Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 114 - 126 2018-05-25

Refinding the Aura of an Artifact which was Lost due to Mechanical Reproduction by the Use of Technological Innovations
Mekanik Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Teknolojik Yenilikler Yolu ile Yeniden Bulmak

İpek Fatma ÇEVİK [1]


Walter Benjamin's article "Art in the Age of Mechanical Reproduction", which he received in 1935, expresses the transformation that technological development has brought about in the works of art. Benjamin's point is that in the newage when the culture industry becomes dominant, the work of art becomes easily reproducible and that these reproductions are lost historically and semantically. Nowadays, as we have witnessed, art works are being reproduced with technical possibilities at a much higher level than Benjamin's time. In this work, the possibility that the auras lost by mechanical reproduction of the work of art can also be won through technical possibilities will be emphasized. 360 degree images shared by the works of art exhibited or 360 degree views and cameras that transmit it live on the network will be the answer to the question of whether to be a guest of the place where the work is exhibited and as a new method of keeping the lost atmosphere watching.

Walter Benjamin'in 1935 yılında kaleme aldığı “Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Yapıtı" makalesi, teknolojik gelişimin sanat eserleri üzerinde meydana getirdiği dönüşümü dile getirmektedir. Benjamin'in üzerinde durduğu nokta, kültür endüstrisinin egemen hale geldiği yeni bir çağda, sanat yapıtının kolaylıkla çoğaltılabilir hale gelmesi ve bu yeniden üretimlerin, esere tarihsel ve anlamsal açıdan kaybettikleridir. Günümüzde de tanık olduğumuz üzere sanat yapıtları, Benjamin'in yaşadığı dönemden çok daha ileri seviyede teknik imkânlarla yeniden üretime uğramaktadır. Bu çalışmada, sanat eserinin mekanik yeniden üretimiyle kaybettiği aurasının yine teknik imkânlar yoluyla kazanabilmesinin olasılığı üzerinde durulacaktır. Sanat eserinin sergilendiği alanlardan paylaşılan 360 derece görüntülerin ya da 360 derece görebilen ve bunu ağ üzerinden canlı akışla ileten kameraların ortaya çıkmasıyla, yapıtın sergilendiği mekâna konuk olmak, kaybedilen atmosferi izleyene yaşatılma adına yeni bir yöntem olarak karşılanabilir mi sorusuna cevap aranacaktır.   

 • ALİOĞLU, Nazan, “Yeni Medya Sanatı ve Estetiği”, İstanbul, Papatya Yayıncılık, 2011.
 • AYDOĞAN, Filiz ve KIRIK, Ali Murat, “Alternatif Medya Olarak Yeni Medya”, 2012-Aralık, Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı 18, s. 215-216.
 • BAŞTANLAR, Yalın, “Parameter Extractionand Image Enhancement for Catadioptric Omnidirectional Cameras”, Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü. Enformatik Enstitüsü, Ankara, 2005.
 • BENJAMIN, Walter, “Walter Benjamin, Pasajlar”, çev. Ahmet Cemal, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1993, 2002.
 • BERGER, John, "Görme Biçimleri”, çev. Yurdanur Salman, İstanbul, Metis Yayınları, 1995.
 • BURKE, Peter, “Afişten Heykele, Minyatürden Fotoğrafa Tarihin Görgü Tanıkları”, çev. Zeynep Yelçen, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2003.
 • CHUN, Wendy Hui Kyong & KEENAN, Thomas, “New Media, Old Media: a History and Theory Reader” Psychology Press, 2006.
 • DANT, Tim, & GILLOCH, Graeme, “Pictures of The Past: Benjamin and Barthes on Photography”, European Journal of Cultural Studies, 5(1), 5-25, 2002, s. 2, 5, DOI: 10.1177/1364942002005001153,
 • DIJK, Jan van, “Ağ Toplumu”, çev. Özlem Sakin, Kafka Yayınevi, 2016.
 • FECHEYR-LIPPENS, Andrew, “A Review of HTTP Live Streaming”, Internet Citation, 2010-Ocak, s. 1, 37.
 • KÜNÜÇEN, Hale ve OLGUNTÜRK, Kağan, “Görsel İletişim Öğelerinin Yeni Bir Medya Dili Olarak Sinemada Yeniden Tasarımı”, İstanbul, In International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 2014-Nisan, s. 24, 26.
 • PARIAN, Jafar Amiri, “Sensor Modeling, Calibrationand Point Positining with Terrestrial Panoramic Cameras”, Doktora Tezi, E.T.H. Zurich, Switzerland, 2007.
 • ROBINS, Kevin, “IntotheImage-Culture and Politics in The Field of Vision, İmaj - Görmenin kültür ve politikası”, çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2013.
 • ŞAHİN, Muzaffer ve ŞAHİN, Gökçe, “Geleneksel Medyanın Yeni Rakibi: Yeni Medya ve Canlı Yayınlar”, Yeni Medya E-Dergi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sayı:1 Cilt:2016/Güz, 2016, s. 54.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-4917-6675
Author: İpek Fatma ÇEVİK
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 25, 2018

APA Çevik, İ . (2018). Mekanik Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Teknolojik Yenilikler Yolu ile Yeniden Bulmak . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 114-126 . DOI: 10.17336/igusbd.331612