Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher İstanbul Gelisim University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd


Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There is no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges application in our journal.

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Editor) (noztas@gelisim.edu.tr)

Onur ÖZDEMİR, PhD (Asst. Editor) (onozdemir@gelisim.edu.tr

Viktoriia DEMYDOVA, PhD (Asst. Editor) (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TR

Phone: +90 212 4227000 / ext. 377, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher İstanbul Gelisim University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd
Cover Image


Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There is no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges application in our journal.

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Editor) (noztas@gelisim.edu.tr)

Onur ÖZDEMİR, PhD (Asst. Editor) (onozdemir@gelisim.edu.tr

Viktoriia DEMYDOVA, PhD (Asst. Editor) (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TR

Phone: +90 212 4227000 / ext. 377, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

Volume 6 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Zamanla Değişen Parametreli Genişletilmiş Taylor Kuralı: Türkiye için Finansal İstikrarın Rolü
  Pages 1 - 17
  Kübra COŞAR, Nezir KÖSE
 2. Sürdürülebilir Kalkınma Çağında Kurumların Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Oteller Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 18 - 36
  Nesrin CANPOLAT, Ebru ÖZTÜRK
 3. Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
  Pages 37 - 52
  Mustafa Tevfik KARTAL
 4. Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri
  Pages 53 - 75
  Engin YILMAZ, İbrahim Sarper KARAKADILAR
 5. Tüketici Düşmanlığının Ülke İmajı, Ürün Değerlendirme ve Yabancı Ürün Satın Alma İsteğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 76 - 101
  Sevgi Ayşe ÖZTÜRK, Fatma Zeynep ÖZATA, Fuat EROL
 6. Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği
  Pages 102 - 119
  Zerrin Funda ÜRÜK, Didem YILMAZ, Semra BORAN
 7. Okulöncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin Yönetim Becerileri ile Etkileme Güçleri Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 120 - 144
  Cebrail HAVEYDİ, Yusuf ALPAYDIN
 8. Türkiye’de Engelli Bireyler ve Seçimlere Katılım
  Pages 145 - 163
  Betül AKYOL, Ender AKYOL
 9. Ahmet Mithat Efendi’de Sa’y U Amel Düşüncesi ve Râkım Efendi
  Pages 164 - 182
  Kenan DEMİR
 10. US and the Arctic Region in the Era of Climate Change: A Brief Analysis of the Evolution of US Arctic Foreign Policy Since 2000s
  Pages 183 - 199
  Emirhan ALTUNKAYA
 11. II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E: İKİ DEVRİM; İKİ SÜREÇ
  Pages 200 - 203
  Hakkı Göker ÖNEN
 12. İSLAMOFOBİ VE DAEŞ: TEDİRGİN NEFRET
  Pages 204 - 206
  Reyta AKDENİZ
Indexes and Platforms