Book Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

COMPETING in the AGE of ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 486 - 490, 21.09.2021

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of the book titled Competing in the Age of Artificial Intelligence in terms of Business Management Literature. This work, which I will be reviewing, is a guide that will help business leaders and employees who believe that digital transformation happens only through digital companies, as well as every segment of the society, to better understand this transformation. By succeeding in getting out of the technical part of artificial intelligence, it guides in realizing organizational transformation through the application examples of today's global enterprises.

COMPETING in the AGE of ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Authors: Marco IANSITI ve Karim R. LAKHANI
Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World), (trans. by) Taner Gezer
İstanbul: Optimist Kitap, 2020, 295 p.
ISBN: 9786257804066

References

  • COLFER, L. & BALDWIN, C. Y. (2010). The Mirroring Hypothesis: Theory, Evidence and Exceptions. Harvard Business School Finance Working Paper, (10-058).
  • DERDİYOK, T., DOĞRU, Ç., ÜNAL, S. (2020). Dijital Çağda Entelektüel Sermayenin Dönüşümü ve Şirketlerin Rekabet Güçlerine Etkileri. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 7-26.
  • GÜREL, E. & NAZLI, A. (2019). Dijital Aktivizm: Change.org Kampanyaları Üzerine Bir Analiz. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), 187-206.
  • NADELLA, Satya, (2021). Microsoft Leadership Profile, https://news.microsoft.com/exec/satya-nadella/, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2021.
  • ÜLGEN, H. & MİRZE, S. K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim (9. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA REKABET

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 486 - 490, 21.09.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı Yapay Zekâ Çağında Rekabet isimli kitabın İşletme Yönetimi Literatürü açısından etkisini incelemektir. İncelemesini yapacağım bu eser, dijital dönüşümün sadece dijital şirketler aracılığıyla gerçekleştiğine inanan işletme liderlerinin ve çalışanlarının yanı sıra, toplumun her kesiminin bu dönüşümü daha iyi anlamasına yardımcı olacak bir rehber niteliğindedir. Yapay zekanın teknik kısmından sıyrılmayı başararak, günümüzün global işletmelerinin uygulama örnekleri üzerinden örgütsel dönüşümü gerçekleştirmek konusunda yol göstermektedir. 

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA REKABET

Yazar: Marco IANSITI ve Karim R. LAKHANI
Yapay Zekâ Çağında Rekabet – Algoritmaların ve Ağların Yönettiği Bir Dünyada Strateji ve Liderlik, (Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World), (Çev.) Taner Gezer
İstanbul: Optimist Kitap, 2020, 295 s.
ISBN: 9786257804066

References

  • COLFER, L. & BALDWIN, C. Y. (2010). The Mirroring Hypothesis: Theory, Evidence and Exceptions. Harvard Business School Finance Working Paper, (10-058).
  • DERDİYOK, T., DOĞRU, Ç., ÜNAL, S. (2020). Dijital Çağda Entelektüel Sermayenin Dönüşümü ve Şirketlerin Rekabet Güçlerine Etkileri. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 7-26.
  • GÜREL, E. & NAZLI, A. (2019). Dijital Aktivizm: Change.org Kampanyaları Üzerine Bir Analiz. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), 187-206.
  • NADELLA, Satya, (2021). Microsoft Leadership Profile, https://news.microsoft.com/exec/satya-nadella/, Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2021.
  • ÜLGEN, H. & MİRZE, S. K. (2018). İşletmelerde Stratejik Yönetim (9. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Book Reviews
Authors

Derya ÇELİK (Primary Author)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7985-9787
Türkiye

Publication Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Çelik, D. (2021). YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA REKABET . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 486-490 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusbd/issue/62562/939899

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)