Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Falling of Cultural Forms and Seculirazation of the Islamic Life Style -Transformative Effect of Salafī Discourse Followers and Modernists on Religiosity–

Year 2020, Issue 35, 1 - 42, 30.04.2020

Abstract

Today’s Islamic societies are on the test with two mentalities. The first is the Salafī discourse, which expands this area by reading life through Shirk (polytheism) and Bid‘ah (innovation) with the claim of rebuilding authentic and pure Islam, referring all cultural forms and belief values, outside the narrow framework they have determined, to the two concepts in question. Secondly, it is, however, the Modernist discourse that cannot come out of the vicious circle, while reading the Qur’ān, the first main source of Islām, and partly the Sunnah of the second source, on the one hand, through rational, scientific and secular concepts, on the other hand, it tries to legitimize these concepts through these two sources. Both movements agree on two points: The first is the acceptance that Muslims are in serious crisis of thought, and secondly the Qur’ān and Sunnah have principles to solve problems. However, sometimes they implicitly and sometimes explicitly say that tradition is an obstacle though seriously opposed to it. In particular, they see the cultural forms produced by Muslims as obstacles before Islām and target such practices. These movements are unaware of the fact that the religion cannot survive without producing its own culture. On the other hand, the lack of method of both movements leads to greater problems. While the Salafī opposition to imitation is unaware of the fact that it accepts a selective imitation in tradition, the modernists take a reactionary stance against the imitation of the tradition and leads towards the Western imitation. While both movements are united at the same point, they are in a clear contradiction. This article aims to reveal their codes of thought, contradictions, the points where they meet, and the value of the tradition and cultural forms they target.

Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-

Year 2020, Issue 35, 1 - 42, 30.04.2020

Abstract

Günümüz İslam toplumları iki zihniyet ile sınavdadır. Birincisi, sahih ve saf İslam’ı yeniden inşa etme iddiasıyla hayatı şirk ve bid‘at üzerinden okuyarak belirledikleri dar çerçevenin dışında kalan bütün kültürel formları, inanç değerlerini söz konusu iki kavrama sıkıştıran Selefî söylemdir. İkincisi, İslam’ın ilk ana kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’i ve kısmen de ikinci kaynak Sünneti, bir taraftan bireysel, özgürlükçü, rasyonel, bilimsel ve seküler kavramlar üzerinden okurken, diğer yandan bu kavramları yine bu iki kaynak üzerinden meşrulaştırmaya çabalayıp, yine de kısır döngü içinden çıkamayan modernist söylemdir. Her iki akım da iki noktada hemfikirdir: Birincisi Müslümanların ciddi bir düşünce krizi içinde bulunduğunu, ikincisi de Kur’ân ve Sünnetin sorun çözücü özelliğine sahip olduğuna dair kabuldür. Ancak bazen örtük biçimde bazen de açıkça bunun önünde geleneğin engel oluşturduğunu söyleyip ona ciddi şekilde muhalefet etmektedirler. Özellikle Müslümanların ürettikleri kültürel formları İslam’ın önünde engel olarak görüp bu tür uygulamaları hedef almaktadırlar. Bu akımlar kültürünü üretmeyen dinin sürekliliğini sağlayamayacağının farkında değillerdir. Öte yandan her iki akımın da, fiilen öne çıkan ve çözümsüz görünen bazı pratik sorun alanlarına vurgu yapsalar da, dini düşünce ve hayat içinde bu değişimin sistem bütünlüğü içinde nasıl olacağına dair yöntemsizliği daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Taklide karşı olan Selefi akım farkında olmadan gelenek içinde seçmeci bir taklidi öngörürken modernistler geleneğin taklidine karşı tepkisel bir duruş sergileyip Batılı/modern uygulamaların taklidine doğru yol almaktadırlar. Her ikisi de aynı noktada birleşirken açık bir çelişki içinde bulunmaktadırlar. Bu makale, onların düşünce kodları, çelişkileri, birleştikleri, farklılaştıkları noktaları ve hedef aldıkları gelenek ve kültürel formların sürekliliklerinin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır

Details

Primary Language Turkish
Subjects Theology
Journal Section Research Articles
Authors

Saffet KÖSE>
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Submission Date November 1, 2019
Acceptance Date
Published in Issue Year 2020, Issue 35

Cite

Bibtex @research article { ihad1152759, journal = {İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi}, issn = {1304-1045}, eissn = {2791-9730}, address = {Musalla Bağları Mh. Sarnıç Sk. No: 2 Selçuklu/Konya}, publisher = {Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı}, year = {2020}, number = {35}, pages = {1 - 42}, title = {Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-}, key = {cite}, author = {Köse, Saffet} }
APA Köse, S. (2020). Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi- . İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , (35) , 1-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ihad/issue/71635/1152759
MLA Köse, S. "Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-" . İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (2020 ): 1-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ihad/issue/71635/1152759>
Chicago Köse, S. "Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-". İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (2020 ): 1-42
RIS TY - JOUR T1 - Falling of Cultural Forms and Seculirazation of the Islamic Life Style -Transformative Effect of Salafī Discourse Followers and Modernists on Religiosity– AU - SaffetKöse Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 42 VL - IS - 35 SN - 1304-1045-2791-9730 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Islamic Law Studies Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi- %A Saffet Köse %T Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi- %D 2020 %J İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi %P 1304-1045-2791-9730 %V %N 35 %R %U
ISNAD Köse, Saffet . "Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-". İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi / 35 (April 2020): 1-42 .
AMA Köse S. Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 2020; (35): 1-42.
Vancouver Köse S. Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 2020; (35): 1-42.
IEEE S. Köse , "Kültürel Formların Düşüşü ve İslami Yaşantının Sekülerleşmesi -Selefî Akım ve Modernist Söylemin Dindarlığı Dönüştürücü Etkisi-", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no. 35, pp. 1-42, Apr. 2020