Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 53 - 75 2019-04-15

Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri
Customers' Approach and Improvement Suggestions for Electronic Commerce Applications in Turkey

Engin YILMAZ [1] , İbrahim Sarper KARAKADILAR [2]


Günümüzde e-ticaret uygulamaları küresel çapta etkileyici bir şekilde büyüyerek nihai tüketicilerin sıklıkla tercih ettikleri bir alışveriş ortamı haline gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin firmadan-müşteriye (B2C) doğru perakende e-ticaret işlem hacimlerinin yüksek olmasına rağmen, Türkiye’de ise benzer bir performans ortaya konulamadığı görülmektedir. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı Türkiye’deki e-ticaret pazar potansiyelinin beklendiği düzeyde gerçekleşmemiş olmasının nedenlerini tespit ederek çözüm önerileri geliştirmektir. Bu doğrultuda, öncelikle sektör bazında yapılmış araştırmalar incelenmiş ve bu çalışmalardan faydalanılarak bir anket formu geliştirilmiştir. Daha sonra bu anket formu İstanbul’da e-ticaret müşterisi olarak tanımlanan, orta gelir düzeyinde maaşlı çalışan 312 kişiden oluşan örneklem kitlesine uygulanmıştır. Toplanan anketler neticesinde, örnek kitlenin e ticaret uygulamaları için harcadığı alışveriş bütçesi ile bu işlemler için ayırdığı zamanın çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Buna karşın anket katılımcılarının e ticaret firmalarının performansını değerlendirilirken önem verdikleri unsurlar olarak satış sonrası hizmet kalitesi ve teslimat süresinin makul olması belirlenmiştir. E-ticaret uygulamalarıyla ilgili genel olarak müşterilerin en büyük çekincesiyse güvenlik algısı sorunudur. Bu sorunun üstesinden gelinmesi mikro ölçekte firma bazında değil ancak makro boyutta devlet ve sektörün hep birlikte hareket etmesiyle ele alınmalıdır. Bu doğrultuda Türkiye yerli milli siber güvenlik tedbirlerini geliştirmeli ve sektörde faaliyet gösteren firmalara yönelik yasal düzenlemeler oluşturmalıdır.      

Nowadays in globally e-commerce applications have grown dramatically and it has become the commonly preferred shopping medium by the end customers. Despite the fact that the high volume of B2C retailing e commerce rate in developed and emerging countries, Turkey does not show that performance. Therefore, the aim of this study is to develop the suggestions and identify the reasons for the unrealized market potential of Turkish e-commerce sector. In that context, some sector related market studies have been investigated and then based on these studies’ results a structured questionnaire form has been generated. Later, this survey has been conducted to sampling which includes 312 respondents, who are identified as potential e-commerce customers in Istanbul. The collected data show that people, who included sampling, are not into spending their shopping budget and their spare time for e-commerce implementations. According to the results, the operational performance of e-commerce firms was determined by respondents as "post-sales service quality" and "appropriate lead-time". The crucial problem for the Turkish customers about e-commerce applications is the security issue. To overcome this issue the solving efforts should be handled on the macro level, instead of individual strives of each e commerce companies at the micro level. For that purpose, Turkey should develop its own national cybersecurity protection and also should regulate the Turkish e-commerce sector structure based on the firm's competencies. 

 • BULUT, Z. A. (2009). Elektronik pazarlamada stratejik konumlandırma süreci: Türkiye uygulamaları (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • ÇELİK, A. & AKGEMİCİ, T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • DÜNYA Ekonomi Gazetesi, (02.12.2017), Perakende satışların yüzde 10’u e-ticaret!. Erişim tarihi: 13.12.2018, https://www.dunya.com/ekonomi/perakende-satislarin-yuzde-10u-e-ticaret-haberi-392949
 • Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD). 2018. Kişisel verilerin saklanması hakkında workshop. Erişim tarihi: 29.01.2018, http://www.etid.org.tr/haberler
 • ERBAŞLAR, G. & DOKUR, Ş. (2012). Elektronik Ticaret: Genel bilgiler, hukuksal düzenlemeler, belge düzeni ve muhasebe işlemleri, Nobel Akademik Yayınları, Ankara. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). 2018. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi. Erişim tarihi: 31.01.2018, https://www.gtb.gov.tr/duyurular/elektronik-ticaret-bilgi-sistemi-etbis-hizmete-acildi
 • HASILOĞLU, S. B. (1999). Enformasyon Toplumunda Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • KALAYCI, C. (2008). Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(1), s.139-150.
 • KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademik Yayınları, Ankara.
 • KESER BERBER, L. (2017). Türkiye'nin İnternet Güvenliği için Yerli Güvenlik Sistemi: e-Tuğra. Erişim tarihi: 6 Eylül 2017, https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turkiyenin-internet-guvenligi-icin-yerli-guvenlik-sistemi-e-tugra,uciqOw9Sg06nFRBhWWv5gg
 • KORKMAZ, N. (2004). Sorularla e-ticaret, e-iş, işletme yönetiminde yeni eğilimler dizisi, İstanbul Ticaret Odası Raporu.
 • KOTLER, P. (2000). Pazarlama Yönetimi, (çev. Nejat Muallimoğlu), Beta Yayınları, İstanbul.
 • KULA, V. & TATOĞLU, E. (2002). KOBİ’lerde Elektronik Ticaret Kullanımını Etkileyen Faktörler, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi Ankara.
 • KURTULUŞ, K. (2008). Pazarlama Araştırmaları, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • McLOUGHLIN, G. J. (01 Nisan 2002). Electronic commerce: an introduction. Erişim tarihi: 09.04.2017, https://usa.usembassy.de/etexts/bus/ecomintro.pdf Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER). (2015). Mobilya Tüketici Araştırması 2015. Erişim tarihi: 23.03.2017, http://www.mobilyago.com/tr/ipuclari/mobilya-tuketici-arastirmasi-2015-mosder/
 • NTV Haber, (17.01.2017), Yerli arama motoru 'Geliyoo' test yayınına başladı. Erişim tarihi: 01.02.2018, https://www.ntv.com.tr/teknoloji/yerli-arama-motoru-geliyoo-test-yayinina-basladi,A-OLCUWOKEerejH7rTNcBw
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2000). E-commerce: impacts and policy challenges: Economic Outlook 67. Erişim tarihi: 13.03.2017, https://www.oecd.org/eco/outlook/2087433.pdf
 • ÖZTÜRK, M. (2014). Elektronik pazarlama yöntemlerinin incelenmesi: Düzce tüketicisi üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • SARIHAN, T. D. (1995). Herkes İçin İnternet, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • SARISAKAL, M. N. & AYDIN, M. A. (2003). E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 1(2), s.83-90.
 • Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD). (2014). Türkiye E-Ticaret pazarının büyüklüğü 14 milyar TL, perakende içindeki payı ise yüzde 1,3. Erişim tarihi: 25.02.2017, https://webrazzi.com/2014/06/26/turkiye-eticaret-pazari-tubisad-raporu/
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2016a). Türkiye’de internet kullanımı. Erişim tarihi: 5.05.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2016b). Türkiye’de çalışan nüfus sayısı. Erişim tarihi: 5.05.2017, http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27691
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD). (2014). Dijital pazarın odak noktası E-ticaret. Erişim tarihi: 04.07.2017, https://webrazzi.com/2014/06/05/tusiad-eticaret-raporu/
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD). (2017). Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü: E-ticaret. Erişim tarihi: 04.07.2017, http://www.eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2017/04/TUSIAD_E-Ticaret_Raporu_2017.pdf
 • WOLFINBARGER, M. & GILLY, M. C. (2003). E-TailQ: Dimensionalizing, Measuring and Predicting Etail Quality, Journal of Retailing, 79 (3), s. 183-198.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8247-8811
Author: Engin YILMAZ
Institution: Türk Kızılayı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1785-5756
Author: İbrahim Sarper KARAKADILAR (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { igusbd424772, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {53 - 75}, doi = {10.17336/igusbd.424772}, title = {Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Engin and KARAKADILAR, İbrahim Sarper} }
APA YILMAZ, E , KARAKADILAR, İ . (2019). Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 53-75 . DOI: 10.17336/igusbd.424772
MLA YILMAZ, E , KARAKADILAR, İ . "Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 53-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusbd/issue/44577/424772>
Chicago YILMAZ, E , KARAKADILAR, İ . "Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 53-75
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri AU - Engin YILMAZ , İbrahim Sarper KARAKADILAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17336/igusbd.424772 DO - 10.17336/igusbd.424772 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 75 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.424772 UR - https://doi.org/10.17336/igusbd.424772 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri %A Engin YILMAZ , İbrahim Sarper KARAKADILAR %T Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.424772 %U 10.17336/igusbd.424772
ISNAD YILMAZ, Engin , KARAKADILAR, İbrahim Sarper . "Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (April 2019): 53-75 . https://doi.org/10.17336/igusbd.424772
AMA YILMAZ E , KARAKADILAR İ . Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri. İGÜSBD. 2019; 6(1): 53-75.
Vancouver YILMAZ E , KARAKADILAR İ . Türkiye'deki Elektronik Ticaret Uygulamalarına Müşteri Gözünden Bakış ve İyileştirme Önerileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 6(1): 75-53.