Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 108 - 117 2016-10-15

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ

Fatih Ferhat ÇETİNKAYA [1] , Emine ŞENER [2]


Bu çalışma pozitif psikolojinin önemli bir çalışma alanı olan affetme ile örgütlerde her düzeyde sergilenebilen duygusal emek davranışları arasında bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırması olup, Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 12 kamu kurumunda çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 400 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla affetme eğilimi ve duygusal emek ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet ve kıdem değişkenleri ile affetme eğilimi ve duygusal emek arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda duygusal emeğin affetmenin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda, ilerleyen çalışmalarda affetmeyi etkileyen değişkenlerin üzerinde durularak örgütlerde sergilenen duygusal emeği azaltılabilecek bir faktör olarak yeniden alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Affetme Eğilimi, Duygusal Emek, Örgütlerde Affetme, İş Yerinde Duygular, Pozitif Örgütsel Davranış
  • Akçay, C. ve Çoruk, A. (2012), “Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme”, Eğitimde Politika Analizi Dergisi Temmuz, 2012, Cilt 1, Sayı, 1, s. 3-25.
  • Akın, M; Özdevecioğlu Mahmut ve Ünlü Onur (2012), “Örgütlerde İntikam Niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruh Sağlıkları ile ilişkisi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, Mart 2012, s.77-97.
  • Ayten, Ali (2009), “Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (2009/2), 111-128.
  • Beğenirbaş, Memduh ve Basım, H. Nejat (2013), “Duygusal Emekte Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü: Görgül Bir Araştırma”, Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 10/1 (Mayıs 2013), ss.45–57.
Journal Section Issue
Authors

Author: Fatih Ferhat ÇETİNKAYA

Author: Emine ŞENER

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318431, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {108 - 117}, doi = {}, title = {ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Çeti̇nkaya, Fatih Ferhat and Şener, Emine} }
APA Çeti̇nkaya, F , Şener, E . (2016). ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 108-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318431
MLA Çeti̇nkaya, F , Şener, E . "ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 108-117 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318431>
Chicago Çeti̇nkaya, F , Şener, E . "ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 108-117
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ AU - Fatih Ferhat Çeti̇nkaya , Emine Şener Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 117 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ %A Fatih Ferhat Çeti̇nkaya , Emine Şener %T ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Çeti̇nkaya, Fatih Ferhat , Şener, Emine . "ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 108-117 .
AMA Çeti̇nkaya F , Şener E . ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 108-117.
Vancouver Çeti̇nkaya F , Şener E . ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 108-117.
IEEE F. Çeti̇nkaya and E. Şener , "ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 108-117, Oct. 2016