Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 60 - 73 2017-12-22

TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Faruk AKIN [1]


İslam ülkeleri arasındaki işbirliği istenen seviyelerin çok uzağında olsa da son yıllarda aralarındaki ticaretin artma eğiliminde olduğu da görülmektedir. İslam ülkeleri arasındaki ticaretin istenen seviyelere ulaşamamış olmasında bu ülkeler arasındaki gelir farklılıkları da önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda islam ülkelerinin makroekonomik göstergelerinin analiz edilmesi ve aralarındaki performans farklılıklarının ortaya konulması önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmaya, Dünya Bankası tarafından yapılan ülke sınıflandırmasında alt orta gelir grubunda yer alan dört islam ülkesi (Endonezya-Pakistan-Bangladeş-Cezayir), üst orta gelir grubunda yer alan dört islam ülkesi (İran-Türkiye-Azerbaycan-Malezya) ve yüksek gelir grubunda yer alan dört islam ülkesi (Bahreyn-Katar-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri) olmak üzere on iki islam ülkesi dahil edilmiştir. Seçilmiş islam ülkeleri 2007-2016 dönemi için on bir makroekonomik gösterge ile karşılaştırılarak makroekonomik performansları ortaya konulmuştur. Çalışmada sonucunda 2007-2016 arasındaki on yıllık dönem ortalamalarına göre Türkiye ekonomisi on iki ülke içerisinde büyüme ve bütçe dengesinde beşinci, kamu borç yükünde sekizinci, enflasyonda dokuzuncu, işsizlikte onuncu ve cari dengede on ikinci sırada yer almıştır.

Türkiye, İslam Ülkeleri, Makroekonomik Göstergeler
 • Ağır, H, ve Yıldırım, S. (2015), "Türkiye ile BRICS Ekonomilerinin Makroekonomik Performans Karşılaştırması: Betimsel Bir Analiz", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cil12, Sayı 2.
 • Akın, F. (2016), İslam Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret, Umuttepe Yayıncılık.
 • Arslan, Kahraman (2010), İslam Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2010-81, İstanbul.
 • Bayraktar, Yüksel ve Elüstü, Serap (2016), Makroekonomik Kırılganlığın Ölçülmesi: Yükselen Piyasalar ve Türkiye için Karşılaştırmalı Bir Analiz, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Yıl 5, Sayı 11.
 • Coşkun, Metin, (2016), Türkiye ile Aynı Kredi Notuna Sahip Ülkelerin makro Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı.
 • Çiftçioğlu, Serhan and Karaarslan, Cömert (2005), Comparison of Macroeconomic Performance of Turkey and East Asian Countries, and an Econometric Analysis of Economic Growth in Turkey, Problems and Perspectives in Management.
 • DEİK (2015), Suudi Arabistan Ülke Bülteni, Mart 2015.
 • Ekovitrin, İslam Dünyasının Ekonomik Gücü, http://www.ekovitrin.com/dergi2016/mayis/islam_dunyasi.pdf, (11.08.2017).
 • Ertürk, Emin (2006), Uluslararası İktisadi Birleşmeler, Alfa Aktüel Yayınları, 4. Baskı, Bursa.
 • Freund, Caroline and Frank Warnock (2005), “Current Account Deficit in Industrial Countries: The Bigger They Are, The Harder They Fall?”, NBER Working Paper Series. No:11823, 1-39. Hassan, Kabir, Sanchez, Benito and Hussain, Ershad (2010), “Economic performance of the OIC countries: the prospect of an Islamic common market,” Journal of Islamic Cooperation and Development.
 • IMF, World Economic Outlook Database, WEO Update, July 2017
 • İhsanoğlu, Ekmeleddin (2014), Yeni Yüzyılda İslam Dünyası, İslam Konferansı Teşkilatı 1969-2009, 3. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Kadıoğlu, Ö.(2017), https://www.dunya.com/kose-yazisi/islam-isbirligi-teskilati-uyelerinin-dunya-ekonomisindeki-yeri/364066 (24.09.2017)
 • Karakurt, Birol., Şentürk, Suat Hayri ve Ela, Mehmet (2015), "Makro Ekonomik Kırılganlık: Türkiye ve Şangay Beşlisi Karşılaştırması", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt:13 Sayı:1. SESRIC, 2016 OIC Economic Outlook, 2016. Tabakoğlu, Ahmet (2008), İslam İktisadına Giriş, Dergah Yayınları, 2. Baskı, 2008.
 • TCMB (2005), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Döviz Rezervi Yönetimi, Ankara.
 • World Bank, Country Classification, July 2016.
 • World Economic Forum, Global Competitiveness Index Report 2015-2016.
Journal Section Issue
Authors

Author: Faruk AKIN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu339899, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {60 - 73}, doi = {}, title = {TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Akın, Faruk} }
APA Akın, F . (2017). TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 60-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/339899
MLA Akın, F . "TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 60-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/339899>
Chicago Akın, F . "TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 60-73
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Faruk Akın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 73 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Faruk Akın %T TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD Akın, Faruk . "TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 60-73 .
AMA Akın F . TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 60-73.
Vancouver Akın F . TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 60-73.
IEEE F. Akın , "TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ İSLAM ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 60-73, Dec. 2017