Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 18 - 30 2015-09-15

OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Ahmet GÜLMEZ [1]


 Bu çalış manın amacı 24 OECD ülkesinde 2000-2012 dönemi için ekonomik büyüme ile hava kirliliğ i arasındaki uzun dönemli iliş kiyi araş tırmaktır. Bu amaçla Pedroni eş bütünleş me, Pedroni FMOLS, Pedroni DOLS, Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Granger Nedensellik yöntemleri kullanılmış tır. Eş bütünleşme testleri ekonomik büyüme ve hava kirliliğ i değ iş kenlerinin uzun dönemde eş bütünleş me iliş kisine sahip olduğ unu göstermektedir. Panel FMOLS test sonucuna göre ise Panel genelinde hava kirliliğ inin katsayısı 2.9 olarak hesaplanmış tır. Yani 24 OECD ülkesi genelinde ekonomik büyümedeki %1’lik artış , hava kirliliğ inde uzun dönemde %2,9’luk bir artış  meydana getirmektedir. Panel DOLS test sonucuna göre panel genelinde hava kirliliğ i katsayısı 3,91 olarak hesaplanmış tır. Yani 24 OECD ülkesi genelinde ekonomik büyümedeki %1’lik artış  hava kirliliğ i üzerinde uzun dönemde yaklaş ık %3,91’lik bir artış  meydana getirmektedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel Granger nedensellik analizinde panel seti için ekonomik büyümeden, hava kirliliğ ine doğ ru tek y.nlü bir Granger nedensellik iliş kisi olduğu fakat hava kirliliğinden ekonomik büyümeye doğru bir Granger nedensellik iliş kisi olmadığı görülmektedir.

Hava Kirliliği, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, OECD
  • Alkhathlan, Khalid and Muhammad Javid (2013) “Energy consumption, carbon emissions and economic growth in Saudi Arabia: an aggregate and disaggregate analysis” Energy Policy, 62, pp. 1525–1532.
  • Ang, James B. (2007) “CO2 emissions, energy consumption, and output in France” Energy Policy, 35, pp. 4772–477.
  • Ang, James B. (2008) “Economic development, pollutant emissions and energy consumption in Malaysia”, Journal of Policy Modelling, 30, pp. 271–278.
  • Asteriou, Dimitrios ve S.G. Hall (2007), Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition, Palgrave Macmillan, Newyork.
  • Baltagi, B.H., H. Bai ve Chihwa Kao (2000),“Nonstationary Panels, Cointegration in panels: A Survey”, Center for Policy Research Working Paper No. 16, http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/cpr/publications/working_papers/wp16.pd f, 26.11.2014.
Journal Section Issue
Authors

Author: Ahmet GÜLMEZ

Dates

Publication Date : September 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317937, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {18 - 30}, doi = {}, title = {OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Gülmez, Ahmet} }
APA Gülmez, A . (2015). OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 18-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317937
MLA Gülmez, A . "OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 18-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317937>
Chicago Gülmez, A . "OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 18-30
RIS TY - JOUR T1 - OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ AU - Ahmet Gülmez Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 30 VL - 9 IS - 3 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ %A Ahmet Gülmez %T OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Gülmez, Ahmet . "OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (September 2015): 18-30 .
AMA Gülmez A . OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 18-30.
Vancouver Gülmez A . OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 18-30.
IEEE A. Gülmez , "OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE HAVA KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 18-30, Sep. 2015