Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher İstanbul Gelisim University | dergi.gelisim.edu.tr


Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There is no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges application in our journal.

Editor: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors: Onur ÖZDEMİR, PhD (onozdemir@gelisim.edu.tr

Viktoriia DEMYDOVA, PhD (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Aslıhan Güzin SELÇUK, PhD (aselcuk@gelisim.edu.tr

Festus Victor BEKUN, PhD (fbekun@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TR

Phone: +90 212 4227000 / ext. 377, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher İstanbul Gelisim University | dergi.gelisim.edu.tr
Cover Image


Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There is no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges application in our journal.

Editor: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors: Onur ÖZDEMİR, PhD (onozdemir@gelisim.edu.tr

Viktoriia DEMYDOVA, PhD (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Aslıhan Güzin SELÇUK, PhD (aselcuk@gelisim.edu.tr

Festus Victor BEKUN, PhD (fbekun@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TR

Phone: +90 212 4227000 / ext. 377, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

Volume 7 - Issue 1 - Apr 4, 2020
 1. A Conceptual Model Proposal for Co-Creation of Social Value: Insights from Social Entrepreneurs
  Pages 1 - 20
  Duygu ACAR ERDUR , Mine AFACAN FINDIKLI
 2. Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 21 - 33
  Ali BALTACI
 3. Algılanan Liderlik İletişiminin İş Performansı ve İş Tatminine Etkisi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 34 - 49
  Serdar ÇÖP , Ali DOĞANAY
 4. Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Bağlamsal Performansının Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
  Pages 50 - 73
  Zeynep EREN
 5. Kamu Yönetişiminin Uzamı ve Aracı Olarak Nesnelerin İnterneti Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 74 - 94
  Serhat KAYMAS
 6. Dijitalleşen Biyolojik Yurttaşlık: Change.Org Örneği
  Pages 95 - 105
  Mehmet Emin SATIR
 7. Dijital Aktivizm Olarak Sosyal Medyada Boykot Çağrıları: Watsons Krizi Örneği
  Pages 106 - 125
  Derya ÜRKMEZ
 8. Türkiye’de Yargı ile Siyaset İlişkisinin Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Analizi
  Pages 126 - 141
  Mustafa ULUÇAKAR , Mehmet Fatih ÇINAR
 9. Factors Affecting the Financial Leverage of Service Firms in Turkey: An Empirical Investigation
  Pages 142 - 152
  Abdulkadir BİLEN , İsmail KALASH
 10. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Performansının Entropi ve COPRAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 153 - 169
  Aynur ACER , Tolga GENÇ , Erdal DİNÇER
 11. Benlik Yapısı, Romantik İlişki Biçimleri ve Cinsiyet Arasındaki İlişki
  Pages 170 - 184
  Rıdvan ÜNEY , Elif GÜNERİ YÖYEN
 12. Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme
  Pages 185 - 202
  Caner ÇAKI , Yusuf FİDAN
 13. COĞRAFYA MAHKUMLARI
  Pages 203 - 204
  Mustafa Tevfik KARTAL
 14. DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ‘HAYATTA KALMANIN’ YOL HARİTASI
  Pages 205 - 212
  Nazlı YÜCEOL
Indexes and Platforms