Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 178 - 187 2016-10-15

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mesut DOĞAN [1] , Feyyaz YILDIZ [2]


Bu çalışmanın amacı “Araştırma ve Geliştirme” (AR-GE) harcamalarının firma karlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) hisse senetleri işlem gören 136 firmanın 2008-2014 yıllarına ait verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak muhasebe temelli performans göstergesi “Varlık Karlılığı” (ROA) ve “Öz Sermaye Karlılığı” (ROE) kullanılmıştır. Ampirik analizlerde çoklu regresyon ve t-testi yöntemleri ile tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda AR-GE harcamalarının artması firmaların karlılıklarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, AR-GE, Karlılık, Finansal Performans
  • Abor, Joshua (2007), “Debt policy and performance of SMEs”, Journal of Risk Finance, 8(4), 364-379, http://dx.doi.org/10.1108/15265940710777315, 05.03.2013.
  • Abrahams, Tony and Sidhu, K. Baljit (1998), “The Role of R&D Capitalisations in Firm Valuation and Performance Measurement”, Australian Journal of Management, 23,169–183.
  • Ahmad, Zuraidah; Abdullah, N. M. Hasan and Roslan, Shazhasrina (2012), “Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms”, http://www.bizresearchpapers.com/11.%20Zuraidah.pdf, 05.03.2013.
  • Ahmed, K.amran and Mohammed, Jinan (2011), “The Association Between Research and Development Expenditure and Firm Performance: Testing A Life Cycle Hypothesis”, Accounting and Finance, 7(4), 267-286.
Journal Section Issue
Authors

Author: Mesut DOĞAN

Author: Feyyaz YILDIZ

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318435, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {178 - 187}, doi = {}, title = {ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Doğan, Mesut and Yıldız, Feyyaz} }
APA Doğan, M , Yıldız, F . (2016). ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 178-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318435
MLA Doğan, M , Yıldız, F . "ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 178-187 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318435>
Chicago Doğan, M , Yıldız, F . "ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 178-187
RIS TY - JOUR T1 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Mesut Doğan , Feyyaz Yıldız Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 187 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Mesut Doğan , Feyyaz Yıldız %T ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Doğan, Mesut , Yıldız, Feyyaz . "ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 178-187 .
AMA Doğan M , Yıldız F . ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 178-187.
Vancouver Doğan M , Yıldız F . ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 178-187.
IEEE M. Doğan and F. Yıldız , "ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ (AR-GE) FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 178-187, Oct. 2016