Year 2015, Volume 10 , Issue 4, Pages 68 - 90 2015-10-15

TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ

Mehmet UMUR [1]


Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik geliştirilmiş olan modeller bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı SERQUAL ölçeğidir. Bu çalışmanın amacı turistik ürünün çekicilik boyutunun bir öğesi olan müzelerdeki hizmet kalitesi algılamalarını turist rehberleri bağlamında ölçmektir. Araştırma UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan tarihi Kapadokya bölgesi sınırları içerisinde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nin hizmet kalitesi algılamalarına yöneliktir. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Bu bağlamda Kapadokya Bölgesi'nde görev yapan turist rehberlerinin Göreme Açık Hava Müzesi'ne yönelik hizmet kalitesi algılamaları anket yardımıyla ölçülmüştür. Araştırmada iki ölçüm yapılmıştır. İlk ölçüm ve son ölçüme katılan Profesyonel Turist Rehberlerinin algılama karşılaştırmaları yapılmıştır. Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 220 profesyonel turist rehberi katılmıştır. Araştırma sonunda profesyonel turist rehberi hizmet kalitesi algılamalarının ilk ve son ölçüm bağlamında farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Göreme Açık Hava Müzesi yöneticilerine geliştirilmesi gereken hususlar bağlamında araştırmanın sonuç kısmında öneriler sunulmuştur.

Müze Hizmet Kalitesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Profesyonel Turist Rehberi
  • Akan, P. (1995), "Dimensions of service quality: a study in Istanbul", Managing Service Quality, 5 (6), ss. 39 – 43.
  • Akbaba, A. (2006), "Measuring service quality in the hotel industry: A study in a business hotel in Turkey", Hospitality Management, 25, ss. 170–192.
  • Aktaş Z. (2006), Ankara Etnografya Müzesi’nin Ziyaretçiler Gözüyle Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Berkley, B. J. ve Gupta, A. (1994), “Improving service quality with information technology”, International Journal of Information Management, 14, ss. 109-21.
  • Bolton, R. N. ve Drew, J. H. (1991), "A Longitudinal Analysis of the Impact of Service Changes on Customer Attitudes", Journal of Marketing, 55 (1), ss. 1-10.
Journal Section Issue
Authors

Author: Mehmet UMUR

Dates

Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317953, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {68 - 90}, doi = {}, title = {TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Umur, Mehmet} }
APA Umur, M . (2015). TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 68-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317953
MLA Umur, M . "TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 68-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317953>
Chicago Umur, M . "TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 68-90
RIS TY - JOUR T1 - TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ AU - Mehmet Umur Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 90 VL - 10 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ %A Mehmet Umur %T TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Umur, Mehmet . "TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 4 (October 2015): 68-90 .
AMA Umur M . TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 68-90.
Vancouver Umur M . TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 68-90.
IEEE M. Umur , "TURİST REHBERLERİNİN MÜZE HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 68-90, Oct. 2015