İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi | dergi.gelisim.edu.tr


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK (aselcuk@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor BEKUN (fbekun@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 377, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2148-4287 | e-ISSN 2148-7189 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Gelişim Üniversitesi | dergi.gelisim.edu.tr
Kapak Resmi


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren dizinlenmekte ve EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich's gibi kuruluşlar tarafından açık erişim olarak harmanlanmaktadır. Dergimize FELSEFE, HALKLA İLİŞKİLER, İDARİ BİLİMLER, İKTİSAT, İLETİŞİM BİLİMLERİ, İSTATİSTİK, İŞLETME, LOJİSTİK, PSİKOLOJİ, SİYASAL BİLİMLER ve SOSYOLOJİ konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul edilmektedir. ARKEOLOJİ, BİLGİ TEKNOLOJİSİ, DİL BİLİM, EDEBİYAT, EĞİTİM, GÜZEL SANATLAR, HUKUK, MİMARLIK ve TARİH konu başlıklarına sahip bilimsel makaleler ise kabul edilmemektedir. Dergimizde Makale İşleme Ücreti (APC) veya makale gönderme ücreti uygulaması bulunmamaktadır.

Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK (aselcuk@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor BEKUN (fbekun@gelisim.edu.tr)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Cihangir Mh. Şehit J. K. Er Hakan Öner Sk. No:1 34310 Avcılar / İstanbul

Tel: +90 212 4227000 / dahili 377, 350 Belgeç: +90 212 4227401 E-posta: igusbd@gelisim.edu.tr 

Resmi Twitter Hesabı: @IGUSBD

Cilt 7 - Sayı 1 - 4 Nis 2020
 1. A Conceptual Model Proposal for Co-Creation of Social Value: Insights from Social Entrepreneurs
  Sayfalar 1 - 20
  Duygu ACAR ERDUR , Mine AFACAN FINDIKLI
 2. Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 21 - 33
  Ali BALTACI
 3. Algılanan Liderlik İletişiminin İş Performansı ve İş Tatminine Etkisi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 34 - 49
  Serdar ÇÖP , Ali DOĞANAY
 4. Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Bağlamsal Performansının Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 50 - 73
  Zeynep EREN
 5. Kamu Yönetişiminin Uzamı ve Aracı Olarak Nesnelerin İnterneti Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 74 - 94
  Serhat KAYMAS
 6. Dijitalleşen Biyolojik Yurttaşlık: Change.Org Örneği
  Sayfalar 95 - 105
  Mehmet Emin SATIR
 7. Dijital Aktivizm Olarak Sosyal Medyada Boykot Çağrıları: Watsons Krizi Örneği
  Sayfalar 106 - 125
  Derya ÜRKMEZ
 8. Türkiye’de Yargı ile Siyaset İlişkisinin Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Analizi
  Sayfalar 126 - 141
  Mustafa ULUÇAKAR , Mehmet Fatih ÇINAR
 9. Factors Affecting the Financial Leverage of Service Firms in Turkey: An Empirical Investigation
  Sayfalar 142 - 152
  Abdulkadir BİLEN , İsmail KALASH
 10. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Performansının Entropi ve COPRAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 153 - 169
  Aynur ACER , Tolga GENÇ , Erdal DİNÇER
 11. Benlik Yapısı, Romantik İlişki Biçimleri ve Cinsiyet Arasındaki İlişki
  Sayfalar 170 - 184
  Rıdvan ÜNEY , Elif GÜNERİ YÖYEN
 12. Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme
  Sayfalar 185 - 202
  Caner ÇAKI , Yusuf FİDAN
 13. COĞRAFYA MAHKUMLARI
  Sayfalar 203 - 204
  Mustafa Tevfik KARTAL
 14. DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ‘HAYATTA KALMANIN’ YOL HARİTASI
  Sayfalar 205 - 212
  Nazlı YÜCEOL
Dizinler