Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 31 - 49 2015-09-15

MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI

Makbule Civelek ORUÇ [1] , Burhanettin ZENGİN [2]


Değişen koşullar ve artan rekabet dolayısıyla işletmelerin, müşteri istek ve beklentilerine daha hızlı bir biçimde yanıt vermek amacıyla müşteri odaklı olmayı tercih etmektedir. Özellikleri göz önüne alındığında turizm işletmelerinin de bu işletmelerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda çalışmanın amacı turizm işletmelerinin kurumsal kimliğini yansıtan misyon ve vizyon bildirilerinde müşteri odaklı bir yaklaşım sergileyip sergilemediklerinin ortaya konmasıdır. Çalışma konaklama işletmelerinin henüz bu yönden değerlendirilmemiş olması nedeniyle özgünlük ve önem taşımaktadır. Ç alışmada turizm işletme belgesine sahip 577 tane 5 yıldızlı konaklama işletmesi incelenmiştir. Bu kapsamda konaklama işletmelerinin web sitelerinde yer alan misyon vizyon bildirileri içerik analizi yöntemi kullanılarak, Nwankwo tarafından geliştirilen müşteri odaklılık .l.ütleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre işletmelerin misyon ve vizyon bildirilerinde müşteri odaklılığı önemli bir .l.üt olarak kullandıkları, müşteriye değer ve önem atfettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Müşteri Odaklılık, Misyon, Vizyon, Konaklama İşletmeleri
  • Acuner, S. A. (2001), Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü, M.P.M. Yayınları: Ankara.
  • Akbaba, A. (2005), Müşteri Odaklı Hizmet Üretiminde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Yaklaşımı: Konaklama İşletmeleri İçin Bir Uygulama Çalışması, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (1), ss: 59-81.
  • Akgeyik, T. (2005), Müşteri Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 55 (1), ss: 853-875.
  • Altıok, P. (2011), Applicable Vison, Mission and The Effects of Strategic Management on Crisis Resolve, Procedia Social and Behavioral Sciences, V:24, ss: 61-71
Journal Section Issue
Authors

Author: Makbule Civelek ORUÇ

Author: Burhanettin ZENGİN

Dates

Publication Date : September 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317938, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {31 - 49}, doi = {}, title = {MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI}, key = {cite}, author = {Oruç, Makbule Civelek and Zengin, Burhanettin} }
APA Oruç, M , Zengin, B . (2015). MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 31-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317938
MLA Oruç, M , Zengin, B . "MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 31-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29618/317938>
Chicago Oruç, M , Zengin, B . "MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2015 ): 31-49
RIS TY - JOUR T1 - MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI AU - Makbule Civelek Oruç , Burhanettin Zengin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 49 VL - 9 IS - 3 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI %A Makbule Civelek Oruç , Burhanettin Zengin %T MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Oruç, Makbule Civelek , Zengin, Burhanettin . "MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (September 2015): 31-49 .
AMA Oruç M , Zengin B . MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 31-49.
Vancouver Oruç M , Zengin B . MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 9(3): 31-49.
IEEE M. Oruç and B. Zengin , "MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 31-49, Sep. 2015