İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi | dergi.gelisim.edu.tr


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK (aselcuk@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor BEKUN (fbekun@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 377, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi | dergi.gelisim.edu.tr
Kapak Resmi


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK (aselcuk@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor BEKUN (fbekun@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 377, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

Cilt 8 - Sayı 1 - 15 Oca 2021
 1. İstatistik Kaygı Ölçeğinin (SAS) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Hakan BEKTAŞ, Sema AKMAN, Ege YEŞİLALTAY
 2. Proaktif Kariyer Adanmışlığı Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması
  Sayfalar 15 - 28
  Aziz MUSLU, Abdülnaim TEMUR
 3. Duygusal Emek ile İş Stresi İlişkisinin İncelenmesi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 29 - 50
  Hidayet YILDIZ, Merve KOÇOĞLU SAZKAYA
 4. Yönetimde Duygusal Zekâ ve İşyeri Mutluluğu İlişkisi: Okul Yöneticileri Örneği
  Sayfalar 51 - 66
  Saffet KARAYAMAN
 5. Havacılık Sektöründe Psikolojik Sahiplenme ve Devamsızlık İlişkisi
  Sayfalar 67 - 78
  Leyla ŞENOL, Burcu ÜZÜM
 6. Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 79 - 92
  Feyzi KAYSİ, Emrah AYDEMİR, Mehmet YAVUZ
 7. Vakıfların Kurumsal İmajı Üzerinde Lider Etkisi: TEMA Vakfı ve Hayrettin Karaca
  Sayfalar 93 - 110
  Ayla TOPUZ SAVAŞ, Bahar SUVACI
 8. Çalışma Yaşamında Engelli Kadınların İstihdam Süreçleri: Yozgat Örneği
  Sayfalar 111 - 126
  Hülya ÇAKIR
 9. Destinasyon İmajının Algılanan Değer ve Deneyim Kalitesine Etkisi: Kültür Turistleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 127 - 144
  Çetin AKKUŞ, Aykut ŞİMŞEK
 10. Üreticilerin Bakış Açısından Coğrafi İşaretli Bir Yiyecek: Beypazarı Kurusunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 145 - 166
  Emircan YILMAZ, Cihan CANBOLAT, Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
 11. Petrol Fiyatları, Döviz Kuru Rejimi ve Rusya Ekonomisi
  Sayfalar 167 - 180
  Levent GÜL, Nükhet DOĞAN, Hakan BERUMENT
 12. İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme
  Sayfalar 181 - 191
  Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU, Murat YAŞLIOĞLU
 13. Sınıflarda Travma Yaşantısı Olan Öğrenciler için Önleyici Bir Tedbir Olarak Tetikleyici Uyarısı Kullanımı
  Sayfalar 192 - 203
  Berk Efe ALTINAL
 14. Gerçekliğin Yeni Dünyası ve İletişim Alanı Olarak Sanal Sayısal Oyunlar
  Sayfalar 204 - 215
  İpek SUCU
 15. MİLLİYETÇİLİK
  Sayfalar 216 - 218
  Talha Göktuğ GÖNEN
 16. İSTİF ÇAĞI
  Sayfalar 219 - 225
  Sibel TAŞKIN
 17. ÖLÇEK GELİŞTİRME: KURAM ve UYGULAMALAR
  Sayfalar 226 - 228
  Şenay KEÇECİ
Dizinler