Year 2015, Volume 10 , Issue 4, Pages 56 - 67 2015-10-15

TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ

Murat Can GENÇ [1]


Sağlık, verimliliği artırmak yoluyla ekonomik büyümeye neden olabilir. Bu çalışmada Türkiye için sağlık ve verimlilik arasındaki ilişkileri 1980-2013 dönemi için yıllık veriler kullanılarak Toda ve Yamamoto nedensellik sınaması yardımıyla belirlenmiştir. Nedensellik sınamasında verimlilik göstergeleri olarak; Toplam Faktör Verimliliği (TFV) ve işgücü verimliliği sağlık göstergeleri olarak; doğuşta yaşam beklentisi, sağlık personeli başına düşen kişi sayısı ve kamu ve özel yataklı sağlık kurumları yatak sayıları kullanılmıştır. Toda ve Yamamoto nedensellik sınamasından elde edilen bulgular, sağlık göstergelerinden verimlilik göstergelerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisini ortaya koymuştur. Bu ampirik bulguların önemi sağlığın verimliliği artırmada hükümetler tarafından bir politika aracı olarak kullanılabilmesidir. Sonuçta sağlık verimlilik artışları vasıtasıyla ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir

Verimlilik, Sağlık, Türkiye Ekonomisi, Nedensellik Analizi
  • Aghion, Philippe. ve Peter Howitt. (1992), “A Model of Growth Through Creative Destruction” Econometrica, 60(2), 323-351.
  • Alemu, Zerihun G.; Roe, Terry L. ve Smith, Rodney B.W. (2006), “The Impact of HIV on Total Factor Productivity”, 9th Annual Conference on Global Economic Analysis, Addis Ababa, Ethiopia. https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/2399.pdf (Erişim Tarihi: 01.09.2015).
  • Barro, Robert J. (1990), “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.
Journal Section Issue
Authors

Author: Murat Can GENÇ

Dates

Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317951, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {56 - 67}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Genç, Murat Can} }
APA Genç, M . (2015). TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 56-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317951
MLA Genç, M . "TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 56-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317951>
Chicago Genç, M . "TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 56-67
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ AU - Murat Can Genç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 67 VL - 10 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ %A Murat Can Genç %T TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Genç, Murat Can . "TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 4 (October 2015): 56-67 .
AMA Genç M . TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 56-67.
Vancouver Genç M . TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 56-67.
IEEE M. Genç , "TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 56-67, Oct. 2015