Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 281 - 298 2020-08-26

Antalya’nın EXPO 2016 Tecrübesi ve Organizasyon Mirasının Değerlendirilmesi
Evaluation of EXPO 2016 Experience and Organization Legacy of Antalya

Tuna BATUHAN [1]


Bu çalışmada, 2016 yılında Botanik EXPO’suna ev sahipliği yapan Antalya’nın organizasyona adaylık, hazırlık ve planlama süreci ayrıntılı olarak incelenmiştir. EXPO, büyük ölçekli organizasyonlar içinde ev sahibi kente kısa, orta ve uzun vadede katkı sağlama potansiyeli ile ön plana çıkan önemli ve saygın organizasyonlardan birisidir. Bu çalışmada Antalya’nın EXPO tecrübesi, EXPO organizasyonunun sahip olduğu avantajlar ve EXPO’nun ev sahibi şehre bırakması beklenen diğer miraslar (altyapı ve ulaşım, parklar ve yeşil alanlar, alan ve mekan mirası, sosyal ve örgütsel kapasite ve uluslararası ilişkiler vb.) kapsamında incelenmiş ve Antalya’nın EXPO tecrübesinin olumlu ve olumsuz yönleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. EXPO, ev sahibi kente önemli miraslar bırakabilecek ölçekte bir organizasyondur ve bu organizasyondaki başarı gelecekte düzenlenmesi muhtemel benzer organizasyonların planlanmasında önemli bir referans noktasıdır. Bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin, benzer büyük ölçekli organizasyonların adaylık ve sahnelenmesi süreçleri ile ev sahibi şehirlerin geleceğine etkilerinin planlanması aşamalarında yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

In this study, the candidacy, preparation and planning process of Antalya, which hosted the Botanical EXPO in 2016, was examined in detail. EXPO is one of the important and reputable organizations that stand out in large-scale organizations with its potential to contribute to the host city in the short, medium and long term. In this study, Antalya's EXPO experience was investigated based on the advantages of the EXPO organization and other legacies expected to be left to the host city of the EXPO (infrastructure and transportation, parks and green spaces, area and location heritage, social and organizational capacity and international relations etc.) and the positive and negative aspects of the EXPO experience of Antalya were analyzed in detail. The EXPO is an organization that is able to leave significant legacies to the host city, and the success in this organization is an important point of reference in planning similar events that are likely to be organized in the future. The data obtained within the scope of this study is intended to guide the process of candidacy and staging as well as planning the effects of similar large-scale organizations on the future of the host cities.  

 • ANONİM. (2013) Dünya Botanik EXPO’su “Çiçek ve Çocuk” Temasıyla 2016’da Antalya’da Düzenleniyor. Ekonomik Forum Dergisi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, s.28-33.
 • BABACAN, N. (2016) Expo’nun başına gelmeyen kalmadı. Hurriyet.com.tr, 24 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/exponun-basina-gelmeyen-kalmadi-40230715 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. (2016). EXPO Antalya Sonuç Raporu.
 • EXPO Antalya Web Sayfası. http://www.expo2016antalya.org.tr
 • LOSCERTALES, V. G. (2018), Preface. Bureau International des Expositions (BIE) Bulletin 2018.
 • Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE). (10.02.2017a) Resmi internet sayfası. Erişim tarihi: 10.02.2017, http://www.bie-paris.org
 • ANONİM. (30.10.2017a). EXPO Kulesi, dünyanın en iyi kültürel yapısı seçildi. Haberantalya internet sayfası. Erişim tarihi: 10.11.2017, https://www.haberantalya.com/expo-kulesi-dunyanin-en-iyi-kulturel-yapisi-secildi/425648
 • ANONİM. (11.05.2016a) "EXPO 1500 Kişi İçin Yapılmadı". Turizm gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?Id=80391
 • ANONİM. (16.05.2016b) "Turizmcinin EXPO Umudu Suya Düştü". Turizm gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?Id=80426
 • ANONİM. (08.06.2016c) "Skandallari Olmasa Antalya Expo'yu Bilen Yok". Turizm gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?Id=80644
 • ANONİM. (22.01.2015a) "EXPO 2016 Genel Sekreteri İstifa Etti". Turizm gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?Id=75901
 • ANONİM. (29.04.2017b) "Bakan Çelik: "EXPO Alanı Kamu Tarafından Memur Bakışıyla Yönetilemez"". Milliyet gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.milliyet.com.tr/bakan-celik-expo-alani-kamu-tarafindan-antalya-yerelhaber-2008181/
 • ANONİM. (03.05.2017c) "EXPO 2016 Antalya’nın Geleceği". Gazete Bir internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, https://www.gazetebir.com.tr/haber/expo-2016-antalya-nin-gelecegi/
 • ANONİM. (18.01.2018a) "EXPO’ya yeni planlama" Sabah gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 21.05.2018, https://www.sabah.com.tr/akdeniz/2018/01/18/expoya-yeni-planlama
 • ANONİM. (28.06.2018b) "1.8 milyar TL harcanan virane haldeki EXPO alanı, yeniden canlanacak" Hürriyet gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 15.08.2018, http://www.hurriyet.com.tr/1-8-milyar-tl-harcanan-virane-haldeki-expo-alan-40879902
 • ANONİM. (19.07.2018c) "İşlevini bitirdi" algısı oluşan EXPO 2016 alanı yeniden canlandırılıyor" Yeni Alanya gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 15.08.2018, https://www.yenialanya.com/ekonomi/islevini-bitirdi-algisi-olusan-expo-2016-alani-yeniden-canlandiriliyor-h332496.html
 • ANONİM. (29.03.2018d) "1.8 milyar lira harcanan EXPO çürüyor" Haberantalya internet sayfası. Erişim tarihi: 15.08.2018, https://www.haberantalya.com/1-8-milyar-lira-harcanan-expo-curuyor/430997/
 • ANONİM. (10.03.2018e) "Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da flaş açıklamalar" Sabah gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 15.08.2018, https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/03/11/cumhurbaskani-erdogan-antalyada
 • ANONİM. (05.10.2018f) "Antalya EXPO 2016 Canlanıyor" Ayyıldız Toros gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 15.10.2018, http://www.ayyildizgazetesi.com/haber-44056-Antalya-Expo-2016-Canlaniyor.html; https://www.sabah.com.tr/akdeniz/2018/10/06/expo-canlaniyor
 • GÜRCANLI, Z. & ERGAN, U. (24.11.2015) "Suriye sınırında uçak düşürüldü" Hürriyet gazetesi internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/suriye-sinirinda-ucak-dusuruldu-40017924
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı. (08.11.2017) "EXPO 2016 Antalya Uluslararası Sergi ve Fuar Alanının Özelleştirilmesi". Özelleştirme İdaresi Başkanlığı internet sayfası. Erişim tarihi: 12.11.2017, http://www.oib.gov.tr/T%C3%BCrk%C3%A7e/Sayfalar/Galerili_Sayfa/EXPO_2016_Antalya_Uluslararas%C4%B1_Sergi_ve_Fuar_Alan%C4%B1n%C4%B1n_%C3%96zelle%C5%9Ftirilmesi/1510126825.html
 • T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (29.10.2016) "EXPO alanı, ülke turizmine hizmetini sunmaya devam edecek" T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfası. Erişim tarihi: 10.09.2017, https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/1048/expo-alani-ulke-turizmine-hizmetini-sunmaya-devam-edecek
 • ULUSLARARASI SERGİLER BÜROSU (BIE). (20.03.2017b) BIE activity. Erişim tarihi: 10.02.2017, https://www.BIE-paris.org/site/en/news-announcements/BIE-activity?start=60
 • WILSON, M. (2018), Expos: Temporary Events with Lasting Impacts, Bureau International des Expositions (BIE) Bulletin 2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7662-3405
Author: Tuna BATUHAN (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 26, 2020

APA Batuhan, T . (2020). Antalya’nın EXPO 2016 Tecrübesi ve Organizasyon Mirasının Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 281-298 . DOI: 10.17336/igusbd.656499