Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 94 - 107 2016-10-15

ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER

Hasan TUTAR [1]


Bu çalışmada, insanların örgütlerde ve tüm örgütlü yapılarda zihin menajerliği yoluyla nasıl normalleştirildikleri (standartlaştırıldıkları) ve operasyon nesnesi haline getirildikleri konusu sorunsallaştırılmaktır. Çalışmada örgütlerin bir iktidar ağı ve onun mekanizmalarının nasıl işletildiği deşifre edilerek, “insan-örgüt” ilişkisini derin bir perspektiften görmek amaçlanmaktadır. Çalışmada “normalleştirme istasyonları” olarak kodladığımız örgütsel yapılar içinde bireyin tüm öznelliğini kaybederek standart bir insana dönüştürülmesi, diğer bir ifadeyle normalleştirilmesi süreci farklı bir perspektiften analiz edilmeye çalışılmaktadır. Normalleştirme sürecinde kullanılan temel araç manipülasyondur ve bu süreçte manipülasyonun bazen aracı, bazen düzenleyici işlev gördüğü varsayımı analize tabi tutulmaktadır. İnsan-örgüt ilişkisinde yönetimin özneyi yeniden kurma, manipüle etme, dönüştürme ve normalleştirme politikaları ile birlikte söylem marifetiyle beden üzerinde “biyo-iktidar”ın nasıl kurulduğu ele alınmaya çalışılmaktadır. Normalleştirme istasyonları olan örgütsel yapıların insanı otantik doğasından kopararak, yalnızca yönetsel bir aparata dönüştürdüğü iddia edilmektedir. “Zihin menajerliği” ve manipülasyon teknikleri ile insanın insan olma vasfının göz ardı edilmesinde söylemin yeniden üretilmesi suretiyle insanın tüm doğallığının veya pastoralliğinin kaybına neden olan normalleştirilme sürecinde örgütsel yapıların birer “normalleştirme istasyonları” olarak işlev gördükleri tespiti yapılmaktadır. 

örgütler, normalleştirme, zihin menajerliği, manipülasyon, zihin fethi
  • Alain, Touraine. (2000), Eşitliklerimiz Ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, Çev. Olcay Kunal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
  • Alain, Touraine. (2002), Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
  • Bauman, Zygmunt. (1998a). Postmodern Etik, Çev. Alev Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Bauman, Zygmunt. (l998b), Sosyolojik Düşünmek, Çev. A.Yılmaz, İst: Ayrıntı Yayınları.
  • Cangızbay, Kadir. “Hürriyetin Felsefesinden Hürriyetin Bilimine Ya Da Felsefesiz Bilim Olmaz”, Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, Yıl,1, Sayı.10, Kasım 1999
  • Chomsky, Noam. (1995), Medya Denetimi, Çev., Ş, Süer, Tüm Zamanlar Yayıncılık. İstanbul,
Journal Section Issue
Authors

Author: Hasan TUTAR

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318429, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {94 - 107}, doi = {}, title = {ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER}, key = {cite}, author = {Tutar, Hasan} }
APA Tutar, H . (2016). ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 94-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318429
MLA Tutar, H . "ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 94-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318429>
Chicago Tutar, H . "ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 94-107
RIS TY - JOUR T1 - ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER AU - Hasan Tutar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 107 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER %A Hasan Tutar %T ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Tutar, Hasan . "ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 94-107 .
AMA Tutar H . ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 94-107.
Vancouver Tutar H . ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 94-107.
IEEE H. Tutar , "ZİHİN MENAJERLİĞİ VEYA “NORMALLEŞTİRME İSTASYONLARI” OLARAK ÖRGÜTLER", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 94-107, Oct. 2016