Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Türkiye’deki “Dijital Doğan” Gazetelerin Sürdürülebilirliklerini Sağlamalarının Yolları: Bir Alan Araştırması

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 510 - 532, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1066440

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’deki dijital olarak doğan gazetelerin gelir kaynaklarını, bu alanda varlıklarını sürdürebilmek için ne tür stratejiler uyguladıklarını ve geleneksel medyanın internet siteleri ile rekabet edip edemediklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada inceleme nesnesi olarak “dijital doğan” gazeteler seçilmiştir çünkü geleneksel medyanın internet siteleri çoğunlukla bilinen ve okuyucuda alışkanlık yaratmış markalar oldukları için dijital alanda da bunun avantajını kullanmakta, reklam almakta sorun yaşamamaktadır. Oysa dijital doğan gazeteler, bir marka bilinirlilikleri olmadan alana girmektedir ve dolayısıyla daha dezavantajlı konumdadır. Dolayısıyla hayatta kalmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için belirli gelir kaynakları yaratmak ve çeşitli stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu amaçla çalışmada dokuz “dijital doğan” gazetenin yetkilileriyle derinlemesine görüşmeler yapılmış, böylece bu gazetelerin sürdürülebilir olma yollarının neler olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.

References

 • ANDERSON, C. (2008). “Kültürün ve Ticaretin Yeni İktisadı: Uzun Kuyruk”. İstanbul: Optimist Yayınları.
 • BELL E. ve OWEN T. (2017). “The Platform Press How Silicon Valley Reenginreed Journalism”. Tow Center For Dijital Journalism. Columbia Journalism School.
 • BRUNO, N. ve NIELSEN, K.R. (2012). “Survival is Success: Journalistic Online Start-Ups in Western Europe”. Reuters Institute for the Study of Journalism. University of Oxford.
 • COOK, C. ve SIRKUNEN, E. (2013). “What’s In a Nıche? Exploring The Business Model Of Online Jornalism”. Journal of Media Business Studies. 10/4 .63-82.
 • CURRAN, J. (2016). “The internet of Dreams: Reinterpreting the İnternet”. Misunderstanding the Internet içinde. Der: Curran J., Fenton N. ve Freedman D. London and New York: Routledge. İkinci Baskı. 1-47.
 • FREEDMAN, D. (2010). “The Political Economy of the ‘New’ News Environment”. New Media, Old News: Journalism& Democracy in the Digital Age içinde. Ed: Natalie Fenton. London: SAGE Publications. s. 35-50.
 • GERAY, H. (2017). “Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş”. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • GOLDING, P. ve MURDOCK, G. (2002). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”. Medya Kültür Siyaset içinde. Der: Süleyman İrvan. Ankara: Alp Yayınevi. İkinci Basım. s: 59-97.
 • LEURDIJK, A., SLOT, M., NIEUWENHUIS, O. (2012). JRC Technical Reports. “Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: The Newspaper Publishing Industry”. European Commussion. Joint Research Centre.
 • NEWMAN, N. (2016). “Overview And Key Findings”. Reuters Institute Digital News Report 2016 içinde. Ed: Newman N., Fletcher R.; Levy D.A.L. ve Nielsen R.K. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
 • NEWMAN, N. (2019). “Executive Summary and Key Findings of the 2019 Report. Reuters Institute Digital News Report 2019 içinde. Ed: Newman N., Fletcher R., Kalogeropoulos A., ve Nielsen R.K. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
 • NICHOLLS, T., SHABBIR, N., NIELSEN,R.K (2016). “Digital-Born News Media In Europe”. Digital News Project. Reuters Institute for the Study Of Journalism. Oxford University.
 • NICHOLLS, T., SHABBIR, N. ve NIELSEN, R. K. (2017). “The Global Expansion of Digital-Born News Media”. Digital News Project. Reuters Institute For The Study of Journalism. University of Oxford.
 • YANATMA, S. (2018). Reuters Institute Digital News Report 2018: Turkey Supplementary Report. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
 • https://www.haberturk.com/star-gazetesi-kapandi-gunes-gazetesi-aksam-in-eki-oldu-2554428
 • https://www.rvd.org.tr/uploads/2022/04/medyayatirimlari_2021yilsonu_raporu_final.pdf
 • https://www.newslabturkey.org/2022/02/03/programatik-reklamcilik-101-ne-nedir-nasil-yapilir/

Ways of Sustainability of “Digital-Born” Newspapers in Turkey: A Field Study

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 510 - 532, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1066440

Abstract

This study aims to reveal the sources of income of digitally born newspapers in Turkey, what kind of strategies they implement in order to maintain their existence in this field, and whether traditional media can compete with internet sites. In the study, “digital born” newspapers were chosen as the object of study, because the traditional media's websites are mostly well-known brands that have created a habit in the reader, they take advantage of this in the digital field as well, and they do not have any problems in getting advertisements. However, digitally born newspapers enter the field without a brand awareness and are therefore in a more disadvantageous position. Therefore, they have to create certain income sources and develop various strategies in order to survive and ensure their sustainability. For this purpose, in-depth interviews were conducted with the officials of nine “digital born” newspapers, so that the ways of sustainability of these newspapers were tried to be revealed.

References

 • ANDERSON, C. (2008). “Kültürün ve Ticaretin Yeni İktisadı: Uzun Kuyruk”. İstanbul: Optimist Yayınları.
 • BELL E. ve OWEN T. (2017). “The Platform Press How Silicon Valley Reenginreed Journalism”. Tow Center For Dijital Journalism. Columbia Journalism School.
 • BRUNO, N. ve NIELSEN, K.R. (2012). “Survival is Success: Journalistic Online Start-Ups in Western Europe”. Reuters Institute for the Study of Journalism. University of Oxford.
 • COOK, C. ve SIRKUNEN, E. (2013). “What’s In a Nıche? Exploring The Business Model Of Online Jornalism”. Journal of Media Business Studies. 10/4 .63-82.
 • CURRAN, J. (2016). “The internet of Dreams: Reinterpreting the İnternet”. Misunderstanding the Internet içinde. Der: Curran J., Fenton N. ve Freedman D. London and New York: Routledge. İkinci Baskı. 1-47.
 • FREEDMAN, D. (2010). “The Political Economy of the ‘New’ News Environment”. New Media, Old News: Journalism& Democracy in the Digital Age içinde. Ed: Natalie Fenton. London: SAGE Publications. s. 35-50.
 • GERAY, H. (2017). “Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş”. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • GOLDING, P. ve MURDOCK, G. (2002). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”. Medya Kültür Siyaset içinde. Der: Süleyman İrvan. Ankara: Alp Yayınevi. İkinci Basım. s: 59-97.
 • LEURDIJK, A., SLOT, M., NIEUWENHUIS, O. (2012). JRC Technical Reports. “Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: The Newspaper Publishing Industry”. European Commussion. Joint Research Centre.
 • NEWMAN, N. (2016). “Overview And Key Findings”. Reuters Institute Digital News Report 2016 içinde. Ed: Newman N., Fletcher R.; Levy D.A.L. ve Nielsen R.K. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
 • NEWMAN, N. (2019). “Executive Summary and Key Findings of the 2019 Report. Reuters Institute Digital News Report 2019 içinde. Ed: Newman N., Fletcher R., Kalogeropoulos A., ve Nielsen R.K. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
 • NICHOLLS, T., SHABBIR, N., NIELSEN,R.K (2016). “Digital-Born News Media In Europe”. Digital News Project. Reuters Institute for the Study Of Journalism. Oxford University.
 • NICHOLLS, T., SHABBIR, N. ve NIELSEN, R. K. (2017). “The Global Expansion of Digital-Born News Media”. Digital News Project. Reuters Institute For The Study of Journalism. University of Oxford.
 • YANATMA, S. (2018). Reuters Institute Digital News Report 2018: Turkey Supplementary Report. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
 • https://www.haberturk.com/star-gazetesi-kapandi-gunes-gazetesi-aksam-in-eki-oldu-2554428
 • https://www.rvd.org.tr/uploads/2022/04/medyayatirimlari_2021yilsonu_raporu_final.pdf
 • https://www.newslabturkey.org/2022/02/03/programatik-reklamcilik-101-ne-nedir-nasil-yapilir/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Journalism
Journal Section Articles
Authors

Sevtap DEMİR
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4474-280X
Türkiye

Early Pub Date October 25, 2023
Publication Date October 25, 2023
Acceptance Date January 10, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA
DEMİR, S. (2023). Türkiye’deki “Dijital Doğan” Gazetelerin Sürdürülebilirliklerini Sağlamalarının Yolları: Bir Alan Araştırması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 510-532. https://doi.org/10.17336/igusbd.1066440

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)