İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi | dergi.gelisim.edu.tr


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK (aselcuk@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor BEKUN (fbekun@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 377, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi | dergi.gelisim.edu.tr
Kapak Resmi


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK (aselcuk@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor BEKUN (fbekun@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 377, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

GELİŞİM-UWE 2019 Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 6 - Sayı - 29 Eki 2019
 1. Could Nuclear Energy Production and Economic Growth Relationship for Developed Countries Be An Incentive for Developing Ones?: A Panel ARDL Evidence Including Cointegration Analysis
  Sayfalar 1 - 28
  Süleyman DEĞİRMEN , Ömür SALTIK
 2. Türkiye’de Faiz, Enflasyon ve Kur Şoklarının Bulaşıcılığının ARMA-EGARCH Yöntemiyle Analizi
  Sayfalar 29 - 43
  Burçay YAŞAR AKÇALI , Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU , Erdinç ALTAY
 3. İstanbul’a Yönelik İç Göçün Analizi: Çekim Modeli Yaklaşımı
  Sayfalar 44 - 58
  Halil İbrahim KESKİN
 4. Mali Dengeler ile CDS Primleri Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Çalışma; Türkiye Örneği
  Sayfalar 59 - 71
  Esra N. KILCI
 5. İnternet Sitesi İstatistiklerinin Orta Vadede Değişimi
  Sayfalar 72 - 81
  Gözde BOZKURT , Ahmet Mete ÇİLİNGİRTÜRK
 6. The Relationship Between Initial Public Offering and Firm Performance: A Research on Borsa Istanbul (BIST)
  Sayfalar 82 - 93
  Fenant Laurent MHAGAMA , Mehmet Sabri TOPAK
 7. Uluslararası Tahvil Piyasasının Ekonomi Üzerindeki Etkisi; G7 Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 94 - 122
  Asef YELGHI
 8. Web Sayfasına Güven ve Canlı Desteğin Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Online Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 123 - 140
  Emine AYDINHAN , Serhat ERAT
 9. Tüketicilerin Fiyat Algılamalarının İndirim Marketlerinden Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 141 - 154
  Burak LEBLEBİCİOĞLU , İlknur BİLGEN
 10. Örgütlerde Duygusal Bağlılık ve Performans İlişkisi
  Sayfalar 155 - 177
  Bilal ÇANKIR
 11. Meaningful Connections: Authentic Leadership and Trust
  Sayfalar 178 - 185
  Zeynep Merve ÜNAL
Dizinler