Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 7 - 17 2017-12-22

ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI

Dilara AYLA [1] , Derya ALTINTAŞ [2]


Öz: Yaşanan hızlı nüfus artışı ve artan gıda gereksinimi ile birlikte yaygınlaşan kimyasal girdi kullanımı sonucu ortaya çıkan ekolojik tahribatların hissedilmeye başlanması  organik ürün talebinin artmasına neden olmuştur. Bunun temel sebebi, organik üretimin konvansiyonel tarımda olduğu gibi sadece miktar artışını değil aynı zamanda kaliteli ve sağlıklı ürün üretimini hedefleyen alternatif bir üretim şekli olmasıdır. Organik ürün arzının kısılması bir amaç olamayacağından temel güdü talebi arttırmaya yönelik politikaların izlenmesi olmalıdır. Bu noktada yapılması gereken organik ürün üreticilerinin doğru pazarlama çabaları ile pazardaki talebi etkileyebilmeleridir. Bu çalışmanın amacı,  organik üretimi kavramsal olarak açıklamak ve ilgili pazardaki sorunları ele alarak çözüm önerilerinde bulunmaktır.

Organik Ürün, Üretim, Pazarlama
  • KAYNAKÇA Ak, İbrahim (2004), “Ekolojik Tarım ve Hayvancılık”, 4. Ulusal Zooteknik Bilim Kongresi Sözlü Bildiriler, Isparta. Aksoy, Uygun (2001), “Ekolojik Tarım: Genel Bir Bakış”, Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sem-pozyumu, Antalya. Arastirmayalova (2006), http://arastirmayalova.gov.tr/ORGANIK_TARIM.htm, (Erişim Tari-hi: 06.09.2009). Atlı, Sevil (2005), “Orgüder ve Dünyada, AB Ülkelerinde Organik Ürün Pazarları ve İhraca-tındaki Gelişmeler”, Gap IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa. Ayla, Dilara (2011), Türkiye’de Organik Tarım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karade-niz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. Aytoğu, Rasim Kaan (2006), Organik Tarım Analizi ve AB Pazarı Fırsatı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul. Cemalcılar, İlhan (1996), Pazarlama Kavramlar- Kararlar, Beta Yayınları, İstanbul. Çiftlikdergisi(2017), Kişi Başına Organik Tarım Ürün Tüketimi, http://www.ciftlikdergisi.com.tr/kisi-basina-organik-urun-tuketimi.html, (Erişim:06.07.2017). Demirel Fatih ve Serap Demirel (2015), “Organik Tarımda Tahıl Ürünleri Ve Türkiye’deki Durumu”, Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize. Donat, İrfan (2017), Organik Gıda 82 Milyar Dolarlık Hacme Ulaştı, http://www.bloomberght.com/yorum/irfan-donat/1986063, (Erişim Tarihi: 14.04.2017). Er, Celal (2009), Organik Tarım Bakımından Türkiye’nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul. Ersun, Nur ve Arslan, Kahraman (2011), Türkiye'de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygula-maları: Üretim ve Pazarlama Esasları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul. Eryılmaz, Gamze A.; Demiryürek Kürşat ve Emir, Murat(2015), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları”, Anadolu Tarım Bilim-leri Dergisi, 30, 199-206. Gök, Seçil Adalet (2008), Genişleyen Avrupa Birliği Pazarında Türkiye’nin Organik Tarım Ürünleri Ticareti Açısından Değerlendirilmesi, AB Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara. Ilgar, Rüştü (2017), “Çanakkale İlinde Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım”, Doğu Coğrafya Dergisi, 22(37), 159-178. İnci, Hakan; Karakaya, Ersin ve Şengül, A. Yusuf (2017), “Organik Ürün Tüketimini Etkile-yen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği)”, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20(2), 137-147. İzmir Tarım Müdürlüğü (2010), Organik Tarımın İlkeleri, http://www.izmir.tarim.gov.tr, (Erişim Tarihi 20.04.2011). Kaya, Hüseyin (2003), Dünya ‘da ve Türkiye’de Organik Tarımsal Ürün Ticareti ve Tü-ketici Reaksiyonları, http://www.bahce.biz/organik/organik_ticareti.html,(Erişim Tarihi: 11.04.2011). Korkmaz, Sezer; Öztürk, Ayşe Sevgi; Eser, Zeliha ve Işın, F. Bahar (2009), Pazarlama: Kav-ramlar-İlkeler-Kararlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. Özaslan, Mehmet (2006), Organik Tarımın Sosyal Hayata ve Biyolojik Çeşitliliğe Katkısı, Eraslan, İ. H. ve Şelli, F.(Ed.), Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar içinde (53-66), Uluslararası Reka-bet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2017), http://www.izmir.tarim.gov.tr, (Erişim Tarihi 12.07.2017). Turhan, Şule (2005), “Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım”, Tarım Ekonomisi Dergi-si, 11, 13-24. Zengin, Murat (2002), Organik Tarım, Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. Ziraatciyiz (2010), Dünya’da ve Türkiye’de Organik Ürün Ticareti, http://www.ziraatciyiz.biz/dunyada-ve-turkiyede-organik-urun-ticareti-t3907.html, (Eri-şim Tarihi: 17.09.2010). Zmo (2005), Organik Tarım Uygulamaları, http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/016uygunaksoy.pdf, (Erişim Tarihi: 11.05.2011).
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Dilara AYLA
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Derya ALTINTAŞ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu338126, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {7 - 17}, doi = {}, title = {ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI}, key = {cite}, author = {Ayla, Dilara and Altıntaş, Derya} }
APA Ayla, D , Altıntaş, D . (2017). ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 7-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/338126
MLA Ayla, D , Altıntaş, D . "ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 7-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/338126>
Chicago Ayla, D , Altıntaş, D . "ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 7-17
RIS TY - JOUR T1 - ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI AU - Dilara Ayla , Derya Altıntaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 17 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI %A Dilara Ayla , Derya Altıntaş %T ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD Ayla, Dilara , Altıntaş, Derya . "ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 7-17 .
AMA Ayla D , Altıntaş D . ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 7-17.
Vancouver Ayla D , Altıntaş D . ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 7-17.
IEEE D. Ayla and D. Altıntaş , "ORGANİK ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 7-17, Dec. 2017