Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 36 - 49 2016-10-15

Bu çalışmada finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1997-2014 dönemi yıllık verileri dikkate alınarak gelişen D-8 ülke ekonomileri için incelenmiştir. Finansal aracılık hizmetlerinin nicelik, nitelik ve verimliliğindeki iyileşmeleri ortaya koyan bir süreç olarak ifade edilen finansal gelişme bu çalışmada özel sektöre verilen krediler ile temsil edilmiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı çalışmada değişkenlerin istatistiki özellikleri ve aralarındaki ilişkilerin dikkate alınması ile yeni nesil testler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yatay kesitler arasında bağımlılığın olduğu görülmüş, ülkelere ait finansal gelişme katsayısının homojen olduğu Pesaran ve Yamagata’ya (2008) ait olan Delta Testi ile tespit edilmiştir. Analiz başlangıcında Smith vd.(2004) tarafından geliştirilen birim kök testleri ile durağanlık analizi yapılmış daha sonra ise Westerlund-Edgerton(2007) eşbütünleşme testi ile uzun dönemli ilişkiler ortaya koyulmuştur. Panelin geneline ait finansal gelişme katsayısı CCMGE tekniği ile belirlenmiştir. Sonuç olarak D-8 ülkeleri için finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerine pozitif etkide bulunduğu tespit edilmiştir. 

Finansal gelişme, ekonomik büyüme, D-8 ülkeleri
  • Abu-Bader, Suleiman, and Aamer S. Abu-Qarn. "Financial development and economic growth: The Egyptian experience." Journal of Policy Modeling 30.5 (2008): 887-898.
  • AK, Mehmet Zeki, Nurullah Altintaş, and Ahmet Gökçe Akpolat. "Does Net Interest Margin Affect Economic Growth?: A Panel Data Approach." International Research Journal of Finance and Economics 109 (2013): 137.
  • Aydın, M. Kemal, Mehmet Zeki Ak, ve Nurullah Altuntaş. "‘Çevre’Ülkelerinde Finansal Gelişme ile Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31.2 (2013).
  • Aydın, Mücahit, and Gürkan Malcıoğlu. "Fınancıal Development and Economıc Growth Relatıonshıp: The Case Of Oecd Countrıes." Journal of Applied Research in Finance and Economics 2.1 (2016): 1-7.
Journal Section Issue
Authors

Author: Selim İNANÇLI

Author: Nurullah ALTINTAŞ

Author: Veysel İNAL

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318425, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {36 - 49}, doi = {}, title = {Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği}, key = {cite}, author = {İnançlı, Selim and Altıntaş, Nurullah and İnal, Veysel} }
APA İnançlı, S , Altıntaş, N , İnal, V . (2016). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 36-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318425
MLA İnançlı, S , Altıntaş, N , İnal, V . "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 36-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318425>
Chicago İnançlı, S , Altıntaş, N , İnal, V . "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 36-49
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği AU - Selim İnançlı , Nurullah Altıntaş , Veysel İnal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 49 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği %A Selim İnançlı , Nurullah Altıntaş , Veysel İnal %T Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD İnançlı, Selim , Altıntaş, Nurullah , İnal, Veysel . "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 36-49 .
AMA İnançlı S , Altıntaş N , İnal V . Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 36-49.
Vancouver İnançlı S , Altıntaş N , İnal V . Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 36-49.
IEEE S. İnançlı , N. Altıntaş and V. İnal , "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 36-49, Oct. 2016