Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 95 - 105 2020-04-04

Dijitalleşen Biyolojik Yurttaşlık: Change.Org Örneği
Digitalized Bio-Citizenship: Case of Change.Org

Mehmet Emin SATIR [1]


Yeni bir yurttaşlık tipi olarak biyolojik yurttaşlık olgusu, hastalıklar, bedensel kusurlar ve eksiklikler ekseninde bir araya gelen bireylerin oluşturduğu yurttaşlık biçimini nitelendirmektedir. Biyolojik kökenli nedenlerden ötürü bir araya gelerek iktidarlardan, birtakım sosyal haklar talep eden biyolojik yurttaşlar, küreselleşme sonrası çağda oldukça etkili faaliyetler yürütmektedirler. Bu bağlamda biyolojik yurttaşlık olgusunda direkt olarak birey ve iktidar arasında bir ilişki söz konusudur. Yeni medya teknolojilerinin de gelişim göstermesiyle biyolojik yurttaşlık faaliyetleri, internet ortamlarında yürütülmeye başlamıştır. Bu bağlamda yapılmış olan bu çalışmanın amacı, biyolojik yurttaşlık olgusunu yeni medya teknolojileri ekseninde tartışmaktadır. Çalışmada, literatür tarama yöntemi kullanılmış olup, online bir aktivizm platformu olan Change.org’un 2015-2018 yılları arasındaki raporlarda yer alan sağlık konulu kampanyalar ve bu kampanyalara yönelik katılımlar, biyolojik yurttaşlık ekseninde tartışılmıştır.

As a new type of citizenship, the phenomenon of biological citizenship characterizes the form of citizenship formed by individuals coming together in the axis of diseases, physical defects and deficiencies. Biological citizens, who come together for reasons of biological origin and who demand some social rights from the government, carry out highly effective activities in the post-globalization period. In this context, there is a direct relationship between individual and power in the case of biological citizenship. With the development of new media technologies, biological citizenship activities have started to be carried out in internet environments. In this context, the aim of this study is to discuss the phenomenon of biological citizenship on the axis of new media technologies. In this study, literature review method was used. Also in this study, The campaigns on health and participation in these campaigns were discussed on the axis of biological citizenship in the 2015-2018 report of Change.org, an online platform for activism.

 • BİNARK, M. (2007). Yeni medya çalışmalarında yeni sorular ve yöntem sorunu, (Editör) Mutlu Binark. Yeni medya çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları, s. 21-45.
 • CASTELLS, M. (2008). Enformasyon çağı: ekonomi, toplum ve kültür: ağ toplumunun yükselişi. (Çev: Ebru Kılıç), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • CHIBATA, M. B. (2016). Digital activism in Uganda, (Ed), Bruce Mutsvairo. Digital Activism in the Social Media Era. London: Palgrave Macmillan. s. 69-95.
 • COOTER, R. (2008). Historical keyword: biocitizenship. The Lancet. Vol: 372, s.1725.
 • DENNIS, J. (2019). Beyond slacktivism: political participation on social media. Canberra: Palgrave Macmillan.
 • FUCHS, C. (2012). Behind the news social media, riots and revolutions. Capital & Class, 36(3), s. 383-391.
 • GREENHOUGH, B. (2014). Biopolitics and biological citizenship, (Eds), William Cockerham, Robert Dingwall ve Stella Quah. Wiley Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society. New Jersey: Wiley Publishing, s. 1-3.
 • HALSE, C. (2009). Bio-citizenship: virtue discourses and the birth of the bio-citizen. (Editörler), Jan Wright ve Valerie Harwood. Biopolitics and the obesity epidemic: governing bodies, London: Routledge Press. s. 45-59.
 • JOHSON, J. HAPPE, K. ve LEVINA, M. (2018). Introduction. (Eds), Kelly Happe, Jenell Johnson ve Marina Levina. Biocitizenship: the politics of bodies, governance, and power. New York: New York University Press, s. 1-21.
 • PAPACHARISSI, Z. (2002). The virtual sphere: the internet as a public sphere. New Media & Society, 4(9), s. 9-27.
 • PETRYNA, A. (2002). Life exposed: biological citizens after chernobyl. New Jersey: Princeton University Press.
 • PLOWS, A. & BODDINGTON, P. (2006). Troubles with biocitizenship?. Genomics, Society and Policy, 2(3), s. 115-135.
 • RABINOW, P. (2005). Midst anthropological problems. (Eds), Aihwa Ong ve Stephen Collier. Global Assemblages: Technology, politics and ethics as antropological problems, Victoria: Blackwell Publishing, s. 40-55.
 • RADSCH, C. C. (2016). Cyberactivism and citizen journalism in egypt. Maryland: Palgrave Macmillan.
 • ROSE, N. (2008). The value of life: somatic ethics & the spirit of biocapital. Daedalus, 137(1), s. 36-48.
 • ROSE, N. ve NOVAS, C. (2005). Biological citizenship. (Eds), Aihwa Ong ve Stephen Collier. Global assemblages: technology, politics and ethics as antropological problems. Victoria: Blackwell Publishing, s. 439-464.
 • TERZİOĞLU, A. (2011). Küreselleşme, kanser ve hastalık anlatıları: bilinçli/bilinçsiz hastadan biyolojik vatandaşlığa geçiş, (Eds), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu ve Yeşim Yasin. Neoliberalizm ve mahremiyet. İstanbul: Metis Yayınları, s. 111-133.
 • https://www.change.org/p/sma-hastas%C4%B1-hazal-bebe%C4%9Fin-1-dozu-175-bin-dolar-olan-ila%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1-sgk-%C3%BCstlensin/u/24231285, e.t: 20.03.2019
 • https://www.change-destek.org/2018/, e.t: 20.03.2019
 • https://www.change.org/tr, e.t: 20.03.2019
 • https://wearesocial.com/global-digital-report-2019, e.t: 12.03.2019
 • https://s3.amazonaws.com/change-production/cms_uploads/Change_org_2015_raporu.pdf, e.t: 05.04.2020
 • https://s3.amazonaws.com/change-production/cms_uploads/Change_org_2016_Raporu.pdf, e.t: 05.04.2020
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5353-8742
Author: Mehmet Emin SATIR (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 4, 2020

APA Satır, M . (2020). Dijitalleşen Biyolojik Yurttaşlık: Change.Org Örneği . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 95-105 . DOI: 10.17336/igusbd.552119