Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Yeni Bir Rinosinüzit Modeli Geliştirmek: Bir Hayvan Deneyi

Year 2023, Issue: 20, 419 - 430, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1288982

Abstract

Amaç: Yeni bir akut bakteriyel rinosinüzit modeli geliştirmektir.
Yöntem: Çalışmada kobay hayvanlar dört gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki hayvanların sağ nazal kavitelerine Streptococcus pneumoniae süspansiyonu damlatılmıştır. İkinci grupta, steril serum emdirilmiş merosel şeritler hayvanların sağ nazal pasajlarına pasajı kapatacak şekilde yerleştirilmiştir. Üçüncü grupta, Streptococcus pneumoniae emdirilmiş merosel şeritler hayvanların sağ nazal kavitelerine yerleştirilmiştir. Dördüncü grup ise herhangi bir girişim veya işlem yapılmayan hayvanların bulunduğu kontrol grubudur. Girişimleri takiben 7., 14., 28., 35. günlerde intranazal kültürler incelenmiş, bilgisayarlı tomografi (CT) görüntüleri tüm kobay hayvanlarından alınmış, ve radyoloji olarak rinosinüsit tespit edilen hayvanlardan iki tanesi rastlantısal olarak seçilerek her hafta dekapite edilmiştir. Sakrifiye edilen kobayların sinüsleri ve nazal spesimenleri histopatolojik olarak incelenmiştir.
Bulgular: Histopatolojik ve radyolojik incelemelerin yapıldığı nazal örneklemeler inflamatuar reaksiyonun ciddiyetini gözlemlemeyi sağlamıştır. Akut bakteriyel rinosinüzit, kontrol grubu hariç tüm gruplardaki kobaylarda indüklenmiştir. Üçüncü gruptaki kobaylarda ilk iki gruba nazaran daha ciddi bir inflamasyon gözlenmiştir. Kontrol grubunda herhangi bir inflamatuar reaksiyon bulunmamıştır. Ayrıca kobay hayvanlarının normal florası da incelenmiştir.
Sonuç: Kobay hayvanı deneysel olarak rinosinüzit oluşturmak için çok uygun bir hayvan deneyi modelidir. Kobay hayvanı cerrahi manipülasyondaki kısıtlılığa rağmen, ilerdeki potansiyel genetik ve inflamasyon çalışmaları için alternatif bir model olacaktır.

References

 • Hilding AH. Experimental sinus surgery; some experiments on ventilation and sinusitis. Laryngoscope. 1948;58(10):1098-1102.
 • Kelemen G. The nasal and paranasal cavities of the rabbit in experimental work. AMA Arch Otolaryngol. 1955;61(5):497-512.
 • Maeyama T. A study of experimental sinusitis in rabbits. Auris Nasus Larynx. 1981;8(2):87-97.
 • Bomer K, Brichta A, Baroody F, Boonlayangoor S, Li X, Naclerio RM. A Mouse model of acute bacterial rhino sinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;124(11):1227-32.
 • Jacob A, Faddis BT, Chole RA. Chronic bacterial rhino sinusitis: Description of a mouse model. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;127(6):657-64.
 • Jeon SY, Kim JP, Kim EA, Ahn SK, Kim BG. Rat model of platelet-activating factor- induced rhino sinusitis. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2005;114(5):393-8.
 • Zhang F, An Y, Li Z, Zhao C. A novel model of invasive fungal rhino sinusitis in rats. Am J Rhinol Allergy. 2013;27(5):361-6.
 • Ramadan HH, Meek RB, Dawson GS, Spirou GA, Cuff CF, Berrebi AS. Histologic and immunologic observations of viral-induced rhino sinusitis in the mouse. Am J Rhinol. 2002;16(1):61-7.
 • Liang KL, Jiang RS, Wang RC, et al. Upper airway inflammation exacerbates bronchial hyperactivity in mouse models of rhino sinusitis and allergic asthma. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(7):532-42.
 • Drettner B, Johansson P, Kumlien J. Experimental acute sinusitis in rabbit. A study of mucosal blood flow. Acta Otolaryngol. 1987;103:432-4.
 • Phillips JE, Ji L, Rivelli MA, Chapman RW, Corboz MR. Three-dimensional analysis of rodent paranasal sinus cavities from X-ray computed tomography (CT) scans. Can J Vet Res. 2009;73(3):205-11.
 • Marks SC. Acute sinusitis in the rabbit: A new rhinogenic model. Laryngoscope. 1997;107:1579–1585.
 • Dufour X, Kauffmann-Lacroix C, Goujon JM, Grollier G, Rodier MH, Klossek JM. Experimental model of fungal sinusitis: A pilot study in rabbits. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2005;114:167–172.
 • Kim HS, Jeon SY, Ahn SK, et al. A rat model of acute bacterial rhino sinusitis induced by Staphylococcus aureus. Korean J Otolaryngol-Head Neck Surg. 2005;48(6):735-740.
 • Khalmuratova R. A rat model of acute rhino sinusitis induced by alphatoxin of Staphylococcus aureus [dissertation]. Chinju: Gyeong-Sang National University; 2006.
 • Kara CO, Cetin CB, Colakoğlu N, Sengül M, Pakdemirli E. Experimentally induced rhino sinusitis in rabbits. J Otolaryngol. 2002;31(5):294-8.

Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment

Year 2023, Issue: 20, 419 - 430, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1288982

Abstract

Aim: To develop a new model of acute bacterial rhinosinusitis.
Method: We divided guinea pigs into four groups in this study. In the primary group of guinea pigs, right nasal cavities of the animals were vaccinated with Streptococcus pneumoniae suspension. In the second group, sponge strips saturated with sterile saline into the right nasal cavities of animals. In the third group, sponge strips saturated with Streptococcus pneumoniae suspension in the right nasal cavities of animals. The fourth group was control group, which was exposed to no intervention. After 7, 14, 28, 35 days from interventions, intranasal cultures were obtained, computed tomography (CT) scans were imaged from all of the guinea pigs, and two randomly selected guinea pigs that were detected as having rhinosinusitis radiologically were killed every week. The sinuses and nasal specimens of sacrificed guinea pigs were prepared for histopathological investigation.
Results: Radiological and histopathological examinations of nasal samples were performed to observe the severity of the inflammatory reaction. Acute bacterial rhinosinusitis was induced in all groups of subject animals except the control group. More severe inflammation was seen in the third group of subject animals compared to the first and second groups. No inflammatory reaction was found in the control group. We also evaluated the normal flora of guinea pigs.
Conclusion: The guinea pig is certainly a true model for developing rhinosinusitis. Guinea pigs should be considered as an alternative model for further potential studies of genetics and inflammation, even though surgical manipulation is limited.

References

 • Hilding AH. Experimental sinus surgery; some experiments on ventilation and sinusitis. Laryngoscope. 1948;58(10):1098-1102.
 • Kelemen G. The nasal and paranasal cavities of the rabbit in experimental work. AMA Arch Otolaryngol. 1955;61(5):497-512.
 • Maeyama T. A study of experimental sinusitis in rabbits. Auris Nasus Larynx. 1981;8(2):87-97.
 • Bomer K, Brichta A, Baroody F, Boonlayangoor S, Li X, Naclerio RM. A Mouse model of acute bacterial rhino sinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;124(11):1227-32.
 • Jacob A, Faddis BT, Chole RA. Chronic bacterial rhino sinusitis: Description of a mouse model. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;127(6):657-64.
 • Jeon SY, Kim JP, Kim EA, Ahn SK, Kim BG. Rat model of platelet-activating factor- induced rhino sinusitis. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2005;114(5):393-8.
 • Zhang F, An Y, Li Z, Zhao C. A novel model of invasive fungal rhino sinusitis in rats. Am J Rhinol Allergy. 2013;27(5):361-6.
 • Ramadan HH, Meek RB, Dawson GS, Spirou GA, Cuff CF, Berrebi AS. Histologic and immunologic observations of viral-induced rhino sinusitis in the mouse. Am J Rhinol. 2002;16(1):61-7.
 • Liang KL, Jiang RS, Wang RC, et al. Upper airway inflammation exacerbates bronchial hyperactivity in mouse models of rhino sinusitis and allergic asthma. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(7):532-42.
 • Drettner B, Johansson P, Kumlien J. Experimental acute sinusitis in rabbit. A study of mucosal blood flow. Acta Otolaryngol. 1987;103:432-4.
 • Phillips JE, Ji L, Rivelli MA, Chapman RW, Corboz MR. Three-dimensional analysis of rodent paranasal sinus cavities from X-ray computed tomography (CT) scans. Can J Vet Res. 2009;73(3):205-11.
 • Marks SC. Acute sinusitis in the rabbit: A new rhinogenic model. Laryngoscope. 1997;107:1579–1585.
 • Dufour X, Kauffmann-Lacroix C, Goujon JM, Grollier G, Rodier MH, Klossek JM. Experimental model of fungal sinusitis: A pilot study in rabbits. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2005;114:167–172.
 • Kim HS, Jeon SY, Ahn SK, et al. A rat model of acute bacterial rhino sinusitis induced by Staphylococcus aureus. Korean J Otolaryngol-Head Neck Surg. 2005;48(6):735-740.
 • Khalmuratova R. A rat model of acute rhino sinusitis induced by alphatoxin of Staphylococcus aureus [dissertation]. Chinju: Gyeong-Sang National University; 2006.
 • Kara CO, Cetin CB, Colakoğlu N, Sengül M, Pakdemirli E. Experimentally induced rhino sinusitis in rabbits. J Otolaryngol. 2002;31(5):294-8.

Details

Primary Language English
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Başak ÇAYPINAR ESER
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-3782-4738
Türkiye


Mustafa Salih CANPOLAT This is me
HospitalTürk Hospital
0000-0001-6163-4769
Türkiye


Pembe Gül GÜNEŞ
Memorial Hospital
0000-0002-4982-5156
Türkiye


Arzu İRVEM
Kanuni Sultan Suleiman Training and Research Hospital
0000-0003-1307-4538
Türkiye


Sema ZER TOROS
Haydarpasa Numune Training and Research Hospital
0000-0003-3125-732X
Türkiye


Aslı ŞAHİN YILMAZ
Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital
0000-0002-7846-9453
Türkiye


Çağatay OYSU
MARMARA UNIVERSITY
0000-0002-6756-8456
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @research article { igusabder1288982, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {419 - 430}, doi = {10.38079/igusabder.1288982}, title = {Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment}, key = {cite}, author = {Çaypınar Eser, Başak and Canpolat, Mustafa Salih and Güneş, Pembe Gül and İrvem, Arzu and Zer Toros, Sema and Şahin Yılmaz, Aslı and Oysu, Çağatay} }
APA Çaypınar Eser, B. , Canpolat, M. S. , Güneş, P. G. , İrvem, A. , Zer Toros, S. , Şahin Yılmaz, A. & Oysu, Ç. (2023). Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 419-430 . DOI: 10.38079/igusabder.1288982
MLA Çaypınar Eser, B. , Canpolat, M. S. , Güneş, P. G. , İrvem, A. , Zer Toros, S. , Şahin Yılmaz, A. , Oysu, Ç. "Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 419-430 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1288982>
Chicago Çaypınar Eser, B. , Canpolat, M. S. , Güneş, P. G. , İrvem, A. , Zer Toros, S. , Şahin Yılmaz, A. , Oysu, Ç. "Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 419-430
RIS TY - JOUR T1 - Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment AU - BaşakÇaypınar Eser, Mustafa SalihCanpolat, Pembe GülGüneş, Arzuİrvem, SemaZer Toros, AslıŞahin Yılmaz, ÇağatayOysu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1288982 DO - 10.38079/igusabder.1288982 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 430 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1288982 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1288982 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment %A Başak Çaypınar Eser , Mustafa Salih Canpolat , Pembe Gül Güneş , Arzu İrvem , Sema Zer Toros , Aslı Şahin Yılmaz , Çağatay Oysu %T Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1288982 %U 10.38079/igusabder.1288982
ISNAD Çaypınar Eser, Başak , Canpolat, Mustafa Salih , Güneş, Pembe Gül , İrvem, Arzu , Zer Toros, Sema , Şahin Yılmaz, Aslı , Oysu, Çağatay . "Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 419-430 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1288982
AMA Çaypınar Eser B. , Canpolat M. S. , Güneş P. G. , İrvem A. , Zer Toros S. , Şahin Yılmaz A. , Oysu Ç. Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment. IGUSABDER. 2023; (20): 419-430.
Vancouver Çaypınar Eser B. , Canpolat M. S. , Güneş P. G. , İrvem A. , Zer Toros S. , Şahin Yılmaz A. , Oysu Ç. Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 419-430.
IEEE B. Çaypınar Eser , M. S. Canpolat , P. G. Güneş , A. İrvem , S. Zer Toros , A. Şahin Yılmaz and Ç. Oysu , "Developing A New Model for Rhinosinusitis: Animal Experiment", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 419-430, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1288982

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)