Year 2017, Volume 19 , Issue 4, Pages 93 - 110 2017-12-22

SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Savaş ÇEVİK [1] , Mustafa KARTAL [2] , Efe Can KILINÇ [3]


Dünyada son yıllarda artan karbondioksit salınımına bağlı olarak çevre kirliliği ve küresel iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Bu sorunların asgari düzeye indirilmesi konusunda; karbon yakalama-depolama, karbon vergisi ve karbon ticareti gibi iktisadi politikalar uygulanmaktadır. Bunun yanında bu kapsamda Kyoto Protokolü ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli gibi küresel girişimler de bulunulmaktadır. Karbon emisyonunun öneminden hareketle bu çalışmada, OECD ülkelerinde sanayi sektöründe; karbon emisyonu, petrol tüketimi ve petrol fiyatları arasındaki ilişki 1996-2011 dönemi için Panel Veri Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. PMG, CCEMG ve AUG tahmincileri, uzun dönemde petrol tüketimindeki artışların karbon emisyonunu arttırdığını göstermiştir. Bunlara ilave olarak PMG tahmincisi sonuçları ile petrol fiyatlarının karbon emisyonunu uzun dönemde azalttığı, kısa dönemde ise arttırdığı görülmüştür.


Enerji Tüketimi, Enerji Fiyatları, CO2 Emisyonu
 • Alkhathlan, Khalid ve Javid, Muhammad (2013), ‘‘Energy Consumption, Carbon Emissions And Economic Growth In Saudi Arabia: An Aggregate and Disaggregate Analysis’’, Energy Policy, 62, 1525-1532.
 • Aune, Finn Roar; Liu Gang; Rosendahl Knut Einar ve Sagen Eirik Lund (2009), ‘‘Subsidising Carbon Capture: Effects on Energy Prices And Market Shares In The Power Market’’, http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/DP/dp595.pdf (Erişim Tarihi: 01.01.2016)
 • BP (2013), Annual Report and Form 20-F 2013, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Form_20F_2013.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2015)
 • Büberkökü, Önder (2016), ‘‘Uluslararası Sermaye Hareketliliğinin İncelenmesi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Uygulama’’, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), 281-298.
 • Cologni Alessandro ve Manera Matteo (2008), ‘‘Oil Prices Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrating VAR Model For G-7 Countries’’, Energy Economics, 30, 856-888.
 • Çoban, Orhan ve Şahbaz, Nazan (2011), ‘‘Ar&Ge Harcamaları ve Gsmh’nın Enerji İthalatına Etkisi: Türkiye Örneği’’, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 11-19.
 • DEK-TMK (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi) (2012), ‘‘Enerji Raporu 2012’’, DEK-TMK Yayın No: 0021/2012, Ankara.
 • Dinica, Valentina (2002), Energy Policies For CO2 Emission Reduction, In A. Yatova (Eds.), Natural System Challenge Iı-Climate Change, Human Systems and Policy, Birleşik Krallık: Encyclopedia of life support systems, EOLSS Publishers Co., Oxford.
 • Gorkum, Van (2010), ‘‘CO2 Emissions And Energy Consumption During The Construction of Concrete Structures: Comparison Between Prefab and Insitu Concrete Viaducts’’, Doktora Tezi, Delft University of Technology, TU Delft, Hollanda.
 • Halicioglu, Ferda (2009), ‘‘An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey’’, Energy Policy, 37(3), 1156-1164.
 • Hammoudeh, Shawkat M.; Nguyen Duc Khuong ve Sousa Ricardo M. (2014), ‘‘What Explains the Short-Term Dynamics of the Prices of CO2 Emissions? ’’, Universida de Minho, WorkingPaper Series, http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/ 28047/1 /NIPEWP042014.pdf (Erişim Tarihi: 08.04.2015)
 • Hoeller, Peter ve Wallin, Markku (1991), ‘‘Energy Prices, Taxes and Carbon Dioxide Emissions’’, http://www.oecd.org/eco/greeneco/34258255.pdf (Erişim Tarihi: 01.01.2016)
 • Hossain, Sharif (2012), ‘‘An Econometric Analysis for CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth, Foreign Trade and Urbanization of Japan’’, Low Carbon Economy, 3, 92-106.
 • IEA (2015), ‘‘Statistics, Online Access Services, Energy Prices and Taxes’’, http://wds.iea.org/wds/ReportFolders/ReportFolders.aspx (Erişim Tarihi: 04.04.2015) Lindmark, Magnus (2002), ‘‘An EKC-Pattern in Historical Perspective: Carbon Dioxide Emissions, Technology, Fuel Prices and Growth in Sweden 1870–1997’’, Ecological Economics, 42(1), 333-347.
 • Munir, Sehar ve Khan, Azra (2013), ‘‘Impact of Fossil Fuel Energy Consumption on Co2 Emissions: Evidence from Pakistan (1980-2010)’’, http://72.9.146.122/psde /pdf/AGM29/papers/Sehar%20Munir.pdf (Erişim Tarihi: 01.01.2016)
 • National Action Plan for Energy Efficiency (2009), Energy Efficiency as A Low-Cost Resource for Achieving Carbon Emissions Reductions, Prepared by William Prindle, ICF International, Inc.
 • Rodríguez, Miguel ve Pena-Boquete, Yolanda (2016), ‘‘Another Look at CO2 Emissions Modelling: The Role of Energy Prices in Developed Countries’’, http://tr.scribd.com/doc/122961169/Another-look-at-CO2-emissions-modelling-the-role-of-energy-prices-in-developed-countries#scribd (Erişim Tarihi: 01.01.2016)
 • Sadorsky, Perry (2009), ‘‘Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and Oil Prices in the G7 Countries’’, Energy Economics, 31(3), 456-462.
 • Shanthini, Rajaratnam (2012), ‘‘Is The Economic Growth in the United States Influenced by Its Fossil Fuel-Based Carbon Dioxide Emissions? ’’, Journal of Sustainable Development, 5(3), 59.
 • Vattenfall (2011), ‘‘Six Sources of Energy-One Energy System’’, http://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/about_vattenfall/generation/six_sources_of_energy_one_energy_system.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2015)
 • World Bank (2015), ‘‘World Databank, World Development Indicators & Global Development Finance’’, http://databank.worldbank.org/data /views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators (Erişim Tarihi: 04.04.2015)
 • Zhang, Guoxing ve Cheng, Sujie (2014), ‘‘International Oil Price’s İmpacts on Carbon Emission in China’s Transportation Industry’’, Journal of Industrial Engineering and Management, 7(4), 749-768.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Savaş ÇEVİK
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa KARTAL
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Efe Can KILINÇ
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { iibfdkastamonu344572, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {93 - 110}, doi = {}, title = {SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Çevi̇k, Savaş and Kartal, Mustafa and Kılınç, Efe Can} }
APA Çevi̇k, S , Kartal, M , Kılınç, E . (2017). SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 93-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/344572
MLA Çevi̇k, S , Kartal, M , Kılınç, E . "SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 93-110 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/32864/344572>
Chicago Çevi̇k, S , Kartal, M , Kılınç, E . "SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 93-110
RIS TY - JOUR T1 - SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Savaş Çevi̇k , Mustafa Kartal , Efe Can Kılınç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 110 VL - 19 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Savaş Çevi̇k , Mustafa Kartal , Efe Can Kılınç %T SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2017 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 19 %N 4 %R %U
ISNAD Çevi̇k, Savaş , Kartal, Mustafa , Kılınç, Efe Can . "SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 4 (December 2017): 93-110 .
AMA Çevi̇k S , Kartal M , Kılınç E . SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 93-110.
Vancouver Çevi̇k S , Kartal M , Kılınç E . SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 19(4): 93-110.
IEEE S. Çevi̇k , M. Kartal and E. Kılınç , "SANAYİ SEKTÖRÜNDE PETROL TÜKETİMİ VE PETROL FİYATLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 4, pp. 93-110, Dec. 2017