Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 6 - 21 2016-10-15

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)

Mürşit RECEPOĞLU [1] , Mustafa Kemal DEĞER [2]


Bu çalışma, bölgesel yatırım teşviklerinin bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ampirik olarak ele almaktadır. Çalışmada 2004-2011 döneminde Türkiye’nin Düzey 2 bölgeleri için panel veri eşbütünleşme ve nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir. Eşbütünleşme ve FMOLS sonuçlarına göre yatırım teşviklerinin uzun dönemde bölgesel ekonomik büyüme üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkileri söz konusudur. Öte yandan nedensellik testi sonuçlarına göre ise gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde yatırım teşvikleri ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü ilişki söz konusu iken, az gelişmiş bölgelerde ise yatırım teşviklerinden bölgesel ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik yakalanmıştır. Çalışmanın bu bulguları, yatırım teşviklerinin Türkiye’de bölgesel ekonomik büyümenin önemli bir unsuru olduğunu göstermektedir. 

Yatırım Teşvikleri, Bölgesel Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizleri
  • Adámek, Emil and Rybková, Lucie (2015), “Influence of Investment Incentives on Development of Regional Unemployment in the Czech Republic”, European Journal of Business Science and Technology, 1(1), 5-14.
  • Akan, Yusuf ve Arslan, İbrahim (2008), “Türkiye’de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri ile İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama (1980-2006)”, Çalışma ve Toplum, 2008/1(16), 107-119.
  • Akdeve, Erdal ve Karagöl, Erdal Tanas (2013), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 329-350.
  • Atamer, Melis (2015), “Türkiye’de Yatırım Teşvik Sisteminin Yatırımlar Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • Ay, Hakkı M. (2005), “Yatırım Teşviklerinin Sabit Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2), 176-184.
  • Bakırcı, Fehim; Ekinci, E. Demet ve Şahinoğlu, Tuba (2014), “Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 281-298.
Journal Section Issue
Authors

Author: Mürşit RECEPOĞLU

Author: Mustafa Kemal DEĞER

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318421, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {6 - 21}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)}, key = {cite}, author = {Recepoğlu, Mürşit and Değer, Mustafa Kemal} }
APA Recepoğlu, M , Değer, M . (2016). TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011) . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 6-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318421
MLA Recepoğlu, M , Değer, M . "TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 6-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318421>
Chicago Recepoğlu, M , Değer, M . "TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 6-21
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011) AU - Mürşit Recepoğlu , Mustafa Kemal Değer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 21 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011) %A Mürşit Recepoğlu , Mustafa Kemal Değer %T TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011) %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Recepoğlu, Mürşit , Değer, Mustafa Kemal . "TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 6-21 .
AMA Recepoğlu M , Değer M . TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011). Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 6-21.
Vancouver Recepoğlu M , Değer M . TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011). Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 6-21.
IEEE M. Recepoğlu and M. Değer , "TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZLERİ (2004-2011)", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 6-21, Oct. 2016