ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Founded: 2014
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
 

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's.

In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There are no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

EditorAssoc. Prof. Dr. Serdar EGELI 

(scop@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors:  Assoc. Prof. Dr. Onur OZDEMIR

(onozdemir@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN

(tugur@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Turgay KARALİNÇ

(tkaralinc@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Fikriye Gözde MOCAN

(fgmocan@gelisim.edu.tr)

Asst. Prof. Dr. Ibrahim Halil YASAR

(ihyasar@gelisim.edu.tr)


Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7280, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

2024 - Volume: 11 Issue: 1

Book Review

26. ETNİSİTEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Research Article

Siyasal Katılma, Oy Verme Davranışı ve Liderlik: Oy Verme ve Liderlik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

De-gendering the Occupation: Exploring Gender-based Career Challenges Experienced by Female Flight Attendants

Research Article

21. YÜZYILDA TRANSATLANTİK YAPI İÇERİSİNDEKİ GÜÇ DENGELERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM

Research Article

Lojistik Sektöründe Farklılıkların Yönetimi Üzerine Bir Araştırma ve Politika Önerileri

Research Article

Innovation, Global Competitiveness and Human Development Index: EU Cluster Case

Review

Geleneksel-Akıllı Tedarik Zinciri Karşılaştırması, Akıllı Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Türkiye Değerlendirmesi

Review

Soziale Bewertung in der Geriatrie und die Rolle des Sozialarbeiters

Research Article

Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürünün Türkiye’de Tarihsel Gelişim Çizgisi Üzerine Bir İnceleme

Review

Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisine Karşılaştırmalı Bir Bakış: Rusya ve Ukrayna Üzerine Bir İnceleme

Review

Paris İklim Anlaşması Sonrası Döngüsel Ekonomide Proaktif Yaklaşım Katılım Bankacılığı İçin Fırsat Olabilir Mi?

Review

A Review on Dystopia and Critical Dystopia Examples in the Debates on Civil Liberties and the Future of Opposition

Review

Örgütlerde Kaynağın İnsanın Önüne Geçmesi: Örgütsel İnsandışılaştırma Üzerine Sistematik Bir Derleme

Book Review

Yapay Zekâ Egemenliğinde Yeni Dünya Düzeni: Martin Ford’un Robotların İktidarı İsimli Kitabına Eleştirel Bir Yaklaşım

Research Article

Yöneticilerin Liderlik Stillerinin İşyeri Sosyal Cesaret Davranışına Etkisi Üzerine Bir Uygulama

Research Article

Çevresel Performans İndeksi Değerlendirmesinde Kullanılan Kriter Ağırlıklarının Objektif Yöntemlerle Belirlenmesi: OECD Ülkeleri Örneği

Research Article

G7 Grubu Ülkelerinin Cinsiyet Eşitliği Performanslarının Analizi: SECA Yöntemi ile Bir Uygulama

Research Article

Bir Maddi Kültür Öğesi Olarak Türk Giyim Tercihleri Üzerinde Sümerbank Etkisi

Research Article

A Conceptual Framework for Studying the Effectiveness of Ballistic Missile Defence System (BMDS) and a Proposed Model

Review

Analysis of Articles Examining The Effects of Tourism on Regional Development with Bibliometric Analysis

Research Article

Valorant Oyuncularında Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Sosyal Dışlanma

Research Article

I Click, But I Don't Listen: Suggestions About University Radio Broadcast Streaming Model For Generation Z Via Turf Analysis

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)