Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 203 - 204 2020-04-04

COĞRAFYA MAHKUMLARI
PRISONERS of GEOGRAPHY

Mustafa Tevfik KARTAL [1]


COĞRAFYA MAHKUMLARI
Yazar:
Tim MARSHALL
Coğrafya Mahkumları,
(çev.) Mert Doğruer,
İstanbul: Epsilon Yayınevi, 2018, 288 s.
ISBN: 978-605-173-396-8

COĞRAFYA MAHKUMLARI (PRISONERS of GEOGRAPHY)

Author:
Tim MARSHALL
Coğrafya Mahkumları,
(trans. by) Mert Doğruer,
Istanbul: Epsilon Yayinevi, 2018, 288 p.
ISBN: 978-605-173-396-8

  • MARSHALL, Tim; Coğrafya Mahkumları, Çeviren: Mert Doğruer, Epsilon Yayınevi, İstanbul, 2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0001-8038-8241
Author: Mustafa Tevfik KARTAL
Institution: Borsa İstanbul Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 4, 2020

APA Kartal, M . (2020). COĞRAFYA MAHKUMLARI . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 203-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusbd/issue/53550/644793