Review
PDF BibTex RIS Cite

Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi

Year 2023, Issue: 20, 714 - 723, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1307475

Abstract

Halluks valgus deformitesi, birinci metatarsofalangeal eklemin laterale rotasyonu ve proksimal falanksın mediale rotasyonu ile karakterize, ağrı, şişlik ve bunyonun eşlik ettiği 3 boyutlu kompleks bir deformitedir. Halluks valgus deformitesi, kadınlarda, erkeklere göre daha sık görülmekte olup yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Halluks valgus deformitesinin oluşmasında intrinsik ve ekstrinsik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir, ancak tam nedeni hala bilinememektedir. İnsanların ayaklarını yere basarken ayak tabanlarına uyguladığı basınç olarak tanımlanan plantar basınç, ayaktaki dağılımları sayesinde son zamanlarda çeşitli ayak bozukluklarını araştırmak ve teşhis etmek için güvenilir bir biyomekanik parametre olarak kabul edilmektedir. Ayakta durma, yürüme veya diğer aktiviteler sırasında yapılan ayak tabanı basınç ölçümleri, ayak bileği, diz, kalça, sırt ve diğer patomekanikleri içeren deformitelerin değerlendirilmesi için detaylı bilgi sağlamaktadır. Aynı zamanda deformitelerin ilerlemesini takip etmek için hedef odaklı ölçüm sonuçları sunmaktadır. Bazı araştırma grupları, ayak tabanı basınç dağılımları teknolojisinin farklı ayak anormalliklerinin teşhisi ve analizi için potansiyelini kabul etmektedir. Statik ve dinamik olarak iki şekilde gerçekleştirilen pedobarografik analiz, literatürde halluks valgus deformitesine sahip kişilerin plantar basıncını ölçmede sık kullanılmıştır. Ancak bazı çalışmalarda plantar basınç ölçen tabanlıklar da kullanılmıştır. Literatür, geçmişten günümüze gelen bilgiler ışığında incelendiğinde halluks valgus ve plantar basınç ilişkisine yönelik tam bir fikir birliği bulunamamakta olup, farklı görüşler öne sürülmektedir.

References

 • Towers JD, Deible CT, Golla SK. Foot and ankle biomechanics. Semin Musculoskelet Radiol. 2003;7(1):67-74. doi:10.1055/s-2003-41086.
 • Ray JJ, Friedmann AJ, Hanselman AE, et al. Hallux Valgus. Foot & Ankle Orthopaedics. 2019;4(2). doi:10.1177/2473011419838500.
 • Nix S, Smith M, Vicenzino B. Prevalence of hallux valgus in the general population: A systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res. 2010;3:21. doi:10.1186/1757-1146-3-21.
 • Coughlin MJ. Juvenile hallux valgus: Etiology and treatment. Foot & Ankle International. 1995;16(11):682–697. doi:10.1177/107110079501601104.
 • Coughlin MJ, Jones CP. Hallux valgus and first ray mobility. A prospective study. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume. 2007;89(9):1887–1898. doi:10.2106/JBJS.F.01139.
 • Nery C, Coughlin MJ, Baumfeld D, Ballerini FJ, Kobata S. Hallux valgus in males-part 1: demographics, etiology, and comparative radiology. Foot & Ankle International. 2013;34(5):629–635. doi:10.1177/1071100713475350.
 • Piqué-Vidal C, Solé MT, Antich J. Hallux valgus inheritance: pedigree research in 350 patients with bunion deformity. The Journal of Foot and Ankle Surgery: Official Publication of the American College of Foot and Ankle Surgeons. 2007;46(3):149–154. doi:10.1053/j.jfas.2006.10.011.
 • Natsaridis P, Goulas V, Poulios T, et al. A new alternative surgical treatment of hallux valgus, in moderate to severe cases of the disease with a two-and-a-half-year follow-up. Cureus. 2021;13(4):e14334. doi:10.7759/cureus.14334.
 • Hoffmeyer P, Cox JN, Blanc Y, Meyer JM, Taillard W. Muscle in hallux valgus. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1988;(232):112–118.
 • Samoto N, Higuchi K, Sugimoto K, Tanaka Y, Takakura Y. Electromyographical evaluation of the effect on the active abduction exercise of the big toe for hallux valgus deformity. J Jap Soc Surg Foot. 2000;21:12-6.
 • Perera AM, Mason L, Stephens MM. The pathogenesis of hallux valgus. J BoneJoint Surg Am. 2011;93(17):1650-1661. doi:10.2106/JBJS.H.01630.
 • Golightly YM, Hannan MT, Dufour AB, Renner JB, Jordan JM. Factors associated with hallux valgus in a community-based cross-sectional study of adults with and without osteoarthritis. Arthritis Care & Research. 2015;67(6):791–798. doi:10.1002/acr.22517.
 • Bonney G, Macnab I. Hallux valgus and hallux rigidus; a critical survey of operative results. The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume. 1952;34-B(3):366–385. doi:10.1302/0301-620X.34B3.366.
 • Lowery NJ, Wukich DK. Adolescent hallux valgus: evaluation and treatment. Operative Techniques in Orthopaedics. 2009;19(1):52-57.
 • Roddy E, Zhang W, Doherty M. Prevalence and associations of hallux valgus in a primary care population. Arthritis and Rheumatism. 2008;59(6):857–862. doi:10.1002/art.2370.
 • Kato T, Watanabe S. The etiology of hallux valgus in Japan. Clinical Orthopaedics. 1981;157:78-81.
 • Saro C, Jensen I, Lindgren U. Fellander L. Quality-of-life outcome after hallux valgus surgery. Quality of Life Research. 2007;16:731-738. doi:10.1007/s11136-007-9192-6.
 • Ferrari J, Higgins JP, Williams RL. Interventions for treating hallux valgus (abductovalgus) and bunions. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2000;(2):CD000964. doi:10.1002/14651858.CD000964.
 • Mann RA, Coughlin MJ. Hallux valgus--etiology, anatomy, treatment and surgical considerations. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1981;(157):31–41.
 • Ramirez-Bautista JA, Hernández-Zavala A, Chaparro-Cárdenas SL, Huerta-Ruelas JA. Review on plantar data analysis for disease diagnosis. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2018;38(2):342-361. https://doi.org/10.1016/j.bbe.2018.02.004.
 • Katoh Y, Chao EY, Laughman RK, Schneider E, Morrey BF. Biomechanical analysis of foot function during gait and clinical applications. Clin Orthop Relat Res. 1983;177:23–33. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6861400/.
 • Soames RW. Foot pressure patterns during gait. J Biomed Eng. 1985;7(2):120-126. doi:10.1016/0141-5425(85)90040-8.
 • Duckworth T, Betts RP, Franks CI, Burke J. The measurement of pressures under the foot. Foot Ankle. 1982;3(3):130-141. doi:10.1177/107110078200300303.
 • Orlin MN, McPoil TG. Plantar pressure assessment. Phys Ther. 2000;80(4):399-409. doi:10.1093/ptj/80.4.399.
 • Hoffmann UK, Götze M, Wiesenreiter K, Müller O, Wünschel M, Mittag F. Transfer of plantar pressure from the medial to the central forefoot in patients with hallux valgus. BMC Musculoskeletal Disorders. 2019;20(1):149. doi:10.1186/s12891-019.
 • Koller U, Willegger M, Windhager R, Wanivenhaus A, Trnka HJ, Schuh R. Plantar pressure characteristics in hallux valgus feet. Journal of orthopaedic research: Official Publication of the Orthopaedic Research Society. 2014;32(12):1688–1693. doi:10.1002/jor.22707.
 • Yokozuka M, Okazaki K, Sakamoto Y, Takahashi K. Correlation between functional ability, toe flexor strength, and plantar pressure of hallux valgus in young female adults: a cross-sectional study. Journal of Foot and Ankle Research. 2020;13(1):44. doi:10.1186/s13047-020-00411-1.
 • Hida T, Okuda R, Yasuda T, Jotoku T, Shima H, Neo M. Comparison of plantar pressure distribution in patients with hallux valgus and healthy matched controls. Journal of orthopaedic science: Official Journal of the Japanese Orthopaedic Association. 2017;22(6):1054–1059. doi:10.1016/j.jos.2017.08.008.
 • Martínez-Nova A, Sánchez-Rodríguez R, Pérez-Soriano P, Llana-Belloch S, Leal-Muro A, Pedrera-Zamorano JD. Plantar pressures determinants in mild Hallux Valgus. Gait & Posture. 2010;32(3):425–427. doi:10.1016/j.gaitpost.2010.06.015.
 • Bryant AR, Tinley P, Cole JH. Plantar pressure and radiographic changes to the forefoot after the Austin bunionectomy. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2005;95(4):357–365. doi:10.7547/0950357.
 • Iliou K, Paraskevas G, Kanavaros P, Gekas C, Barbouti A, Kitsoulis P. Relationship between pedographic analysis and the Manchester scale in hallux valgus. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2015;49(1):75–79. doi:10.3944/AOTT.2015.14.0012.
 • Verdu Roman C, Martinez Gimenez E, Bustamante Suarez de Puga D, Mas Martinez J, Morales Santias M, Sanz-Reig J. Radiographic measurements have limited effect in dynamic plantar pressures in hallux valgus patients. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022;32(1):19-26. doi:10.1007/s00590-021-02906-4.
 • Ferrari J, Watkinson D. Foot pressure measurement differences between boys and girls with reference to hallux valgus deformity and hypermobility. Foot Ankle Int. 2005;26(9):739-747. doi:10.1177/107110070502600912.
 • Wen J, Ding Q, Yu Z, Sun W, Wang Q, Wei K. Adaptive changes of foot pressure in hallux valgus patients. Gait Posture. 2012;36(3):344-349. doi:10.1016/j.gaitpost.2012.03.030.

Plantar Pressure Changes in Hallux Valgus Deformity

Year 2023, Issue: 20, 714 - 723, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1307475

Abstract

Hallux valgus deformity is a three-dimensional complex deformity characterized by lateral rotation of the first metatarsophalangeal joint and medial rotation of the proximal phalanx, accompanied by pain, swelling, and the presence of a bunion. Hallux valgus deformity is more common in women than men and its prevalence increases with age. Intrinsic and extrinsic factors are believed to play a role in developing hallux valgus deformity, but the exact cause is still unknown. Plantar pressure, defined as the pressure exerted by individuals on the soles of their feet when standing, has recently been accepted as a reliable biomechanical parameter for investigating and diagnosing various foot disorders. Plantar pressure measurements during standing, walking, or other activities provide detailed information for evaluating deformities involving the ankle, knee, hip, back, and other pathomechanics. They also provide targeted measurement results for monitoring the progression of deformities. Some research groups acknowledge the potential of plantar pressure distribution technology for diagnosing and analysing different foot abnormalities. Pedobarographic analysis, performed in static and dynamic modes, has been widely used in the literature to measure plantar pressure in individuals with hallux valgus deformity. However, in some studies, pressure-sensing insoles have also been used. When examining the literature based on the knowledge accumulated from the past to the present, there is no consensus on the relationship between hallux valgus and plantar pressure, and different views have been put forward.

References

 • Towers JD, Deible CT, Golla SK. Foot and ankle biomechanics. Semin Musculoskelet Radiol. 2003;7(1):67-74. doi:10.1055/s-2003-41086.
 • Ray JJ, Friedmann AJ, Hanselman AE, et al. Hallux Valgus. Foot & Ankle Orthopaedics. 2019;4(2). doi:10.1177/2473011419838500.
 • Nix S, Smith M, Vicenzino B. Prevalence of hallux valgus in the general population: A systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res. 2010;3:21. doi:10.1186/1757-1146-3-21.
 • Coughlin MJ. Juvenile hallux valgus: Etiology and treatment. Foot & Ankle International. 1995;16(11):682–697. doi:10.1177/107110079501601104.
 • Coughlin MJ, Jones CP. Hallux valgus and first ray mobility. A prospective study. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume. 2007;89(9):1887–1898. doi:10.2106/JBJS.F.01139.
 • Nery C, Coughlin MJ, Baumfeld D, Ballerini FJ, Kobata S. Hallux valgus in males-part 1: demographics, etiology, and comparative radiology. Foot & Ankle International. 2013;34(5):629–635. doi:10.1177/1071100713475350.
 • Piqué-Vidal C, Solé MT, Antich J. Hallux valgus inheritance: pedigree research in 350 patients with bunion deformity. The Journal of Foot and Ankle Surgery: Official Publication of the American College of Foot and Ankle Surgeons. 2007;46(3):149–154. doi:10.1053/j.jfas.2006.10.011.
 • Natsaridis P, Goulas V, Poulios T, et al. A new alternative surgical treatment of hallux valgus, in moderate to severe cases of the disease with a two-and-a-half-year follow-up. Cureus. 2021;13(4):e14334. doi:10.7759/cureus.14334.
 • Hoffmeyer P, Cox JN, Blanc Y, Meyer JM, Taillard W. Muscle in hallux valgus. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1988;(232):112–118.
 • Samoto N, Higuchi K, Sugimoto K, Tanaka Y, Takakura Y. Electromyographical evaluation of the effect on the active abduction exercise of the big toe for hallux valgus deformity. J Jap Soc Surg Foot. 2000;21:12-6.
 • Perera AM, Mason L, Stephens MM. The pathogenesis of hallux valgus. J BoneJoint Surg Am. 2011;93(17):1650-1661. doi:10.2106/JBJS.H.01630.
 • Golightly YM, Hannan MT, Dufour AB, Renner JB, Jordan JM. Factors associated with hallux valgus in a community-based cross-sectional study of adults with and without osteoarthritis. Arthritis Care & Research. 2015;67(6):791–798. doi:10.1002/acr.22517.
 • Bonney G, Macnab I. Hallux valgus and hallux rigidus; a critical survey of operative results. The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume. 1952;34-B(3):366–385. doi:10.1302/0301-620X.34B3.366.
 • Lowery NJ, Wukich DK. Adolescent hallux valgus: evaluation and treatment. Operative Techniques in Orthopaedics. 2009;19(1):52-57.
 • Roddy E, Zhang W, Doherty M. Prevalence and associations of hallux valgus in a primary care population. Arthritis and Rheumatism. 2008;59(6):857–862. doi:10.1002/art.2370.
 • Kato T, Watanabe S. The etiology of hallux valgus in Japan. Clinical Orthopaedics. 1981;157:78-81.
 • Saro C, Jensen I, Lindgren U. Fellander L. Quality-of-life outcome after hallux valgus surgery. Quality of Life Research. 2007;16:731-738. doi:10.1007/s11136-007-9192-6.
 • Ferrari J, Higgins JP, Williams RL. Interventions for treating hallux valgus (abductovalgus) and bunions. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2000;(2):CD000964. doi:10.1002/14651858.CD000964.
 • Mann RA, Coughlin MJ. Hallux valgus--etiology, anatomy, treatment and surgical considerations. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1981;(157):31–41.
 • Ramirez-Bautista JA, Hernández-Zavala A, Chaparro-Cárdenas SL, Huerta-Ruelas JA. Review on plantar data analysis for disease diagnosis. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2018;38(2):342-361. https://doi.org/10.1016/j.bbe.2018.02.004.
 • Katoh Y, Chao EY, Laughman RK, Schneider E, Morrey BF. Biomechanical analysis of foot function during gait and clinical applications. Clin Orthop Relat Res. 1983;177:23–33. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6861400/.
 • Soames RW. Foot pressure patterns during gait. J Biomed Eng. 1985;7(2):120-126. doi:10.1016/0141-5425(85)90040-8.
 • Duckworth T, Betts RP, Franks CI, Burke J. The measurement of pressures under the foot. Foot Ankle. 1982;3(3):130-141. doi:10.1177/107110078200300303.
 • Orlin MN, McPoil TG. Plantar pressure assessment. Phys Ther. 2000;80(4):399-409. doi:10.1093/ptj/80.4.399.
 • Hoffmann UK, Götze M, Wiesenreiter K, Müller O, Wünschel M, Mittag F. Transfer of plantar pressure from the medial to the central forefoot in patients with hallux valgus. BMC Musculoskeletal Disorders. 2019;20(1):149. doi:10.1186/s12891-019.
 • Koller U, Willegger M, Windhager R, Wanivenhaus A, Trnka HJ, Schuh R. Plantar pressure characteristics in hallux valgus feet. Journal of orthopaedic research: Official Publication of the Orthopaedic Research Society. 2014;32(12):1688–1693. doi:10.1002/jor.22707.
 • Yokozuka M, Okazaki K, Sakamoto Y, Takahashi K. Correlation between functional ability, toe flexor strength, and plantar pressure of hallux valgus in young female adults: a cross-sectional study. Journal of Foot and Ankle Research. 2020;13(1):44. doi:10.1186/s13047-020-00411-1.
 • Hida T, Okuda R, Yasuda T, Jotoku T, Shima H, Neo M. Comparison of plantar pressure distribution in patients with hallux valgus and healthy matched controls. Journal of orthopaedic science: Official Journal of the Japanese Orthopaedic Association. 2017;22(6):1054–1059. doi:10.1016/j.jos.2017.08.008.
 • Martínez-Nova A, Sánchez-Rodríguez R, Pérez-Soriano P, Llana-Belloch S, Leal-Muro A, Pedrera-Zamorano JD. Plantar pressures determinants in mild Hallux Valgus. Gait & Posture. 2010;32(3):425–427. doi:10.1016/j.gaitpost.2010.06.015.
 • Bryant AR, Tinley P, Cole JH. Plantar pressure and radiographic changes to the forefoot after the Austin bunionectomy. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2005;95(4):357–365. doi:10.7547/0950357.
 • Iliou K, Paraskevas G, Kanavaros P, Gekas C, Barbouti A, Kitsoulis P. Relationship between pedographic analysis and the Manchester scale in hallux valgus. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2015;49(1):75–79. doi:10.3944/AOTT.2015.14.0012.
 • Verdu Roman C, Martinez Gimenez E, Bustamante Suarez de Puga D, Mas Martinez J, Morales Santias M, Sanz-Reig J. Radiographic measurements have limited effect in dynamic plantar pressures in hallux valgus patients. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022;32(1):19-26. doi:10.1007/s00590-021-02906-4.
 • Ferrari J, Watkinson D. Foot pressure measurement differences between boys and girls with reference to hallux valgus deformity and hypermobility. Foot Ankle Int. 2005;26(9):739-747. doi:10.1177/107110070502600912.
 • Wen J, Ding Q, Yu Z, Sun W, Wang Q, Wei K. Adaptive changes of foot pressure in hallux valgus patients. Gait Posture. 2012;36(3):344-349. doi:10.1016/j.gaitpost.2012.03.030.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Görkem AÇAR
Quedyne Robocare By Cyberdyne Turkey
0000-0002-0970-8625
Türkiye


Gülşah KONAKOĞLU
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0051-0137
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @review { igusabder1307475, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {714 - 723}, doi = {10.38079/igusabder.1307475}, title = {Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi}, key = {cite}, author = {Açar, Görkem and Konakoğlu, Gülşah} }
APA Açar, G. & Konakoğlu, G. (2023). Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 714-723 . DOI: 10.38079/igusabder.1307475
MLA Açar, G. , Konakoğlu, G. "Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 714-723 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1307475>
Chicago Açar, G. , Konakoğlu, G. "Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 714-723
RIS TY - JOUR T1 - Plantar Pressure Changes in Hallux Valgus Deformity AU - GörkemAçar, GülşahKonakoğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1307475 DO - 10.38079/igusabder.1307475 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 714 EP - 723 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1307475 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1307475 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi %A Görkem Açar , Gülşah Konakoğlu %T Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1307475 %U 10.38079/igusabder.1307475
ISNAD Açar, Görkem , Konakoğlu, Gülşah . "Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 714-723 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1307475
AMA Açar G. , Konakoğlu G. Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi. IGUSABDER. 2023; (20): 714-723.
Vancouver Açar G. , Konakoğlu G. Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 714-723.
IEEE G. Açar and G. Konakoğlu , "Halluks Valgus Deformitesinde Plantar Basınç Değişimi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 714-723, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1307475

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)