications. Health Care Academician Journal. 2018;5(4):251-255.
 • İlbaz BD, Aplanoğlu MK, Kaplanoğlu DK. Teletıp ve telesağlık?: Geçmiş, bugün ve gelecek. Ehta. 2020:4(1);40-56.
 • Aktaş F, Çeken C, Erdemli YE. Nesnelerin interneti teknolojisinin biyomedikal alanındaki uygulamaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2016;4(1):37-54.
 • Şimşir İ, Mete B. Sağlık hizmetlerinin geleceği: Dijital sağlık teknolojileri. Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP). 2021;2(1):33-39.
 • Öztürk OE, Sondaş A. Sanal sağlık: Sağlıkta sanal gerçekliğe genel bakış. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020;3(2):164-169.
 • Işıklı S, Baran Z, Aslan S. Özgül fobilerde sanal gerçeklik teknolojisi uygulamaları ile tedaviye yardımcı araç geliştirme: Bir etkililik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2019;22(3):316-328.
 • Kurian N, Cherian JM, Varghese KG. Dentistry in the metaverse. British Dental Journal. 2022;232(4):191-191.
 • Özkan Yılmaz N, Duran F, Fidan U. Psikiyatrik rahatsızlıklarda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2021;9(3):516-532.
 • Akdeniz S, Ahçı Z, Yumuşak S. Sanal gerçeklik ve psikoterapide kullanımı. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020;4:1-20.
 • Kaya M, Karaman Özlü Z. Yanık nedeniyle tedavi gören hastalarda yenilikçi teknoloji: Sanal gerçeklik. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2022;31(1):46-51.
 • Akbaş RN. Vestibüler rehabilitasyonda sanal gerçeklik teknolojisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;15:639-645.
 • Aran OT, Şahin S, Köse B, Huri M. Hemi-paretik serebral palsili çocuklarda sanal gerçeklik uygulamasının kaba motor becerileri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019;5(3):77-87.
 • Gökgöz ER. Ankilozan Spondilit Hastalarında Uygulanan Sanal Gerçeklik Rehabilitasyon Yaklaşımının Düşme Riski, Denge, Yürüme ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Kaplan B. Çocuklarda Damar Yolu Açma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Etkisi. [Doktora Tezi]. Kayseri, Türkiye: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Ersöz A, Ceylan M. Bilişim teknolojilerinin otizm spektrum bozukluğunun tedavisinde kullanımı. Bilişim. 2014;30:28-29.
 • Yang D, Zhou J, Chen R, et al. Expert consensus on the metaverse in medicine. Clinical eHealth, 2022;5:1-9.
 • Gorrino A, De Gasperis G. Virtual laboratory for the training of health workers in Italy. Advances in Intelligent and Soft Computing and Artificial Intelligence, 151 AISC, 41-48. Springer, Berlin; 2012.
 • Ma M, Zheng H, Mcneill M, et al. Virtual reality and serious games in healthcare. In Advanced computational intelligence paradigms in healthcare 6. Virtual reality in psychotherapy, rehabilitation, and assessment (pp. 169-192). Springer, Berlin, Heidelberg; 2011.

Metaverse Evreninde Sağlık Hizmetleri

Year 2023, Issue: 19, 275 - 289, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1139384

Abstract

Metaverse, kısaca yeni nesil internet, açık ve tipik değişim olarak ifade edilmektedir. Bu değişim Metaverse kullanıcılarının, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik sağlamak için kafaya yerleştirilen cihaz aracılığıyla, sürükleyici ve etkileyici bir kazanım ile sanal dünyada bulunmalarını, farklı yerleri gezip görebilmelerini, çalışmalarını ve sosyalleşmelerine olanak sağlamaktadır. Gün geçtikçe popülerliğini arttıran Metaverse kavramının pek çok alana etki edeceği düşünülmektedir. Etkilemesi muhtemel alanlardan birisi de sağlık sektörüdür. Sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandıracağı düşünülen kavram incelenmeye değer görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Metaverse evreninde sağlığın ve sağlık hizmetlerinin ne durumda olduğunun ya da olacağının tartışılmasıdır. Ayrıca meteverse’ün sağlık alanında muhtemel konuların ele alınmasıdır. Çalışma derleme niteliği taşımaktadır. Bu nitelikle çalışmada öncelikle Metaverse kavramından ve Metaverse’ün tarihçesinden söz edilmiştir. Daha sonra Metaverse ekosistemi ve barındırdığı teknolojilere, Metaverse’ün katmanlarına, özelliklerine ve diğer alanlarla olan ilişkisine yer verilmiştir. Son olarak Metaverse’ün sağlık alanı ile olan şimdiki ve gelecekteki ilişkisi tartışılmıştır. Metaverse ilişkin akademik araştırmalara bakıldığında sağlık hizmetlerinde verimliliğin artacağı, iş yükünün, maliyetin ve zaman kaybının azalacağı tahmin edilmektedir. Metaverse ile ilgili yapılan çalışmalar, Metaverse’ün tedavi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine olumlu etkilerinin olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak sanal gerçekliğin sağlık alanında motive edici ve faydalı olduğu ifade edilebilir. Metaverse evreninde sağlık hizmetlerinin önemi bir konuma sahip olduğu, alandaki gelişimin sağlık sektörüne çeşitli olanaklar sunduğu görülmüştür. Ayrıca, bu olanakların yakın gelecekte daha da artacağı düşünülmektedir.

References

 • Narin NG. A content analysis of the metaverse articles. Journal of Metaverse. 2021;1(1):17-23.
 • Kuş O. Metaverse: Dijital büyük patlamada fırsatlar ve endişelere yönelik algılar. Intermedia International E-Journal. 2021;8(15):245-266.
 • Zuckerberg M, Heath A. Mark Zuckerberg on why Facebook is rebranding to Meta. The Verge. https://epublications.marquette.edu/zuckerberg_files_transcripts/1462/ Yayınlanma tarihi 6 Haziran 2021. Erişim tarihi 3 Aralık 2021.
 • Çelikkol Ş. Metaverse dünyası'nın, tüketici satın alma davranışları açısından değerlendirmesi. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2022;3(4):64-74.
 • Kalkan N. Metaverse evreninde sporun bugünü ve geleceğine yönelik bir derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 2021;5(2):163-174.
 • Lee LH, Braud T, Zhou P, et al. All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity. Virtual Ecosystem and Research Agenda. 2021;14(8):1-66.
 • Türk GD, Bayrakçı S, Akçay E. Metaverse ve benlik sunumu. The Turkish Online Journal of Design. 2022;12(2):316-333.
 • Collins C. Looking to the future: Higher education in the metaverse. Educause Review. 2008;43(5):50-52.
 • Talan T. Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Efe Akademi; 2021.
 • Damar M. Metaverse shape of your life for future: A bibliometric snapshot. Journal of Metaverse. 2021;1(1):1-8.
 • Yonhap News Agency. Seoul to offer new concept administrative services via metaverse platform. https://en.yna.co.kr/view/AEN20211103002700315. Yayınlanma tarihi 1 Haziran 2022. Erişim tarihi 9 Haziran 2022.
 • Google Trends, Metaverse. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=metaverse. Yayınlanma tarihi 30 Aralık 2021. Erişim tarihi 30 Haziran 2022.
 • Dionisio JDN, Burns WG, Gilbert R. 3D virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities. ACM Computing Surveys (CSUR). 2013:45(3);1-38.
 • Joshua J. Developing Virtual Reality Applications. 2017;1:110265-110493.
 • Craig AB, Sherman WR, Will JD. Developing Virtual Reality Applications: Foundations Of Effective Design. Burlington: Morgan Kaufmann. 2009.
 • Andrews C, Southworth MK, Silva JNA, Silva JR. Ex reality in medical practicetended. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine. 2019;21(4);1-12.
 • Radoff J. The Metaverse Value-Chain https://medium.com/building-the-metaverse/the-metaverse-value-chain-afcf9e09e3a7. Yayınlanma tarihi 7 Nisan 2021. Erişim tarihi 11 Haziran 2022.
 • Chiu E. Wunderman Thompson Metaverse Experience. https://www.wundermanthompson.com/wunderman-thompson-metaverse-experience. Yayınlanma tarihi 14 Kasım 2021. Erişim tarihi 28 Haziran 2022.
 • Farra S, Miller E, Timm N, Schafer J. Improved training for disasters using 3-D virtual reality simulation. Western Journal of Nursing Researc. 2013;35(5):655-671.
 • Martin GFB. Social and psychological impact of musical collective creative processes in virtual environments; the avatar orchestra metaverse in second life. Musica/Tecnologia. 2017;30:73-85.
 • Siyaev A, Jo GS. Neuro-symbolic speech understanding in aircraft maintenance metaverse. IEEE Access. 2021;9:154484-154499.
 • Arıcı VA. Fen Eğitiminde Sanal Gerçeklik Programları Üzerine Bir Çalışma: "Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesi Örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Aydın, Türkiye: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2013.
 • Bec A, Moyle B, Schaffer V, Timms K. Virtual reality and mixed reality for second chance tourism. Tourism Management, 2021;83:1-5.
 • Kwon C. Smart city-based metaverse a study on the solution of urban problems. J. Chosun Natural Sci. 2021;14(1):21-26.
 • Lee HT, Kim YS. The effect of sports VR training for improving human body composition. Eurasip Journal on Image and Video Processing. 2018;(1):10-14.
 • Damar M, Turhan Damar H. In: Varışoğlu Y, Vural PI. ed., Artırılmış Gerçeklik , Sanal Gerçeklik ve Metaverse: Hemşirelik Disiplini İçin Önemi ve Geleceği. İstanbul: Efe Akademi; 2021: Chapter 1.
 • Sorko SR, Brunnhofer M. Potentials of augmented reality in training. Procedia Manufacturing. 2019;31:85-90.
 • Demirci Ş. Sağlığın dijitalleşmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;10(26):710-721.
 • Kılıç T, Tosun N. Akilli sağlik ekosi?stemi? ve güncel uygulama örnekleri?. İşletme Bilimi Dergisi. 2021;9(3):541-562.
 • WHO Global Observatory for eHealth series - mHealth: New horizons for health through mobile Technologies https://www.afro.who.int/publications/mhealth-new-horizons-health-through-mobile-technologie Yayınlanma tarihi 2011. Erişim tarihi 18 Aralık 2021
 • Kopmaz B, Arslanoğlu A. Mobile health and smart health applications. Health Care Academician Journal. 2018;5(4):251-255.
 • İlbaz BD, Aplanoğlu MK, Kaplanoğlu DK. Teletıp ve telesağlık?: Geçmiş, bugün ve gelecek. Ehta. 2020:4(1);40-56.
 • Aktaş F, Çeken C, Erdemli YE. Nesnelerin interneti teknolojisinin biyomedikal alanındaki uygulamaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2016;4(1):37-54.
 • Şimşir İ, Mete B. Sağlık hizmetlerinin geleceği: Dijital sağlık teknolojileri. Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP). 2021;2(1):33-39.
 • Öztürk OE, Sondaş A. Sanal sağlık: Sağlıkta sanal gerçekliğe genel bakış. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020;3(2):164-169.
 • Işıklı S, Baran Z, Aslan S. Özgül fobilerde sanal gerçeklik teknolojisi uygulamaları ile tedaviye yardımcı araç geliştirme: Bir etkililik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2019;22(3):316-328.
 • Kurian N, Cherian JM, Varghese KG. Dentistry in the metaverse. British Dental Journal. 2022;232(4):191-191.
 • Özkan Yılmaz N, Duran F, Fidan U. Psikiyatrik rahatsızlıklarda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji. 2021;9(3):516-532.
 • Akdeniz S, Ahçı Z, Yumuşak S. Sanal gerçeklik ve psikoterapide kullanımı. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020;4:1-20.
 • Kaya M, Karaman Özlü Z. Yanık nedeniyle tedavi gören hastalarda yenilikçi teknoloji: Sanal gerçeklik. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2022;31(1):46-51.
 • Akbaş RN. Vestibüler rehabilitasyonda sanal gerçeklik teknolojisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;15:639-645.
 • Aran OT, Şahin S, Köse B, Huri M. Hemi-paretik serebral palsili çocuklarda sanal gerçeklik uygulamasının kaba motor becerileri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019;5(3):77-87.
 • Gökgöz ER. Ankilozan Spondilit Hastalarında Uygulanan Sanal Gerçeklik Rehabilitasyon Yaklaşımının Düşme Riski, Denge, Yürüme ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Kaplan B. Çocuklarda Damar Yolu Açma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Etkisi. [Doktora Tezi]. Kayseri, Türkiye: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Ersöz A, Ceylan M. Bilişim teknolojilerinin otizm spektrum bozukluğunun tedavisinde kullanımı. Bilişim. 2014;30:28-29.
 • Yang D, Zhou J, Chen R, et al. Expert consensus on the metaverse in medicine. Clinical eHealth, 2022;5:1-9.
 • Gorrino A, De Gasperis G. Virtual laboratory for the training of health workers in Italy. Advances in Intelligent and Soft Computing and Artificial Intelligence, 151 AISC, 41-48. Springer, Berlin; 2012.
 • Ma M, Zheng H, Mcneill M, et al. Virtual reality and serious games in healthcare. In Advanced computational intelligence paradigms in healthcare 6. Virtual reality in psychotherapy, rehabilitation, and assessment (pp. 169-192). Springer, Berlin, Heidelberg; 2011.
There are 48 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Şeymanur Başol 0000-0003-4799-2441

Hilal Akman Dömbekci 0000-0003-0089-860X

Yunus Emre Öztürk 0000-0002-6178-6129

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 29, 2023
Acceptance Date January 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 19

Cite

JAMA Başol Ş, Akman Dömbekci H, Öztürk YE. Metaverse Evreninde Sağlık Hizmetleri. IGUSABDER. 2023;:275–289.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)