Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher İstanbul Gelisim University | dergi.gelisim.edu.tr


Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There is no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

Editor: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Assistant EditorsAssoc. Prof. Dr. Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU (ydbirincioglu@gelisim.edu.tr), Asst. Prof. Dr. Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr), Asst. Prof. Dr. Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr), Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN (tugur@gelisim.edu.tr), Lecturer İbrahim Halil YAŞAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7117, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher İstanbul Gelisim University | dergi.gelisim.edu.tr
Cover Image


Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There is no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

Editor: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Assistant EditorsAssoc. Prof. Dr. Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU (ydbirincioglu@gelisim.edu.tr), Asst. Prof. Dr. Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr), Asst. Prof. Dr. Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr), Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN (tugur@gelisim.edu.tr), Lecturer İbrahim Halil YAŞAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7117, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

Volume 8 - Issue 1 - Jan 15, 2021
 1. İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 14
  Hakan BEKTAŞ, Sema AKMAN, Ege YEŞİLALTAY
 2. Proaktif Kariyer Adanmışlığı Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması
  Pages 15 - 28
  Aziz MUSLU, Abdülnaim TEMUR
 3. Duygusal Emek ile İş Stresi İlişkisinin İncelenmesi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 29 - 50
  Hidayet YILDIZ, Merve KOÇOĞLU SAZKAYA
 4. Yönetimde Duygusal Zekâ ve İşyeri Mutluluğu İlişkisi: Okul Yöneticileri Örneği
  Pages 51 - 66
  Saffet KARAYAMAN
 5. Havacılık Sektöründe Psikolojik Sahiplenme ve Devamsızlık İlişkisi
  Pages 67 - 78
  Leyla ŞENOL, Burcu ÜZÜM
 6. Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 79 - 92
  Feyzi KAYSİ, Emrah AYDEMİR, Mehmet YAVUZ
 7. Vakıfların Kurumsal İmajı Üzerinde Lider Etkisi: TEMA Vakfı ve Hayrettin Karaca
  Pages 93 - 110
  Ayla TOPUZ SAVAŞ, Bahar SUVACI
 8. Çalışma Yaşamında Engelli Kadınların İstihdam Süreçleri: Yozgat Örneği
  Pages 111 - 126
  Hülya ÇAKIR
 9. Destinasyon İmajının Algılanan Değer ve Deneyim Kalitesine Etkisi: Kültür Turistleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 127 - 144
  Çetin AKKUŞ, Aykut ŞİMŞEK
 10. Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi
  Pages 145 - 166
  Emircan YILMAZ, Cihan CANBOLAT, Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
 11. Petrol Fiyatları, Döviz Kuru Rejimi ve Rusya Ekonomisi
  Pages 167 - 180
  Levent GÜL, Nükhet DOĞAN, Hakan BERUMENT
 12. İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme
  Pages 181 - 191
  Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU, Murat YAŞLIOĞLU
 13. Sınıflarda Travma Yaşantısı Olan Öğrenciler için Önleyici Bir Tedbir Olarak Tetikleyici Uyarısı Kullanımı
  Pages 192 - 203
  Berk Efe ALTINAL
 14. Gerçekliğin Yeni Dünyası ve İletişim Alanı Olarak Sanal Sayısal Oyunlar
  Pages 204 - 215
  İpek SUCU
 15. MİLLİYETÇİLİK
  Pages 216 - 218
  Talha Göktuğ GÖNEN
 16. İSTİF ÇAĞI
  Pages 219 - 225
  Sibel TAŞKIN
 17. ÖLÇEK GELİŞTİRME: KURAM ve UYGULAMALAR
  Pages 226 - 228
  Şenay KEÇECİ
Indexes and Platforms