Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 144 - 177 2016-10-15

YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI

Murat ERDOĞAN [1] , Funda CİVEK [2] , Derya DENGEL [3]


Madencilik faaliyetlerinin, sektörün özelliği nedeniyle büyük yatırım gerektirmesi ve bu sektörde üretime geçiş sürecinin diğer sektörlere göre daha uzun zaman alması sebebiyle maden işletmelerinin muhasebe ve maliyet sistemleri içerisinde aktifleştirme ile tükenme payları büyük bir öneme sahip olmuştur. Özel tükenmeye tabi duran varlıklar, üretim ile tamamen tüketilen ve bir daha yerine aynı şekilde konması mümkün olmayan varlıklardır. Örneğin maden, petrol yatakları, orman alanları, taş ocakları gibi. Bu çalışmanın amacı ise Özel Tükenmeye Tabi Duran Varlıkların TEK DÜZEN HESAP PLANININ TFRS’ye çevrilmesi muhasebe standartları esas alınarak incelemek ve açıklamaktır. 

Bu amaçla Özel Tükenmeye Tabi Duran Varlıklar hesap grubunun Vergi Usul Kanunu’ndan TFRS’ye ilk geçiş aşamasından ne gibi farklılıkların ortaya çıktığını Tek Düzen Hesap Planındaki Özel Tükenmeye Tabi Duran Varlıklar grubundaki hesapların TFRS’de hangi hesaplarla bağlantı kurulduğu MOMTOS-DR üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Maden, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TFRS, IFRS, TMS, MOMTOS-DR
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ, (SıraNo:34)
  • 1 Sıra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
  • Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ, (Sıra No:1)
  • Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ, (Sıra No:2)
  • Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ, (Sıra No:4)
  • Maddi Duran Varlıklara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ, (Sıra No:15)
  • Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 21) Hakkında Tebliğ. (Sıra No:13)
Journal Section Issue
Authors

Author: Murat ERDOĞAN

Author: Funda CİVEK

Author: Derya DENGEL

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318434, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {144 - 177}, doi = {}, title = {YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Murat and Ci̇vek, Funda and Dengel, Derya} }
APA Erdoğan, M , Ci̇vek, F , Dengel, D . (2016). YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 144-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318434
MLA Erdoğan, M , Ci̇vek, F , Dengel, D . "YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 144-177 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318434>
Chicago Erdoğan, M , Ci̇vek, F , Dengel, D . "YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 144-177
RIS TY - JOUR T1 - YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI AU - Murat Erdoğan , Funda Ci̇vek , Derya Dengel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 177 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI %A Murat Erdoğan , Funda Ci̇vek , Derya Dengel %T YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Erdoğan, Murat , Ci̇vek, Funda , Dengel, Derya . "YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 144-177 .
AMA Erdoğan M , Ci̇vek F , Dengel D . YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 144-177.
Vancouver Erdoğan M , Ci̇vek F , Dengel D . YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 144-177.
IEEE M. Erdoğan , F. Ci̇vek and D. Dengel , "YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP ÖZEL TÜKENMEYE TABİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBUNUN TFRS1’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 144-177, Oct. 2016