Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 36 - 49 2017-12-22

LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA

Sefa ÇETİN [1] , Ceren GİDERLER [2] , Mürsel GÜLER [3]


Liderlik,  amaçlara ve hedeflere ulaşmada düzenli, bilinçli bir şekilde insanları yönlendirme - etkileme yeteneği olarak da kabul edilmektedir. İyi bir liderin özelliklerinden biri; örgüt üyelerine profesyonel başarıya ulaşmalarında rehberlik etmenin yanında onlara güven telkin etmek, ikna kabiliyetini kullanmak ve çoğunlukla onları motive eden bir kimse olmasıdır. Bu açıdan çağdaş liderin; ileriyi görebilmenin yanında etkili ve verimli olması, etik kurallarına uygun davranarak, her zaman güçlü bir uyum ile kendine olan güven duygusunu artırarak örgütte iletişim açık tutması gerekmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, örgütteki “liderlik”, “motivasyon” ve “performans” kavramlarını kuramsal açıdan incelemek ve bu üç kavram arasındaki ilişkiyi belli ölçüde irdelemektir. Çalışmada; önce liderliğin tanımı, türleri ve yaklaşımları olarak “Liderlik” başlığı ile; sonra motivasyonun tanımı, türleri ve teorileri olarak ise “Motivasyon” başlığı ile, “Performans” başlığı ile performans kavramı ve performans ölçülmesi konuları açıklanmıştır.

Liderlik, Motivasyon, performans
 • Abraham, Korman (1978), Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji, ( Çev. İ. Akhun). Ankara.
 • Akal, Zuhal (1992), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi(Çok Yönlü Performans Göstergeleri), Ankara: MPM Yayınları.
 • Akdemir, Ali (2004), İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Çanakkale, Biga İ.İ.B.F. Yayınları.
 • Barutçugil, İsmail (2002), Performans Yönetimi, Ankara: Kariyer Yayıncılık.
 • Baştürk, Ceyhan (2003),"İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi”, Active:Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:5, Sayı:28, 60-78.
 • Çalık, Tamel (2003), Performans Yönetimi, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Deadrık, David (1999), "Performance Distributions: Measuring Employee Performance Using Total Quality Management Principles", Journal of Quality Management, Cilt: 4, Sayı: 2, 225 - 241.
 • Dhavale, Dileep (1996), "Performance Measures for Cell Manufacturing", Journal of Cost Management. 9(4), 59 - 70.
 • Eren, Erol (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım 7. Baskı.
 • Fındıkçı, İlhami (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Genç, Nurullah (2007), Yönetim ve Organizasyon Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 3. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Haldun, Şahoğlu (1982), "Motivasyon Tanımı, İşleyişi, Sınıflandırılması, Teorileri ve Önemi" (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hersey, Philip (1982), Management Of Organizational Behavior, New Jersey.
 • Holbrook, Richard (2002), "Contact Points and Flash Points: Conceptualizing The Use Of Justice Mechanisms In The Performance Appraisal Interview" Human Resource Management Review, 12(1).
 • Koçel, Tamer (2015), İşletme Yöneticiliği, 15. Baskı, İstanbul: Beta Yayımevi .
 • Liu, Whang (2010), "I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership" The Leadership Quarterly, 189 - 202.
 • Luthans, Fred (1981), Organizational Behaviour, Lincoln: 3rd. Ed.
 • Mercanlıoğlu, Çiğdem. (2012), "Örgütlerde Performans Yönetimi İle İşgörenlerin Motivasyonu arasındaki İlişki" Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1.
 • Özkaya, Meltem Omay (2000), "Bir Lider Olarak Vehbi Koç": Basılmamış Doktora Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Robbins, Stephan (2001), Organizational Behavior, New Jersey: Prentice Hall.
 • Melissa, LWaite; Susan, Stites-Doe (2000), Removing Performance Appraisal and Merit Pay In The Name Of Quality An Empirical Study Of Employees' Reactions, Journal Of Quality Management Cilt: 5, Sayı: 2, 187 - 206.
 • Ruiz, Pablo (2010). "Improving the ‘‘Leader–Follower’’ Relationship: Top Manager or Supervisor? The Ethical Leadership Trickle-Down Effect on Follower Job Response", Journal of Business Ethics.
 • Serinkan, Celalettin; İpekçi, İpek (2005), "Yönetici Hemşirelerde Liderlik ve Liderlik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 10, sayı 1, 281 - 294
 • Tınaz, Pınar (1999), "Performans Değerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme" Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 389 - 406.
 • Topaloğlu, Tayfun ve Süral Özer, Pınar (2008), Liderlik ve Motivasyon içinde bölüm Liderlik ve Motivasyon, Celalettin Serinkan içinde, Motivasyon Kapsam Kuramları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yolalan, Reha (1993), İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü. Ankara: MPM Yayınları.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Sefa ÇETİN
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ceren GİDERLER
Country: Turkey


Author: Mürsel GÜLER
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu342870, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {36 - 49}, doi = {}, title = {LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Çeti̇n, Sefa and Gi̇derler, Ceren and Güler, Mürsel} }
APA Çeti̇n, S , Gi̇derler, C , Güler, M . (2017). LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 36-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/342870
MLA Çeti̇n, S , Gi̇derler, C , Güler, M . "LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 36-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/342870>
Chicago Çeti̇n, S , Gi̇derler, C , Güler, M . "LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 36-49
RIS TY - JOUR T1 - LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA AU - Sefa Çeti̇n , Ceren Gi̇derler , Mürsel Güler Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 49 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA %A Sefa Çeti̇n , Ceren Gi̇derler , Mürsel Güler %T LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD Çeti̇n, Sefa , Gi̇derler, Ceren , Güler, Mürsel . "LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 36-49 .
AMA Çeti̇n S , Gi̇derler C , Güler M . LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 36-49.
Vancouver Çeti̇n S , Gi̇derler C , Güler M . LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 36-49.
IEEE S. Çeti̇n , C. Gi̇derler and M. Güler , "LİDER YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ve PERFORMANSINA ETKİSİ: KAMU KURULUŞUNDA BİR ÇALIŞMA", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 36-49, Dec. 2017