Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çevresel Yeteneklerin Kurumsal Çevre Stratejisi ve Pazar Performansı Üzerindeki Etkileri: Doğal Kaynak Temelli Görüş

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 189 - 213, 31.03.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1007621

Abstract

Bu çalışma, çevresel yeteneklerin pazar performansı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber, firmanın çevresel yeteneklerinin kurumsal çevre stratejisi üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye'de faaliyet gösteren global lojistik firmalarından tesadüfi örnekleme yöntemi uygulanarak seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 131 firma oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik bir araştırma modeli oluşturularak, bu modele bağlı hipotezler geliştirilmiştir. Araştırmaya katılan her firmadan bir üst düzey yöneticiyle yüz yüze görüşülerek araştırma için oluşturulan anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde AMOS paket programında Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi kullanılarak analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları, özellikle firmaların çevresel yeteneklerinin, çevre odaklı kurumsal stratejileri güçlendirdiği ve pazar performansı üzerinde anlamlı etkide bulunduğunu göstermektedir. Sonuçta, araştırma kapsamındaki firmaların çevre konularını dikkate alarak, çevresel hedefleri ile kurumsal hedeflerini ilişkilendirebilmesinin ve çevre dostu yaklaşımların benimsenerek hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeye odaklanılmasının, pazar performansını arttırmada önemli olduğuna yönelik bilgiler sağlanmıştır.

References

 • ADOMAKO, S., NING, E., & ADU‐AMEYAW, E. (2021). Proactive environmental strategy and firm performance at the bottom of the pyramid. Business Strategy and the Environment, 30(1), 422-431.
 • AFSAR, B., MAQSOOM, A., SHAHJEHAN, A., AFRIDI, S. A., NAWAZ, A., & FAZLIANI, H. (2020). Responsible leadership and employee's proenvironmental behavior: The role of organizational commitment, green shared vision, and internal environmental locus of control. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(1), 297-312.
 • AGUINIS, H., & GLAVAS, A. (2019). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for meaningfulness through work. Journal of Management, 45(3), 1057-1086.
 • ALBERTINI, E. (2019). The contribution of management control systems to environmental capabilities. Journal of Business Ethics, 159(4), 1163-1180.
 • ALLEN, R. S., HELMS, M. M., TAKEDA, M. B., WHITE, C. S., & WHITE, C. (2006). A comparison of competitive strategies in Japan and the United States. SAM Advanced Management Journal, 71(1), 24-35.
 • ALT, E., DÍEZ-DE-CASTRO, E. P., & LLORÉNS-MONTES, F. J. (2015). Linking employee stakeholders to environmental performance: The role of proactive environmental strategies and shared vision. Journal of Business Ethics, 128(1), 167-181.
 • ANDERSÉN, J. (2021). A relational natural-resource-based view on product innovation: The influence of green product innovation and green suppliers on differentiation advantage in small manufacturing firms. Technovation, 102254.
 • ANSEEL, F., LIEVENS, F., SCHOLLAERT, E., & CHORAGWICKA, B. (2010). Response rates in organizational science, 1995–2008: A meta-analytic review and guidelines for survey researchers. Journal of Business and Psychology, 25(3), 335-349. ARAGÓN-CORREA, J. A., & SHARMA, S. (2003). A contingent resource-based view of proactive corporate environmental strategy. Academy of Management Review, 28(1), 71-88.
 • ARAGÓN-CORREA, J. A., HURTADO-TORRES, N., SHARMA, S., & GARCÍA-MORALES, V. J. (2008). Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective. Journal of Environmental Management,86(1), 88–103.
 • ARAGÓN-CORREA, J. A., MARCUS, A. A., & VOGEL, D. (2020). The effects of mandatory and voluntary regulatory pressures on firms' environmental strategies: A review and recommendations for future research. Academy of Management Annals, 14(1), 339-365.
 • ARAGÓN-CORREA, J. A., MARTÍN-TAPIA, I., & HURTADO-TORRES, N. E. (2013). Proactive environmental strategies and employee inclusion: The positive effects of information sharing and promoting collaboration and the influence of uncertainty. Organization & Environment, 26(2), 139-161.
 • BAE, H. S. (2017). The effect of environmental capabilities on environmental strategy and environmental performance of korean exporters for green supply chain management. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(3), 167-176.
 • BAKER, W. E., & SINKULA, J. M. (2005). Environmental marketing strategy and firm performance: Effects on new product performance and market share. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 461-475.
 • BANERJEE, S. B. (1998). Corporate environmentalism: Perspectives from organizational learning. Management Learning, 29(2), 147-164.
 • BANERJEE, S. B. (2001). Managerial perceptions of corporate environmentalism: Interpretations from industry and strategic implications for organizations. Journal of Management Studies, 38(4), 489-513.
 • BANERJEE, S. B. (2002). Corporate environmentalism: The construct and its measurement. Journal of Business Research, 55(3), 177-191.
 • BANERJEE, S. B., IYER, E. S., & KASHYAP, R. K. (2003). Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type. Journal of marketing, 67(2), 106-122.
 • BANSAL, P., & SONG, H. C. (2017). Similar but not the same: Differentiating corporate sustainability from corporate responsibility. Academy of Management Annals, 11(1), 105-149.
 • BARANOVA, P., & MEADOWS, M. (2017). Engaging with environmental stakeholders: Routes to building environmental capabilities in the context of the low carbon economy. Business Ethics: A European Review, 26(2), 112-129.
 • BARANOVA, P., & PATERSON, F. (2017). Environmental capabilities of small and medium sized enterprises: Towards transition to a low carbon economy in the East Midlands. Local Economy, 32(8), 835-853.
 • BARNEY, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 • BERCHICCI, L., DOWELL, G., & KING, A. A. (2012). Environmental capabilities and corporate strategy: Exploring acquisitions among US manufacturing firms. Strategic Management Journal, 33(9), 1053-1071.
 • BERNARD, A. B., JENSEN, J. B., REDDING, S. J., & SCHOTT, P. K. (2018). Global firms. Journal of Economic Literature, 56(2), 565-619.
 • BETTS, T. K., SUPER, J. F., & NORTH, J. (2018). Exploring the influence of institutional pressures and production capability on the environmental practices-Environmental performance relationship in advanced and developing economies. Journal of Cleaner Production, 187, 1082-1093.
 • BHATTACHARYYA, A. (2019). Corporate environmental performance evaluation: A cross-country appraisal. Journal of Cleaner Production, 237, 117607.
 • BLOOM, N., & VAN REENEN, J. (2010). Why do management practices differ across firms and countries?. Journal of Economic Perspectives, 24(1), 203-24.
 • BU, X., DANG, W. V., WANG, J., & LIU, Q. (2020). Environmental orientation, green supply chain management, and firm performance: Empirical evidence from Chinese Small and medium-sized enterprises. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1199.
 • BUYSSE, K., & VERBEKE, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder management perspective. Strategic Management Journal, 24(5), 453–470.
 • CASSELLS, S., & LEWIS, K. V. (2017). Environmental management training for micro and small enterprises: the missing link?. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2), 297–312.
 • CHABOWSKI, B. R., & MENA, J. A. (2017). A review of global competitiveness research: Past advances and future directions. Journal of International Marketing, 25(4), 1-24.
 • CHAN, R. Y. (2005). Does the natural‐resource‐based view of the firm apply in an emerging economy? A survey of foreign invested enterprises in China. Journal of Management Studies, 42(3), 625-672.
 • CHAN, R. Y. (2010). Corporate environmentalism pursuit by foreign firms competing in China. Journal of World Business, 45(1), 80-92.
 • CHANG, C. H. (2011). The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: The mediation role of green innovation. Journal of Business Ethics, 104(3), 361-370.
 • CHOPRA, R. (2016). Environmental degradation in India: causes and consequences. International Journal of Applied Environmental Sciences, 11(6), 1593-1601.
 • DARNALL, N., & EDWARDS, D. (2006). Predicting the cost of environmental management system adoption: the role of capabilities, resources and ownership structure. Strategic Management Journal, 27(4), 301-320.
 • DARNALL, N., HENRIQUES, I., & SADORSKY, P. (2010). Adopting proactive environmental strategy: The influence of stakeholders and firm size. Journal of Management Studies, 47(6), 1072-1094.
 • DAY, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37-52.
 • DE SOUSA JABBOUR, A. B. L., NDUBISI, N. O., & SELES, B. M. R. P. (2020). Sustainable development in Asian manufacturing SMEs: Progress and directions. International Journal of Production Economics, 225, 107567.
 • DIMAGGIO, P. J., & POWELL, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
 • DOBBS, R., KOLLER, T., & RAMASWAMY, S. (2015). Playing to win: The new global competition for corporate profits. New York: McKinsey & Company.
 • DOĞAN, Z., YALÇİN, H., YENİGÜN, İ., & BİLGİLİ, A. V. (2021). Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modelinin Yeraltı Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanımı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(1), 165-174.
 • FINK, A. (2017). How to conduct surveys: A step-by-step guide (6th edition). Thousand Oaks, CA, Los Angeles: Sage.
 • FREEMAN, R. E., DMYTRIYEV, S. D., & PHILLIPS, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. Journal of Management, 47(7), 1757–1770.
 • GIOVANNI, P., D. (2012). Do internal and external environmental management contribute to the triple bottom line?. International Journal of Operations & Production Management, 32(3), 265-290.
 • GLINER, J. A., MORGAN, G. A., & LEECH, N. A. (2017). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis (2nd edition). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis.
 • GÖK, O., PEKER, S.(2017). Understanding the links among innovation performance, market performance and financial performance. Review of Managerial Science, 11(3), 605-631.
 • GOTTELAND, D., SHOCK, J., & SARIN, S. (2020). Strategic orientations, marketing proactivity and firm market performance. Industrial Marketing Management, 91, 610-620.
 • HAIR, J. F., BABIN, B. J., ANDERSON, R. E., & BLACK, W. C. (2019). Multivariate data analysis (8th Edition). United Kingdom: Cengage Learning.
 • HAIR, J. F., RINGLE, C. M., & SARSTEDT, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
 • HAMEED, W. U., NISAR, Q. A., & WU, H. C. (2021). Relationships between external knowledge, internal innovation, firms' open innovation performance, service innovation and business performance in the Pakistani hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 92, 102745.
 • HART, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20(4), 986-1014.
 • HART, S. L., & DOWELL, G. (2011). Invited editorial: A natural-resource-based view of the firm: Fifteen years after. Journal of Management, 37(5), 1464-1479.
 • HELFAT, C. E., FINKELSTEIN, S., MITCHELL, W., PETERAF, M., SINGH, H., TEECE, D., & WINTER, S. G. (2009). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. London: Blackwell Pub.
 • HIRUNYAWIPADA, T., & XIONG, G. (2018). Corporate environmental commitment and financial performance: Moderating effects of marketing and operations capabilities. Journal of Business Research, 86, 22-31.
 • HITT, M. A., XU, K., & CARNES, C. M. (2016). Resource based theory in operations management research. Journal of Operations Management, 41, 77-94.
 • HOFMANN, K. H., THEYEL, G., & WOOD, C. H. (2012). Identifying firm capabilities as drivers of environmental management and sustainability practices–evidence from small and medium‐sized manufacturers. Business Strategy and the Environment, 21(8), 530-545.
 • HOMBURG, C., & JENSEN, O. (2007). The thought worlds of marketing and sales: which differences make a difference?. Journal of Marketing, 71(3), 124-142.
 • HONG, P., KWON, H. B., & ROH, J. J. (2009). Implementation of strategic green orientation in supply chain. European Journal of Innovation Management, 12(4), 512-532.
 • HOYLE, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of structural equation modeling. Guilford Press.
 • HUANG, Y., & HUANG, J. (2018). Competitiveness as a broad concept: definitions and methodologies in three industry contexts. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 11(2), 172-189.
 • JIANG, W., ROSATI, F., CHAI, H., & FENG, T. (2020). Market orientation practices enhancing corporate environmental performance via knowledge creation: Does environmental management system implementation matter?. Business Strategy and the Environment, 29(5), 1899-1924.
 • JIN, Y., CHENG, C., & ZENG, H. (2020). Is evil rewarded with evil? The market penalty effect of corporate environmentally irresponsible events. Business Strategy and the Environment, 29(3), 846-871.
 • JOURNEAULT, M. (2016). The influence of the eco-control package on environmental and economic performance: A natural resource-based approach. Journal of Management Accounting Research, 28(2), 149-178.
 • KOHLI, A. K., & JAWORSKI, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 • LI, H., & ATUAHENE-GIMA, K. (2001). Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China. Academy of management Journal, 44(6), 1123-1134.
 • LI, Z., LIAO, G., & ALBITAR, K. (2020). Does corporate environmental responsibility engagement affect firm value? The mediating role of corporate innovation. Business Strategy and the Environment, 29(3), 1045-1055.
 • LIU, W., & ATUAHENE-GIMA, K. (2018). Enhancing product innovation performance in a dysfunctional competitive environment: The roles of competitive strategies and market-based assets. Industrial Marketing Management, 73, 7-20.
 • LUEHRMAN, T. A. (1990). The exchange rate exposure of a global competitor. Journal of International Business Studies, 21(2), 225-242.
 • MATEO‐MÁRQUEZ, A. J., GONZÁLEZ‐GONZÁLEZ, J. M., & ZAMORA‐RAMÍREZ, C. (2021). The influence of countries' climate change‐related institutional profile on voluntary environmental disclosures. Business Strategy and the Environment, 30(2), 1357-1373.
 • MCMANUS, J. T., WHITE, D., & BOTTEN, N. (2008). Managing global business strategies: A Twenty-First Century Perspective. Oxford, UK: Chandos Publishing.
 • MELANDER, L. (2018). Customer and supplier collaboration in green product innovation: External and internal capabilities. Business Strategy and the Environment, 27(6), 677-693.
 • MENGUC, B., & OZANNE, L. K. (2005). Challenges of the "green imperative": A natural resource-based approach to the environmental orientation–business performance relationship. Journal of Business Research, 58(4), 430-438.
 • MENGUC, B., AUH, S., & OZANNE, L. (2010). The interactive effect of internal and external factors on a proactive environmental strategy and its influence on a firm's performance. Journal of Business Ethics, 94(2), 279-298.
 • MIRZA, S. S., & AHSAN, T. (2020). Corporates' strategic responses to economic policy uncertainty in China. Business Strategy and the Environment, 29(2), 375-389.
 • MISHRA, P., & YADAV, M. (2021). Environmental capabilities, proactive environmental strategy and competitive advantage: A natural-resource-based view of firms operating in India. Journal of Cleaner Production, 291, 125249.
 • MORALES-RAYA, M., MARTÍN-TAPIA, I., & ORTIZ-DE-MANDOJANA, N. (2019). To be or to seem: The role of environmental practices in corporate environmental reputation. Organization & Environment, 32(3), 309-330.
 • NARVER, J. C., & SLATER, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
 • NGUYEN, N. P., & ADOMAKO, S. (2021). Environmental proactivity, competitive strategy, and market performance: The mediating role of environmental reputation. Business Strategy and the Environment, 30(4), 2008-2020.
 • OSWALD, S. L., MOSSHOLDER, K. W., & HARRIS, S. G. (1994). Vision salience and strategic involvement: Implications for psychological attachment to organization and job. Strategic Management Journal, 15(6), 477-489.
 • PAPAGIANNAKIS, G., VOUDOURIS, I., LIOUKAS, S., & KASSINIS, G. (2019). Environmental management systems and environmental product innovation: The role of stakeholder engagement. Business Strategy and the Environment, 28(6), 939-950.
 • PAULRAJ, A., CHEN, I. J., & BLOME, C. (2017). Motives and performance outcomes of sustainable supply chain management practices: A multi-theoretical perspective. Journal of Business Ethics, 145(2), 239-258.
 • PETERAF, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.
 • PORTER, M. E. (1980). Industry structure and competitive strategy: Keys to profitability. Financial Analysts Journal, 36(4), 30-41.
 • PORTER, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.
 • RAJESH, R. (2020). Exploring the sustainability performances of firms using environmental, social, and governance scores. Journal of Cleaner Production, 247, 119600.
 • RAMANATHAN, R., RAMANATHAN, U., & BENTLEY, Y. (2018). The debate on flexibility of environmental regulations, innovation capabilities and financial performance–A novel use of DEA. Omega, 75, 131-138.
 • RAMLİ, N. A., LATAN, H., & NARTEA, G. V. (2018). Why Should PLS-SEM Be Used Rather Than Regression? Evidence from the Capital Structure Perspective. In N. K. Avkiran & C. M. Ringle (Eds.), Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Vol. 267, pp. 171–209). Springer International Publishing.
 • REUBER, A. R., TIPPMANN, E., & MONAGHAN, S. (2021). Global scaling as a logic of multinationalization. Journal of International Business Studies. 52, 1031–1046.
 • ROQUEBERT, J. A., PHILLIPS, R. L., & WESTFALL, P. A. (1996). Markets vs. Management: What 'drives' profitability?. Strategic Management Journal, 17(8), 653–64.
 • RUBERA, G., & KIRCA, A. H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Marketing, 76(3), 130-147.
 • SARDANA, D., GUPTA, N., KUMAR, V., & TERZIOVSKI, M. (2020). CSR 'sustainability' practices and firm performance in an emerging economy. Journal of Cleaner Production, 258, 120766.
 • SCARPELLINI, S., VALERO‐GIL, J., MONEVA, J. M., & ANDREAUS, M. (2020). Environmental management capabilities for a "circular eco‐innovation". Business Strategy and the Environment, 29(5), 1850-1864.
 • SHAH, N., & SOOMRO, B. A. (2021). Internal green integration and environmental performance: The predictive power of proactive environmental strategy, greening the supplier, and environmental collaboration with the supplier. Business Strategy and the Environment, 30(2), 1333-1344.
 • SHARMA, S., & VREDENBURG, H. (1998). Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities. Strategic Management Journal, 19(8), 729-753.
 • SHARMA, S., ARAGO´N-CORREA, J. A., & RUEDA, A. (2004). A contingent resource-based analysis of environmental strategy in the Ski industry, ASAC, 1–26.
 • SHARMA, S., ARAGÓN‐CORREA, J. A., & RUEDA, A. (2007). The contingent influence of organizational capabilities on proactive environmental strategy in the service sector: An analysis of North American and European ski resorts. Canadian Journal of Administrative Sciences, 24(4), 268-283.
 • SHU, C., LIU, J., ZHAO, M., & DAVIDSSON, P. (2020). Proactive environmental strategy and firm performance: The moderating role of corporate venturing. International Small Business Journal, 38(7), 654-676.
 • SOLOVIDA, G. T., & LATAN, H. (2017). Linking environmental strategy to environmental performance: Mediation role of environmental management accounting. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 8(5), 595-619.
 • TALAJA, A. (2012). Testing VRIN framework: Resource value and rareness as sources of competitive advantage and above average performance. Management-Journal of Contemporary Management Issues, 17(2), 51-64.
 • TEECE, D. J., (2018). Business Models and Dynamic Capabilities. Long Range Planning, 51(1), 40-49.
 • TEECE, D. J., PISANO, G., & SHUEN, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
 • UMRANI, W. A., KURA, K. M., & AHMED, U. (2018). Corporate entrepreneurship and business performance. PSU Research Review, 2(1), 59-80.
 • VELEVA, V., HART, M., GREINER, T., & CRUMBLEY, C. (2003). Indicators for measuring environmental sustainability: A case study of the pharmaceutical industry. Benchmarking: An International Journal, 10(2), 107-119.
 • WERNERFELT, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
 • WONG, D. T., & NGAI, E. W. (2021). Economic, organizational, and environmental capabilities for business sustainability competence: Findings from case studies in the fashion business. Journal of Business Research, 126, 440-471.
 • WU, J., DING, Y., ZHANG, F., & LI, D. (2021). How to improve environmental performance of heavily polluting companies in China? A cross-level configurational approach. Journal of Cleaner Production, 311(2021), 127450.
 • YADAV, P. L., HAN, S. H., & KIM, H. (2017). Sustaining competitive advantage through corporate environmental performance. Business Strategy and the Environment, 26(3), 345-357.
 • YANG, C. S., & LIRN, T. C. (2017). Revisiting the resource-based view on logistics performance in the shipping industry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47 (9), 884-905.
 • YANG, D., JIANG, W., & ZHAO, W. (2019). Proactive environmental strategy, innovation capability, and stakeholder integration capability: A mediation analysis. Business Strategy and the Environment, 28(8), 1534-1547.
 • YAVUZ, Ş. (2009). Yeşil halkla ilişkiler ve ikna. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (37), 128-143.
 • YILDIRIM ÖZMUTLU, S. (2021). Pazar Yönelimin Pazar ve Stratejik Performans Üzerindeki Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Lojistik Firmaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (3) , 775-787 .
 • YU, Y., & HUO, B. (2019). The impact of environmental orientation on supplier green management and financial performance: The moderating role of relational capital. Journal of Cleaner Production, 211, 628-639
 • ZOU, S., & CAVUSGIL, S. T. (2002). The GMS: A broad conceptualization of global marketing strategy and its effect on firm performance. Journal of Marketing, 66(4), 40-56.
 • <Url 1> T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Erişim tarihi: 24.07.2019, https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/tio/tio-yetki-belgesi.pdf
 • <Url 2> Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD). Erişim tarihi: 24.07.2019, https://www.utikad.org.tr/

Impact of Environmental Capabilities on Corporate Environmental Strategy and Market Performance: Natural Resource Based View

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 189 - 213, 31.03.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1007621

Abstract

This study aims to examine the effect of environmental capabilities on market performance. In addition, it has been tried to determine whether the environmental capabilities of the firm have an effect on the corporate environmental strategy. The sample of the research consists of 131 companies selected from the global logistics companies operating in Turkey by applying the random sampling method and accepted to participate in the research. For this purpose, a research model has been created and hypotheses related to this model have been developed. A survey created for the research was applied by face-to-face interviews with a senior manager from each company participating in the research. Analyzes were made on the obtained data using the Structural Equation Modeling method in the AMOS package program. The results of the analysis show that especially the environmental capabilities of the companies strengthen the environment-oriented corporate strategies and have a significant effect on the market performance. As a result, information has been provided that the companies within the scope of the research are able to associate environmental goals with corporate goals by taking environmental issues into consideration, and focus on continuous improvement in service quality by adopting environmentally friendly approaches to increase market performance.

References

 • ADOMAKO, S., NING, E., & ADU‐AMEYAW, E. (2021). Proactive environmental strategy and firm performance at the bottom of the pyramid. Business Strategy and the Environment, 30(1), 422-431.
 • AFSAR, B., MAQSOOM, A., SHAHJEHAN, A., AFRIDI, S. A., NAWAZ, A., & FAZLIANI, H. (2020). Responsible leadership and employee's proenvironmental behavior: The role of organizational commitment, green shared vision, and internal environmental locus of control. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(1), 297-312.
 • AGUINIS, H., & GLAVAS, A. (2019). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for meaningfulness through work. Journal of Management, 45(3), 1057-1086.
 • ALBERTINI, E. (2019). The contribution of management control systems to environmental capabilities. Journal of Business Ethics, 159(4), 1163-1180.
 • ALLEN, R. S., HELMS, M. M., TAKEDA, M. B., WHITE, C. S., & WHITE, C. (2006). A comparison of competitive strategies in Japan and the United States. SAM Advanced Management Journal, 71(1), 24-35.
 • ALT, E., DÍEZ-DE-CASTRO, E. P., & LLORÉNS-MONTES, F. J. (2015). Linking employee stakeholders to environmental performance: The role of proactive environmental strategies and shared vision. Journal of Business Ethics, 128(1), 167-181.
 • ANDERSÉN, J. (2021). A relational natural-resource-based view on product innovation: The influence of green product innovation and green suppliers on differentiation advantage in small manufacturing firms. Technovation, 102254.
 • ANSEEL, F., LIEVENS, F., SCHOLLAERT, E., & CHORAGWICKA, B. (2010). Response rates in organizational science, 1995–2008: A meta-analytic review and guidelines for survey researchers. Journal of Business and Psychology, 25(3), 335-349. ARAGÓN-CORREA, J. A., & SHARMA, S. (2003). A contingent resource-based view of proactive corporate environmental strategy. Academy of Management Review, 28(1), 71-88.
 • ARAGÓN-CORREA, J. A., HURTADO-TORRES, N., SHARMA, S., & GARCÍA-MORALES, V. J. (2008). Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective. Journal of Environmental Management,86(1), 88–103.
 • ARAGÓN-CORREA, J. A., MARCUS, A. A., & VOGEL, D. (2020). The effects of mandatory and voluntary regulatory pressures on firms' environmental strategies: A review and recommendations for future research. Academy of Management Annals, 14(1), 339-365.
 • ARAGÓN-CORREA, J. A., MARTÍN-TAPIA, I., & HURTADO-TORRES, N. E. (2013). Proactive environmental strategies and employee inclusion: The positive effects of information sharing and promoting collaboration and the influence of uncertainty. Organization & Environment, 26(2), 139-161.
 • BAE, H. S. (2017). The effect of environmental capabilities on environmental strategy and environmental performance of korean exporters for green supply chain management. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(3), 167-176.
 • BAKER, W. E., & SINKULA, J. M. (2005). Environmental marketing strategy and firm performance: Effects on new product performance and market share. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 461-475.
 • BANERJEE, S. B. (1998). Corporate environmentalism: Perspectives from organizational learning. Management Learning, 29(2), 147-164.
 • BANERJEE, S. B. (2001). Managerial perceptions of corporate environmentalism: Interpretations from industry and strategic implications for organizations. Journal of Management Studies, 38(4), 489-513.
 • BANERJEE, S. B. (2002). Corporate environmentalism: The construct and its measurement. Journal of Business Research, 55(3), 177-191.
 • BANERJEE, S. B., IYER, E. S., & KASHYAP, R. K. (2003). Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type. Journal of marketing, 67(2), 106-122.
 • BANSAL, P., & SONG, H. C. (2017). Similar but not the same: Differentiating corporate sustainability from corporate responsibility. Academy of Management Annals, 11(1), 105-149.
 • BARANOVA, P., & MEADOWS, M. (2017). Engaging with environmental stakeholders: Routes to building environmental capabilities in the context of the low carbon economy. Business Ethics: A European Review, 26(2), 112-129.
 • BARANOVA, P., & PATERSON, F. (2017). Environmental capabilities of small and medium sized enterprises: Towards transition to a low carbon economy in the East Midlands. Local Economy, 32(8), 835-853.
 • BARNEY, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 • BERCHICCI, L., DOWELL, G., & KING, A. A. (2012). Environmental capabilities and corporate strategy: Exploring acquisitions among US manufacturing firms. Strategic Management Journal, 33(9), 1053-1071.
 • BERNARD, A. B., JENSEN, J. B., REDDING, S. J., & SCHOTT, P. K. (2018). Global firms. Journal of Economic Literature, 56(2), 565-619.
 • BETTS, T. K., SUPER, J. F., & NORTH, J. (2018). Exploring the influence of institutional pressures and production capability on the environmental practices-Environmental performance relationship in advanced and developing economies. Journal of Cleaner Production, 187, 1082-1093.
 • BHATTACHARYYA, A. (2019). Corporate environmental performance evaluation: A cross-country appraisal. Journal of Cleaner Production, 237, 117607.
 • BLOOM, N., & VAN REENEN, J. (2010). Why do management practices differ across firms and countries?. Journal of Economic Perspectives, 24(1), 203-24.
 • BU, X., DANG, W. V., WANG, J., & LIU, Q. (2020). Environmental orientation, green supply chain management, and firm performance: Empirical evidence from Chinese Small and medium-sized enterprises. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1199.
 • BUYSSE, K., & VERBEKE, A. (2003). Proactive environmental strategies: A stakeholder management perspective. Strategic Management Journal, 24(5), 453–470.
 • CASSELLS, S., & LEWIS, K. V. (2017). Environmental management training for micro and small enterprises: the missing link?. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2), 297–312.
 • CHABOWSKI, B. R., & MENA, J. A. (2017). A review of global competitiveness research: Past advances and future directions. Journal of International Marketing, 25(4), 1-24.
 • CHAN, R. Y. (2005). Does the natural‐resource‐based view of the firm apply in an emerging economy? A survey of foreign invested enterprises in China. Journal of Management Studies, 42(3), 625-672.
 • CHAN, R. Y. (2010). Corporate environmentalism pursuit by foreign firms competing in China. Journal of World Business, 45(1), 80-92.
 • CHANG, C. H. (2011). The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: The mediation role of green innovation. Journal of Business Ethics, 104(3), 361-370.
 • CHOPRA, R. (2016). Environmental degradation in India: causes and consequences. International Journal of Applied Environmental Sciences, 11(6), 1593-1601.
 • DARNALL, N., & EDWARDS, D. (2006). Predicting the cost of environmental management system adoption: the role of capabilities, resources and ownership structure. Strategic Management Journal, 27(4), 301-320.
 • DARNALL, N., HENRIQUES, I., & SADORSKY, P. (2010). Adopting proactive environmental strategy: The influence of stakeholders and firm size. Journal of Management Studies, 47(6), 1072-1094.
 • DAY, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37-52.
 • DE SOUSA JABBOUR, A. B. L., NDUBISI, N. O., & SELES, B. M. R. P. (2020). Sustainable development in Asian manufacturing SMEs: Progress and directions. International Journal of Production Economics, 225, 107567.
 • DIMAGGIO, P. J., & POWELL, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
 • DOBBS, R., KOLLER, T., & RAMASWAMY, S. (2015). Playing to win: The new global competition for corporate profits. New York: McKinsey & Company.
 • DOĞAN, Z., YALÇİN, H., YENİGÜN, İ., & BİLGİLİ, A. V. (2021). Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modelinin Yeraltı Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanımı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(1), 165-174.
 • FINK, A. (2017). How to conduct surveys: A step-by-step guide (6th edition). Thousand Oaks, CA, Los Angeles: Sage.
 • FREEMAN, R. E., DMYTRIYEV, S. D., & PHILLIPS, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. Journal of Management, 47(7), 1757–1770.
 • GIOVANNI, P., D. (2012). Do internal and external environmental management contribute to the triple bottom line?. International Journal of Operations & Production Management, 32(3), 265-290.
 • GLINER, J. A., MORGAN, G. A., & LEECH, N. A. (2017). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis (2nd edition). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis.
 • GÖK, O., PEKER, S.(2017). Understanding the links among innovation performance, market performance and financial performance. Review of Managerial Science, 11(3), 605-631.
 • GOTTELAND, D., SHOCK, J., & SARIN, S. (2020). Strategic orientations, marketing proactivity and firm market performance. Industrial Marketing Management, 91, 610-620.
 • HAIR, J. F., BABIN, B. J., ANDERSON, R. E., & BLACK, W. C. (2019). Multivariate data analysis (8th Edition). United Kingdom: Cengage Learning.
 • HAIR, J. F., RINGLE, C. M., & SARSTEDT, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
 • HAMEED, W. U., NISAR, Q. A., & WU, H. C. (2021). Relationships between external knowledge, internal innovation, firms' open innovation performance, service innovation and business performance in the Pakistani hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 92, 102745.
 • HART, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20(4), 986-1014.
 • HART, S. L., & DOWELL, G. (2011). Invited editorial: A natural-resource-based view of the firm: Fifteen years after. Journal of Management, 37(5), 1464-1479.
 • HELFAT, C. E., FINKELSTEIN, S., MITCHELL, W., PETERAF, M., SINGH, H., TEECE, D., & WINTER, S. G. (2009). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. London: Blackwell Pub.
 • HIRUNYAWIPADA, T., & XIONG, G. (2018). Corporate environmental commitment and financial performance: Moderating effects of marketing and operations capabilities. Journal of Business Research, 86, 22-31.
 • HITT, M. A., XU, K., & CARNES, C. M. (2016). Resource based theory in operations management research. Journal of Operations Management, 41, 77-94.
 • HOFMANN, K. H., THEYEL, G., & WOOD, C. H. (2012). Identifying firm capabilities as drivers of environmental management and sustainability practices–evidence from small and medium‐sized manufacturers. Business Strategy and the Environment, 21(8), 530-545.
 • HOMBURG, C., & JENSEN, O. (2007). The thought worlds of marketing and sales: which differences make a difference?. Journal of Marketing, 71(3), 124-142.
 • HONG, P., KWON, H. B., & ROH, J. J. (2009). Implementation of strategic green orientation in supply chain. European Journal of Innovation Management, 12(4), 512-532.
 • HOYLE, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of structural equation modeling. Guilford Press.
 • HUANG, Y., & HUANG, J. (2018). Competitiveness as a broad concept: definitions and methodologies in three industry contexts. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 11(2), 172-189.
 • JIANG, W., ROSATI, F., CHAI, H., & FENG, T. (2020). Market orientation practices enhancing corporate environmental performance via knowledge creation: Does environmental management system implementation matter?. Business Strategy and the Environment, 29(5), 1899-1924.
 • JIN, Y., CHENG, C., & ZENG, H. (2020). Is evil rewarded with evil? The market penalty effect of corporate environmentally irresponsible events. Business Strategy and the Environment, 29(3), 846-871.
 • JOURNEAULT, M. (2016). The influence of the eco-control package on environmental and economic performance: A natural resource-based approach. Journal of Management Accounting Research, 28(2), 149-178.
 • KOHLI, A. K., & JAWORSKI, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 • LI, H., & ATUAHENE-GIMA, K. (2001). Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China. Academy of management Journal, 44(6), 1123-1134.
 • LI, Z., LIAO, G., & ALBITAR, K. (2020). Does corporate environmental responsibility engagement affect firm value? The mediating role of corporate innovation. Business Strategy and the Environment, 29(3), 1045-1055.
 • LIU, W., & ATUAHENE-GIMA, K. (2018). Enhancing product innovation performance in a dysfunctional competitive environment: The roles of competitive strategies and market-based assets. Industrial Marketing Management, 73, 7-20.
 • LUEHRMAN, T. A. (1990). The exchange rate exposure of a global competitor. Journal of International Business Studies, 21(2), 225-242.
 • MATEO‐MÁRQUEZ, A. J., GONZÁLEZ‐GONZÁLEZ, J. M., & ZAMORA‐RAMÍREZ, C. (2021). The influence of countries' climate change‐related institutional profile on voluntary environmental disclosures. Business Strategy and the Environment, 30(2), 1357-1373.
 • MCMANUS, J. T., WHITE, D., & BOTTEN, N. (2008). Managing global business strategies: A Twenty-First Century Perspective. Oxford, UK: Chandos Publishing.
 • MELANDER, L. (2018). Customer and supplier collaboration in green product innovation: External and internal capabilities. Business Strategy and the Environment, 27(6), 677-693.
 • MENGUC, B., & OZANNE, L. K. (2005). Challenges of the "green imperative": A natural resource-based approach to the environmental orientation–business performance relationship. Journal of Business Research, 58(4), 430-438.
 • MENGUC, B., AUH, S., & OZANNE, L. (2010). The interactive effect of internal and external factors on a proactive environmental strategy and its influence on a firm's performance. Journal of Business Ethics, 94(2), 279-298.
 • MIRZA, S. S., & AHSAN, T. (2020). Corporates' strategic responses to economic policy uncertainty in China. Business Strategy and the Environment, 29(2), 375-389.
 • MISHRA, P., & YADAV, M. (2021). Environmental capabilities, proactive environmental strategy and competitive advantage: A natural-resource-based view of firms operating in India. Journal of Cleaner Production, 291, 125249.
 • MORALES-RAYA, M., MARTÍN-TAPIA, I., & ORTIZ-DE-MANDOJANA, N. (2019). To be or to seem: The role of environmental practices in corporate environmental reputation. Organization & Environment, 32(3), 309-330.
 • NARVER, J. C., & SLATER, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
 • NGUYEN, N. P., & ADOMAKO, S. (2021). Environmental proactivity, competitive strategy, and market performance: The mediating role of environmental reputation. Business Strategy and the Environment, 30(4), 2008-2020.
 • OSWALD, S. L., MOSSHOLDER, K. W., & HARRIS, S. G. (1994). Vision salience and strategic involvement: Implications for psychological attachment to organization and job. Strategic Management Journal, 15(6), 477-489.
 • PAPAGIANNAKIS, G., VOUDOURIS, I., LIOUKAS, S., & KASSINIS, G. (2019). Environmental management systems and environmental product innovation: The role of stakeholder engagement. Business Strategy and the Environment, 28(6), 939-950.
 • PAULRAJ, A., CHEN, I. J., & BLOME, C. (2017). Motives and performance outcomes of sustainable supply chain management practices: A multi-theoretical perspective. Journal of Business Ethics, 145(2), 239-258.
 • PETERAF, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.
 • PORTER, M. E. (1980). Industry structure and competitive strategy: Keys to profitability. Financial Analysts Journal, 36(4), 30-41.
 • PORTER, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.
 • RAJESH, R. (2020). Exploring the sustainability performances of firms using environmental, social, and governance scores. Journal of Cleaner Production, 247, 119600.
 • RAMANATHAN, R., RAMANATHAN, U., & BENTLEY, Y. (2018). The debate on flexibility of environmental regulations, innovation capabilities and financial performance–A novel use of DEA. Omega, 75, 131-138.
 • RAMLİ, N. A., LATAN, H., & NARTEA, G. V. (2018). Why Should PLS-SEM Be Used Rather Than Regression? Evidence from the Capital Structure Perspective. In N. K. Avkiran & C. M. Ringle (Eds.), Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Vol. 267, pp. 171–209). Springer International Publishing.
 • REUBER, A. R., TIPPMANN, E., & MONAGHAN, S. (2021). Global scaling as a logic of multinationalization. Journal of International Business Studies. 52, 1031–1046.
 • ROQUEBERT, J. A., PHILLIPS, R. L., & WESTFALL, P. A. (1996). Markets vs. Management: What 'drives' profitability?. Strategic Management Journal, 17(8), 653–64.
 • RUBERA, G., & KIRCA, A. H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Marketing, 76(3), 130-147.
 • SARDANA, D., GUPTA, N., KUMAR, V., & TERZIOVSKI, M. (2020). CSR 'sustainability' practices and firm performance in an emerging economy. Journal of Cleaner Production, 258, 120766.
 • SCARPELLINI, S., VALERO‐GIL, J., MONEVA, J. M., & ANDREAUS, M. (2020). Environmental management capabilities for a "circular eco‐innovation". Business Strategy and the Environment, 29(5), 1850-1864.
 • SHAH, N., & SOOMRO, B. A. (2021). Internal green integration and environmental performance: The predictive power of proactive environmental strategy, greening the supplier, and environmental collaboration with the supplier. Business Strategy and the Environment, 30(2), 1333-1344.
 • SHARMA, S., & VREDENBURG, H. (1998). Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities. Strategic Management Journal, 19(8), 729-753.
 • SHARMA, S., ARAGO´N-CORREA, J. A., & RUEDA, A. (2004). A contingent resource-based analysis of environmental strategy in the Ski industry, ASAC, 1–26.
 • SHARMA, S., ARAGÓN‐CORREA, J. A., & RUEDA, A. (2007). The contingent influence of organizational capabilities on proactive environmental strategy in the service sector: An analysis of North American and European ski resorts. Canadian Journal of Administrative Sciences, 24(4), 268-283.
 • SHU, C., LIU, J., ZHAO, M., & DAVIDSSON, P. (2020). Proactive environmental strategy and firm performance: The moderating role of corporate venturing. International Small Business Journal, 38(7), 654-676.
 • SOLOVIDA, G. T., & LATAN, H. (2017). Linking environmental strategy to environmental performance: Mediation role of environmental management accounting. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 8(5), 595-619.
 • TALAJA, A. (2012). Testing VRIN framework: Resource value and rareness as sources of competitive advantage and above average performance. Management-Journal of Contemporary Management Issues, 17(2), 51-64.
 • TEECE, D. J., (2018). Business Models and Dynamic Capabilities. Long Range Planning, 51(1), 40-49.
 • TEECE, D. J., PISANO, G., & SHUEN, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
 • UMRANI, W. A., KURA, K. M., & AHMED, U. (2018). Corporate entrepreneurship and business performance. PSU Research Review, 2(1), 59-80.
 • VELEVA, V., HART, M., GREINER, T., & CRUMBLEY, C. (2003). Indicators for measuring environmental sustainability: A case study of the pharmaceutical industry. Benchmarking: An International Journal, 10(2), 107-119.
 • WERNERFELT, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
 • WONG, D. T., & NGAI, E. W. (2021). Economic, organizational, and environmental capabilities for business sustainability competence: Findings from case studies in the fashion business. Journal of Business Research, 126, 440-471.
 • WU, J., DING, Y., ZHANG, F., & LI, D. (2021). How to improve environmental performance of heavily polluting companies in China? A cross-level configurational approach. Journal of Cleaner Production, 311(2021), 127450.
 • YADAV, P. L., HAN, S. H., & KIM, H. (2017). Sustaining competitive advantage through corporate environmental performance. Business Strategy and the Environment, 26(3), 345-357.
 • YANG, C. S., & LIRN, T. C. (2017). Revisiting the resource-based view on logistics performance in the shipping industry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47 (9), 884-905.
 • YANG, D., JIANG, W., & ZHAO, W. (2019). Proactive environmental strategy, innovation capability, and stakeholder integration capability: A mediation analysis. Business Strategy and the Environment, 28(8), 1534-1547.
 • YAVUZ, Ş. (2009). Yeşil halkla ilişkiler ve ikna. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (37), 128-143.
 • YILDIRIM ÖZMUTLU, S. (2021). Pazar Yönelimin Pazar ve Stratejik Performans Üzerindeki Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Lojistik Firmaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (3) , 775-787 .
 • YU, Y., & HUO, B. (2019). The impact of environmental orientation on supplier green management and financial performance: The moderating role of relational capital. Journal of Cleaner Production, 211, 628-639
 • ZOU, S., & CAVUSGIL, S. T. (2002). The GMS: A broad conceptualization of global marketing strategy and its effect on firm performance. Journal of Marketing, 66(4), 40-56.
 • <Url 1> T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Erişim tarihi: 24.07.2019, https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/tio/tio-yetki-belgesi.pdf
 • <Url 2> Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD). Erişim tarihi: 24.07.2019, https://www.utikad.org.tr/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Saniye YILDIRIM ÖZMUTLU
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6199-3999
Türkiye

Publication Date March 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım Özmutlu, S. (2023). Çevresel Yeteneklerin Kurumsal Çevre Stratejisi ve Pazar Performansı Üzerindeki Etkileri: Doğal Kaynak Temelli Görüş . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 189-213 . DOI: 10.17336/igusbd.1007621

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)