Year 2015, Volume 10 , Issue 4, Pages 18 - 27 2015-10-15

SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER

Shynarbek Akchabaev KAİRBEKULI [1]


Selçuklu Devleti’nin temelleri, X. yüzyılda Türkistan coğrafyasında atılmıştır. Bugün bu coğrafyanın önemli bir kısmını Kazakistan Türk Cumhuriyeti elinde bulundurmaktadır. Selçukluların atası Selçuk Bey, bugün Kazakistan sınırları içinde kalan topraklarda hüküm

sürmüş Oğuz Yabgu Devleti’nde bir süre subaşılık (ordu komutanlığı) vazifesinde bulunmuş, daha sonra güneye İslam ülkesine göç ederek, İslâm’ı kabul etmiştir. Onun soyundan gelenler, Türk tarihinin en büyük devletlerinden biri olan Selçuklu Devleti’ni ortaya çıkarmışlardır. Kazakistan, bugün Türkistan coğrafyasında Göktürklerin, Selçukluların ve Kazak Hanlıklarının siyasi, sosyal, kültürel, hukukî ve ekonomik birikiminin en önemli mirasçılarından biri konumundadır. Bu siyasi teşekküllerin tesis ettiği hukuk düzeni, uzun süre o coğrafyada varlığını sürdürmüştür. Günümüzde modern hukuk sistemini benimsemiş bulunan Kazakistan’ın hukuk tarihinde, Selçuklu hukuk sisteminin izlerini de görmek mümkündür. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve yeni hukuki durumların ortaya çıkması hukuk kurallarında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Kazakistan İcra hukuku da bu değişim sürecini yaşamakta, beraberinde buna paralel olarak bir takım problemler ortaya çıkmakta, bu sorunların çözümü için yasal mevzuatta bir takım değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmektedir. Kazakistan’da hukuk sisteminde ortaya çıkan bu problemlerin çözümü amacıyla 2010 yılında kabul edilen İcra Kanunu uygulamada bir takım yeni problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Selçuklulardan günümüze Kazakistan hukuk sistemi içinde icra hukukuna ilişkin problemler tespit edilmiş ve konuya dair çözüm önerileri ele alınmıştır.

1. Hukuk, 2. İcra Hukuku, 3. Türk Hukuk Tarihi, 4. Türk Cumhuriyetleri
  • Caferoğlu, Ahmet: “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları”, Türkiyat Mecmuası, C.IV, İstanbul, 1934.
  • Doğan, Orhan: “Tavke Han Dönemi (1680-1718) Kazak Hanlığı ve Tavke Han Yasaları (JetıJargı)”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Yayınları, Bişkek, 2002, s.59-81.
  • En Eski Devirden Günümüze Kadar Kazakistan ve Kazaklar, Haz. A. Kara, Selenge Yayınları, İstanbul, 2007.
  • Hizmetli, Sabri: “Kazak Ulusu ve Kazak Tarihi Üzerine: Dünü ve Bugünü”, İSTEM, Yıl: 9, Sayı: 17, (2011), s.23-43.
Journal Section Issue
Authors

Author: Shynarbek Akchabaev KAİRBEKULI

Dates

Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317948, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {18 - 27}, doi = {}, title = {SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER}, key = {cite}, author = {Kairbekulı, Shynarbek Akchabaev} }
APA Kairbekulı, S . (2015). SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 18-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317948
MLA Kairbekulı, S . "SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 18-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317948>
Chicago Kairbekulı, S . "SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 18-27
RIS TY - JOUR T1 - SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER AU - Shynarbek Akchabaev Kairbekulı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 27 VL - 10 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER %A Shynarbek Akchabaev Kairbekulı %T SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Kairbekulı, Shynarbek Akchabaev . "SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 4 (October 2015): 18-27 .
AMA Kairbekulı S . SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 18-27.
Vancouver Kairbekulı S . SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 18-27.
IEEE S. Kairbekulı , "SELÇUKLULARIN TÜRKİSTAN’DAKİ TEMSİLCİSİ KAZAKİSTAN VE BU ÜLKENİN HUKUK TARİHİNDEN BİR KESİT: İCRA HUKUKUNDAKİ PROBLEMLER", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 18-27, Oct. 2015

Authors of the Article
Shynarbek Akchabaev KAİRBEKULI [1]